Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadaných ve školním roce 2011/2012 pro 9. ročník (45. – 55. úloha) X. označení digitálního učebního materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadaných ve školním roce 2011/2012 pro 9. ročník (45. – 55. úloha) X. označení digitálního učebního materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadaných ve školním roce 2011/2012 pro 9. ročník (45. – 55. úloha) X. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.9.020 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977

2 Metodické pokyny Autor: Mgr. Roman Kotlář Vytvořeno: červenec 2012 Určeno pro 9. ročník Český jazyk 2. stupeň Téma: řešení úloh testů Scio Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva při řešení úloh testů Scio Forma: žáci pracují samostatně Pomůcky: počítač, dataprojektor Zdroje: zadání testů Scio, obrázky – zdroj uveden přímo v daném slidu Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného počtu bodů (Lze pracovat i ve skupinách, které mezi sebou soutěží. Pokud daná skupina nedokáže svoji úlohu vyřešit, může se o správné řešení pokusit jiná skupina.). Za podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.

3 Úloha č. 45 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Společné zadání k úloze č. 45 - 46 Vesmír právníků Lidé svou činností zasahují do kosmického prostoru, tj. do výšek větších než sto kilometrů nad povrchem Země. Státy zastoupené v Organizaci spojených národů se dohodly, že činnost v kosmickém prostoru a na kosmických tělesech podléhá kosmickému právu. Nejdůležitějším rozhodnutím je, že kosmický prostor a žádné kosmické těleso (např. Měsíc) nesmějí být použity pro válečné účely. Kosmické právo přes dlouhé debaty odborníků zůstává bohužel v plenkách. Většinu smluv, jež tvoří základ kosmického práva, řada států nepodepsala nebo dosud neratifikovala. Nejsou pro ně tedy závazné. Navíc se k některým smlouvám nepřidaly dosavadní kosmické velmoci včetně USA, Ruska a Číny. Právníci se ještě nedokázali dohodnout na tom, kde začíná kosmický prostor. Vzniká dojem, že státním zájmům je dávána přednost před zájmy všelidskými. To není užitečné pro zachování lidského rodu na Zemi. Řešení: A) Politici jednotlivých států se ochotně dohodli na kosmickém právu. B) Používat kosmická tělesa k válečným účelům se může jen omezeně. C) Smlouvy týkající se kosmického práva jsou závazné pro všechny státy. D) Je neužitečné, že smlouvy kosmického práva nepodepsaly všechny státy. Správnou odpovědí je varianta D). Podle informací v uvedeném textu rozhodněte, které z následujících tvrzení je pravdivé. A) Politici jednotlivých států se ochotně dohodli na kosmickém právu. B) Používat kosmická tělesa k válečným účelům se může jen omezeně. C) Smlouvy týkající se kosmického práva jsou závazné pro všechny státy. D) Je neužitečné, že smlouvy kosmického práva nepodepsaly všechny státy.

4 Úloha č. 46 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Společné zadání k úloze č. 45 - 46 Vesmír právníků Lidé svou činností zasahují do kosmického prostoru, tj. do výšek větších než sto kilometrů nad povrchem Země. Státy zastoupené v Organizaci spojených národů se dohodly, že činnost v kosmickém prostoru a na kosmických tělesech podléhá kosmickému právu. Nejdůležitějším rozhodnutím je, že kosmický prostor a žádné kosmické těleso (např. Měsíc) nesmějí být použity pro válečné účely. Kosmické právo přes dlouhé debaty odborníků zůstává bohužel v plenkách. Většinu smluv, jež tvoří základ kosmického práva, řada států nepodepsala nebo dosud neratifikovala. Nejsou pro ně tedy závazné. Navíc se k některým smlouvám nepřidaly dosavadní kosmické velmoci včetně USA, Ruska a Číny. Právníci se ještě nedokázali dohodnout na tom, kde začíná kosmický prostor. Vzniká dojem, že státním zájmům je dávána přednost před zájmy všelidskými. To není užitečné pro zachování lidského rodu na Zemi. Řešení: A) vyvíjí se B) je užvaněné C) je v začátcích D) upadá v zapomnění Správnou odpovědí je varianta C). Které z následujících vyjádření je svým významem nejbližší spojení zůstává v plenkách v uvedeném textu? A) vyvíjí se; B) je užvaněné; C) je v začátcích; D) upadá v zapomnění

5 Úloha č. 47 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Který z následujících údajů uvedených v knize udává, v jak velkém počtu kusů byla kniha vydána? A) vydání B) náklad C) signatura D) výtisk Řešení: A) vydání B) náklad C) signatura D) výtisk Správnou odpovědí je varianta B).

6 Úloha č. 48 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Ve které z následujících dvojic slov jsou obě slova synonyma? A) shovívavý – příjemný B) pokojný – pomalý C) přičinlivý – snaživý D) výjimečný – náročný Řešení: A) shovívavý – příjemný B) pokojný – pomalý C) přičinlivý – snaživý D) výjimečný – náročný Správnou odpovědí je varianta C).

7 Úloha č. 49 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Které z následujících sousloví nelze nahradit jednoslovným pojmenováním vyjádřeným podstatným jménem? A) propisovací tužka B) televizní pořad C) spací pytel D) petrolejová lampa Řešení: A) propisovací tužka - propisovačka B) televizní pořad C) spací pytel - spacák D) petrolejová lampa - petrolejka Správnou odpovědí je varianta B).

8 Úloha č. 50 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Ve které z následujících možností je nesprávně užito slova adaptace/adaptovat? A) Viděli jsme slavnou filmovou adaptaci Tří mušketýrů. B) Sestra se v Kanadě stále nemohla adaptovat. C) Rodiče se rozhodli adaptovat na dálku indického chlapce. D) Petr se pokoušel adaptovat divadelní scénář. Řešení: A) Viděli jsme slavnou filmovou adaptaci Tří mušketýrů. B) Sestra se v Kanadě stále nemohla adaptovat. C) Rodiče se rozhodli adaptovat na dálku indického chlapce. D) Petr se pokoušel adaptovat divadelní scénář. Správnou odpovědí je varianta C).

9 Úloha č. 51 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Ve které z následujících jazykových příruček lze najít informaci o správném užití a významu slova kýžený? A) v Pravidlech českého pravopisu B) v Etymologickém slovníku C) ve Slovníku cizích slov D) ve Slovníku spisovné češtiny Řešení: A) v Pravidlech českého pravopisu B) v Etymologickém slovníku C) ve Slovníku cizích slov D) ve Slovníku spisovné češtiny Správnou odpovědí je varianta D).

10 Úloha č. 52 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Který z následujících jazyků nepatří mezi germánské jazyky? A) finština B) angličtina C) norština D) švédština Řešení: A) finština B) angličtina C) norština D) švédština Správnou odpovědí je varianta B).

11 Úloha č. 53 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Které z následujících slov je odvozeno předponou i příponou? A) trojskokan B) alobal C) podpatek D) vodnický Řešení: A) troj-skok-an B) al-obal C) pod-patek D) vodnický Správnou odpovědí je varianta A).

12 Úloha č. 54 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) U které z následujících dvojic slov platí vztah ZÁKLADOVÉ SLOVO ? ODVOZENÉ SLOVO? A) nástroj ? nastrkat B) deník ? nočník C) počítat ? počítač D) zámek ? zamezit Řešení: A) nástroj ? nastrkat B) deník ? nočník C) počítat ? počítač D) zámek ? zamezit Správnou odpovědí je varianta C).

13 Úloha č. 55 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Ve které z následujících dvojic tvarů slov mohou být obě uvedená slova pouze neohebným slovním druhem? A) jsem – sem B) jsi – si C) tu – tam D) včas – zas Řešení: A) jsem – sem B) jsi – si C) tu – tam D) včas – zas Správnou odpovědí je varianta D).


Stáhnout ppt "Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadaných ve školním roce 2011/2012 pro 9. ročník (45. – 55. úloha) X. označení digitálního učebního materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google