Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje informací-Knihovny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje informací-Knihovny"— Transkript prezentace:

1 Zdroje informací-Knihovny
Skupinová práce Autoři: Tichá A. Kohoutová L. Hmelárová Š. Brixová A. Rosenová A. Vitásek V. Vavřínek F. Pelechová K.

2 Obsah témat Co je to knihovna? Vznik knihoven Vývoj knihoven
Hlavní knihovny světa Rozvoj knihovnictví v Čechách Městská knihovna v Praze Knihovny na Praze 6 Zdroje

3 Co je to knihovna? Knihovna je informační zařízení určené ke shomažďování, třídění, zpřístupňování a uchovávání knih a jiných hmotných nosičů informací Zároveň je knihovna centrem získání a utřídění informací, které chce nebo musí člověk získat Vždyť už jak říkal Komenský: „ Jen vzdělaný člověk si nad zlato a stříbro vážiti knih musí.“ Obsah témat

4 Témata Vznik písma Nejstarší civilizace a jejich písmo: Sumer Egypt
Foinikie Řecko Řím Obsah témat

5 Sumerská literatura Sumerové jako 1. národ dosáhli úrovně civilizace
Používali obrázkového písma, které se postupně zlepšovalo a zdokonalovalo a měnilo se v používaný klínopis Psali na hliněné destičky Témata: hrdinské eposy (O Gilgamešovi ), bajky a pověsti témata

6 Egyptská literatura Egypťané dosáhli úrovně civilizace později
Používali jednoduší obrázkové písmo –hieroglyfy Psali na papyrus černým barvivem Témata: eposy, pohádky, básně… témata

7 Fénická literatura Féničané poprvé použili neznakového písma (severosemitská abeceda – 22 znaků ) Psali zprava do leva od shora dolů Jejich písmo převzali Řekové a vyvinuli tak alfabetu Témata: eposy, pohádky, bajky, … témata

8 Řecká literatura Řekové navázali na fénické písmo, ze kterého vznikla jejich alfabeta, z níž se vyvinula dnešní latinka, kterou používají východoslovanské země v podobě dnešní azbuky Témata: komedie, tragédie, eposy, básně a bajky, filozofie, rétorika a dějepisectví témata

9 Římská literatura Římané navázali na Řeky a rozvíjeli svoji latinku, která začíná vznikat 300 př. N. l. Starší latina používala 24 písmen z velké ř. alfabety 1. nápisy byly písemné (Capitalis Monumentalis) Později vniká kurzívní písmo - italika Obohatili literaturu o právo, psychologii a spousty dalších druhů…. témata

10 Vznik písma Vznik písma datujeme do roku 3000 př. n. l. v Sumeru
Prvotní písma byla obrázková, později přišli Féničané s písmem znakovým Nejstarší nález je datován do roku 3500 př. n. l. z Egypta Harrapa

11 Vznik nejstarších knihoven
Nejstarší knihovny vznikaly relativně později Starověké archívy a sbírky písemností v Mezopotámii, Egyptě, Čína, Indie, Řecko, Řím Za nejrozsáhlejší a nejstarší komplex je pokládána knihovna v Alexandrii

12 Nejstarší knihovny Za zmínku by stála starověká knihovna v Babyloně, která však byla zničena a zachovaly se pouze některé písemnosti, např.: epos o Gilgamešovi (nejstarší literární památka světa) Určitě všichni známe i egyptskou knihovnu, kterou dal založit Alexandr Makedonský, když byl v Egyptě uvítán jako osvoboditel – uchovalo se v ní mnoho opisů, avšak vyhořela

13 Další slavné knihovny Nesmíme opomenout starověkou knihovnu v Egyptě založenou Alexandrem Makedonským (Alexandrijská knihovna), která proslula v Helénistické době jako vzdělávací centrum Obsah témat

14 Pozn.: Název, město, rok vzniku, počet svazků
Hlavní knihovny svĚta Kongresová knihovna, Washington, USA, 1800, Britská knihovna, Londýn, 1753, Knihovna Harvardovy univerzity, Cambrige, USA, 1638, Státní knihovna V,I. Lenina, Moskva 1862, Newyorská veřejná knihovna, New Yourk,18195, Knihovna Yaleovy univerzity, New Haven, 1701, Biblioteca Academiei Romane, Bukurešť, 1867, Bibliotheque Nationale, Paříž, 1480, Veřejná státní knihovna M. E. Saltykova-Ščedrina, Petrohrad, 1795, Knihovna umiverzity v Illinois, Urbana, USA, 1867, Národní knihovna ČR , Praha 1958, Obsah témat Pozn.: Název, město, rok vzniku, počet svazků

15 Rozvoj knihovnictví ve 20. létech 20. století
V roce 1919 byl v českých zemích přijat zákon o veřejných knihovnách, což mělo za následek jejich rozvoj a hlavně zájem ze strany lidí Roku Mezinárodní knihovnický kongres Poté vzniká hustá síť knihoven a to nejen v Praze, ale i v jiných městech ČR Obsah témat

16 MĚstská knihovna v Praze

17 Základní informace Městská knihovna v Praze byla založena dne Vzniknout mohla díky časovému rozpoložení, tedy ve 20. létech 20. století, kdy se začala rozšiřovat knihovní síť

18 Jan Thon Ředitel Městské Knihovny Narozen 28.5. 1886
Student literární Historie na UK Námětem jeho prací byla činnost knihovny a její rozvoj Vydal více než 1000 publikací cesta po evropských knihovnách - Oslo, Vídeň Tato cesta byla inspirací pro chod MK v Praze

19 Stavba mĚstské knihovny
Spory o umístění centrální knihovny Na návrh A. Šebela ( ) - umístit budovu na Mariánské náměstí 98 Návrh přijat konkurz o architekta zvolen F. Roit Původní stavby musely být zbourány a vystaveny nové budovy a základy Tento postup byl velmi náročný jak finančně tak stavebně

20 Základní charakteristika stavby
Stavba o půdorysné ploše cca m2, na které se podílely firmy Nekvasil a Kavalík Náklady na stavbu se pohybovaly kolem 33 milionů Kč – většinou investice států, ale šlo i o drobné sponzory Provoz: – čítárna den. tisku – půjčovna knih – dětská čítárna – studovna

21 UmĚlecká výzdoba 6 alegorických soch – L. J. Kafránek
3 skládaná okna – J. Šejpha Malířská díla Mikoláše Alše, která se bohužel do dnešní doby nedochovala

22 SluŽby Výpůjční a informační služby (poplatky: do 15-ti let 60Kč za rok, dospělí 500Kč za rok) V knihovně se dá orientovat podle základního dělení (např. D – dějepis, dějiny; E – zeměpis...) Vzdělávací služby - studovny, klubovny a malé sály Přístup k počítačům, internetu, CD, kazetám či deskám Obsah témat

23 Knihovny na Praze 6 Praha 6 má 4 veřejné knihovny, které jsou pobočkami MK v Praze Jde o tyto knihovny: 2 automatizované: - Břevnov (Bělohorská 56) - Petřiny (Mahulenina 31) 2 neautomatizované: - Bubeneč (Čs. Armády 29) - Na dědině (Vlastina 13) Obsah témat

24 Automatizované Petřiny: Břevnov: Zřizovatel hl.m. Praha
Nabídka je velmi podobná Jako u MK v Břevnově Výpůjční doba: Út: 9:00 – 19:00 St – Čt: 12:00 – 19:00 Pá: 9:00 – 15:00 Břevnov: Zřizovatel hl.m. Praha Nabídka služeb: absenční a prezenční půjčování knih, period, map, CD, magnetofonových desek, gramofonových desek, elektronový katalog Výpůjční doba: Út – Pá: 9:00 – 19:00 So – Ne: 9:00 – 12:00 Knihovny na Praze 6

25 Neautomatizované Dejvice – Čs. Armády: Dědina: Děti, dospělí
Tel.: Služby jsou stejné jako u ostatních knihoven Výpůjční doba: Po: 12:00 – 18:00 Út: 9:00 – 15:00 St – Čt: 12:00 – 18:00 Pá: 9:00 – 15:00 Dědina: Děti, dospělí Služby jsou podobné jako u ostatních, chybí kopírka Tel.: Výpůjční doba: Po: 12:00 – 18:00 Út: 9:00 – 15:00 St – Čt: 12:00 – 18:00 Pá: 9:00 – 15:00 Knihovny na Praze 6

26 Zdroje Přestavba služeb a rekonstrukce ústřední městské knihovny v Praze (L. Kurka) Velká obrazová encyklopedie (SvojtkaQ Co.) Městská knihovna v Praze Obrázky: Obsah témat


Stáhnout ppt "Zdroje informací-Knihovny"

Podobné prezentace


Reklamy Google