Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACI Program transformační spolupráce Praha, 19. září 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACI Program transformační spolupráce Praha, 19. září 2014."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACI Program transformační spolupráce Praha, 19. září 2014

2 Cíle semináře Představit Program TRANS Pravidla výběrového řízení Součásti projektového dokumentu Popis projektu – na co se soustředit Kritéria a fáze hodnocení

3 Program transformační spolupráce Existuje od roku 2005 Doplňuje systém ZRS ČR Cílem je sdílení českých zkušeností s přechodem k demokracii, zvyšování povědomí o lidských právech a podpora obránců lidských práv Dosud rozděleno cca 420 milionů Kč Ve výběrovém řízení pro rok 2015 rozdělováno cca 25 milionů Kč

4 Dotační titul Podpora rozvoje organizací a iniciativ zaměřených na občanská, sociální, environmentální, kulturní a další práva (systémové změny) Spolupráce s místními správami Média Mládež, vzdělávání a participace Humanitární podpora obránců lidských práv

5 Prioritní země 2015 Bosna a Hercegovina Srbsko Kosovo Moldavsko Ukrajina Gruzie Bělorusko Barma Kuba Irák

6 Oprávnění žadatelé V souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací NNO mohou žádat násl. právní formy: spolek ústav občanská sdružení obecně prospěšné společnosti církevní právnická osoba nadace a nadační fondy vysoké školy

7 Délka projektů Krátkodobé - 9 – 12 měsíců, s ukončením realizace v roce 2015 Dlouhodobé v délce 18 - 24 v odůvodněných případech Pokračující projekt  mimo aktuální VŘ  po schválení roční zprávy vydáno rozhodnutí na příští rok Spolufinancování projektů hrazených z jiných zdrojů (např. EU, OSN) - mimo výběrové řízení

8 Součásti žádosti Žádost Formulář projektu (identifikace, popis) Logický rámec Tabulka výstupů a aktivit Časový harmonogram Rozpočet

9 Popis projektu Výchozí situace  Popis problémů, které má projekt řešit  Zdůvodnění potřebnosti, zájmu o projekt Cílové skupiny – komu je projekt určen Cíle projektu  Dosažení změny výchozí situace

10 Popis projektu Aktivity projektu  Činnosti, které přispějí k cíli  Stručná metodika realizace aktivit Udržitelnost výstupů  Jak je zajištěno využívání výstupů projektu  Obsahové, případně finanční hledisko

11 Popis projektu Předpoklady a rizika  Hrozby, které mohou ohrozit realizaci projektu  Opatření, kterými může realizátor hrozbám předcházet Kapacita realizátorů  Stručný přehled uskutečněných projektů  Personální obsazení  Představení místních partnerů

12 Přílohy žádosti Logický rámec  Důležitá intervenční logika (stanovení cílů a výstupů)  Konkrétní kvantifikace indikátorů, nejen „počet“, prostředky ověření  INDIKÁTORY MUSÍ BÝT MĚŘITELNÉ (kvantitativně, kvalitativně)  Zachovávat strukturu z popisu projektu

13 Přílohy žádosti Rozpočet  U osobních nákladů uvádět úvazky a pokud možno jména osob, které budou pozici zastávat  Zaměstnanci v osobních nákladech, externí experti v subdodávkách  Doplnit a zkontrolovat vzorce, % kofinancování  Zaokrouhlovat na stovky, žádná desetinná čísla  Administrativní náklady 7% z výše dotace MZV nikoliv z celkového rozpočtu projektu  Není možné mít administrativní náklady z ostatních zdrojů  POZOR, aby pozice uvedené v rozpočtu odpovídaly pozicím v popisu projektu  Doplnit náklady na finanční audit ( max. do 15.000 Kč)  U položky nákladů na pronájem, uvést % z celkových nákladů

14 Kriteria hodnocení relevance projektu - max. 30 bodů kapacita předkladatele projektu - max. 20 bodů účelnost vynaložení finančních prostředků vzhledem ke stanovenému cíli - max. 20 bodů proveditelnost z časového, organizačního, finančního a technického hlediska - max. 10 bodů kvalita zpracování projektu - max. 10 bodů udržitelnost výstupů a cílů projektu; max. 10 bodů

15 Fáze hodnocení Uzávěrka 7.října 2014 Otevírání obálek – formální kontrola žádostí o dotaci ZÚ, teritoriální odbor, LPTP poskytují komentáře k projektům Hodnotící komise (MZV, externí odborníci)‏ Výsledky v 1. polovině prosince – doporučené, odložené, zamítnuté projekty – dopisy všem zúčastněným Dohadovací řízení Podepsání Rozhodnutí Převod první splátky

16 Obálková komise Žádost je přijata, pokud: – Je úplná, tj. obsahuje všechny části požadované v zadání VDŘ, – Je zpracována na předepsaných formulářích, – Je předložena v tištěné/originální verzi a elektronicky na datovém nosiči, – Je dodrženo minimální procento spolufinancování 10%, – Je dodrženo tematické a teritoriální zaměření a předepsaná minimální délka trvání projektu, – Neobsahuje chyby ve výpočtech a propočtech.

17 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACI Program transformační spolupráce Praha, 19. září 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google