Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Role sociálního pracovníka v neurorehabilitaci“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Role sociálního pracovníka v neurorehabilitaci“"— Transkript prezentace:

1 „Role sociálního pracovníka v neurorehabilitaci“
Konference „Neuroplasticita a motorika“ Zpracovala: Bc. Tereza Peštová Ergoterapeut, Soc. pracovník Praha, ErgoAktiv

2 Sociální práce Umění – věda – profese Umění – vyžaduje dovednosti
Věda – teoretický základ Profese – odborné vzdělání „Činnost, která předchází nebo upravuje problémy jednotlivců, skupin a komunit, vznikající z konfliktů potřeb jedinců a společenských institucí. Jejím záměrem je zlepšit kvalitu života všech lidí".

3 Sociální práce 3 hlavní aktivity: odstranění problému klienta
kurativní rehabilitační rozvíjení potenciálu klienta rozvoj aktivit vzdělávací aktivity preventivní aktivity individuální komunitní zařízení

4 Zákon o sociálních službách
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nabývá 1. ledna 2007 účinnosti Základní cíl: „Zajistit lidem v nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu prostřednictvím sociálních služeb a stanovit pravidla pro jejich poskytování“

5 Sociální pracovník samostatný profesionál vzdělaný v oboru, řídí se etickým kodexem své profese je povinen respektovat práva a potřeby uživatele služby, který je jeho klientem, stejně jako poslání a hodnoty organizace, v níž pracuje! pohybuje se v rámci práv a povinností definovaných právním systémem, zaměstnavatelem a profesními standardy musí být schopen se vyrovnat s nejistotou a být připraven nést riziko bere v potaz, že profesní hodnoty, osobní hodnoty a hodnoty zaměstnavatele mohou být v konfliktu schopnost reflexe a umění veřejně své jednání obhájit!!!

6 Sociální pracovník Náplň práce a úkoly:
Ve vztahu k uživatelům služby (zprostředkovávání informací o práci, sociální podpora, poradenství, vedení dokumentace, rozvíjení kompetencí..) Ve vztahu k okolí (komunikace s úřady, v rámci organizace a s rodinnými příslušníky, sociální koncepce…) Celoživotní vzdělávání

7 Faktory působící na vznik sociálních problémů
vnitřní faktory dědičnost postižení chronické onemocnění kultura vnější faktory prostředí, které obklopuje člověka přírodní prostředí věcné prostředí sociální prostředí rodina Vrstevníci, parta

8 Sociální pracovník v nemocnici
Péče zajišťována na akutních lůžkách (dospělé, dětské oddělení), Sociální práce začíná okamžikem převzetí pacienta (klienta) Důležité! – pouze pacienti, kteří jsou hlášeny obvykle lékařem nebo sestrou Ostatní pracovníci sídlí přímo na příslušných pracovištích, kde jsou v přímém kontaktu s pacienty a jsou nedílnou součástí funkčního multidisiplinárního týmu!

9 Neurologické oddělení x LDN
zvládnutí sociálně zdravotní problematiky zajištění následné rehabilitace s ohledem na současný stav, věk, dostupnost; zajištění terénních služeb , cílené rehabilitace, logopedie, vypůjčení pomůcek, respitní péče, rehabilitačního pobytu, následné péče včetně poradenské činnosti Centrum následné péče - LDN zajišťují společenské a ekonomické záležitosti nemocných během hospitalizace edukují rodinné příslušníky a nejbližší o možnostech aktuální pomoci, poskytují poradenství a pomoc při umísťování do pobytových zařízení sociálních služeb

10 Sociální pracovník v nemocnici
sociální práci nelze směřovat do kódů k platbám (pojišťovny) nelze kvantitou nahrazovat kvalitu práce hodiny složitých jednání, složité mezilidské vztahy a následné řešení problémů našich pacientů někdy se jedná o dlouhodobější, opakovanou péči Zabezpečení sociálních potřeb musí probíhat současně s léčebnou a ošetřovatelskou péčí.!!! Jedná se o práci týmovou!!! Délka hospitalizace pacienta a jeho následné propuštění je závislé na závažnosti onemocnění pacienta a jeho sociální situaci!!!

11 Cíle sociálního pracovníka
A – akutní, N-následná Dávky, invalidní důchod N A Příspěvky Služby Pravidelné aktivity života Rodina Další RHB Kompenzační pomůcky Pracovní uplatnění Vzdělávání Bydlení Sociální integrace Doprava, cestování Legislativa

12 Spolupráce s mulitidisciplinárním týmem
Spolupráce s odborníky tvořící tým – vzájemná! Informovat o své práci, možnostech pomoci či změnách v legislativě svůj tým Aktivní spolupráce s pacienty/klienty Indiviudální plán

13 Soc. pracovník X lékař přepis diagnóz do nelékařské terminologie+ omezení pro resocializaci: doporučení, omezení Přidružené diagnózy, vady, disability Poruchy gnostických fcí. Druh léků Ukončení/pokračování v léčbě Kontraindikace Komunikace Rodinná anamnéza/situace Vzdělání, zaměstnání Prognóza Jiné

14 So. Pracovník x Psycholog
přepis diagnóz do nelékařské terminologie+ omezení pro resocializaci: doporučení, omezení Kognitivní fce.: Rodinná situace Osobnostní změny, poruchy Životní postoje, motivace Aktivita/pasivita Výdrž Vzdělání, zaměstnání Prognóza Jiné

15 Soc. pracovník x logoped
přepis diagnóz do nelékařské terminologie+ omezení pro resocializaci: doporučení, omezení Produkce řeči Řeč (diagnostika, poruchy, porozumění) Formulace myšlenek Orofaciální fce.(polykání) Dechová fce.(fonace, polykání) Čtení, psaní Neverbální komunikace Vzdělání, zaměstnání Pomůcky

16 Soc. pracovník x ergoterapeut
přepis diagnóz do nelékařské terminologie+ omezení pro resocializaci: doporučení, omezení PADL/IADL: Nároky na prac. prostředí: Pracovní pozice: Pomůcky: Praxie: Kognitivní funkce: Využití HKK, DKK: Citlivost: Jemná motorika, úchopy:

17 Soc. pracovník x fyzioterapeut
přepis diagnóz do nelékařské terminologie+ omezení pro resocializaci: doporučení, omezení Schopnost pohybu Přesuny (sám, s dopomocí, nezvládne) Výdrž, zátěž Fyzické předpoklady Využití HKK/DKK Stabilita (sed, stoj, chůze) Prognóza během terapie Pracovní pozice (omezení)

18 Děkuji Vám za pozornost!!!


Stáhnout ppt "„Role sociálního pracovníka v neurorehabilitaci“"

Podobné prezentace


Reklamy Google