Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

26. 6. 2006 Praha Microsoft School Agreement pro pražské školství Jan Toman Microsoft Česká republika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "26. 6. 2006 Praha Microsoft School Agreement pro pražské školství Jan Toman Microsoft Česká republika."— Transkript prezentace:

1

2 26. 6. 2006 Praha Microsoft School Agreement pro pražské školství Jan Toman Microsoft Česká republika

3 Hlavní témata prezentace  Důvody projektu  Cíle projektu  Řešení: Microsoft School Agreement  Důležité kontakty  Další kroky  Otázky

4 Důvody projektu  Usnadnit evidenci a administraci licencí na školách a školských zařízeních  Více jak 40 % veškerého software používaného na školách je neúmyslně nelegální  Platformy a produkty Microsoft patří k nejrozšířenějším a nejpoužívanějším  Podpořit vzdělávání prostřednictvím nejnovějších technologií a produktů  Zvýšit efektivnost výdajů na pořizování software využitím vhodného školského licenčního programu  Poskytnou možnost efektivně využít prostředků z dotací SIPVZ na nákup evaluovaného software

5 Cíle projektu  Nabídnout srozumitelný, jednoduchý a transparentní model licencování software na školách a školských zařízeních  Minimalizovat nelegální software ve školách v pražských školách  Podpořit zvyšování počítačové odbornosti a kvalifikace studentů a pedagogů využívání nejmodernějších technologií  Nabídnout nákladově efektivnější způsob pořizování software s možností podpory z prostředků dotací SIPVZ (evaluace) zajistit ochranu financí před harmonizací cen v rámci EU

6 Select pro vzdělávání - Limity  Obtížně předpovídat a tak i plánovat v rozpočtu  Velmi náročné na okamžitou hotovost  Obtížné udržet shodné vybavení učeben  Vzniká nepořádek - problémy s licencováním  Nebezpečná situace

7 Nelegální užívání a zákony ČR Paragrafy, na které byste měli pamatovat:  Autorský zákon kdo úmyslným jednáním porušil autorské právo. může spáchat sám či spolu s jinými osobami ve spolupachatelství i jako účastník trestného činu, tedy jako ten, kdo spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil, navedl jiného ke spáchání trestného činu nebo poskytl jinému pomoc při spáchání trestného činu  Trestní zákon - č. 140/1961 Sb. (vybrané paragrafy) § 150 - Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu § 151 - Porušování průmyslových práv § 152 - Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi  Zákon o účetnictví (vybrané paragrafy), sbírka: 563/1991, částka: 107/1991 § 7 odst. (1) § 8 odst. (1),(2)  A dále dle okolností případu např. ustanovení Zákonů: - o dani z příjmů - o DPH - o ochranných známkách

8 Řešení: Microsoft School Agreement Čti „Skůl Egrýment“

9 Nové verze Standardizace Cenově výhodnější Správa licencí Hlavní pilíře tohoto licenčního programu Výhody programu School Agreement

10 Správa licencí = …

11 Mnohem jednodušší správa licencí  pokrytí všech počítačů  licencování je založeno na počtu PC  Počet PC se sečte 1x za rok  V mezidobí jsou všechny počítače zalicencované  základní balíček SW (upgrade Windows, Office Pro, klientské licence k serverům)  1 smlouva = 1 papír; to je celé licencování  k dispozici pro mateřské, základní, střední a vyšší školy + gymnázia Správa licencí Licence pro učitele na doma ZDARMA

12 18.12.2014 Praha Výpočet PC pro School Agreement všechny Pentium II systémy a vyšší, Power Mac a iMac systémy Možnost: ostatní systémy (terminály) + Výroční počet PC

13 A co nárůst PC během smlouvy?

14 Ochrana ceny pro 3-letou smlouvu 1. rok: platba 100 klientů 2. rok: platba pro 110 klientů 3. rok: platba pro 125 klientů

15 Zjednodušení správy počítačů  Jedna verze OS na všech počítačích  Jedna verze kancelářského balíku na všech počítačích  Mnohem jednodušší je se starat o počítače s jednou verzí OS a jedno verzí aplikací  snažší a časově nenáročná údržba počítačů  lepší bezpečnost sítě Standardizace

16 a / nebo Windows Professional UPG Office Professional Core CAL 15% sleva když se objednají všechny 3 produkty a / nebo

17 Co to je Core CAL? Právo přístupu ke službám serverů (Standard i Enterprise Edice) Vždy aktuální verze CALů Právo přístupu z jakéhokoli klienta

18 Jaké další produkty?  PRIMÁRNÍ PRODUKTY: Visio® Professional Edition FrontPage Visual Studio Academic Project Publisher SQL Server™ CALs Encarta® Reference Library Windows 2000 Professional Step by Step Interactive by Microsoft Press Web Publishing Step by Step Interactive by Microsoft Press  SERVEROVÉ PRODUKTY: Exchange Server (a Enterprise Edtn) SharePoint Portal Server SQL Server Standard (a Enterprise Edtn) System Management Server Windows Advanced Server Windows Server Host Integration Server ISA Server (and Enterprise Edtn) Biz Talk Server (a Enterprise Edtn) Class Server (ECS)

19 Nejaktuálnější prostředí  jakmile se objeví nová verze produktů, okamžitě na ni máte zdarma právo  umožníte žákům a studentům být v kontaktu s nejnovějšími technologiemi Nové verze

20 Lepší ceny a další výhody  1 cena po celou dobu smlouvy  pronájem  podle #PC se platí jen jednou ročně  cena je nižší, než co počítač spálí energie za rok - o celých 57% Cenově výhodnější  Licence na doma pro učitele  technická podpora + moderované diskusní skupiny  instalační CD zdarma na vyžádání  jakoukoliv jazykovou verzi  Možnost odkupu licencí do trvalého vlastnictví

21 Roční licence Trvalé licence A co náročnost na rozpočet? Microsoft Select pro vzdělávání Microsoft School Agreement Možnost odkupu 1.rok 2.rok 3.rok

22 A co předchozí a nové verze? Udržovací poplatky zahrnuty Právo downgrade zahrnuto Jakýkoli jazyk

23 Bonus: instalační media zdarma  Pokud SA zahrnuje Windows  Windows XP Professional zahrnut ve Welcome packu Velké nové verze  Jestliže SA zahrnuje Office  Office XP Professional zahrnut ve Welcome packu Velké nové verze  Až 2 jazykové verze médií  Média pro ostatní produkty získávána separátně

24 A co doma? Učitelé ANO!!!  Použití doma limitováno na učitele a zaměstnance  Použití doma limitováno na účely spojené se zaměstnáním  Použití doma limitováno na produkty předplacené ve smlouvě

25 Reference AutoCont On Line, a.s. - Projekt Internet do skol Střední Průmyslová Škola Elektrotechnická v Brně Základní Škola Gymnázium Zlín ISS Na Bojišti Obchodní akademie Kroměříž Základní Škola Kninice u Boskovic Střední Průmyslová škola a Střední odborné učiliště Studentská 1384, Hranice Základní škola v Kopřivnici, ul. Alšova 1123 Soukromá střední hotelová škola Zlín s.r.o. Střední Průmyslová Škola Elektrotechnická Základní škola Mysločovice Střední odborné učiliště technické a obchodní DDM Bystrice nad Olší SOS, SOU, U a PrŠ, příspěvková organizace Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední pedagogická škola a Gymnázium Základní škola Campanus Ústav zemědělských a potravinářských informací Integrovaná střední škola technická - centrum odborné přípravy Bankovní Institut vysoká škola a.s. VOS a SPS stavební Děčín

26 Hlavní výhody School Agreementu  Pružnost Vyberete produkty, které opravdu potřebujete Vyberete mezi obnovením, odkupem nebo jinou smlouvou  Mizivá administrativa JEN jedna objednávka za rok na rozhodující část licencí  Jednoduchost Potřebujete znát jen počet PC Cenově efektivní – přenos nákladů z investic do provozu  Koordinace, kontrola a kompatibilita

27 Řešení: Microsoft School Agreement  Microsoft School Agreement pro školy a školská zařízení na území hlavního města Prahy Srozumitelný licenční model – Rámcová smlouva – na úrovni Prahy + Prováděcí smlouvy za každou školu Licenční model pokrývající všechny počítače ve škole  minimalizace nelegálního software Microsoft Garance nejnižší možné úrovně nákupních cen všech produktů Microsoft Softwarový balíček pro osobní počítač  OS Windows + kancelářský balík Office + uživatelské přístupy k serverům K dispozici vždy nejnovější verze produktů Microsoft Možnost využití provozních nákladů pro pořizování software Licence zdarma pro domácí použití pro učitele a pedagogy  zvyšování kvalifikace

28 Důležité kontakty  Ing. Jan Toman – Microsoft tel.: 261 197 111 email: Jan.Toman@microsoft.comJan.Toman@microsoft.com  Ing. Jan Knyttl – Abakus Distribution tel.: 221 863 120 mobil: 724 111 815 email: knyttl@abdist.czknyttl@abdist.cz a partneři D&Com, Impromat, Autocont  Bc. Karel Krupka – Odbor školství Magistrátu hl.m. Prahy email: Karel.Krupka@cityofprague.czKarel.Krupka@cityofprague.cz

29 Děkuji za pozornost © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.


Stáhnout ppt "26. 6. 2006 Praha Microsoft School Agreement pro pražské školství Jan Toman Microsoft Česká republika."

Podobné prezentace


Reklamy Google