Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celofakultní shromáždění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celofakultní shromáždění"— Transkript prezentace:

1 Celofakultní shromáždění
3. června 2014

2 prof. PhDr. Milan Pol, CSc. děkan

3 prof. PhDr. Milan Pol, CSc. děkan
Nezačínáme na zelené louce Výběrová řízení Schůzky napříč fakultou Operativa i stimulační nástroje výuka věda-výzkum-rozvoj vnitřní-vnější vztahy prof. PhDr. Milan Pol, CSc. děkan

4 doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph. D
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. proděkan pro bakalářské a magisterské studium

5 prospěchová stipendia každodenní operativa
Proběhlý semestr mimořádná stipendia prospěchová stipendia každodenní operativa doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. proděkan pro bakalářské a magisterské studium

6 Budoucnost (jednorázově)
nová aplikace v IS rozpisy témat závěrečných prací statistika využitelná zejména pro sebehodnocení a reakreditaci oborů doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. proděkan pro bakalářské a magisterské studium

7 Budoucnost (průběžně)
zlepšovat komunikaci studijního oddělení s jednotlivými ústavy/katedrami v součinnosti s ústavy/katedrami zvyšovat efektivitu vyřizování studijní agendy studijního oddělení prostupnost dvou- a jednooborového studia i prezenční a kombinované formy doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. proděkan pro bakalářské a magisterské studium

8 PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů

9 přijímací řízení do bakalářských programů sebehodnocení oborů
Proběhlý semestr přijímací řízení do bakalářských programů sebehodnocení oborů nová struktura učitelství PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů

10 alternativní způsoby přijímacího řízení
Příští semestr alternativní způsoby přijímacího řízení rozvoj pedagogických kompetencí akad. pracovníků a doktorských studentů zvyšování informační gramotnosti studentů pilotní ověření MOOC při výuce PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů

11 prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. proděkan pro vědu a doktorské studium

12 prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. proděkan pro vědu a doktorské studium
Proběhlý semestr kontrola stavu doktorského studia prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. proděkan pro vědu a doktorské studium

13 prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. proděkan pro vědu a doktorské studium
Realizujeme vyhodnocení stipendijního programu na podporu publikační činnosti studentů úvodní fáze podpory internacionalizace a excelence publikační činnosti prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. proděkan pro vědu a doktorské studium

14 prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. proděkan pro vědu a doktorské studium
Budoucnost rozvoj doktorského studia směrem ke kvalitě internacionalizace mobilita publikační výstupy podpora internacionalizace a excelence publikační činnosti prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. proděkan pro vědu a doktorské studium

15 doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. proděkan pro výzkum a rozvoj

16 doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. proděkan pro výzkum a rozvoj
Proběhlý semestr příprava podkladů pro II. pilíř hodnocení RIVu návrhy synergických projektů pro tzv. projektový zásobník MU začlenění FF do rámce širokých transdisciplinárních mezifakultních projektů s šancí na financování z programů OP VVV a snad perspektivně i Horizon 2020 doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. proděkan pro výzkum a rozvoj

17 doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. proděkan pro výzkum a rozvoj
Příští semestr synergické projekty začlenění FF do projektů s ohledem na finanční, oborové, badatelské aj. zájmy podnícení větší aktivity v oblasti výzev GAČR, TAČR, Horizon 2020, NAKI aj. efektivizace činnosti oddělení VaV doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. proděkan pro výzkum a rozvoj

18 doc. Mgr. Jana Horáková, Ph. D
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. proděkanka pro publikační činnost a vztahy s veřejností

19 Publikační činnost — proběhlý semestr
Setkání s redaktory odborných časopisů FF Setkání nové ediční rady Spisů FF doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. proděkanka pro publikační činnost a vztahy s veřejností

20 Publikační činnost — příští semestr
Systém diferencované podpory časopisů Edice Spisy FF: Nová směrnice děkana o ediční činnosti FF (červen) Nakladatelství MU: Intenzivnější spolupráce při distribuci a propagaci publikací FF doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. proděkanka pro publikační činnost a vztahy s veřejností

21 Vztahy s veřejností — proběhlý semestr Facebook
Personální zajištění agendy vztahy s veřejností Přípravy nového fakultního webu Práce se studentskými spolky doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. proděkanka pro publikační činnost a vztahy s veřejností

22 Vztahy s veřejností — příští semestr Nový web fakulty (leden 2015)
Facebook i Twitter Jednotný vizuální styl na fakultní úrovni Komunikace se SŠ a zájemci o studium Prezentace FF v médiích doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. proděkanka pro publikační činnost a vztahy s veřejností

23 doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. proděkan pro zahraniční vztahy

24 doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. proděkan pro zahraniční vztahy
Proběhlý semestr Projekt Hostující profesoři Zahraniční agenda Erasmus Staff Mobility Tchajwanské univerzity, Univerzita Petrozavodsk pozvání děkana FHS Hong Kong Polytech University ECTS, spolky a cyklisté doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. proděkan pro zahraniční vztahy

25 doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. proděkan pro zahraniční vztahy
Budoucnost Zvyšování podílu zahraničních studentů a vyučujících Zvyšování „komfortu mobilit“ pro přijíždějící i vyjíždějící studenty byrokratická zátěž uznávání předmětů okénka mobilit Erasmus+ doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. proděkan pro zahraniční vztahy

26 Ing. Ivo Jurtík tajemník fakulty

27 Ing. Ivo Jurtík tajemník fakulty
Proběhlý semestr Věda a výkum (VaV) Zvyšování standardu podpory a podmínek služeb, vyhlašování VZ projektům Ústřední knihovna (ÚK) Rozšiřování knižního fondu, nákup EIZ Centrum informačních technologií (CIT) Obnova a aktualizace vybavení Správa budov (SB) Rekonstrukce, údržba, opravy budov a svěřeného majetku Ing. Ivo Jurtík tajemník fakulty

28 Ing. Ivo Jurtík tajemník fakulty
Budoucnost CARLA dokončení v srpnu 2014 výuka od jarního semestru 2015 II. etapa REKONSTRUKCE finance zajištěny běžící veřejná zakázka Dlouhodobé úsilí o nákup a převedení budov Veveří 28 a Veveří 26 do správy FF MU Ing. Ivo Jurtík tajemník fakulty

29 Celofakultní shromáždění
3. června 2014


Stáhnout ppt "Celofakultní shromáždění"

Podobné prezentace


Reklamy Google