Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrationsfachdienst Doprovodná pomoc Clearing Podporované zaměstnávání pro mladé.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrationsfachdienst Doprovodná pomoc Clearing Podporované zaměstnávání pro mladé."— Transkript prezentace:

1 Integrationsfachdienst Doprovodná pomoc Clearing Podporované zaměstnávání pro mladé

2 Integrationsfachdienst Doprovodná pomoc - zakotvení  Úmluva OSN Účinný přístup k poradenským programům, zprostředkování pracovních míst a vzdělávání a dalšímu vzdělávání Podpora při hledání práce a při získávání pracovního místa  Těžiště ESF Profesní integrace lidí s postižením Integrace osob se ztíženým přístupem k trhu práce

3 Integrationsfachdienst Doprovodná pomoc - zakotvení  Zákony – od 01.01.2011 v zákoně o zaměstnávání osob se zdravotním postižením §6 odst.2 d):....., zejména podporované zaměstnávání, podporované odborné vzdělávání (§ 8 zákona o odborném vzdělávání), Job Coaching a Clearing a další podpůrné struktury, zejména osobní asistence na pracovišti a poradenství pro podniky.

4 Integrationsfachdienst Doprovodná pomoc u autArK  Doprovodné služby společnosti autArK slouží k podpoře osob se zdravotním postižením v pracovním a profesním životě na základě účinného Care Managementu. Nabízené služby: clearing, podporované zaměstnávání, podporované odborné vzdělávání a job coaching, všechny zaměřené na člověka a v úzké spolupráci. Nadřazeným cílem je zlepšování možností účasti na trhu práce. Tím je zajištěno, že všichni naši zákazníci – tj. klienti, podnikatelé a partneři systému – od nás dostanou v každém individuálním případě podporu na míru.

5 Integrationsfachdienst Zúčastněné úřady  Spolkový sociální úřad  Služby zaměstnanosti  Vláda spolkové země Financování

6 Integrationsfachdienst Cesta k integraci Školní integrace Clearing Podpor.zaměstnávání pro mladé Podpor.odborné vzdělávání Přechod škola – povolání věk: 13 – 24 let Podpor. zaměstnávání pro dospělé Integrace do povolání Věk: 24 + job coaching Osobní asistence na pracovišti 9 let povinné školní docházky

7 Integrationsfachdienst Souhra nabídek Clearing Pracovní asistence pro mladé Asistence při odborném vzdělávání Pracovní asistence pro dospělé Jobcoaching

8 Integrationsfachdienst Orientace – clearing

9 Integrationsfachdienst Clearing (může trvat až 6 měsíců) Fáze realizace Závěrečná fáze Fáze informování a kontaktování Orientace – clearing

10 Integrationsfachdienst  Navázat kontakty ke klientům, rodičům a vztažným osobám (škola, služby zaměstnanosti atd.)  Vedení poradenských rozhovorů s klienty, rodiči a vztažnými osobami Fáze informování a kontaktování Orientace – clearing

11 Integrationsfachdienst  Poslouchat – naslouchat / budovat důvěru  Dohoda o péči – dobrovolné aktivity / rámcové podmínky / cíle  Založení e-spisu (elektronická správa klientů)  Anamnéza  Vnímání sebe sama – vnímání cizí osobou (přání / představy klienta / vztažné osoby)  Profesní orientace / ujasnit si zájmy (např. AIST / UST) Realizační fáze 1 Orientace – clearing

12 Integrationsfachdienst  Zjišťování klíčových kvalifikačních předpokladů pro obor na základě metody Melba  Ida – kufr, nástroje k diagnostikování pracovních schopností  Hamet 2 testy, moduly k zjišťování a podpoře základních praktických odborných předpokladů  Stáže na volném trhu nebo v zařízeních  Pořizování lékařských a psychologických posudků (v případě potřeby) Realizační fáze 2 Orientace – clearing

13 Integrationsfachdienst  Sestavení profilů sklonů a schopností / profil Melba  Sestavení clearingové zprávy – doporučení dalšího kroku směrem k integraci v povolání  Zjišťování regionálních nabídek kvalifikace, zaměstnávání a podpory / vytvoření sítě  Přechod do modulu pracovní asistence Závěrečná fáze Orientace – clearing

14 Integrationsfachdienst Profily znaků k začlenění osob se sníženou pracovní schopností a postižením do práce – metoda Melba  Metoda k zdokumentování pracovních požadavků a pracovních schopností – informace: Miro GmbH, www.melba.de  Melba využívá 29 znaků k popisu činnosti resp. k popisu pracovních schopností  Těchto 29 znaků představuje klíčové kvalifikační předpoklady, které jsou důležité v každém povolání, na povolání závisí pouze požadovaný stupeň těchto předpokladů.

15 Integrationsfachdienst Klíčové kvalifikační předpoklady Kognitivní znaky Sociální znaky Znaky provádění práce Psychomotorické znaky Kulturní technika/ komunikace Plánování práce Schopnost prosadit sevytrvalostmotivacečtení chápáníschopnost vést Tolerance vůči neúspěchůmJemná motorikapočty pozornost Schopnost navázat kontaktyKritická kontrolaRychlost reakcepsaní koncentraceKritičnost Schopnost dodržet řád mluvení učit se / pamatovat si Schopnost snést kritikupřesnost Řešení problémů Schopnost týmové prácesamostatnost změny pečlivost představivost zodpovědnost

16 Integrationsfachdienst Postup  Sestavování profilu schopností Posuzování stupně jednotlivých schopností klienta v rámci těchto 29 znaků  Sestavování profilu požadavků posuzování požadavků kladených na určitou činnost v rámci těchto 29 znaků  Porovnání profilů Zdá se nám reálné, že klient dokáže se svými individuálními schopnostmi zvládnout činnost, na kterou jsou kladeny tyto konkrétní požadavky?

17 Integrationsfachdienst

18 Analýza schopností – definice  Definice znaku Schopnost navázat kontakty znamená navázat a provádět interakci zaměřenou na pracovní úkol s firemním personálem a externími osobami, s dodavateli, klienty apod. Poznámka: Ke schopnosti navázat kontakty nepatří problémová interakce se spolupracovníky nebo kolegy (týmová práce) Znak: schopnost navazovat kontakty

19 Integrationsfachdienst Analýza schopností - hodnocení  Otázky k analýze schopností Je klient schopen navázat pracovní kontakty v rámci podniku? Je klientka například schopna pracovat v obchodě jako prodavačka? Je klient schopen navázat kontakty i telefonicky? Je schopen v rámci těchto kontaktů zachycovat případné potřeby nebo přání jiných lidí? Je klient schopen udržovat intenzivní kontakty k zákazníkům? Jaké je jeho/ její chování vůči zákazníkům? Zachová patřičný odstup? Znak: schopnost navazovat kontakty

20 Integrationsfachdienst Analýza schopností – hodnoty profilu  Pomoc k posuzování stupně hodnoty profilu 1 Reaguje na nabízený kontakt, avšak neumí z vlastních sil udržovat kontakt, nebo dokáže to jen na velmi krátkou dobu Extrémní způsoby chování, vedou ke zrušení kontaktu ze strany protějšku, např. agresivní chování, nezachová odstup Znak: schopnost navazovat kontakty

21 Integrationsfachdienst Pomoc k posuzování stupně hodnoty profilu 2 Je schopen v známých nebo trénovaných situacích navázat a udržovat povrchní kontakt v souladu s obecnými pravidly slušného chování Vykazuje opakovaně způsoby chování, které vedou k zrušení kontaktu, např. nepřívětivý, vznětlivý Znak: schopnost navazovat kontakty Analýza schopností – hodnoty profilu

22 Integrationsfachdienst Pomoc k posuzování stupně hodnoty profilu 3 Je schopen navázat a udržovat kontakty se zákazníky v souladu s požadavky Je schopen zachovat odstup Slušné chování Znak: schopnost navazovat kontakty Analýza schopností – hodnoty profilu

23 Integrationsfachdienst Pomoc k posuzování stupně hodnoty profilu 4 Je schopen navázat kontakt k zákazníkovi i ve složitých situacích a konstruktivně ho udržovat Reaguje i ve složitých situacích většinou přiměřeně Znak: schopnost navazovat kontakty Analýza schopností – hodnoty profilu

24 Integrationsfachdienst Pomoc k posuzování stupně hodnoty profilu 5 Je schopen i v nejtěžších situacích (jako např. doprovázení umírajícího) jednat přiměřeně a nápomocně Znak: schopnost navazovat kontakty Analýza schopností – hodnoty profilu

25 Integrationsfachdienst Diagnostické zdroje  rozhovor  zpracovávání standardizovaných úkolů  zpracovávání psychometrických postupů  monitorování chování  posuzování třetími osobami

26 Integrationsfachdienst

27 Nástroje k diagnostikování pracovních schopností – Ida kufr  Ida je diagnostickým modulem na základě metody MELBA– Informace: Miro GmbH - www.melba.de  Souprava 14 standardizovaných pracovních testů  3 diagnostické zdroje  Výsledek práce  Pozorování chování  Seznámení se s klientem (sociální situace)

28 Integrationsfachdienst Ida kufr  Pracovní test Ohýbání drátů jemná motorika kritická kontrola pečlivost představivost

29 Integrationsfachdienst

30

31

32 Ida kufr  Pracovní test Počítání čtení počítání

33 Integrationsfachdienst

34 Moduly k zjišťování a podpoře základních praktických odborných předpokladů – hamet 2  Modul 1 základní odborné předpoklady, ujasnění základních schopností pro řemeslnické profese  Modul 2 schopnost učit se, trénování a podporování praktických schopností (na základě modulu1)  Modul 3 sociální kompetence, ujasnění sociálních kompetencí  Modul 4 kombinované myšlení, rozpoznat chyby ve vizuálních kontrolních úkolech

35 Integrationsfachdienst  Informace www.hamet.de PhDr. Petra Novotná - ředitelka Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 562 01 Ústí nad Orlicí 465 521296, 777 611690 novotna@pppuo.cz Odborné učilište Ladce Miroslav Sňahničan Hviezdoslavova 668 018 63 LADCE SLOVAKIA Moduly k zjišťování a podpoře základních praktických odborných předpokladů – hamet 2

36 Integrationsfachdienst  Test: Zadání kreslit zrcadlové obrazy (faktor C: „Vnímání a symetrie“) Moduly k zjišťování a podpoře základních praktických odborných předpokladů – hamet 2

37 Integrationsfachdienst

38

39 …..Melba / Ida / hamet 2/ odborné praxe……. Clearingová zpráva Plán rozvoje Doporučení dalšího kroku směrem k integraci v povolání Orientace – clearing

40 Integrationsfachdienst škola Integrační odborné vzdělávání Učební obor v regionu Pracovní místo Zaučo- vání zaměstnávání Vzdělávací kurz psych./ped./lék. poradenství ………………. Clearing Orientace – clearing

41 Integrationsfachdienst Pracovní asistence pro mladé Lidé s postiženímObecný trh práce Trvání podpory až 12 měsíců

42 Integrationsfachdienst  Na základě výsledku clearingu  Trénink pro uchazeče o zaměstnání  Odborná praxe  Akvizice učebních a pracovních míst Pracovní asistence pro mladé

43 Integrationsfachdienst  Poradenství a senzibilizace podniků  Možnost (finanční) podpory a pomoci  Adaptace pracovních míst  Zajištění ohrožených učebních a pracovních míst – krizová intervence Pracovní asistence pro mladé


Stáhnout ppt "Integrationsfachdienst Doprovodná pomoc Clearing Podporované zaměstnávání pro mladé."

Podobné prezentace


Reklamy Google