Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference „Neuroplasticita a motorika“ Zpracovala: Bc. Tereza Peštová Ergoterapeut, Soc. pracovník Praha, ErgoAktiv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference „Neuroplasticita a motorika“ Zpracovala: Bc. Tereza Peštová Ergoterapeut, Soc. pracovník Praha, ErgoAktiv."— Transkript prezentace:

1 Konference „Neuroplasticita a motorika“ Zpracovala: Bc. Tereza Peštová Ergoterapeut, Soc. pracovník Praha, ErgoAktiv

2  Umění – věda – profese  Umění – vyžaduje dovednosti  Věda – teoretický základ  Profese – odborné vzdělání „Činnost, která předchází nebo upravuje problémy jednotlivců, skupin a komunit, vznikající z konfliktů potřeb jedinců a společenských institucí. Jejím záměrem je zlepšit kvalitu života všech lidí".

3  3 hlavní aktivity: 1. odstranění problému klienta  kurativní  rehabilitační 2. rozvíjení potenciálu klienta  rozvoj aktivit  vzdělávací aktivity 3. preventivní aktivity + individuální + komunitní zařízení

4  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nabývá 1. ledna 2007 účinnosti  Základní cíl: „Zajistit lidem v nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu prostřednictvím sociálních služeb a stanovit pravidla pro jejich poskytování“

5  samostatný profesionál vzdělaný v oboru, řídí se etickým kodexem své profese  je povinen respektovat práva a potřeby uživatele služby, který je jeho klientem, stejně jako poslání a hodnoty organizace, v níž pracuje!  pohybuje se v rámci práv a povinností definovaných právním systémem, zaměstnavatelem a profesními standardy  musí být schopen se vyrovnat s nejistotou a být připraven nést riziko  bere v potaz, že profesní hodnoty, osobní hodnoty a hodnoty zaměstnavatele mohou být v konfliktu  schopnost reflexe a umění veřejně své jednání obhájit!!!

6  Náplň práce a úkoly: a) Ve vztahu k uživatelům služby (zprostředkovávání informací o práci, sociální podpora, poradenství, vedení dokumentace, rozvíjení kompetencí..) b) Ve vztahu k okolí (komunikace s úřady, v rámci organizace a s rodinnými příslušníky, sociální koncepce…) c) Celoživotní vzdělávání

7  vnitřní faktory  dědičnost  postižení  chronické onemocnění  kultura  vnější faktory  prostředí, které obklopuje člověka  přírodní prostředí  věcné prostředí  sociální prostředí  rodina  Vrstevníci, parta

8  Péče zajišťována na akutních lůžkách (dospělé, dětské oddělení),  Sociální práce začíná okamžikem převzetí pacienta (klienta)  Důležité! – pouze pacienti, kteří jsou hlášeny obvykle lékařem nebo sestrou  Ostatní pracovníci sídlí přímo na příslušných pracovištích, kde jsou v přímém kontaktu s pacienty a jsou nedílnou součástí funkčního multidisiplinárního týmu!

9  Neurologické oddělení:  zvládnutí sociálně zdravotní problematiky  zajištění následné rehabilitace s ohledem na současný stav, věk, dostupnost;  zajištění terénních služeb, cílené rehabilitace, logopedie, vypůjčení pomůcek, respitní péče, rehabilitačního pobytu, následné péče včetně poradenské činnosti   Centrum následné péče - LDN  zajišťují společenské a ekonomické záležitosti nemocných během hospitalizace  edukují rodinné příslušníky a nejbližší o možnostech aktuální pomoci,  poskytují poradenství a pomoc při umísťování do pobytových zařízení sociálních služeb

10  sociální práci nelze směřovat do kódů k platbám (pojišťovny)  nelze kvantitou nahrazovat kvalitu práce  hodiny složitých jednání, složité mezilidské vztahy a následné řešení problémů našich pacientů  někdy se jedná o dlouhodobější, opakovanou péči  Zabezpečení sociálních potřeb musí probíhat současně s léčebnou a ošetřovatelskou péčí.!!!  Jedná se o práci týmovou!!!  Délka hospitalizace pacienta a jeho následné propuštění je závislé na závažnosti onemocnění pacienta a jeho sociální situaci!!!

11 A – akutní, N-následná Dávky, invalidní důchodNA PříspěvkyNA SlužbyNA Pravidelné aktivity životaN RodinaNA Další RHBNA Kompenzační pomůckyNA Pracovní uplatněníN VzděláváníN BydleníNA Sociální integraceN Doprava, cestováníN LegislativaNA

12  Spolupráce s odborníky tvořící tým – vzájemná!  Informovat o své práci, možnostech pomoci či změnách v legislativě svůj tým  Aktivní spolupráce s pacienty/klienty  Indiviudální plán

13  přepis diagnóz do nelékařské terminologie+ omezení pro resocializaci: doporučení, omezení  Přidružené diagnózy, vady, disability  Poruchy gnostických fcí.  Druh léků  Ukončení/pokračování v léčbě  Kontraindikace  Komunikace  Rodinná anamnéza/situace  Vzdělání, zaměstnání  Prognóza  Jiné

14  přepis diagnóz do nelékařské terminologie+ omezení pro resocializaci: doporučení, omezení  Kognitivní fce.:  Rodinná situace  Osobnostní změny, poruchy  Životní postoje, motivace  Aktivita/pasivita  Výdrž  Vzdělání, zaměstnání  Prognóza  Jiné

15  přepis diagnóz do nelékařské terminologie+ omezení pro resocializaci: doporučení, omezení  Produkce řeči  Řeč (diagnostika, poruchy, porozumění)  Formulace myšlenek  Orofaciální fce.(polykání)  Dechová fce.(fonace, polykání)  Čtení, psaní  Neverbální komunikace  Vzdělání, zaměstnání  Pomůcky

16  přepis diagnóz do nelékařské terminologie+ omezení pro resocializaci: doporučení, omezení  PADL/IADL:  Nároky na prac. prostředí:  Pracovní pozice:  Pomůcky:  Praxie:  Kognitivní funkce:  Využití HKK, DKK:  Citlivost:  Jemná motorika, úchopy:

17  přepis diagnóz do nelékařské terminologie+ omezení pro resocializaci: doporučení, omezení  Schopnost pohybu  Přesuny (sám, s dopomocí, nezvládne)  Výdrž, zátěž  Fyzické předpoklady  Využití HKK/DKK  Stabilita (sed, stoj, chůze)  Prognóza během terapie  Pracovní pozice (omezení)

18


Stáhnout ppt "Konference „Neuroplasticita a motorika“ Zpracovala: Bc. Tereza Peštová Ergoterapeut, Soc. pracovník Praha, ErgoAktiv."

Podobné prezentace


Reklamy Google