Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní skupina KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA Valná hromada ČKA 16. 4. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní skupina KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA Valná hromada ČKA 16. 4. 2011."— Transkript prezentace:

1 Pracovní skupina KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA Valná hromada ČKA 16. 4. 2011

2 Pracovní skupina Krajinářská architektura vyhodnocení 2010-2011 1/ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE příprava nominace Prof. Ivara Otruby do soutěže POCTA ČKA 2010 plnění dohody mezi ČKA a SPOV (péče o venkov) - příprava nebo spolupráce na přípravě architektonických soutěží, propagace architektonických soutěží (Nečín, Hostomice) spolupráce na přípravě cen CEZAAR v rámci činnosti PS CEZAAR, hájení standardů KA 2/ WORKSHPOPY, SEMINÁŘE, KONFERENCE Workshop CENELC na půdě ČKA / leden 2010 účast Zachování alejí jako typického prvku české krajiny v Praze / duben 2010 aktivní účast, pověření představentstvem k oficiálnímu zastupování ČKA na semináři Festival Středočeského venkova / červenec 2010 přednesení příspěvku o architektonické soutěži, pověření představentstvem, záštita ČKA Pracovním setkání PSpPK / září 2010 iniciace spolupráce MŽP a ČKA ohledně zpracování analýzy "koncepce uspořádání krajiny" v rámci ÚP Workshop - Institut posuzování Krajinného rázu na půdě ČKA / září 2010 iniciace a vedení workshopu Workshop urbanismus a územní plánování na půdě ČKA / říjen 2010 aktivní účast Inventura urbanismu / říjen 2010 aktivní účast, navazující jednání s pořadatelem Fórum 2000 / říjen 2010 účast Workshop ke vzniku oboru KA na FA ČVUT / listopad 2010 aktivní účast, hájení zájmů ČKA, vydání stanoviska PS

3 Pracovní skupina Krajinářská architektura vyhodnocení 2010-2011 3/ PUBLIKAČNÍ ČINNOST – KNIHA „GENIUS LOCI“ iniciace a úspěšné dotažení spolupráce s nakladatelstvím Dokořán na reedici knihy Genius loci od Christiana Norberga-Schulze PS Krajinářská architektura jako hlavní iniciátor vydání knihy byla rovněž organizačním garantem slavnostního představení knihy na Ministerstvu kultury ČR (tématické přednášky V. Cílka, O. Šefčíka, P. Hrůši), společenský program, účast první náměstkyně ministra kultury Dr. Anny Matouškové). v rámci slavnostního programu vedli zástupci ČKA řadu rozhovorů, mimo jiné s první náměstkyní ministra kultury ČR, který se věnoval především podpoře programu Politika architektury - národní program stavební kultury (viz oficiální zápis z jednání) o vydání knihy a jejím slavnostním uvedení bude referováno v posledním čísle Bulletinu ČKA 4/2010 4/ PUBLIKAČNÍ ČINNOST – ČASOPISY APOD. prezentace architektonicko-krajinářské soutěže „Nečín – krajina a místo“ v odborném časopise STAVBA a časopise VEŘEJNÁ SPRÁVA, který je distribuován na všechny obecní úřady, rovněž v Bulletinu ČKA prezentace tématu „ALEJE“ – dva články v Bulletinu ČKA, v číslech 3/2010 a 4/2010 zrealizováno propojení tématu alejí na webu Arniky a webu ČKA 5/ STANDARDY příprava nových profesních standardů ČKA pro autorizaci Krajinářská architektura

4 Pracovní skupina Krajinářská architektura plán činnosti 2011 do 2012 1/ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE pokračování v předchozí činnosti 2/ WORKSHPOPY, SEMINÁŘE, KONFERENCE pokračování v předchozí činnosti 3/ OSVĚTOVÁ ČINNOST (GENIUS LOCI) připravit událost podobného ducha a rozsahu jako bylo vydání a slavnostní představení reedice knihy Genius loci od Christiana Norberga-Schulze 4/ PUBLIKAČNÍ ČINNOST – ČASOPISY APOD. pokračování v předchozí činnosti 5/ VEŘEJNÉ MĚSTSKÉ PROSTORY OPEN SPACES / LANDSCAPE ARCHITECTURE / URBAN DESIGN hledání a definování kvality městského veřejného prostoru, definování nároků na PD, která je výsledkem projekční činnosti architekta (architekt a krajinářský architekt) u návrhu nového nebo úpravy již existujícího veřejného prostoru, definování souvisí s kvalitou vystavěného prostředí a s dokumentem „Politika architektury ČR“ nejedná se o nové normy nebo o předřešení konkrétní architektonické úlohy, ale o definování cílů a všeobecný standard kvality (vybavenost, principy udržitelné architektury apod.)

5 Pracovní skupina Krajinářská architektura plán činnosti 2011 do 2012 6/ KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT V ČR – DISKUSE NA TÉMA HRANICE, OBSAH, VÝZNAM PROFESE souborné pozvání hostů jako např. Magdalena Kaščáková, Božena Pacáková Hošťálková, Ondřej Zatloukal, Zdeněk Novák, Jakub Filip Novák, Adam Gebrian Radmila Fingrová apod. definování a projasňování pozice krajinářského architekta včetně právního rámce organizace workshopu na dané téma – autorizovaní krajinářští architekti 7/ FINANCE – ROZPOČET 2011 na rok 2011 žádáme o částku 65.088 Kč na pravidelné schůzky PS (na rok 2010 jsme žádali o stejnou částku 65.088 Kč, která byla ponížena na 40.000 Kč) samostatně pak žádáme na osvětovou činnost tak jak je popsána v bodě 3/ (rozpočet na „Genius Loci“ v roce 2010 byl celkem 20.400 Kč bez započtení času členů PS) CELKOVÁ ČÁSTKA ČINÍ: 85.488Kč

6 Jakub Chvojka Tomáš Jiránek Susanne Spurná Markéta Veličková Petr Velička Členové Susanne Spurná susanne.spurna(at)email.cz 00420 - 777 683 858 Kontakt Pracovní skupina Krajinářská architektura

7 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Pracovní skupina KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA Valná hromada ČKA 16. 4. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google