Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do III. int. klinika, 1. LF UK Praha Petr Broulík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do III. int. klinika, 1. LF UK Praha Petr Broulík."— Transkript prezentace:

1 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do III. int. klinika, 1. LF UK Praha Petr Broulík

2 2 Účinky kalcia svalová kontrakce koagulace excitabilita neuronů srdeční činnost

3 3 stolice celkové kalcium 2.3-2.65 mmol/l moč 20 15 7.5 2.5 212 216 4.6 0.4 12.5 mmol/24 h

4 4 normální Ca 2+ Ca 2+ PO 4 3– výdej bone ledvina Ca 2+ reabsorpce PO 4 3– exkrece PTH Regulace mineralového metabolismu Brown EM. In: The Parathyroids – Basic and Clinical Concepts 2 nd ed. 2001. Bilezikian JP et al. (eds) PTH, parathyroid hormone příštítná tělíska kalcitriol Ca 2+

5 5 Vztah mezi kalciem a PTH v CasR Brown EM. Rev Endocrine Met Disorders 2000;1:307–15 Kifor O et al. J Bone Miner Res 1997;12:715–25 Kifor O et al. Am J Physiol Renal Physiol 2001;280:F291–302 PTH sekrece PTH tvorba PTH proliferace buňky CaR Ca 2+ VDR Ca 2+ secretion PTH production PTH proliferation of cells

6 6 Vitamin D 7-dehydrocholesterol Vitamin D 3 - cholecalciferol uv irradiace svalová síla 25-hydroxyláza kalcidiol 25(OH)D 3 1alfa-hydroxyláza kalcitriol 1,25(OH) 2 D 3 příštítná těl. hyperkalcémie hyperkalciurie kortikoidy,zánět osteoblast RANK-L resorpce

7 7 Hyperkalcémie kalcidiol kalcitriol Ca P Na kalcitonin hyperkalciurie hyperfosfaturie hypernatriurie (+) (-)

8 8 Příčiny hyperkalcémie Výdej z kosti PHPT,meta, myelom,T4,T3 Zvýšená GIT resorpce Sarkoidóza, vitamin D Snížená renální exkrece Thiazidová diuretika Endokrinopathie PHPT, Tyreotoxikóza, hyperkortikalismus

9 9 Klinický obraz hyperkalcémie Snížení koncentrační funkce ledvin polyurie,polydipsie,dehydratace Nausea,zvracení Svalová slabost, hyporeflexie deprese, somnolence, kóma Zkrácení ST intervalu, arytmie

10 10 Endokrinní nemoci spojené s hyperkalcémií Se zvýšenou produkcí PTH PHPT sporadická PHPT familiární MEN I a MEN II Terapie Lithiem Bez zvýšené produkce PTH hypertyreóza, hypokortikalismus 90% všech hyperkalcémií je způsobeno tumorem nebo endokrinopathií 20 PHPT / 100 000 ob 150 operací pro PHPT na III. chirurgické klinice za rok

11 11 psychosyndrom vřed,pankreatitis PTH kalcitonin (-) (+) kalcitriol (+) dna,pseudodna hyperkalcémie polyurie,nefrolitiáza nefrokalcinóza Ca,P,CTx 1α OH (+) Ca,P (+) 25(OH)D P(+) (-) Ca (-) osteodystrofie

12 12

13 13

14 14 PHPT s osteopenií, subperiosteální resorpce hnědý tumor četné vícejaderné osteoklasty- hnědý tu

15 15

16 16 PTH hypertenze kardiomyocyty intersticiální fibroblasty aortální kalcifikace mitrální kalcifikace

17 17 Asymptomatická PHPT ?

18 18 SONO příštítných tělísek – výhoda – jednoduché, pro pacienta bez rizika, nízká cena

19 19 MIBI + SPECT – obvyklá lokalizace

20 20 Indikace k parathyreoidektomii hyperkalcémie

21 21 Maligní hyperkalcémie Grawitzův TuBronchiál. Tu Tu mammy Myelom PTH, PTHrp Prostgl E2 OAF,IL 1,IL 3 zvýšená osteolýza Hyperkalcémie Hyperkalcemický syndrom

22 22 Hyperkalcémie způsobená PTHrP má nízký nebo normální kalcitriol

23 23 1 13 84 1 13 139 CaCa Ca P PTHrP matka fétus Ca PTHrP P

24 24 Trijodothyronin hyperkalcémie hypoparathyreóza nízký 1,25(OH)D snížená resorpce kalcia hyperkalciurie

25 25 Účinek trijodothyroninu na kost osteocyty apoptóza osteoklasty Zvýšená proliferace a diferenciace osteoblasty proliferace diferenciace apoptóza OPG

26 26 Hyperkalcémie u granulomatózních onemocnění hyperkalciurie hyperkalcémie kalcitriol (+) kalcidiol 1  (OH)asa (-) sarkoidóza lymfóm berilióza TBC plísně

27 27 Familární hypokalciurická hyperkalcémie Heterozygotní mutace kalcium sensitivního receptorového genu Autosomálně dominantní Hyperkalcémie 2.7-2.9 mmol/l Hypokalciurie < 2 mmol/24h iPTH -normální;lehce zvýšený Kalcitriol- normální;lehce zvýšený Příštítná tělíska normální,lehce zvětšená Asymptomatická Chondrokalcinóza Pankreatitis Abnormální odpověď příštítných tělísek a ledvin na kalcium

28 28

29 29 PO 4 Perikalcitol Cinacalcet Kalcitonin PTH Bisfosfonáty Estrogeny Konzervativní terapie primární hyperparatyreózy

30 30 Cinacalcet - C 22 H 22 F 3 N N-(1-naphtylethyl)-3-(3-trifluoromethylphenyl-1-aminopropan hydrochlorid

31 31 Účinek cinacalcetu na plasmatické hladiny iPTH de Francisco ALM et al. J Am Soc Nephrol 2003;14:461A (SA-PO742) 300 400 500 600 700 800 iPTH (pg/mL) 0 weeks 024681012141618202224 26 cinacalcet (n = 166) controls (n = 165) P < 0.001

32 32 Léčba hyperkalcémie 2.9 - 4.0 mmol/l Dehydratace, somnolence CŽT Nasogastrická sonda močový katetr oxygenotherapie Krevní minerály Htk,Astrup,ALP RTG,USG Rehydratace Infúze FR 4-6 l/24h Furosemid 40-80 mg/4 h Renální insuficience kalcitonin hemodialýza Norm.funkce ledvin forsírovaná diuréza Kalcitonin 400 IU/24 h Pamidronat 60-90 mg/24 hod Zoledronat 4 mg/24 hod

33 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Otázky? ~ Odpovědi !


Stáhnout ppt "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do III. int. klinika, 1. LF UK Praha Petr Broulík."

Podobné prezentace


Reklamy Google