Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika zapojování zemí ACP do světové ekonomiky – příspěvek EU Doc. PhDr. Lenka Adamcová, CSc. 27. června 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika zapojování zemí ACP do světové ekonomiky – příspěvek EU Doc. PhDr. Lenka Adamcová, CSc. 27. června 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze."— Transkript prezentace:

1 Problematika zapojování zemí ACP do světové ekonomiky – příspěvek EU Doc. PhDr. Lenka Adamcová, CSc. 27. června 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze

2 2 Africké země ACP Pacifické země ACP Karibské země ACP Země Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) 1. etapa přidružení (1957-1974) 19571969 19641975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2. etapa přidružení (1975-1999) Partnerství (2000 – 2020) Smlouva o EHS (18 zámořských a výsostných území) Smlouva Yaoundé (18 zemí EAMA) Smlouva Yaoundé II (18 zemí EAMA) Smlouva Arusha II (3 země V Afriky) Smlouva Lomé I (46 zemí ACP) Smlouva Lomé II (58 zemí ACP) Smlouva Lomé III (66 zemí ACP) Smlouva Lomé IV (66 zemí ACP) Revidovaná smlouva Lomé IV Smlouva z Cotonou (79 zemí ACP) Revidovaná smlouva z Cotonou

3 3 Zapojování zemí ACP do světového obchodu v letech 1980 – 2005 (v %) Podíl ACP na světových dovozech a na dovozech EU (v %) Podíl ACP na světových vývozech a na vývozech EU (v %) Pramen: DG Trade: % Země ACP jsou dlouhodobě jedinou skupinou rozvojových zemí, jejíž podíl na zahraničním obchodě EU relativně klesá. Země ACP vykazují dlouhodobě nízký podíl na zapojení do světového obchodu (kolem 2 %).

4 4 Roste podíl RZ na světovém obchodu, zejména zásluhou Asie Zapojování rozvojových zemí do světového obchodu v letech 1970 – 2003 (v %) Pramen: UNCTAD: Trade and Development Report 2005, str. 133- 134., UNCTAD Handbook of Statistics 2005, str. 2 – 8. Podíl rozvinutých a rozvojových zemí na světovém exportu v letech 1970 – 2003 (v %) % Změna hodnoty vývozu jednotlivých rozvojových regionů mezi lety 1990 a 2004 (v mil USD) % Podíl Číny a ANIZ na celkovém vývozu Asie v roce 2004 (v %)

5 5 Zapojování rozvojových zemí do světového obchodu v letech 1970 – 2003 ( v %) Teritoriální struktura exportu rozvojových zemí v letech 1965, 1985 a 2003 (v %) 25 % 43 % Snižuje se závislost rozvojových zemí na vývozu do rozvinutých zemí, roste obchod mezi rozvojovými zeměmi (Jih – Jih) Pramen: UNCTAD: Trade and Development Report 2005, str. 133- 134 a 140. % Podíl intraregionálního vývozu na vývozu v rámci Jih-Jih (v %) %

6 6 Zapojování rozvojových zemí do světového obchodu v letech 1970 – 2003 ( v %) Teritoriální struktura exportu hotových výrobků z rozvojových zemí (v %) 33,7 % 44,2 % Pramen: UNCTAD: Trade and Development Report 2005, str. 133- 134. Teritoriální struktura exportu primárních surovin z rozvojových zemí (v %) 18,2 % 40,8 % Obchod mezi rozvojovými zeměmi roste v primárních surovinách i v hotových výrobcích %

7 7 Cíle rozvojové politiky EU ve vztahu k ACP  Římské dohody – přispět k hospodářskému a sociálnímu rozvoji přidružených zemí a vytvořit užší hospodářské vztahy mezi nimi a Společenstvím  Lomé III – podpora ekonomického, kulturního a sociálního rozvoje zemí ACP  Cotonou - snížení a dlouhodobě vymýcení chudoby v souladu s cíli trvale udržitelného rozvoje a urychleného začleňování zemí ACP do světové ekonomiky

8 8 Nástroje na podporu zapojování zemí ACP do světové ekonomiky  Nereciproční obchodní režim od roku 1975  Nástroj pro zajištění stabilizace exportních příjmů (STABEX) – čerpání klesl-li příjem z exportu vybrané komodity (Lomé IV celkem 47 komodit) o více jak 5 % v porovnání s předchozím rokem  Nástroj na podporu těžby vybraných nerostných surovin (SYSMIN) – čerpání klesl-li příjem z exportu nerostné suroviny o více jak 10 % ve srovnání s předchozím rokem, komodita musela tvořit min 15 % exportu země  Zvláštní protokoly o vývozu cukru, rumu, banánů a hovězího masa – garantovaný objem vývozu určité komodity na trh ES  Další - finanční podpora rozvoje regionální ekonomické integrace, rozvoje malého a středního podnikání, technická podpora (vznik odborných center), atd. Finanční podpora čerpána převážně z Evropského rozvojového fondu

9 9 Dohody o ekonomickém partnerství (EPA) Státy označené kurzívou patří mezi nejméně rozvinuté země Dohoda z Cotonou Dohoda z Cotonou – Dohoda o partnerství mezi zeměmi EU a ACP (2000) - principy dohody: rovnost mezi partnery, účast na partnerství, ústřední úloha dialogu, diferenciace - pilíře dohody: politický dialog, rozvojové strategie, hospodářská a obchodní spolupráce, finanční spolupráce Čl. 34 dohody z Cotonou : Cílem hospodářské a obchodní spolupráce je hladká a postupná integrace zemí ACP do světové ekonomiky. Cílem je pomoci zemím ACP podporovat udržitelný rozvoj a odstraňovat chudobu. Dohody o ekonomickém partnerství by měly zemím ACP napomoci čelit výzvám globalizace a adaptovat se progresivně na nové podmínky mezinárodního obchodu. Vyjednání těchto nových dohod vyžaduje přechodné období. Přechodné období pro vyjednání dohod o ekonomickém partnerství je stanoveno do 31.12.2007. Do té doby musejí být uzavřena jednání o dohodách mezi Evropskou komisí a 6 regionálními uskupeními v rámci zemí ACP.

10 10 Otázky spojené s EPA 1.Pokud se do 31.12.2007 nestihnou EPA schválit, co bude následovat? Prodlouží se výjimka v rámci WTO? Zavede se jiný přechodný režim? A jaký? 2.Jaký vliv budou mít EPA na regionální ekonomickou integraci v zemích ACP, zejména v subsaharské Africe? Jak se do těchto procesů zapojí LDC, které se rozhodnou setrvat v rámci obchodního režimu EBA? 3.Jaké sociálně ekonomické dopady bude mít liberalizace zahraničního obchodu s ekonomicky silnějším partnerem na země ACP? 4.Jakou roli bude v rámci EPA hrát rozvojová pomoc (trade-related assistance)? Zavede se v rámci EDF nový nástroj na podporu EPA? ? V roce 2007 vyjde celoevropská strategie s názvem A JOINT EU AID FOR TRADE STRATEGY

11 11 Děkuji za Vaši pozornost.

12 12


Stáhnout ppt "Problematika zapojování zemí ACP do světové ekonomiky – příspěvek EU Doc. PhDr. Lenka Adamcová, CSc. 27. června 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google