Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana spotřebitele. 2 směry Zastřešena státem Dobrovolná sdružení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana spotřebitele. 2 směry Zastřešena státem Dobrovolná sdružení."— Transkript prezentace:

1 Ochrana spotřebitele

2 2 směry Zastřešena státem Dobrovolná sdružení

3 1962 – 4 základní práva Právo na bezpečnost Právo na informace Právo na výběr Právo být vyslyšen

4 1985 rezoluce OSN č.39/248 Vytvořit směrnice na ochranu spotřebitele Posilovat a rozvíjet silnou politiku ochrany spotřebitele Stanovit priority ochrany spotřebitele v souladu se situací země

5 CI-Consumer International Londýn Sdružuje 260 organizací ze 112 zemí Nezávislá nezisková organizace Deklarovala 8 základních práv

6 Osm základních práv Bezpečnost – spotřebitel musí být chráněn před prodejem zboží, které by mohlo ohrozit jeho zdraví nebo život. Volný výběr zboží – zabezpečení volného výběru kvalitního zboží za přijatelné ceny, omezování nepoctivého prodeje Odškodnění – zabezpečení práva na náhradu za vadný výrobek, službu nebo za škodu jimi způsobenou na majetku nebo zdraví spotřebitele Informace – poskytování důležitých a pravdivých informací o užívání výrobků, vedlejších účincích a o nebezpečí vyplývajících z užívání tak, aby spotřebiteli napomáhaly k racionálnímu rozhodování a umožnily mu správný výběr z hlediska užívání výrobku.

7 Vzdělání – vytváření podmínek pro výchovu spotřebitele tak, aby se stal v průběhu života zkušeným, racionálně se rozhodujícím subjektem trhu. Zastupování – podpora spotřebitelskými sdruženími, která mají možnost ovlivňovat rozhodování ve vztahu k právům spotřebitele a pravomoc vyjadřovat zájem spotřebitele k přípravě a realizaci vládní politiky. Základní potřeby – v souvislosti s nárokem na přiměřenou úroveň má spotřebitel právo na uspokojení základních potřeb Zdravé životní prostředí – zabezpečení kvality výrobků a služeb tak, aby neohrozily životní prostředí po dobu jejich užívání ani při jejich likvidaci po skončení životnosti

8 Evropské sdružení –BEUC ( Bureau European Unions of Consumers) 28 členů V Evropě není jednotný systém Spojuje je občanský zákoník Směrnice 85/577/EEC z roku 1985 93/13/EEC z roku 1993 o nekorektních podmínkách ve smlouvách se spotřebiteli

9 Ochrana spotřebitele v ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu Cíl:1) chránit bezpečnost života, zdraví a ek.zájmy 2) přispívat k ochraně vnitřního trhu před nekalým jednáním 3) rozvíjet nevládní spotřebitelské organizace 4) Zlepšovat informovanost občanů o jejich právech 5) přispět k dosažení kompatibility s vnitřním trhem EU 6) podílet se na vytváření důvěry v elektronický obchod

10 Ochrana spotřebitele v ČR vychází z občanského zákoníku a ze zákona o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb. - 5 částí Úvodní ustanovení Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb Úkoly veřejné správy Sdružení spotřebitele a jiné právnické osoby založené k ochraně spotřebitele Společná a závěrečná ustanovení

11 Historie ochrany spotřebitele V minulosti záležitost lokální, omezená území Nejstarší smlouva trhová smlouva směnná Dohled byl záležitostí měst, rychtáře a konšelů Od 1390 byla povinnost mít úřední žejdlík s hřebíkem v hospodách 1525 – šizení zákazníků

12 Postupně fce přebírají cechy 1318 cech krejčích 1324 cech zlatníků Města to vítala – snadnější dozor i výběr daní Řada zlomových období 40-50 léta 14.stol. opatření proti cechům Poté obrat

13 1547 Ferdinand I. -cechy zrušil, postupně jim vracel určitá privilegia 1562 – Policejní řád pro pražská města – pevné ceny potravin, ubytování 1579 Práva městská Království českého 1581 Krátká suma 1731 – zřízen úřad cechovního inspektora (1819 – v Praze 68 cechů -122 řemesel) 1859 – konec cechů

14 1786 Všeobecný zákoník občanský (1811) Platil do r.1950 -5 částí 1502 paragrafů 1852 trestní zákon- pamatuje na poškozování spotřebitele 1859 živnostenský řád, vydaný císařským patentem 1883 novela – průkaz způsobilosti k výkonu daného řemesla 1918 převzat živnostenský řád v ČR – (zrušen 31.12.1965)

15 Stanovení podmínek při prodeji jednotlivých komodit 1875 - Zákon o výčepních sklenicích ve veřejných výčepních místnostech 1897 – Zákon o obchodu s potravinami 1907 – zákon o obchodu s vínem O obchodě podomním, proti nekalé soutěži

16 Přínosy vstupu ČR do EU pro spotřebitele Dvouletá záruční lhůta u všech výrobků vyrobených po 1. lednu 2003, navíc je nově jako vada vnímán nesoulad funkcí výrobků s vlastnostmi, které sliboval prodávající. Možnost odstoupení od smlouvy uzavřené mimo stálou provozovnu do 7 dní – díky této nové možnosti odstoupení ubylo nešťastných spotřebitelů, kteří mají doma nepoužitelné zboží a někdy ho musí i pravidelně splácet. Možnost odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dní – zboží objednané v televizní reklamě, v katalogu nebo v internetovém obchodě si může spotřebitel pořádně prohlédnout až když mu přijde domů, v té chvíli také může zjistit, že pro něj není vhodné, a může jej vrátit bez udání důvodů. Informace o materiálech použitých v hlavních částech obuvi – protože velká část spotřebitelských problémů se týká právě obuvi.

17 Lepší informace o podmínkách spotřebitelských úvěrů – všechny firmy poskytující spotřebitelské úvěry musí zveřejňovat i roční úrokovou sazbu celkových nákladů na úvěr. Při pochybnostech o významu smluvních ustanovení platí výklad pro spotřebitele příznivější. Právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku. Zvýšenou bezpečnost výrobků – převzetím speciální legislativy a zapojením ČR do systému rychlé výměny informací o nebezpečných výrobcích na vnitřním trhu EU s názvem RAPEX. Lepší informaci o cenách potravinářského zboží – povinným uváděním měrné ceny (též zvané jednotková, protože uvádí cenu za jednotku) v obchodech s prodejní plochou nad 400 m2.

18 Pojištění cestovních kanceláří proti úpadku a stanovení povinností kladených na cestovní kanceláře včetně povinných ustanovení cestovní smlouvy. Možnost odstoupit od timesharingové smlouvy (dlouhodobý pronájem nemovitosti na dílčí časový úsek) do 15 dnů od jejího uzavření. (Obvykle se jedná o předplacení pobytu v určité nemovitosti v cizině, za účelem pobytu po dobu dovolené). Ochranu před nevyžádanou elektronickou korespondencí, tzv. spamem. Zlepšení podmínek u bankovních služeb.

19

20


Stáhnout ppt "Ochrana spotřebitele. 2 směry Zastřešena státem Dobrovolná sdružení."

Podobné prezentace


Reklamy Google