Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Péče o biodiverzitu Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Péče o biodiverzitu Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha"— Transkript prezentace:

1 Péče o biodiverzitu Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha jan.plesnik@nature.cz

2 Ekosystémové služby Proč bychom měli chránit přírodu? Zkuste to vysvětlit tomuto chlapíkovi

3 Ekosystémové služby  Je krásná  Mám ji rád  Ubývá jí  Ale stačí to?

4 Ekosystémové služby Je důležitá!

5 Ekosystémové služby Hodnota vnitřní – hodnota sama o sobě, bez ohledu na lidskou civilizaci Biocentrický přístup

6 Ekosystémové služby Hodnota instrumentální neboli utilitární (hodnota, z níž má užitek člověk)  statky  služby  informace  duševní a náboženské hodnoty Antropocentrický přístup

7 Ekosystémové služby Jak funguje příroda? Ekosystémový proces - přenos energie (kupř. chemické), hmoty (živiny, voda) a informace (geny, kulturní informace) mezi oddělenými funkčními složkami ekosystému Jedná se o naprosto základní život podporující děj, probíhající s různou intenzitou v přirozeném i pozměněném prostředí. Ekosystémová funkce - vnitřní charakteristika ekosystému, související s podmínkami a již zmiňovanými procesy, kterými ekosystém udržuje svůj „chod“ (rozklad organické hmoty či produkce ekosystému)

8 Ekosystémové služby procesy a podmínky přírodních ekosystémů, které podporují činnost člověka a udržují existenci lidské civilizace na Zemi zahrnují statky, poskytované ekosystémy a využívané lidmi příroda nahlížena lidmi

9 Ekosystémové služby Podpůrné služby – služby, nezbytné pro zajištění ostatních ekosystémových služeb tvorba půdy koloběh živin primární produkce

10 Ekosystémové služby Zásobovací služby – produkty, získávané z ekosystémů poskytování potravin poskytování sladké vody včetně pitné poskytování dřeva a přírodních vláken poskytování genetických zdrojů poskytování přírodních léků a léčiv a dalších biochemických látek

11 Ekosystémové služby Regulační služby – přínosy, získávané regulací ekosystémových procesů regulace složení ovzduší regulace podnebí regulace koloběhu vody čištění vody a odstraňování a likvidace odpadů regulace šíření chorob

12 Ekosystémové služby Regulační služby regulace ekonomicky a epidemiologicky závažných organismů opylování vyrovnávání narušení ekosystémů a omezování přírodních pohrom

13 Ekosystémové služby Kulturní služby – nehmotné přínosy, získávané z ekosystémů duchovní a náboženské hodnoty estetické, inspirační a vzdělávací hodnoty rekreace a ekoturistika

14 Ekosystémové služby vytvářejí ekologický kapitál s výjimkou zásobovacích služeb neprocházejí trhem „tragédie společného“

15 Ekosystémové služby snaha kvantifikovat ekologický kapitál R. Constanza (1997) Světová banka (2000) Hodnocení ekosystémů na začátku tisíciletí, MA (2005)

16 Ekosystémové služby Projekt „Hodnocení ekosystémů na začátku tisíciletí (Millenium Ecosystem Assessment, MA)“ Poškozování přírody lidskou činností již dosáhlo takového stupně, že je možné, že přírodní zdroje nebudou vyčerpány, ale určité části Země již nebudou obyvatelné

17 Ekosystémové služby Změny v biodiverzitě, vyvolané činností člověka, byly v uplynulých 50 letech rychlejší než v jakémkoli srovnatelném období v dějinách lidské civilizace Hnací síly, které způsobují úbytek biodiverzity a vedou ke změnám v ekosystémových službách, jsou buď ustálené a nezdá se, že by jejich intenzita klesala, nebo se jejich intenzita zvyšuje.

18 Ekosystémové služby Všechny čtyři scénáře možného vývoje, vypracované v rámci MA, počítají s tím, že rozsah a rychlost změn biodiverzity budou pokračovat nebo se urychlí

19 Ekosystémové služby

20 Nejdůležitější poselství: Kromě vnitřní hodnoty má příroda i další včetně ekonomických Jasný signál, že investice do ochrany přírody se vyplatí i z čistě pragmatického pohledu

21 Ekosystémové služby příroda poskytuje člověku služby a statky, které jsou uměle nahraditelné obtížně nebo vůbec závisí na ní kvalita našeho života a v mnoha případech i holé přežití

22 Ekosystémové služby Ekonomie ekosystémů a biodiverzity (TEEB): nečinnost v. prevence ekosystémové účetnictví (ecosystem accounting) a hodnocení zdraví ekosystémů (EEA Kodaň) HDP jako ukazatel nestačí cf. Čína (návrh OSN, Kanada) PES – platby za ekosystémové služby (Kostarika, Mexiko, Guatemala, Nizozemsko) – součást zelené daňové reformy (SRN 22 složek)

23 Ekosystémové služby Nevýhody ekosystémových služeb zaměňování ceny a hodnoty možnost zneužití v praxi, pokud přiřadíme konkrétním službám určitou monetární hodnotu špatně nebo pro malou plochu

24 Neexistuje jediná, standardizovaná metoda oceňování ekosystémových služeb S výjimkou zásobovacích služeb jsou oceňovány nepřímo

25 Ekosystémové služby Biologická rozmanitost není vedlejším produktem ekosystémových služeb, ale u většiny z nich jejich poskytovatelem

26 Ekosystémové služby Ekosystémové služby nejsou anonymní Často je poskytuje biota (živá složka ekosystémů), jmenovitě ekologické/funkční skupiny (gildy)

27 Ekosystémové služby

28 Odhalené preference – chování spotřebitelů v souvislosti se službou  Cestovní náklady - turistika  Hédonický přístup – kvalita života  Obranné výdaje – výdaje domácností  Produkční funkce – kvalita prostředí Vyjádření preference – sociologický průzkum

29 Ekosystémové služby V ČR vyčíslení služeb poskytovaných travinnými ekosystémy (UK Praha) mimoprodukční funkce lesů (Mendelova univerzita Brno) ekosystémové služby říčních niv (Daphne České Budějovice): 454 875 Kč/ha/rok

30 Ekosystémové služby ČR – CPŽP UK Praha Protierozní funkce 9,9 miliard Kč/rok Kvalita vody 14,5 miliard Kč/rok čáp černý 785-815 Kč/osoba/rok

31 Ekosystémové služby V praxi často extrémní názory (řešení všech globálních problémů v. věštění z křišťálové koule)  Ekosystémové služby mohou být, za předpokladu, že je budeme chápat rozumně, vhodným způsobem získávání podpory pro péči o přírodní a krajinné dědictví

32 Ekosystémové služby Jak nám mohou ekosystémové služby pomoci? zohlednit plnou šíři užitků poskytovaných přírodou a vzít je v úvahu při rozhodování (vždy, když se rozhodnutí dotýká přírody a přírodních zdrojů – tj. nejen v ochraně přírody) podpořit rozhodování o prioritách v ochraně přírody a úsilí o rekultivace/revitalizace zlepšit posuzování a rozhodování mezi více alternativami využití území.


Stáhnout ppt "Péče o biodiverzitu Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google