Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transplantace Tomas Kalina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transplantace Tomas Kalina."— Transkript prezentace:

1 Transplantace Tomas Kalina

2 Témata transplantační imunologie
Jak se imunitní systém vypořádá s transplantátem (štěpem)? Jak jej odmítne? (Rejekce) Jaké jsou strategie zabránění rejekci štěpu? Jaké jsou budoucí strategie k potlačení specifické imunity? Jaká je role xenostrasplantace? Co je graft versus host disease (GvHD)? In vivo imaging

3 Obsah Mechanismy Typy rejekce Laboratorní testy Léčba rejekce
Hyperakutní Akutní Chronická Laboratorní testy Léčba rejekce Tx kostní dřeně, GvHD a GvL efekt In vivo imaging – obrázky pro trpělivé

4 ANTIGEN INDEPENDENTNÍ MECHANISMY
PERITRANSPLANTAČNÍ ISCHEMIE MECHANICKÉ TRAUMA REPERFUSION INJURY

5 Peritransplant injury induces chemokines that increase inflammation and immunity
Devries, 2003, Sem in Imm 15:33-48

6 Peritransplant injury as a risk factor for Acute Rejection
Early inflammatory injury to graft promotes continued chemokine expression that recruits lymphocytes and macrophages

7 Peritransplant injury as a risk factor for Chronic Rejection
Early inflammatory injury to graft promotes continued chemokine expression that persists and contributes to and chronic rejection

8 ŠTĚP A IMUNITNÍ SYSTÉM Diskriminace vlastní/cizí Brání přijetí štěpu
První transplantace byly krevní převody Jiné štěpy končily špatně Proč jsou krevní transfúze tolerovány?

9 Imunitní mechanismy Transplantace kůže geneticky odlišnému jedinci

10 Štěp

11 Transplantace v medicíně
Jsou doprovázeny hrozbou rejekce štěpu a imunosupresivní terapií Rejekce nebyla eliminována, pouze redukována Nejčastější transplantace Srdce Plíce Cornea Játra Kostní dřeň (HSCT)

12

13 Allograft Studium místa rejekce ukazuje infiltraci lymfocyty a monocyty, která připomíná reakci oddáleného typu Experimantální zvířata bez T lymfocytů neodhojí štěp Rejekce nenastává v plně míře u imunosuprimovaných

14 Cell-mediated immunity is not involved at all in these reactions
Hyperakutní Rejekce Nastává během minut či hodin Destrukce štěpu preformovanými protilátkami (cytoxic antibodies) Produkovány příjemcem – eg. přirozené protilátky, proti Ag střevní flóry atd. Produkovány po předchozí transplantaci, po krevních transfuzích a po těhotenství Protilátky aktivují komplementový systém a aktivaci destiček a jejich ukládání v cévách vede ke srážení a otoku. Cell-mediated immunity is not involved at all in these reactions

15 Cell-mediated immunity is happening here
Akutní Rejekce U příjemců, kteří nebyli senzitizováni štěpem V hlavní roli T lymfocyty, výlsedek rozpoznání alloantigenů Velmi často u „mismatched“ tkání a při nedostatečné imunosupresi Léčena imunosupresí Cell-mediated immunity is happening here

16 Chronická rejekce Protilátky i buněčná imunita
Objevuje se měsíce či roky po transplantaci i při normální funkci štěpu Liší se forma, závažnost i průběh podle převládajících mechanismů Cirkulace, lymfatická drenáž, exprese MHC a další faktory ovlivňují stupeň rejekce Projevuje se jako Zánět, proliferace hladkého svalstva, fibróza Ischemie tkáně

17 Histologie rejekce štěpu

18 MHC molekuly Setkáni T buněk s cizími buňkami (rozpoznání non-self MHC) spustí aktivaci - jejich TCR vážou cizí MHC-peptid complex T buňky reagují přímo s APC buňkami dárce exprimujícími cizí MHC v kombinaci s peptidem. APC dárce mohou mít i kostimulační aktivitu a předat druhý signál Minor H antigeny jsou kódovány mimo lokusy pro MHC alely

19 T buňky a cytokiny CD4+ and CD8+ DTH

20 Nepřímá stimulace –APC dárce uvolňují MHC který je prezentován jako antigen skrz APC příjemce a stimuluje rejekci

21 Laboratorní Testy ABO typizace krve Typizace MHC (HLA Matching)
(Lymfocytotoxické testy) (Mixed leukocyte reaction) Screening for Presence of Preformed Antibodies to allogeneic HLA Crossmatching

22 Prodloužení přihojení štěpu
Protizánětlivé látky Cytotoxické léky Látky zabraňující cytokinové signalizaci Imunosupresivní léky Nové Imunosupresivní strategie

23 Prodloužení přihojení štěpu
Cyclosporine and Tacrolimus (FK-506) Azathioprine Mycophenolate Mofetil Rapamycine Corticosteroids Anti-CD3, Anti-CD52, Anti-IL-2, Anti–CD25

24 SITES OF ACTION OF MAJOR IMMUNOSUPPRESSIVE DRUGS
OKT3

25 ANTIGEN SPECIFICKÁ TOLERANCE (vs všeobecná IMUNOSUPRESE)
Sníží riziko infekce a sekundárních malignit Posílí stimulaci allospecifických T regulačních lymfocytů Monoklonální protilátky nebo proteinové blokátory kostimulačních molekul Myeloablace s rekonstitucí chimérické dřeně – T lymfocyty zrající ve dřeni v kontaku s dárcovskými APC obnoví imunitní systém - tolerantní Snížit immunogenicitu štěpu Transplantace do privilegovaných míst Injektovat thymus alloantigenem – indukovat klonální deleci s tolerancí k dárci

26 T -regulatory cell function
Wood Nature Reviews Immunology 3; (2003)

27 Induction of tolerance – Enhance allospecific T regulatory cell activity
If T reg cells can be induced to recognize the indirect antigen presentation, they exert a powerful suppressive effect on both indirect and direct CD4 and CD8 cell activity through the secretion of IL-10 and TGF- Wood, 2003, Nature Reviews Immunology 3:

28 How to manipulate T reg activity to induce transplant tolerance?
Wood, 2003, Nature Reviews Immunology 3:

29 Kostní dřeň Pokusy s těmito buňkami již 60 let, intenzivně zkoumány od WWII Použití v léčbě hematologických onemocnění, SCID, leukémie a dalších Úspěšný způsob genové terapie u člověka

30 Typy Transplantací Autologní Transplantace Allogenní Transplantace
Pacientovy vlastní kmenové buňky Allogenní Transplantace Kmenové buňky od cizího dárce (příbuzný nebo z registru dárců) In 2004, there were 22 216 hematopoetic stem cells (HSCT), 7407 allogeneic (33%), 14 809 autologous (67%) and 4378 additional re- or multiple transplants reported from 592 centres in 38 European and five affiliated countries. Bone Marrow Transplant Jun;37(12):

31 Časné Allogenní Transplantace
Toxicita zaznamenaná při prvních transplantacích: “2° průjmy, nekróza jater a kůže” Tzv. Graft Versus Host Disease (GVHD) Nyní dobře známá komplikace u alloBMT ALE Pacienti s GVHD mají méně relapsů leukemie in 1968, of 14 AlloBMT patients 10/20 died of GVHD w/o evidence of leukemia 4/20 had no GVHD, died of recurrent leukemia Stejné buňky způsobující toxicitu byly anti leukemické Tzv. Graft Vs Leukemic Effect (GVL) in 1968, of 14 AlloBMT patients 10/20 died of GVHD w/o evidence of leukemia 4/20 had no GVHD, died of recurrent leukemia

32 GVL & GVHD je imunitní reakce
Donor Immune cells recognize Recipient cells as non-self T-cell & NK cell response Attack host cells: malignant and normal host cells Balance of this immune response: Minimize GVHD + Maximize GVL 1) Immunosuppressive Therapy with BMT 2) HLA-Match Donor & Recipient Match major antigens to decrease GVHD Mismatch of minor antigens results in GVL

33 Types of Transplants Peripheral Blood Stem Cells (PBSCT)
Stem cells collected peripherally using apheresis (cell separator machine) Less invasive; less discomfort; less morbidity than BM Outpatient procedure PBSCT results in more rapid hematopoietic recovery than BM No difference in treatment outcome Quickly replacing traditional BM Using cytokine stimulation (G-CSF injections) BM releases large number CD34 stem cells into circulation Stem cells harvested via peripheral line

34 Complications Infections Early: Late: Potentially life threatening
Main complication in first 30 days CMV infections have high mortality (so prophylaxis and early intervention important) Late: Immune function takes 1 year (autologous) to 2 years (allogeneic) to fully recover Later opportunistic infections common, including pneumocystis carinii (PCP) and herpes zoster Prophylaxis required for 6-12 months

35 Complications (Con’d)
GVHD Allogeneic complication Donor T cell response against recipient tissue cells Prophylaxis against GVHD begins day +1 with immunosuppressive agents Cyclosporine, methotrexate, mycophenelate Acute GVHD first 3-6 months: Skin, GI (especially diarrhea) or obstructive Liver dysfunction >60% develop Chronic GVHD develops months post transplant: Autoimmune manifestations of Skin especially, as well as GI, Liver and Lung 30-40% develop

36 Complications (Con’d)
Veno-Occlusive Disease (VOD) Obstructive liver disease due to microthrombi in liver venules Patients with previous liver disease at greater risk No good treatments Graft Rejection Rare in present day (<1%)

37

38

39

40

41 Xenogenic Transplantation
>50,000 people that need organs die while waiting for a donor Studies are underway involving nonhuman organs Attention has been focused on the pig but the problem is the existence of natural or preformed antibodies to carbohydrate moieties expressed in the grafts endothelial cells As a consequence activation of the compliment cascade occurs rapidly and hyperacute rejection ensues Concern has given to debate about the safe use of xenografts and animal tissues that the tissues might harbor germs


Stáhnout ppt "Transplantace Tomas Kalina."

Podobné prezentace


Reklamy Google