Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Hledání rovnováhy ve vztahu rodič – dítě“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Hledání rovnováhy ve vztahu rodič – dítě“"— Transkript prezentace:

1 „Hledání rovnováhy ve vztahu rodič – dítě“
PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D. Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

2 Rodiči se stáváme. Kompetence k výchově dětí ? MY→ DĚTI → DĚTI Zodpovědnost jaké (správné) výchovné kompetence by měl rodič mít, aby zajistil zdárný vývoj svého dítěte a jejich vzájemné soužití se odehrávalo v rovnováze?

3 Rodičovství = projev generativity Rodičovská role součástí identity
Erikson: Rodičovství = projev generativity Rodičovská role součástí identity psychická i sociální hodnota, osobnostní rozvoj člověka (schopnost vnímat svět očima jiné bytosti, empatie, přizpůsobivost, emoční a sociální inteligence..) Vágnerová, 2007 Psychosociální obohacení i zátěž, zkouška Rabušic (2000) vnímání rodičovství mladí dospělí do 30 let nejasné, nesourodé, často protichůdné, narození dítěte významné omezení osobní svobody 30 – 44letých 83 % rodičů: pokud je člověk dobrým rodičem, může být se svým životem spokojen 66 % domov „za jediné místo, kde se člověk může cítit šťastný a uvolněný“ (Rabušic podle Vágnerová, 2007, s. 112).

4 Pro a proti na schématu základních psychických potřeb
STIMULACE Dítě je velmi pohyblivý živel, dramatický, přináší plno vzruchu do života – nikdy není nouze o zábavu ani o starosti a úzkosti… Děti brání stimulaci jinými podněty. Člověk je jimi vázán, nemůže si života plně užít… 2. SMYSLUPLNÝ SVĚT (UČENÍ) Dítě přináší rodičům poznatky a zkušenosti jinak nezískatelné, umožňuje jejich vnitřní růst… Dítě brání získávání jiných poznatků a zkušeností, „uvazuje“ člověka u plotny, u plenek, u školních úkolů. „Nic z toho člověk nemá!“…

5 Děti přijímají lásku, ale také ji vracejí…
3. ŽIVOTNÍ JISTOTA (CITOVÉ VZTAHY) Děti přijímají lásku, ale také ji vracejí… Dítě naší potřebu bezpečnosti stále ohrožuje. Budeme mít stále strach, že se mu něco stane, že bude zlobit, že v životě neuspěje, že se dostane na scestí atd. Mít děti znamená být velmi zranitelný právě v nich…  4. IDENTITA (NAŠE JÁ, SPOLEČESKÁ HODNOTA) Mít děti zhodnocuje člověka, dává muži a ženě společenskou hodnotu i hodnost… Mít děti brání dosažení významných společenských cílů. Dokázali bychom víc, starali bychom se důležitěji o věci, měli bychom vyšší postavení….

6 5. OTEVŘENÁ BUDOUCNOST Mít děti otvírá budoucnost – s dětmi se stále na něco těšíme a něčeho se obáváme… Mít děti nám brání, abychom vytvořili takové dílo, které by přetrvalo věky a v němž bychom překonali svůj osobní čas...“ (Matějček, 2004, s )

7 schopnost rodičů vychovávat není vrozená.
pochvaly, povzbuzení, ocenění Stačí jen tak málo: úsměv, dotyk, laskavý pohled a další.“ Tamášová (2007, s. 67) Matějček (2000, s. 280 nejlepší „zlatá střední cesta … důležité je dítě znát, rozumět mu a chovat se ve své vychovatelské životní roli tak, aby to odpovídalo jeho sklonům, jeho zájmům, jeho charakteru“… Poznejme jeho schopnosti a možnosti. A dobře se dívejme – dítě nám totiž nejčastěji samo naznačí, ukáže a svým způsobem řekne, co potřebuje.

8

9 Jaké vlastnosti by měl podle tebe mít ideální rodič – otec
Jaké vlastnosti by měl podle tebe mít ideální rodič – otec. (Vypište min. 3 a max. 10.) Jakou známkou bys ohodnotil/a svého rodiče – otce vzhledem k tvému ideálu? (nejlepší) (nejhorší) Jaké vlastnosti by měl podle tebe mít ideální rodič – matka. (Vypište min. 3 a max. 10.) Jakou známkou bys ohodnotil/a svého rodiče – matku vzhledem k tvému ideálu? (nejlepší) (nejhorší) Pokud jsi kluk/holka, zkus napsat, jaké vlastnosti by podle tebe měl mít ideální syn/dcera. (Vypiš min. 3 a max. 10.) Jakou známkou byste ohodnotili sami sebe vzhledem k tvému ideálu? (nejlepší) (nejhorší)

10 pomáhá/měl by mi pomáhat/měl by mamce, nám pomáhat (5/6)
IDEÁLNÍ OTEC 6.ROČNÍK 8.ROČNÍK RODINNÁ ATMOSFÉRA pomáhá/měl by mi pomáhat/měl by mamce, nám pomáhat (5/6) starostlivý/stará se o rodinu (2/1) měl by s námi sportovat (0/2) pomáhá se školou (0/2) má čas na děti a rodinu (2/0) spolehlivý, spravedlivý, má nás chránit, má umět všechno má být o víkendu taky doma aspoň u večeře být spolu ochotný, laskavý, obětavý (7/2) podporovat své děti (4/5) měl by mít pochopení (4/1) mít rád svou rodinu/být milující, být s rodinou co nejvíce (0/4) měl by pomáhat dětem i doma (1/3) starostlivý (1/2) respektovat (0/1), umět naslouchat (1/0) PROVOZ RODINY pracovitý ( 5/1) finančně zajistit rodinu, bohatý (3/0) měl by umět vše opravit, být zručný (3/6) umět vařit (3/1) pomáhat na zahradě, sekat trávu (0/2) dělat vždy, co je třeba, vše zařizovat zaměstnaný/pracující (3/0) umývat nádobí pracovitý (2/2) měl by vydělávat/být bohatý (0/2) umět opravit v domě (1/1) být zaměstnaný (0/1)

11 OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI
IDEÁLNÍ OTEC 6.ROČNÍK 8.ROČNÍK OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI hodný (6/7) být někdy přísný (3/1), přísný (1/1) je srandovní/zábavný (2/3) chytrý, inteligentní (3/0) být milý, férový, pravdomluvný, upřímný, přátelský být akční, ukecaný chovat se slušně silný (2/0), být pořádný chlap ne suchar (1/0) hodný (10/4) přísný/být kousek přísný/ trošku přísnější než mamka (3/3) tolerantní (3/2) spravedlivý (2/2) milý (4/0) chytrý, inteligentní (2/1) rozhodný (1/2) přátelský (0/2) srandovní/zábavný (2/2) nebýt pořád vážný, pravdomluvný, poctivý, pokorný

12 hodnocení otce ve srovnání s ideálem
IDEÁLNÍ OTEC 6.ROČNÍK 8.ROČNÍK NEMĚL BY se hádat řvát, být nervní opakovat věci, co má syn dělat, hodně ho to štve skákat synovi do řeči, nechat to vysvětlit syna mluvit sprostě před dětmi kašlat na rodinu nadávat mi dítě do ničeho nutit se ptát, jestli se mi někdo líbí mít hloupé poznámky, jako třeba že holka nemůže hrát fotbal sedět pořád u televize se rozčilovat křičet, umět v klidu vysvětlit lhát být na mě zlý (hnusný) kouřit, pít moc alkohol hodnocení otce ve srovnání s ideálem 6. ročník, součet hodnot ar. průměr 8. ročník, dívky 15 1,5 19 1,9 chlapci 26 1,7 31 1,8

13 pomáhat se školou, s úkoly, věnovat se mu (6/4)
IDEÁLNÍ MATKA 6.ROČNÍK 8.ROČNÍK RODINNÁ ATMOSFÉRA pomáhat se školou, s úkoly, věnovat se mu (6/4) starat se o nás, o domácnost (2/3) mít čas na děti, rodinu (2/1) mít pochopení/rozumět mi/poradit mi (0/2) mít nás ráda, mít o nás zájem mít pochopení (2/2) obětavá (3/0) pomáhat, podporovat, být oporou (1/5) mít mě ráda/mít nás nejraději na světě (1/2) starostlivá (6/2) do ničeho děti netlačit (1/1) pomáhat se školou, pokud dítě bude chtít (0/1) bavit se se mnou o klucích, učit mě nakupovat PROVOZ RODINY dobře vařit (7/7) pracovitá ( 3/2) umět prát, žehlit (2/2) má uklízet (1/1) chodit do práce, vydělávat (2/0) ráno by mě měla vzbudit do školy a udělat svačinu udržovat chod rodiny měla by vše povolovat, ale ne zase moc sekat trávu umět prát, žehlit (2/0) umět vařit/ umět vařit moje oblíbená jídla (3/1) pracovitá (3/1) bohatá (0/1)

14 OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI
IDEÁLNÍ MATKA 6.ROČNÍK 8.ROČNÍK OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI hodná (6/5) chytrá/inteligentní (4/0) srandovní/zábavná (2/2) milá (1/2) trochu přísná (2/1) moci se jí svěřit, aby utěšila (0/2) šikovná (2/0) laskavá, ochotná, přátelská, skromná, spolehlivá, spravedlivá, starostlivá, upřímná, akční měla by se chovat se slušně (1/2) hodná (8/7) laskavá, mírnější než otec (1/1) tolerantní (2/2) spravedlivá (2/2) milá (5/1) chytrá, inteligentní (2/2) ochotná (2/2) srandovní/zábavný (1/1) poctivá, upřímná, vlídná, vzorná, přívětivá, klidná… šarmantní, vyspělá

15 hodnocení matky ve srovnání s ideálem
IDEÁLNÍ MATKA 6.ROČNÍK 8.ROČNÍK NEMĚLA BY se hádat s taťkou řvát nebo ječet, když dostane dítě trojku prudit do ničeho nutit vyptávat se, jestli se mi někdo líbí atd. mít hloupé poznámky, jako třeba že holka nemůže hrát fotbal bít děti se hádat (0/2) se rozčilovat křičet, umět v klidu vysvětlit lhát po hádce si nevylívat vztek na dětech kouřit hodnocení matky ve srovnání s ideálem 6. ročník, součet hodnot ar. průměr 8. ročník, dívky 12 1,2 18 1,8 chlapci 16 1,1 28 1,6

16 OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI
IDEÁLNÍ SYN 6.ROČNÍK 8.ROČNÍK VZTAH K UČENÍ učit se, mít dobré známky (5) plnit povinnosti, dodržovat pravidla (4) slušný (3) snaživý (2) chytrý, inteligentní, chápavý (2) chytrý, inteligentní (4) chápavý, rychle chápavý (3) plnit své povinnosti (1) snaživý, učenlivý, vzorný OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI je hodný (7) pomáhá (8) poslušný, udělá to, co rodič řekne (5) měl by chodit ven, dělat sporty (4) pracovitý (2) přátelský/kamarádský upřímný, silný, skromný, spolehlivý, starat se o sourozence, bránit mladší hodný, poslušný, hodný ale ne moc (13) bere vše s nadhledem (2) měl by mít rád své rodiče (1) přátelský/kamarádský (2) srandovní (2) skromný (2) obětavý, pomáhá v rodině poctivý, pokorný, pozorný, pracovitý, spolehlivý milý, skromný, laskavý, šikovný, spravedlivý

17 být smlouvavý, odmlouvat (3) být dlouho na počítači (3)
IDEÁLNÍ SYN 6.ROČNÍK 8.ROČNÍK NEMĚL BY být smlouvavý, odmlouvat (3) být dlouho na počítači (3) být drzý na rodiče (2) zlobit (2) být rozdováděný lhát utrácet peníze na nějaké blbosti lhát (3) kouřit, pít alkohol, znát drogy flákat školu odmlouvat otravovat rodiče

18 OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI
IDEÁLNÍ DCERA 6.ROČNÍK 8.ROČNÍK VZTAH K UČENÍ dobrá ve škole/učenlivá (3) chytrá, chápavá (3) učit se, mít dobré známky (2) pomáhat ostatním (2) dát přednost škole před ostatními činnostmi OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI hodná (4) milá (2) slušná, pořádná/pořádkumilovná, kamarádská, přátelská, ukecaná, krásná zábavná, akční, tak trochu střelená umět se chovat když něco řekne, tak to dodrží hodná/ HODNÁ, ALE NE MOC (4/1) laskavá (2) ochotná (2) pořádná/pořádkumilovná (2) hezká, slušná, pozorná, zábavná…

19 dělat pečlivě povinnosti, uklízet si věci (3) pracovitá (2)
IDEÁLNÍ DCERA 6.ROČNÍK 8.ROČNÍK RODINA pomáhat v domácnosti (uklízet, vařit, mýt nádobí, ustlat si postel) (7) pomáhat rodičům (4) dělat pečlivě povinnosti, uklízet si věci (3) pracovitá (2) poslouchat rodiče (2) když něco chci, tak se rodičů zeptá když toho mají rodiče hodně, tak nepřekážet poslouchat rodiče/poslouchat alespoň trošku (4/1) pomáhat v domácnosti hovořit s rodiči o všem umět poprosit rodiče o pomoc

20 neměla by pořád všechno chtít, protože to mají jiní lhát
IDEÁLNÍ DCERA 6.ROČNÍK 8.ROČNÍK NEMĚLA BY být drzá (2) odmlouvat (2) se hádat s rodiči být protivná mít mastné vlasy být sprostá sedět u počítače neměla by pořád všechno chtít, protože to mají jiní lhát brát drogy, kouřit být zlá zlobit mít špatné známky

21 hodnocení sebe ve srovnání s ideálem 1,7 2,2 2,1 1,9
HODNOCENÍ SEBE SAMA VE VZTAHU K IDEÁLU hodnocení sebe ve srovnání s ideálem 6. ročník, absolutní četnost 6. ročník, ar. průměr 8. ročník, součet hodnot 8. ročník, ar. průměr dívky 17 1,7 22 2,2 chlapci 31 2,1 33 1,9

22 Děti potřebují především jistotu ve vztazích k lidem ze svého okolí, k těm, kteří tvoří jeho svět. (Matějček, 2008) zavedení témat o rodinné výchově do systému školního vzdělávání. (Sekera, 2010) Role rodičů zaměstnává dospělého jedince po mnoho let a určitá míra znalostí a dovedností je tedy nezbytná. Výchovný vzor získaný z původního rodinného prostředí může znamenat octnutí se v bludném kruhu výchovných úspěchů či neúspěchů. Děti – budoucí rodiče jsou v nelehké situaci. O rodičovství se často mluví jako o něčem významném, důležitém, nenahraditelném, na druhé straně se v televizních seriálech, časopisech, na internetu dočteme o tom, jak jsou ženy na mateřské izolovány, jak se nemohou vůbec rozvíjet a musí na rekvalifikace, jak nejsou finanční prostředky na dovolené, vánoce. Rodičovství je takto poměrně degradováno na výčet nepříjemností.

23 MÍSTO ZÁVĚRU Děti chtějí vyrůstat v přívětivém, láskyplném a pečujícím prostředí. Zkusme pro ně být touto podnětnou rodinou a nikoli rodinou ohrožující. „Uvědomit si, že výchova dětí zabere mnoho času. Býváme sice v časové tísni, ale výchova by měla být prioritou, protože na ní tak moc záleží.“ (Hinesová, Baverstocková, 2007, s. 20) „Většina z nás prožívá rodinný život, aniž si uvědomí jeho hodnoty. Nevážíme si těch nejobyčejnějších věcí a bereme je jako samozřejmost, což mnohdy vůbec nejsou. Zdravá, fungující, zabezpečená, milující rodina je jeden z darů, které máme. Až tehdy, když to ztrácíme, začínáme chápat, co tvořilo perlu našeho života“ (Maturkanič, 2010, s. 88) „Důvod je prostý, mnozí rodiče se bojí nejen o své děti, ale i svých dětí“. (Doberty, 2006, s. 9)

24 „Většina z nás prožívá rodinný život, aniž si uvědomí jeho hodnoty
„Většina z nás prožívá rodinný život, aniž si uvědomí jeho hodnoty. Nevážíme si těch nejobyčejnějších věcí a bereme je jako samozřejmost, což mnohdy vůbec nejsou. Zdravá, fungující, zabezpečená, milující rodina je jeden z darů, které máme. Až tehdy, když to ztrácíme, začínáme chápat, co tvořilo perlu našeho života“ (Maturkanič, 2010, s. 88) „…mnozí rodiče se bojí nejen o své děti, ale i svých dětí“. (Doberty, 2006, s. 9) Děti chtějí vyrůstat v přívětivém, láskyplném a pečujícím prostředí. Zkusme pro ně být touto podnětnou rodinou a nikoli rodinou ohrožující.

25 Literatura HINESOVÁ, Gill a BAVERSTOCKOVÁ, Alison. Nebojte se vychovávat. 1. vyd. Praha: Euromedia Group, k. s. – Ikar, ISBN MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti nejvíce potřebují. 5. vyd. Praha: Portál, ISBN MATĚJČEK, Zdeněk. Psychologické eseje (z konce kariéry). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, ISDBN MATĚJČEK, Zdeněk. Škola rodičů. Praha: Maxdorf, s.r.o., ISBN MATURKANIČ, Patrik. Kvalita života manželského a rodinného a jeho důležitost v současném světě. In: Kvalita života člověka v sociálních, medicínských a edukačních aspektech. Rijeka: Riječki nakladní závod, 2010, s ISBN SEKERA, Ondřej. Rodina v nečase. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, ISBN TAMÁŠOVÁ, Viola. Teorie a praxe rodinné edukace. Ivanka při Dunaji: AXIMA, ISBN VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, ISBN

26 Děkujeme za pozornost. KONTAKT: PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.


Stáhnout ppt "„Hledání rovnováhy ve vztahu rodič – dítě“"

Podobné prezentace


Reklamy Google