Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postavení hospiců ve zdravotně sociálním systému ČR PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, Prachatice viceprezident Asociace poskytovatelů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postavení hospiců ve zdravotně sociálním systému ČR PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, Prachatice viceprezident Asociace poskytovatelů."— Transkript prezentace:

1 Postavení hospiců ve zdravotně sociálním systému ČR PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, Prachatice viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

2 Podmínky přijetí do hospice nemoc pacienta ohrožuje na životě nemoc pacienta ohrožuje na životě „vítězná“ medicína nemá dále co nabídnout „vítězná“ medicína nemá dále co nabídnout není možná či nepostačuje domácí péče není možná či nepostačuje domácí péče

3 Priority Prioritou hospicové paliativní péče je zaléčit bolest. Prioritou hospicové paliativní péče je zaléčit bolest.

4 Lidská bolest fyzická (tělesná) fyzická (tělesná) psychická (emoční) psychická (emoční) sociální (společenská) sociální (společenská) spirituální (duchovní) spirituální (duchovní)

5 nedílnou součástí naší práce je péče i o bolest netělesnou o bolest netělesnou pacienta pacienta blízkých a doprovázejících pacienta blízkých a doprovázejících pacienta

6 Odborný personál hospiců dle zdrojů financování zařazení počet úvazků zdroje financování lékař1,82 ZP 1,82 zdravotní sestra 11 ZP 11 ošetřovatel/pečovatel15 ZP pouze 5 z 15 psycholog0,2 ZP 0 duchovní0,5 sociální pracovník 1 až 2 ZP 0

7 Hospic = zdravotnické zařízení ? Pokud by hospice pečovaly o pacienta jako ryzí zdravotnické zařízení jen s „hrazeným“ personálem z veřejného zdravotního pojištění, dokáží pacientovi podat lék a ovázat ránu. Ne více… Pokud by hospice pečovaly o pacienta jako ryzí zdravotnické zařízení jen s „hrazeným“ personálem z veřejného zdravotního pojištění, dokáží pacientovi podat lék a ovázat ránu. Ne více… Nebude čas a sil na péči o Nebude čas a sil na péči o „sociální část“ pacienta „sociální část“ pacienta

8 Hospic = sociální zařízení ? Pokud by hospice pečovaly o pacienta jen jako ryzí sociální zařízení v režimu sociálních služeb, dokáží zabezpečit sociální, duševní i duchovní potřeby klienta, ten ale bude trpět nesnesitelnými bolestmi (90% klientů hospice tvoří onkologicky nemocní) Pokud by hospice pečovaly o pacienta jen jako ryzí sociální zařízení v režimu sociálních služeb, dokáží zabezpečit sociální, duševní i duchovní potřeby klienta, ten ale bude trpět nesnesitelnými bolestmi (90% klientů hospice tvoří onkologicky nemocní)

9 Hospic = zdravotně-sociální zařízení! v ČR existují: v ČR existují: zdravotně-sociální fakulty zdravotně-sociální fakulty zdravotně-sociální plány měst zdravotně-sociální plány měst zdravotně(-)sociální odbory krajských úřadů atd. zdravotně(-)sociální odbory krajských úřadů atd. platná česká legislativa nezná termín zdravotně- sociální péče či zdravotně-sociální zařízení platná česká legislativa nezná termín zdravotně- sociální péče či zdravotně-sociální zařízení (Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl, 14. 4. 2010) „…v případě hospice se jedná o moderní typ zdravotně sociální péče, jejíž legislativní zakotvení je nevyhovující“ (Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl, 14. 4. 2010)

10 ...Neodcházejte pryč. Zůstaňte tady. Potřebuji teď hlavně vědět, že tu je někdo, kdo mě bude držet za ruku, až to budu potřebovat. Mám strach... Ještě nikdy v životě jsem totiž neumíral... (třináctiletý chlapec, který zemřel na zhoubný nádor) (třináctiletý chlapec, který zemřel na zhoubný nádor) Co říci takovému pacientu a jeho rodině: Nemáme čas? Nemáme personál? Nemáme personál? Nemáme sil?

11 Sociální složka z komplexní hospicové péče léčba: - strachu z umírání - opuštěnosti - osamělosti - obav z toho, „co bude“ - péče o truchlící a pozůstalé - pomoc při vyřizování dědictví, pozůstalosti… (formy projevu bolesti duševní,duchovní a sociální) (formy projevu bolesti duševní,duchovní a sociální)

12 Zdravotní složka z komplexní hospicové péče léčba vnějších (fyzických) projevů člověka na konci jeho dní: léčba vnějších (fyzických) projevů člověka na konci jeho dní: bolest bolest zvracení zvracení dušnost dušnost krvácení krvácení

13 hospice tak jsou hospice tak jsou de facto de facto typická zdravotně-sociální zařízení = léčí bolest tělesnou i netělesnou …ale de iure nikoli ! …ale de iure nikoli !

14 Nelze léčit odděleně jen zdravotní a jen sociální část člověka u umírajícího není možné oddělit léčbu fyzických bolestí od sociálního, duševního či duchovního strádání a léčby těchto symptomů u umírajícího není možné oddělit léčbu fyzických bolestí od sociálního, duševního či duchovního strádání a léčby těchto symptomů

15 Hospic je I. Zařízení jež pacientovi při přijetí garantuje, že: nebude trpět nesnesitelnou bolestí (= zdravotní péče) nebude trpět nesnesitelnou bolestí (= zdravotní péče) za každých okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost (= sociální péče) za každých okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost (= sociální péče) v posledních chvílích nezůstane osamocen v posledních chvílích nezůstane osamocen (= sociální péče) (= sociální péče)

16 Sociální zařízení MZČRMPSV Zdravotnické zařízení HOSPIC

17 Náš cíl a ideál Naším cílem je vysoká kvalita života až do jeho přirozeného konce Naším cílem je vysoká kvalita života až do jeho přirozeného konce Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní a s vděčností za život, který mu byl dán Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní a s vděčností za život, který mu byl dán

18 Co je hospic II. ? Hospic je „komplexní jednotkou intenzívní péče pro umírající“ Hospic je „komplexní jednotkou intenzívní péče pro umírající“ „Hospic je umění doprovázet“ „Hospic je umění doprovázet“ (prezidentka APHPP a zakladatelka hospicového hnutí v ČR MUDr. Marie Svatošová) (prezidentka APHPP a zakladatelka hospicového hnutí v ČR MUDr. Marie Svatošová) ve všech hospicích platí: Pomáhat v v umírání ANO, pomáhat ke smrti NE ! ve všech hospicích platí: Pomáhat v v umírání ANO, pomáhat ke smrti NE !

19 Lůžkové hospice v ČR

20 Hospice a legislativa I. Do r. 2006 český právní systém neobsahoval termín „hospic“ nebo „paliativní péče“. Do r. 2006 český právní systém neobsahoval termín „hospic“ nebo „paliativní péče“. Změna = Zákon č. 48/1997Sb. O veřejném zdravotním pojištění ve znění novely č. 340/2006 s účinností od 3. 7. 2006 zavádí nový §22a): „Zvláštní ústavní péče – péče paliativní lůžková. Léčba paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu poskytovaná ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu.“ Změna = Zákon č. 48/1997Sb. O veřejném zdravotním pojištění ve znění novely č. 340/2006 s účinností od 3. 7. 2006 zavádí nový §22a): „Zvláštní ústavní péče – péče paliativní lůžková. Léčba paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu poskytovaná ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu.“ ČR poprvé začíná částečně naplňovat Chartu práv umírajících a Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům o organizaci paliativní péče ČR poprvé začíná částečně naplňovat Chartu práv umírajících a Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům o organizaci paliativní péče

21 Hospice a legislativa II. Financování hospiců v ČR probíhá v souladu s Vyhláškou č. 134/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která hospicům přiřazuje samostatný „ošetřovací den“ (OD) č. 00030 s bodovou hodnotou 1004 bodů. Financování hospiců v ČR probíhá v souladu s Vyhláškou č. 134/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která hospicům přiřazuje samostatný „ošetřovací den“ (OD) č. 00030 s bodovou hodnotou 1004 bodů. Seznam výkonů s bodovými hodnotami, tj. Vyhláška č. 439/2008 Sb. stanovuje hodnotu 1 bod = 0,90 Kč. Seznam výkonů s bodovými hodnotami, tj. Vyhláška č. 439/2008 Sb. stanovuje hodnotu 1 bod = 0,90 Kč. Pro členské hospice APHPP jsou závazné Standardy hospicové paliativní péče (vyd. duben, 2007) Pro členské hospice APHPP jsou závazné Standardy hospicové paliativní péče (vyd. duben, 2007)

22 Financování v praxi veřejné zdravotního pojištění saturuje hospicům zdravotní péči (cca 60% nutných prostředků) veřejné zdravotního pojištění saturuje hospicům zdravotní péči (cca 60% nutných prostředků) chybí výrazná část příjmů (cca 40%) na sociální část hospicové péče chybí výrazná část příjmů (cca 40%) na sociální část hospicové péče zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách neobsahuje specifický druh hospicové péče = dosavadní dotace ve výši cca 20% z MPSV jsou ad hoc a nejisté … zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách neobsahuje specifický druh hospicové péče = dosavadní dotace ve výši cca 20% z MPSV jsou ad hoc a nejisté … zbylých 20% pokrývají hospice z nejistých fakultativních zdrojů (dary, sbírky, sponzoring, platba klienta…) zbylých 20% pokrývají hospice z nejistých fakultativních zdrojů (dary, sbírky, sponzoring, platba klienta…)

23 Financování hospiců podle zdrojů

24 Budoucnost hospiců ? a) zánik = při nezměněném stavu věcí b) zajištění existence = přiznáním statutu zdravotně - sociálního zařízení novelou Zákona č. 108/2006 Sb.

25 finanční náročnost saturování všech lůžek všech hospiců v ČR ze strany MPSV za rok: cca 50 mil. Kč finanční náročnost saturování všech lůžek všech hospiců v ČR ze strany MPSV za rok: cca 50 mil. Kč pro srovnání: VZP přispívala na jedno lůžko v pražském Ústavu hematologie a krevní transfuze skoro deseti miliony korun ročně. (16.10.2007, Petr Holub, Zdroj: Aktuálně.cz) pro srovnání: VZP přispívala na jedno lůžko v pražském Ústavu hematologie a krevní transfuze skoro deseti miliony korun ročně. (16.10.2007, Petr Holub, Zdroj: Aktuálně.cz) Lůžko v průměrné krajské nemocnici stálo v r. 2007 600-700 tisíc Kč ročně (16.10.2007, Petr Holub, Zdroj: Aktuálně.cz), zatímco hospicové lůžko v součtu obou (!) resortů cca 380 000,- Kč Lůžko v průměrné krajské nemocnici stálo v r. 2007 600-700 tisíc Kč ročně (16.10.2007, Petr Holub, Zdroj: Aktuálně.cz), zatímco hospicové lůžko v součtu obou (!) resortů cca 380 000,- Kč v ITÁLII náklady na paliativní lůžko : 200 € (cca 5 000,- Kč/den) = ¼ hodnoty akutního lůžka v ITÁLII náklady na paliativní lůžko : 200 € (cca 5 000,- Kč/den) = ¼ hodnoty akutního lůžka v ČR jsou náklady na hospicové (paliativní) lůžko kolem 2 400,- Kč/den. Z toho zdravotní pojištění v r. 2009 cca 1200,- a resort MPSV ad hoc cca 400,-, tj. v součtu cca 1 600,- Kč/den. …A oba resorty se vzájemně popichují k větší štědrosti druhého a menší vlastního… v ČR jsou náklady na hospicové (paliativní) lůžko kolem 2 400,- Kč/den. Z toho zdravotní pojištění v r. 2009 cca 1200,- a resort MPSV ad hoc cca 400,-, tj. v součtu cca 1 600,- Kč/den. …A oba resorty se vzájemně popichují k větší štědrosti druhého a menší vlastního…

26 Přiznání statutu zdravotně sociálního zařízení hospicům = zařazení po bok vyspělých států světa – na poli zdravotně-sociální péče se k nim ČR doposud neřadí! zařazení po bok vyspělých států světa – na poli zdravotně-sociální péče se k nim ČR doposud neřadí! důvod: ČR porušuje či nenaplňuje řadu mezinárodních dokumentů důvod: ČR porušuje či nenaplňuje řadu mezinárodních dokumentů

27 ČR porušuje mezinárodní dokumenty I. Všeobecná deklarace lidských práv: Čl.7 Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou zákonnou ochranu bez jakéhokoli rozlišování. Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli diskriminaci. Čl.7 Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou zákonnou ochranu bez jakéhokoli rozlišování. Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli diskriminaci.X Srov. nedostatek hospicových lůžek v ČR, kdy schází 31% minimální kapacity Srov. nedostatek hospicových lůžek v ČR, kdy schází 31% minimální kapacity Čl.22 Každý člověk má právo na... sociální práva, nezbytná k jeho důstojnosti... Čl.22 Každý člověk má právo na... sociální práva, nezbytná k jeho důstojnosti...X Je umírání na mnohalůžkových pokojích - např. LDN - bez zajištění sociálního rozměru péče sociálně důstojné? Je umírání na mnohalůžkových pokojích - např. LDN - bez zajištění sociálního rozměru péče sociálně důstojné?

28 ČR porušuje mezinárodní dokumenty II. Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících - tzv. Charta práv umírajících: Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících - tzv. Charta práv umírajících: …Povinnost respektovat a chránit důstojnost všech nevyléčitelně nemocných a umírajících osob …spočívá… v poskytnutí přiměřeného prostředí, umožňujícího člověku důstojné umírání. X Je rigorozní oddělení sociální a zdravotní péče přiměřeným prostředím umožňujícím člověku důstojné umírání? Je rigorozní oddělení sociální a zdravotní péče přiměřeným prostředím umožňujícím člověku důstojné umírání? Vyzývá členské státy, aby ve svých zákonech stanovily… ochranu, aby se zabránilo nebezpečím a obavám, se kterými mohou… umírající lidé být konfrontováni, a to zejména: Umírání s nesnesitelnými symptomy (například bolesti, dušení, atd.) Umírání s nesnesitelnými symptomy (například bolesti, dušení, atd.) Umírání o samotě a v zanedbání Umírání o samotě a v zanedbání Umírání se strachem, že jsem sociální zátěží Umírání se strachem, že jsem sociální zátěží Nedostatečným zajištěním financí a zdrojů pro adekvátní podpůrnou péči terminálně nemocných nebo umírajících… Nedostatečným zajištěním financí a zdrojů pro adekvátní podpůrnou péči terminálně nemocných nebo umírajících…

29 ČR porušuje mezinárodní dokumenty III. Korejská deklarace o hospicové a paliativní péči (schválena v březnu roku 2005 na II. světovém summitu Národních asociací hospicové a paliativní péče) Korejská deklarace o hospicové a paliativní péči (schválena v březnu roku 2005 na II. světovém summitu Národních asociací hospicové a paliativní péče) „ Je nezbytné, aby všechny vlády podporovaly a financovaly plány na podporu a rozvoj prevence, léčby a paliativní péče...“ Deklarace práv onkologických pacientů (přijata 29. června 2002 v norském Oslo) Deklarace práv onkologických pacientů (přijata 29. června 2002 v norském Oslo) „...onkologičtí pacienti mají právo na ekonomické, finanční a sociální služby a podporu.“ „...onkologičtí pacienti mají právo na ekonomické, finanční a sociální služby a podporu.“

30 ČR porušuje mezinárodní dokumenty IV. Charta proti rakovině v příštím miléniu (Onko-charta) (zveřejněna na Světovém summitu v Paříži v roce 2000) Charta proti rakovině v příštím miléniu (Onko-charta) (zveřejněna na Světovém summitu v Paříži v roce 2000) „…práva onkologicky nemocných jsou součástí lidských práv.“ „…práva onkologicky nemocných jsou součástí lidských práv.“ konstatuje „…stigmatizaci nemocných, emocionální traumata, diskriminaci i špatnou komunikaci s těmito nemocnými, včetně nedostatečného vzdělávání veřejnosti.“ konstatuje „…stigmatizaci nemocných, emocionální traumata, diskriminaci i špatnou komunikaci s těmito nemocnými, včetně nedostatečného vzdělávání veřejnosti.“

31 ZÁVĚR: Česká republika diskriminuje těžce nevyléčitelně nemocné a umírající tím, že: nedisponuje dostatečným počtem hospicových lůžek a tím je hospicová péče nedostupná pro řadu potřebných nedisponuje dostatečným počtem hospicových lůžek a tím je hospicová péče nedostupná pro řadu potřebných je chronicky podfinancován provoz stávajících lůžkových hospiců a tím ohrožena jejich existence, tzn. potenciální nedostupnost pro terminálně nemocné je chronicky podfinancován provoz stávajících lůžkových hospiců a tím ohrožena jejich existence, tzn. potenciální nedostupnost pro terminálně nemocné platná legislativa nezná termín „zdravotně-sociální“ péče, čímž je ztížen vznik nových a komplikováno provozování stávajících lůžkových zařízení hospicového typu platná legislativa nezná termín „zdravotně-sociální“ péče, čímž je ztížen vznik nových a komplikováno provozování stávajících lůžkových zařízení hospicového typu některá ustanovení zdravotnických a sociálních právních norem lze vykládat kontradikčně. Tato skutečnost ztěžuje působení hospiců a vystavuje je sankčnímu riziku při kontrolách z jednoho či druhého resortu některá ustanovení zdravotnických a sociálních právních norem lze vykládat kontradikčně. Tato skutečnost ztěžuje působení hospiců a vystavuje je sankčnímu riziku při kontrolách z jednoho či druhého resortu pošlapává práva nejbezbrannějších z bezbranných, nejslabších ze slabých – umírajících. pošlapává práva nejbezbrannějších z bezbranných, nejslabších ze slabých – umírajících.

32 www.hospicpt.czwww.asociacehospicu.czwww.hospice.czwww.paliativnimedicina.cz

33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Postavení hospiců ve zdravotně sociálním systému ČR PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, Prachatice viceprezident Asociace poskytovatelů."

Podobné prezentace


Reklamy Google