Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování politických stran a politické nadace Programové teze ČSSD pro veřejnou debatu Průhledný systém veřejného financování politiky: nedopustíme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování politických stran a politické nadace Programové teze ČSSD pro veřejnou debatu Průhledný systém veřejného financování politiky: nedopustíme."— Transkript prezentace:

1 Financování politických stran a politické nadace Programové teze ČSSD pro veřejnou debatu Průhledný systém veřejného financování politiky: nedopustíme privatizaci veřejného prostoru! Mgr. Jiří Dienstbier hotel Olšanka Kongresové centrum

2 Úvodem 2 hotel Olšanka Kongresové centrum  Frustrace občanů z politiky začíná narůstat takových rozměrů, které by se mohly stát nebezpečím pro samotnou českou demokracii a její přežití  Berlusconizace české politiky se jeví jako čím dál vážnější nebezpečí  ČSSD se rozhodla konat a předkládá vlastní návrh komplexní reformy veřejného financování politických stran

3  Vláda se v této oblasti dosud zmohla jen na populistický krok v podobě pětiprocentního seškrtání státního příspěvku na činnost politických stran  Útoky na princip veřejného financování stran chápeme jako součást snah o privatizaci, komercionalizaci a marketizaci politiky a vyprázdnění veřejného prostoru  Není nebezpečnější představy, než že „partaje by si měly zdroje obstarávat samy“ 3 hotel Olšanka Kongresové centrum

4 transparentnostomezení plýtvání  Logiku našeho plánu lze zjednodušeně shrnout do dvou hesel: transparentnost a omezení plýtvání  Cílem je mj. omezení fenoménu podnikatelských stranických projektů jako takových  Hrajeme o samotnou legitimitu stranické politiky jako součásti veřejného prostoru  Naše návrhy mají tedy také povahu strategického preventivního tahu 4 hotel Olšanka Kongresové centrum

5 Financování politických stran  Systém státní podpory stojí na dvou pilířích:  příspěvek na činnost politickým stranám  příspěvek na úhradu volebních nákladů 5 hotel Olšanka Kongresové centrum

6 První pilíř  První pilíř má povahu průběžné podpory a dělí se na dvě velmi nerovnoměrné složky  Tou dominantní je příspěvek na mandát, v rámci kterého politické subjekty získávají Kč ročně za každý sněmovní i senátorský mandát a Kč za každý krajský mandát  Mnohem skromnější je stálý příspěvek, který se odvozuje od hranice zisku 3 % hlasů ve sněmovních volbách 6 hotel Olšanka Kongresové centrum

7  Každé straně nebo koalici, která ve volbách do PSP ČR překoná hranici 1,5 %, je vyplacena částka ve výši 100 Kč za každý hlas (obdobně pro volby do EP: hranice 1 % a částka 30 Kč za hlas) 7 hotel Olšanka Kongresové centrum Druhý pilíř

8 Návrhy pravice na změnu financování politických stran a jejich rizika  přidušení veřejných zdrojů (a tedy „volné ruce trhu“)  dílčí uzavření systému vůči malým stranám a vábnička v podobě „vzdálených světlých zítřků“ 8 hotel Olšanka Kongresové centrum

9  Je třeba zavést výdajové limity na kampaně  Na příjmové straně hodláme uzákonit roční limit na dar od fyzické osoby a úplný zákaz darů od osob právnických  Část ušetřených peněz by se věnovala na budování odborného zázemí, tedy na tzv. politické nadace 9 hotel Olšanka Kongresové centrum Návrh ČSSD na změnu financování politických stran

10  Chceme, aby strany při nákupu služeb na kampaň musely používat výhradně tzv. transparentní účet  po volbách předat podrobnou zprávu o skutečných výdajích na volby včetně výpisu z účtu  požadujeme, aby výroční zprávy o hospodaření, podrobné zprávy o kampaních, jakož i zprávy nezávislých auditorů byly povinně přístupné na internetu - konkrétně na webu Poslanecké sněmovny PČR 10 hotel Olšanka Kongresové centrum

11 Politické nadace Programové teze ČSSD pro veřejnou debatu Průhledný systém veřejného financování politiky: nedopustíme privatizaci veřejného prostoru! Patrik Eichler hotel Olšanka Kongresové centrum

12 „Politická nadace“ 12 hotel Olšanka Kongresové centrum  Má za úkol vzdělávat nejširší veřejnost v politickém myšlení a proceduře  Rozšiřuje a upevňuje expertní zázemí politických stran  Posiluje roli politického stranictví ve společnosti a tím i stabilitu politického systému  Je celoevropsky srozumitelným pojmem, ke kterému není třeba hledat nový český ekvivalent

13 Politické nadace potřebujeme, protože 13 hotel Olšanka Kongresové centrum  Daná činnost není upravena stávající legislativou  Délka poslaneckého mandátu nezaručuje kontinuitu expertní činnosti  Poslanecké expertní fondy nemají právní subjektivitu  Postrádáme struktury schopné reagovat na požadavky zahraničních politických nadací a think-tanků  Možnost udělovat stipendia a přiznávat granty by podporovala zahraniční spolupráci a rozvoj zázemí politických stran

14 ČSSD navrhuje, aby 14 hotel Olšanka Kongresové centrum  Každá politická strana mohla založit právě jednu politickou nadaci  Statut politické nadace ze zákona obsahoval název a sídlo, cíle, principy, způsoby práce a okruhy činnosti nadace a způsob jmenování jejích orgánů  Politická nadace nemohla straně poskytovat půjčky ani dary, ani ručit za závazky strany, která ji založila  V případě slučování politických stran došlo ke sloučení jimi zřízených nadací

15 ČSSD navrhuje, aby 15 hotel Olšanka Kongresové centrum  stranou zřízená politická nadace získávala prostředky ve výši nejméně pěti procent z celkového státního příspěvku na činnost strany v daném kalendářním roce příspěvek na činnost v r. 2011příspěvek pol. nadaci / 5 % ČSSD ,00 Kč ,50 Kč KDU-ČSL ,00 Kč ,00 Kč KSČM ,00 Kč ,00 Kč ODS ,00 Kč ,00 Kč Severočeši.cz ,00 Kč ,00 Kč SPOZ ,00 Kč ,00 Kč TOP ,00 Kč ,00 Kč

16 Politické nadace 16 hotel Olšanka Kongresové centrum  Posílí kontrolu nad veřejnými prostředky vynakládanými na politickou práci  Povedou k profesionalizaci intelektuálně-organizačního zázemí politických stran a proudů  Podporou politického vzdělávání podpoří schopnost obyvatel orientovat se v demokratickém politickém provozu a ochotu se s ním ztotožnit  Budou díky tomu v různých krizových situacích účinnou prevencí před hledáním řešení mimo systém parlamentní demokracie


Stáhnout ppt "Financování politických stran a politické nadace Programové teze ČSSD pro veřejnou debatu Průhledný systém veřejného financování politiky: nedopustíme."

Podobné prezentace


Reklamy Google