Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Hledání rovnováhy ve vztahu rodič – dítě“ PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D. Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Hledání rovnováhy ve vztahu rodič – dítě“ PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D. Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 „Hledání rovnováhy ve vztahu rodič – dítě“ PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D. Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

2  Rodiči se stáváme.  Kompetence k výchově dětí ?  MY → DĚTI → DĚTI  Zodpovědnost  jaké (správné) výchovné kompetence by měl rodič mít, aby zajistil zdárný vývoj svého dítěte a jejich vzájemné soužití se odehrávalo v rovnováze?

3  Erikson:  Rodičovství = projev generativity  Rodičovská role součástí identity  psychická i sociální hodnota,  osobnostní rozvoj člověka (schopnost vnímat svět očima jiné bytosti, empatie, přizpůsobivost, emoční a sociální inteligence..) Vágnerová, 2007  Psychosociální obohacení i zátěž, zkouška  Rabušic (2000) vnímání rodičovství  mladí dospělí do 30 let nejasné, nesourodé, často protichůdné, narození dítěte významné omezení osobní svobody  30 – 44letých  83 % rodičů: pokud je člověk dobrým rodičem, může být se svým životem spokojen  66 % domov „za jediné místo, kde se člověk může cítit šťastný a uvolněný“ (Rabušic podle Vágnerová, 2007, s. 112).

4 Pro a proti na schématu základních psychických potřeb 1.STIMULACE Dítě je velmi pohyblivý živel, dramatický, přináší plno vzruchu do života – nikdy není nouze o zábavu ani o starosti a úzkosti… ------------------- Děti brání stimulaci jinými podněty. Člověk je jimi vázán, nemůže si života plně užít… 2. SMYSLUPLNÝ SVĚT (UČENÍ) Dítě přináší rodičům poznatky a zkušenosti jinak nezískatelné, umožňuje jejich vnitřní růst… ----------------- Dítě brání získávání jiných poznatků a zkušeností, „uvazuje“ člověka u plotny, u plenek, u školních úkolů. „Nic z toho člověk nemá!“…

5 3. ŽIVOTNÍ JISTOTA (CITOVÉ VZTAHY) Děti přijímají lásku, ale také ji vracejí… ------------------- Dítě naší potřebu bezpečnosti stále ohrožuje. Budeme mít stále strach, že se mu něco stane, že bude zlobit, že v životě neuspěje, že se dostane na scestí atd. Mít děti znamená být velmi zranitelný právě v nich… 4. IDENTITA (NAŠE JÁ, SPOLEČESKÁ HODNOTA) Mít děti zhodnocuje člověka, dává muži a ženě společenskou hodnotu i hodnost… ------------------- Mít děti brání dosažení významných společenských cílů. Dokázali bychom víc, starali bychom se důležitěji o věci, měli bychom vyšší postavení….

6 5. OTEVŘENÁ BUDOUCNOST Mít děti otvírá budoucnost – s dětmi se stále na něco těšíme a něčeho se obáváme… ------------------- Mít děti nám brání, abychom vytvořili takové dílo, které by přetrvalo věky a v němž bychom překonali svůj osobní čas...“ (Matějček, 2004, s. 168- 170)

7 schopnost rodičů vychovávat není vrozená. – pochvaly, povzbuzení, ocenění – Stačí jen tak málo: úsměv, dotyk, laskavý pohled a další.“ Tamášová (2007, s. 67) Matějček (2000, s. 280 nejlepší „zlatá střední cesta … – důležité je dítě znát, rozumět mu a chovat se ve své vychovatelské životní roli tak, aby to odpovídalo jeho sklonům, jeho zájmům, jeho charakteru“… – Poznejme jeho schopnosti a možnosti. – A dobře se dívejme – dítě nám totiž nejčastěji samo naznačí, ukáže a svým způsobem řekne, co potřebuje.

8

9 1.Jaké vlastnosti by měl podle tebe mít ideální rodič – otec. (Vypište min. 3 a max. 10.) 2.Jakou známkou bys ohodnotil/a svého rodiče – otce vzhledem k tvému ideálu? (nejlepší) 1 2 3 4 5 (nejhorší) 3.Jaké vlastnosti by měl podle tebe mít ideální rodič – matka. (Vypište min. 3 a max. 10.) 4.Jakou známkou bys ohodnotil/a svého rodiče – matku vzhledem k tvému ideálu? (nejlepší) 1 2 3 4 5 (nejhorší) 5.Pokud jsi kluk/holka, zkus napsat, jaké vlastnosti by podle tebe měl mít ideální syn/dcera. (Vypiš min. 3 a max. 10.) 6.Jakou známkou byste ohodnotili sami sebe vzhledem k tvému ideálu? (nejlepší) 1 2 3 4 5 (nejhorší)

10 IDEÁLNÍ OTEC 6.ROČNÍK8.ROČNÍK RODINNÁ ATMOSFÉRA  pomáhá/měl by mi pomáhat/měl by mamce, nám pomáhat (5/6)  starostlivý/stará se o rodinu (2/1)  měl by s námi sportovat (0/2)  pomáhá se školou (0/2)  má čas na děti a rodinu (2/0)  spolehlivý, spravedlivý, má nás chránit, má umět všechno  má být o víkendu taky doma  aspoň u večeře být spolu  ochotný, laskavý, obětavý (7/2)  podporovat své děti (4/5)  měl by mít pochopení (4/1)  mít rád svou rodinu/být milující, být s rodinou co nejvíce (0/4)  měl by pomáhat dětem i doma (1/3)  starostlivý (1/2)  respektovat (0/1),  umět naslouchat (1/0) PROVOZ RODINY  pracovitý (5/1)  finančně zajistit rodinu, bohatý (3/0)  měl by umět vše opravit, být zručný (3/6)  umět vařit(3/1)  pomáhat na zahradě, sekat trávu (0/2)  dělat vždy, co je třeba, vše zařizovat  zaměstnaný/pracující (3/0)  umývat nádobí  pracovitý (2/2)  měl by vydělávat/být bohatý (0/2)  umět opravit v domě (1/1)  být zaměstnaný (0/1)

11 IDEÁLNÍ OTEC 6.ROČNÍK8.ROČNÍK OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI  hodný (6/7)  být někdy přísný (3/1), přísný (1/1)  je srandovní/zábavný (2/3)  chytrý, inteligentní (3/0)  být milý, férový, pravdomluvný, upřímný, přátelský  být akční, ukecaný  chovat se slušně  silný (2/0), být pořádný chlap ne suchar (1/0)  hodný (10/4)  přísný/být kousek přísný/ trošku přísnější než mamka (3/3)  tolerantní (3/2)  spravedlivý (2/2)  milý (4/0)  chytrý, inteligentní (2/1)  rozhodný (1/2)  přátelský (0/2)  srandovní/zábavný (2/2) nebýt pořád vážný, pravdomluvný, poctivý, pokorný

12 IDEÁLNÍ OTEC 6.ROČNÍK8.ROČNÍK NEMĚL BY  se hádat  řvát, být nervní  opakovat věci, co má syn dělat, hodně ho to štve  skákat synovi do řeči, nechat to vysvětlit syna  mluvit sprostě před dětmi  kašlat na rodinu  nadávat mi  dítě do ničeho nutit  se ptát, jestli se mi někdo líbí  mít hloupé poznámky, jako třeba že holka nemůže hrát fotbal  sedět pořád u televize  se rozčilovat  křičet, umět v klidu vysvětlit  lhát  být na mě zlý (hnusný)  kouřit, pít moc alkohol hodnocení otce ve srovnání s ideálem 6. ročník, součet hodnot 6. ročník, ar. průměr 8. ročník, součet hodnot 8. ročník, ar. průměr dívky151,5191,9 chlapci261,7311,8

13 IDEÁLNÍ MATKA 6.ROČNÍK8.ROČNÍK RODINNÁ ATMOSFÉRA  pomáhat se školou, s úkoly, věnovat se mu(6/4)  starat se o nás, o domácnost (2/3)  mít čas na děti, rodinu (2/1)  mít pochopení/rozumět mi/poradit mi (0/2)  mít nás ráda, mít o nás zájem  mít pochopení (2/2)  obětavá (3/0)  pomáhat, podporovat, být oporou (1/5)  mít mě ráda/mít nás nejraději na světě (1/2)  starostlivá (6/2)  do ničeho děti netlačit (1/1)  pomáhat se školou, pokud dítě bude chtít (0/1) bavit se se mnou o klucích, učit mě nakupovat PROVOZ RODINY  dobře vařit (7/7)  pracovitá (3/2)  umět prát, žehlit (2/2)  má uklízet(1/1)  chodit do práce, vydělávat (2/0)  ráno by mě měla vzbudit do školy a udělat svačinu  udržovat chod rodiny  měla by vše povolovat, ale ne zase moc  sekat trávu  umět prát, žehlit(2/0)  umět vařit/ umět vařit moje oblíbená jídla (3/1)  pracovitá (3/1)  bohatá (0/1)

14 IDEÁLNÍ MATKA 6.ROČNÍK8.ROČNÍK OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI  hodná (6/5)  chytrá/inteligentní (4/0)  srandovní/zábavná (2/2)  milá (1/2)  trochu přísná (2/1)  moci se jí svěřit, aby utěšila (0/2)  šikovná (2/0)  laskavá, ochotná, přátelská, skromná, spolehlivá, spravedlivá, starostlivá, upřímná, akční měla by se chovat se slušně (1/2)  hodná (8/7)  laskavá, mírnější než otec (1/1)  tolerantní (2/2)  spravedlivá (2/2)  milá (5/1)  chytrá, inteligentní (2/2)  ochotná (2/2)  srandovní/zábavný (1/1)  poctivá, upřímná, vlídná, vzorná, přívětivá, klidná… šarmantní, vyspělá

15 IDEÁLNÍ MATKA 6.ROČNÍK8.ROČNÍK NEMĚLA BY  se hádat s taťkou  řvát nebo ječet, když dostane dítě trojku  prudit  do ničeho nutit  vyptávat se, jestli se mi někdo líbí atd.  mít hloupé poznámky, jako třeba že holka nemůže hrát fotbal  bít děti  se hádat (0/2)  se rozčilovat  křičet, umět v klidu vysvětlit  lhát  po hádce si nevylívat vztek na dětech  kouřit hodnocení matky ve srovnání s ideálem 6. ročník, součet hodnot 6. ročník, ar. průměr 8. ročník, součet hodnot 8. ročník, ar. průměr dívky121,2181,8 chlapci161,1281,6

16 IDEÁLNÍ SYN 6.ROČNÍK8.ROČNÍK VZTAH K UČENÍ  učit se, mít dobré známky (5)  plnit povinnosti, dodržovat pravidla (4)  slušný (3)  snaživý (2)  chytrý, inteligentní, chápavý (2)  chytrý, inteligentní (4)  učit se, mít dobré známky (5)  chápavý, rychle chápavý (3)  plnit své povinnosti (1)  snaživý, učenlivý, vzorný OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI  je hodný (7)  pomáhá (8)  poslušný, udělá to, co rodič řekne (5)  měl by chodit ven, dělat sporty (4)  pracovitý(2)  přátelský/kamarádský  upřímný, silný,  skromný, spolehlivý,  starat se o sourozence, bránit mladší  hodný, poslušný, hodný ale ne moc (13)  bere vše s nadhledem (2)  měl by mít rád své rodiče (1)  přátelský/kamarádský (2)  srandovní (2)  skromný (2)  obětavý, pomáhá v rodině  poctivý, pokorný, pozorný, pracovitý, spolehlivý  milý, skromný, laskavý, šikovný, spravedlivý

17 IDEÁLNÍ SYN 6.ROČNÍK8.ROČNÍK NEMĚL BY  být smlouvavý, odmlouvat (3)  být dlouho na počítači (3)  být drzý na rodiče (2)  zlobit (2)  být rozdováděný  lhát  utrácet peníze na nějaké blbosti  lhát (3)  kouřit, pít alkohol, znát drogy  flákat školu  odmlouvat  otravovat rodiče

18 IDEÁLNÍ DCERA 6.ROČNÍK8.ROČNÍK VZTAH K UČENÍ  dobrá ve škole/učenlivá (3)  chytrá, chápavá (3)  učit se, mít dobré známky (2)  pomáhat ostatním (2) dát přednost škole před ostatními činnostmi OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI  hodná (4)  milá (2)  slušná, pořádná/pořádkumilovná,  kamarádská, přátelská, ukecaná, krásná  zábavná, akční, tak trochu střelená  umět se chovat když něco řekne, tak to dodrží  hodná/ HODNÁ, ALE NE MOC (4/1)  laskavá (2)  milá (2)  ochotná (2)  pořádná/pořádkumilovná (2) hezká, slušná, pozorná, zábavná…

19 IDEÁLNÍ DCERA 6.ROČNÍK8.ROČNÍK RODINA  pomáhat v domácnosti (uklízet, vařit, mýt nádobí, ustlat si postel) (7)  pomáhat rodičům(4)  dělat pečlivě povinnosti, uklízet si věci (3)  pracovitá (2)  poslouchat rodiče (2)  když něco chci, tak se rodičů zeptá když toho mají rodiče hodně, tak nepřekážet  poslouchat rodiče/poslouchat alespoň trošku (4/1)  pomáhat v domácnosti  hovořit s rodiči o všem  umět poprosit rodiče o pomoc

20 IDEÁLNÍ DCERA 6.ROČNÍK8.ROČNÍK NEMĚLA BY  být drzá (2)  odmlouvat(2)  se hádat s rodiči  být protivná  mít mastné vlasy  být sprostá  sedět u počítače  neměla by pořád všechno chtít, protože to mají jiní  být drzá (2)  lhát  brát drogy, kouřit  být zlá  zlobit  mít špatné známky

21 HODNOCENÍ SEBE SAMA VE VZTAHU K IDEÁLU hodnocení sebe ve srovnání s ideálem 6. ročník, absolutní četnost 6. ročník, ar. průměr 8. ročník, součet hodnot 8. ročník, ar. průměr dívky171,7222,2 chlapci312,1331,9

22 Děti potřebují především jistotu ve vztazích k lidem ze svého okolí, k těm, kteří tvoří jeho svět. (Matějček, 2008) zavedení témat o rodinné výchově do systému školního vzdělávání. (Sekera, 2010) Role rodičů zaměstnává dospělého jedince po mnoho let a určitá míra znalostí a dovedností je tedy nezbytná. Výchovný vzor získaný z původního rodinného prostředí může znamenat octnutí se v bludném kruhu výchovných úspěchů či neúspěchů. Děti – budoucí rodiče jsou v nelehké situaci. – O rodičovství se často mluví jako o něčem významném, důležitém, nenahraditelném, – na druhé straně se v televizních seriálech, časopisech, na internetu dočteme o tom, jak jsou ženy na mateřské izolovány, jak se nemohou vůbec rozvíjet a musí na rekvalifikace, jak nejsou finanční prostředky na dovolené, vánoce. Rodičovství je takto poměrně degradováno na výčet nepříjemností.

23 MÍSTO ZÁVĚRU Děti chtějí vyrůstat v přívětivém, láskyplném a pečujícím prostředí. Zkusme pro ně být touto podnětnou rodinou a nikoli rodinou ohrožující. „Uvědomit si, že výchova dětí zabere mnoho času. Býváme sice v časové tísni, ale výchova by měla být prioritou, protože na ní tak moc záleží.“ (Hinesová, Baverstocková, 2007, s. 20 ) „Většina z nás prožívá rodinný život, aniž si uvědomí jeho hodnoty. Nevážíme si těch nejobyčejnějších věcí a bereme je jako samozřejmost, což mnohdy vůbec nejsou. Zdravá, fungující, zabezpečená, milující rodina je jeden z darů, které máme. Až tehdy, když to ztrácíme, začínáme chápat, co tvořilo perlu našeho života“ (Maturkanič, 2010, s. 88) „Důvod je prostý, mnozí rodiče se bojí nejen o své děti, ale i svých dětí“. (Doberty, 2006, s. 9)

24 „Většina z nás prožívá rodinný život, aniž si uvědomí jeho hodnoty. Nevážíme si těch nejobyčejnějších věcí a bereme je jako samozřejmost, což mnohdy vůbec nejsou. Zdravá, fungující, zabezpečená, milující rodina je jeden z darů, které máme. Až tehdy, když to ztrácíme, začínáme chápat, co tvořilo perlu našeho života“ (Maturkanič, 2010, s. 88) „…mnozí rodiče se bojí nejen o své děti, ale i svých dětí“. (Doberty, 2006, s. 9) Děti chtějí vyrůstat v přívětivém, láskyplném a pečujícím prostředí. Zkusme pro ně být touto podnětnou rodinou a nikoli rodinou ohrožující.

25 Literatura HINESOVÁ, Gill a BAVERSTOCKOVÁ, Alison. Nebojte se vychovávat. 1. vyd. Praha: Euromedia Group, k. s. – Ikar, 2007. ISBN 978 -80-249-0933-2. MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti nejvíce potřebují. 5. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-504-2. MATĚJČEK, Zdeněk. Psychologické eseje (z konce kariéry). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2004. ISDBN 80-246-0892-8. MATĚJČEK, Zdeněk. Škola rodičů. Praha: Maxdorf, s.r.o., 2000. ISBN 80-85912-29-5. MATURKANIČ, Patrik. Kvalita života manželského a rodinného a jeho důležitost v současném světě. In: Kvalita života člověka v sociálních, medicínských a edukačních aspektech. Rijeka: Riječki nakladní závod, 2010, s. 86-105. ISBN 978- 953-6268-77-9. SEKERA, Ondřej. Rodina v nečase. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-73689877-6. TAMÁŠOVÁ, Viola. Teorie a praxe rodinné edukace. Ivanka při Dunaji: AXIMA, 2007. ISBN 978-80-969178-3-9. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1318-5.

26 Děkujeme za pozornost. KONTAKT: PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D. edita.ondrejova@fvp.slu.cz Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. marta.kolarikova@fvp.slu.cz


Stáhnout ppt "„Hledání rovnováhy ve vztahu rodič – dítě“ PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D. Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google