Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje informací- Knihovny Skupinová práce Skupinová práce Autoři: Tichá A. Kohoutová L. Hmelárová Š. Brixová A. Rosenová A. Vitásek V. Vavřínek F. Pelechová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje informací- Knihovny Skupinová práce Skupinová práce Autoři: Tichá A. Kohoutová L. Hmelárová Š. Brixová A. Rosenová A. Vitásek V. Vavřínek F. Pelechová."— Transkript prezentace:

1 Zdroje informací- Knihovny Skupinová práce Skupinová práce Autoři: Tichá A. Kohoutová L. Hmelárová Š. Brixová A. Rosenová A. Vitásek V. Vavřínek F. Pelechová K.

2 Obsah témat Co je to knihovna? Co je to knihovna? Co je to knihovna? Co je to knihovna? Vznik knihoven Vznik knihoven Vznik knihoven Vznik knihoven Vývoj knihoven Vývoj knihoven Vývoj knihoven Vývoj knihoven Hlavní knihovny světa Hlavní knihovny světa Hlavní knihovny světa Hlavní knihovny světa Rozvoj knihovnictví v Čechách Rozvoj knihovnictví v Čechách Rozvoj knihovnictví v Čechách Rozvoj knihovnictví v Čechách Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze Knihovny na Praze 6 Knihovny na Praze 6 Knihovny na Praze 6 Knihovny na Praze 6 Zdroje Zdroje Zdroje

3 Co je to knihovna? Knihovna je informační zařízení určené ke shomažďování, třídění, zpřístupňování a uchovávání knih a jiných hmotných nosičů informací Knihovna je informační zařízení určené ke shomažďování, třídění, zpřístupňování a uchovávání knih a jiných hmotných nosičů informací Zároveň je knihovna centrem získání a utřídění informací, které chce nebo musí člověk získat Zároveň je knihovna centrem získání a utřídění informací, které chce nebo musí člověk získat Vždyť už jak říkal Komenský: „ Jen vzdělaný člověk si nad zlato a stříbro vážiti knih musí.“ Vždyť už jak říkal Komenský: „ Jen vzdělaný člověk si nad zlato a stříbro vážiti knih musí.“ Obsah témat

4 Témata Vznik písma Vznik písma Nejstarší civilizace a jejich písmo : Nejstarší civilizace a jejich písmo : Sumer Egypt Foinikie Řecko Řím Obsah témat

5 Sumerská literatura Sumerové jako 1. národ dosáhli úrovně civilizace Používali obrázkového písma, které se postupně zlepšovalo a zdokonalovalo a měnilo se v používaný klínopis Psali na hliněné destičky Témata: hrdinské eposy (O Gilgamešovi ), bajky a pověsti témata

6 Egyptská literatura Egypťané dosáhli úrovně civilizace později Egypťané dosáhli úrovně civilizace později Používali jednoduší obrázkové písmo – hieroglyfy Používali jednoduší obrázkové písmo – hieroglyfy Psali na papyrus černým barvivem Psali na papyrus černým barvivem Témata: eposy, pohádky, básně… Témata: eposy, pohádky, básně… témata

7 Fénická literatura Féničané poprvé použili neznakového písma (severosemitská abeceda – 22 znaků ) Féničané poprvé použili neznakového písma (severosemitská abeceda – 22 znaků ) Psali zprava do leva od shora dolů Psali zprava do leva od shora dolů Jejich písmo převzali Řekové a vyvinuli tak alfabetu Jejich písmo převzali Řekové a vyvinuli tak alfabetu Témata: eposy, pohádky, bajky, … Témata: eposy, pohádky, bajky, … témata

8 Řecká literatura Řekové navázali na fénické písmo, ze kterého vznikla jejich alfabeta, z níž se vyvinula dnešní latinka, kterou používají východoslovanské země v podobě dnešní azbuky Řekové navázali na fénické písmo, ze kterého vznikla jejich alfabeta, z níž se vyvinula dnešní latinka, kterou používají východoslovanské země v podobě dnešní azbuky Témata: komedie, tragédie, eposy, básně a bajky, filozofie, rétorika a dějepisectví Témata: komedie, tragédie, eposy, básně a bajky, filozofie, rétorika a dějepisectví témata

9 Římská literatura Římané navázali na Řeky a rozvíjeli svoji latinku, která začíná vznikat 300 př. N. l. Římané navázali na Řeky a rozvíjeli svoji latinku, která začíná vznikat 300 př. N. l. Starší latina používala 24 písmen z velké ř. alfabety Starší latina používala 24 písmen z velké ř. alfabety 1. nápisy byly písemné (Capitalis Monumentalis) 1. nápisy byly písemné (Capitalis Monumentalis) Později vniká kurzívní písmo - italika Později vniká kurzívní písmo - italika Obohatili literaturu o právo, psychologii a spousty dalších druhů…. Obohatili literaturu o právo, psychologii a spousty dalších druhů…. témata

10 Vznik písma Vznik písma datujeme do roku 3000 př. n. l. v Sumeru Vznik písma datujeme do roku 3000 př. n. l. v Sumeru Prvotní písma byla obrázková, později přišli Féničané s písmem znakovým Prvotní písma byla obrázková, později přišli Féničané s písmem znakovým Nejstarší nález je datován do roku 3500 př. n. l. z Egypta Harrapa Nejstarší nález je datován do roku 3500 př. n. l. z Egypta Harrapa

11 Vznik nejstarších knihoven Nejstarší knihovny vznikaly relativně později Nejstarší knihovny vznikaly relativně později Starověké archívy a sbírky písemností v Mezopotámii, Egyptě, Čína, Indie, Řecko, Řím Starověké archívy a sbírky písemností v Mezopotámii, Egyptě, Čína, Indie, Řecko, Řím Za nejrozsáhlejší a nejstarší komplex je pokládána knihovna v Alexandrii Za nejrozsáhlejší a nejstarší komplex je pokládána knihovna v Alexandrii

12 Nejstarší knihovny Za zmínku by stála starověká knihovna v Babyloně, která však byla zničena a zachovaly se pouze některé písemnosti, např.: epos o Gilgamešovi (nejstarší literární památka světa) Za zmínku by stála starověká knihovna v Babyloně, která však byla zničena a zachovaly se pouze některé písemnosti, např.: epos o Gilgamešovi (nejstarší literární památka světa) Určitě všichni známe i egyptskou knihovnu, kterou dal založit Alexandr Makedonský, když byl v Egyptě uvítán jako osvoboditel – uchovalo se v ní mnoho opisů, avšak vyhořela Určitě všichni známe i egyptskou knihovnu, kterou dal založit Alexandr Makedonský, když byl v Egyptě uvítán jako osvoboditel – uchovalo se v ní mnoho opisů, avšak vyhořela

13 Další slavné knihovny Nesmíme opomenout starověkou knihovnu v Egyptě založenou Alexandrem Makedonským (Alexandrijská knihovna), která proslula v Helénistické době jako vzdělávací centrum Nesmíme opomenout starověkou knihovnu v Egyptě založenou Alexandrem Makedonským (Alexandrijská knihovna), která proslula v Helénistické době jako vzdělávací centrum Obsah témat

14 Hlavní knihovny svĚta Kongresová knihovna, Washington, USA, 1800, 27 000 000 Kongresová knihovna, Washington, USA, 1800, 27 000 000 Britská knihovna, Londýn, 1753,18 000 000 Britská knihovna, Londýn, 1753,18 000 000 Knihovna Harvardovy univerzity, Cambrige, USA, 1638, 12 200 000 Knihovna Harvardovy univerzity, Cambrige, USA, 1638, 12 200 000 Státní knihovna V,I. Lenina, Moskva 1862, 11 800 000 Státní knihovna V,I. Lenina, Moskva 1862, 11 800 000 Newyorská veřejná knihovna, New Yourk,18195, 10 000 000 Newyorská veřejná knihovna, New Yourk,18195, 10 000 000 Knihovna Yaleovy univerzity, New Haven, 1701, 10 000 000 Knihovna Yaleovy univerzity, New Haven, 1701, 10 000 000 Biblioteca Academiei Romane, Bukurešť, 1867, 9 400 000 Biblioteca Academiei Romane, Bukurešť, 1867, 9 400 000 Bibliotheque Nationale, Paříž, 1480, 9 000 000 Bibliotheque Nationale, Paříž, 1480, 9 000 000 Veřejná státní knihovna M. E. Saltykova-Ščedrina, Petrohrad, 1795, 8 000 000 Veřejná státní knihovna M. E. Saltykova-Ščedrina, Petrohrad, 1795, 8 000 000 Knihovna umiverzity v Illinois, Urbana, USA, 1867, 8 000 000 Knihovna umiverzity v Illinois, Urbana, USA, 1867, 8 000 000 Národní knihovna ČR, Praha 1958, 6 000 000 Národní knihovna ČR, Praha 1958, 6 000 000 Obsah témat Pozn.: Název, město, rok vzniku, počet svazků

15 Rozvoj knihovnictví ve 20. létech 20. století V roce 1919 byl v českých zemích přijat zákon o veřejných knihovnách, což mělo za následek jejich rozvoj a hlavně zájem ze strany lidí V roce 1919 byl v českých zemích přijat zákon o veřejných knihovnách, což mělo za následek jejich rozvoj a hlavně zájem ze strany lidí Roku 1926 - Mezinárodní knihovnický kongres Roku 1926 - Mezinárodní knihovnický kongres Poté vzniká hustá síť knihoven a to nejen v Praze, ale i v jiných městech ČR Poté vzniká hustá síť knihoven a to nejen v Praze, ale i v jiných městech ČR Obsah témat

16 MĚstská knihovna v Praze

17 Základní informace Městská knihovna v Praze byla založena dne 25.10 1928 Městská knihovna v Praze byla založena dne 25.10 1928 Vzniknout mohla díky časovému rozpoložení, tedy ve 20. létech 20. století, kdy se začala rozšiřovat knihovní síť Vzniknout mohla díky časovému rozpoložení, tedy ve 20. létech 20. století, kdy se začala rozšiřovat knihovní síť

18 Jan Thon Ředitel Městské Knihovny Ředitel Městské Knihovny Narozen 28.5. 1886 Narozen 28.5. 1886 Student literární Historie na UK Student literární Historie na UK Námětem jeho prací byla činnost knihovny a její rozvoj Námětem jeho prací byla činnost knihovny a její rozvoj Vydal více než 1000 publikací Vydal více než 1000 publikací 1926 - cesta po evropských knihovnách - Oslo, Vídeň 1926 - cesta po evropských knihovnách - Oslo, Vídeň Tato cesta byla inspirací pro chod MK v Praze Tato cesta byla inspirací pro chod MK v Praze

19 Stavba mĚstské knihovny Spory o umístění centrální knihovny Spory o umístění centrální knihovny Na návrh A. Šebela ( 8.2 1923) - umístit budovu na Mariánské náměstí 98 Na návrh A. Šebela ( 8.2 1923) - umístit budovu na Mariánské náměstí 98 Návrh přijat Návrh přijat 20.6 1923 - konkurz o architekta 20.6 1923 - konkurz o architekta 10.4 1924 - zvolen F. Roit 10.4 1924 - zvolen F. Roit Původní stavby musely být zbourány a vystaveny nové budovy a základy Původní stavby musely být zbourány a vystaveny nové budovy a základy Tento postup byl velmi náročný jak finančně tak stavebně Tento postup byl velmi náročný jak finančně tak stavebně

20 Základní charakteristika stavby Stavba o půdorysné ploše cca. 4000 m2, na které se podílely firmy Nekvasil a Kavalík Stavba o půdorysné ploše cca. 4000 m2, na které se podílely firmy Nekvasil a Kavalík Náklady na stavbu se pohybovaly kolem 33 milionů Kč – většinou investice států, ale šlo i o drobné sponzory Náklady na stavbu se pohybovaly kolem 33 milionů Kč – většinou investice států, ale šlo i o drobné sponzory Provoz: 22.4. 1929 – čítárna den. tisku Provoz: 22.4. 1929 – čítárna den. tisku 25.10. 1929 – půjčovna knih 25.10. 1929 – půjčovna knih 2.5. 1930 – dětská čítárna 2.5. 1930 – dětská čítárna 1.12. 1930 – studovna 1.12. 1930 – studovna

21 UmĚlecká výzdoba 6 alegorických soch – L. J. Kafránek 6 alegorických soch – L. J. Kafránek 3 skládaná okna – J. Šejpha 3 skládaná okna – J. Šejpha Malířská díla Mikoláše Alše, která se bohužel do dnešní doby nedochovala Malířská díla Mikoláše Alše, která se bohužel do dnešní doby nedochovala

22 SluŽby Výpůjční a informační služby (poplatky: do 15-ti let 60Kč za rok, dospělí 500Kč za rok) Výpůjční a informační služby (poplatky: do 15-ti let 60Kč za rok, dospělí 500Kč za rok) V knihovně se dá orientovat podle základního dělení (např. D – dějepis, dějiny; E – zeměpis...) V knihovně se dá orientovat podle základního dělení (např. D – dějepis, dějiny; E – zeměpis...) Vzdělávací služby - studovny, klubovny a malé sály Vzdělávací služby - studovny, klubovny a malé sály Přístup k počítačům, internetu, CD, kazetám či deskám Přístup k počítačům, internetu, CD, kazetám či deskám Obsah témat

23 Knihovny na Praze 6 Praha 6 má 4 veřejné knihovny, které jsou pobočkami MK v Praze Praha 6 má 4 veřejné knihovny, které jsou pobočkami MK v Praze Jde o tyto knihovny: Jde o tyto knihovny: 2 automatizované: 2 automatizované:2 automatizované:2 automatizované: - Břevnov (Bělohorská 56) - Břevnov (Bělohorská 56) - Petřiny (Mahulenina 31) - Petřiny (Mahulenina 31) 2 neautomatizované: 2 neautomatizované:2 neautomatizované:2 neautomatizované: - Bubeneč (Čs. Armády 29) - Bubeneč (Čs. Armády 29) - Na dědině (Vlastina 13) - Na dědině (Vlastina 13) Obsah témat

24 Automatizované Břevnov:  Zřizovatel hl.m. Praha  Nabídka služeb: absenční a prezenční půjčování knih, period, map, CD, magnetofonových desek, gramofonových desek, elektronový katalog  Výpůjční doba: Út – Pá: 9:00 – 19:00 Út – Pá: 9:00 – 19:00 So – Ne: 9:00 – 12:00 So – Ne: 9:00 – 12:00 Petřiny:  Zřizovatel hl.m. Praha  Nabídka je velmi podobná Jako u MK v Břevnově  Výpůjční doba: Út: 9:00 – 19:00 St – Čt: 12:00 – 19:00 Pá: 9:00 – 15:00 Knihovny na Praze 6

25 Neautomatizované Dědina:  Děti, dospělí  Služby jsou podobné jako u ostatních, chybí kopírka  Tel.: 233 310 462  Výpůjční doba: Po: 12:00 – 18:00 Po: 12:00 – 18:00 Út: 9:00 – 15:00 Út: 9:00 – 15:00 St – Čt: 12:00 – 18:00 St – Čt: 12:00 – 18:00 Pá: 9:00 – 15:00 Pá: 9:00 – 15:00 Dejvice – Čs. Armády:  Děti, dospělí  Tel.: 233 344 591  Služby jsou stejné jako u ostatních knihoven  Výpůjční doba: Po: 12:00 – 18:00 Út: 9:00 – 15:00 St – Čt: 12:00 – 18:00 Pá: 9:00 – 15:00 Knihovny na Praze 6

26 Zdroje Přestavba služeb a rekonstrukce ústřední městské knihovny v Praze (L. Kurka) Přestavba služeb a rekonstrukce ústřední městské knihovny v Praze (L. Kurka) Velká obrazová encyklopedie (SvojtkaQ Co.) Velká obrazová encyklopedie (SvojtkaQ Co.) Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze Obrázky: www.google.com Obrázky: www.google.comwww.google.com www.mlp.cz www.mlp.czwww.mlp.cz Obsah témat


Stáhnout ppt "Zdroje informací- Knihovny Skupinová práce Skupinová práce Autoři: Tichá A. Kohoutová L. Hmelárová Š. Brixová A. Rosenová A. Vitásek V. Vavřínek F. Pelechová."

Podobné prezentace


Reklamy Google