Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŘIZOVATEL Soukromé terénní záchranné služby REGRUP Žďárské vrchy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŘIZOVATEL Soukromé terénní záchranné služby REGRUP Žďárské vrchy."— Transkript prezentace:

1 ZŘIZOVATEL Soukromé terénní záchranné služby REGRUP Žďárské vrchy

2 1. Naše vyjádření o způsobilosti věc realizovat 2. Náš zájem o rozvoj kraje 3. Získání pozitivního postoje kraje Vysočina k uvedeným aktivitám 4. Prevence bezpečnosti a rychlé pomoci v rekreační oblasti 5. Zajištění laické,technické a přednemocniční první pomoci obyvatelům a rekreantům

3 Laická první pomoc  Soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do laické PP spadá zavolání odborné ZZS, péče o postiženého do příjezdu zdravotnické záchranné služby, případně improvizovaný transport. Úkolem laické PP je zachránit život zraněnému, zabránit zhoršení jeho stavu a zajistit jeho bezpečí Technická první pomoc  Technickou první pomoc zpravidla zajišťují speciálně vycvičené týmy (hasiči, horská služba...). Úkolem technické první pomoci je vyproštění zraněného a jeho transport na bezpečné místo, případně odstranění příčiny úrazu. V případě že není ohrožen zachráncův život může technickou PP poskytnout i laický zachránce (vyproštění z vozidla). Odborná přednemocniční první pomoc  Úkony prováděné zdravotnickým personálem (lékaři, sestry, záchranáři, apod.). Spadá sem aplikace léků, použití diagnostických (např. EKG) a léčebných (např. defibrilátor) přístrojů. Úkolem přednemocniční PP je zlepšit zdravotní stav zraněného a případně jej stabilizovat

4 mjr. Ing. Michal Pecha OSOBNÍ DATA: Datum narození: 1. 4. 1967 Místo narození: Kladno Stav:rozvedený Počet dětí:dvě Bydliště:Milovy 10, Sněžné VZDĚLÁNÍ: Vojenská vysoká škola, Vyškov (obor průzkumný) Vojenské gymnázium, Praha

5 PRACOVNÍ PROFIL: Renaissance Group, s.r.o. 2005jednatel a ředitel společnosti zabývající se výcvikovými aktivitami v oblasti ochrany osob a majetku, výcvikem ozbrojených složek, řešením krizových událostí, preventivním vzděláváním mládeže v této problematice a vzděláváním manažerů firem a společností v oblasti adaptace v novém neznámém prostředí a při prosazování nového produktu Penta Finance, a.s. 2004 pracovník pro analytiku, ochranu dat a osobní ochranu (řídící a výcviková pozice) AČR 1999 – 2003 Velitel 6. polní nemocnice v posádce Zbiroh řízení výstavby nemocnice, organizace a řízení výcviku personálu řízení veškeré logistické činnosti velení a řízení chodu celého útvaru v republice i v zahraničních misích

6 Vysoká vojenská škola, Vyškov 1996 – 1999 Vedoucí katedry speciální tělesné přípravy a taktiky  vedení výuky zpravodajský průzkum  řízení výcviku záchranných složek  řízení katedry a výuková činnost Speciální výsadková brigáda, Prostějov 1989 – 1996 Velitelské a řídící funkce  instruktor taktiky malých diverzních skupin, boje zblízka, střelby  instruktor sebezáchovy a přežití ve volné přírodě, výsadkové přípravy  řídící funkce - skupina, rota, prapor (od 5 do 80 osob)  velitel samostatného odřadu (do 50 osob)

7 DALŠÍ VZDĚLÁNÍ:  Fakulta tělesné výchovy a sportu, Praha (obor Aplikovaná tělesná příprava)  Vyšší zdravotnické vzdělání (obor Zdravotnický záchranář) ZAHRANIČNÍ MISE:  1990 - 1991operace Pouštní bouře- Saudská Arábie, Kuvajt (hloubkový průzkum)  1993, 94mezinárodní cvičení a soutěže speciálních výsadkových skupin, Itálie  1996, 97, 98, 99mezinárodní cvičení - Belgie, Francie, Čína  2001ISAF, Enduring freedom, Afghánistán (6. polní nemocnice)

8 OSTATNÍ: Erudice a zkušenosti s řídící prací, organizací, plánováním, logistickým zabezpečením (finance, výběrová řízení, veřejné zakázky…)

9 Uvedená společnost se již devět let zabývá vzděláváním a výcvikem jednotek integrovaného záchranného systému i aktivitami v oblasti ochrany majetku a řešení krizových událostí. Vzděláváním mládeže se podílí na realizaci preventivních opatření k minimalizaci ztrát způsobených mimořádnými událostmi: škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka i přírodními vlivy. Společnost připravuje frekventanty kurzů na havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí, i na události, které vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. S akreditací ministerstva školství jsou metodicky vzděláváni učitelé pro brannou výchovu na základních a středních školách. V další etapě činnosti se nyní rozšiřuje působnost z aktivit vzdělávacích a výcvikových na provádění a organizaci záchranných prací v polohorském terénu kraje Vysočina, poskytování první pomoci a transportování do míst možného příjezdu zdravotníků. Tyto práce zajišťuje výše uvedená společnost finančně i personálně. Tím přispívá ke zvýšení bezpečnosti outdoorových nadšenců, kteří se dostanou do problému v této oblasti. K tomu účelu zřizuje Soukromou terénní záchrannou službu (STZS) REGRUP Žďárské vrchy.

10 Tato společnost realizuje uvedený program a vzdělávání pro všechny typy škol a další zájemce. Mimo to bude v době prázdnin a víkendů své objekty využívat komerčně (např. rekreace, firemní akce aj.). To vše s cílem zapojit do spolupráce i okolní města a obce a podpořit ubytovací i stravovací objekty v dané lokalitě. Tím přispět k růstu klientely a turistického ruchu v kraji Vysočina, proslulého velkými možnostmi sportovního vyžití (skálolezení, lyžování, kola, turistika, houbaření, koupání aj.) Kvalita zabezpečení těchto programů je garantována mj. personálně: popisovanou službu budou řídit instruktoři, z řad pracovníků záchranné terénní služby. Podílet se budou též vojenští veteráni a na stážích studenti oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář. Jedním z prostředků k dosažení tohoto cíle je přebudování vlastního statku na zařízení, které umožní návštěvníkům výše uvedené sportovní aktivity s náhradními programy při nepřízni počasí. Vždy však s čistým a levným ubytováním a zajištěnou dobrou stravou.

11  Organizovat a provádět záchranné a pátrací akce v členitém, skalnatém a zalesněném terénu.  Poskytovat první pomoc a zajišťovat transport zraněných.  Vytvářet podmínky pro bezpečný pohyb ve svém regionu.  Zajišťovat provoz záchranné a ohlašovací stanice Milovy.  Provádět instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení  Vydávat materiály pro prevenci a bezpečnost.  Provádět informační činnost pro veřejnost k zajištění bezpečnosti v regionu.  Spolupracovat s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí i s jinými orgány a organizacemi.  Provádět preventivní hlídkovou činnost na skalách,cyklotrasách,běžeckých a sjezdových tratích.  Zajistit pohotovostní službu na stanici STZS REGRUP.  Připravovat a školit své členy,studenty zdravotnických škol a žáky základních škol v oblasti krizového řízení a záchrany.  Spolupracovat s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí.

12 K bodu 1. Organizovat a provádět záchranné a pátrací akce v členitém, skalnatém a zalesněném terénu Dosažitelný akční rádius 15 km z Milov patří k nejskalnatějším a turisticky nejvíce frekventovaným úsekům Vysočiny. Terén vhodný pro cyklistiku, pro běžecké lyžování, treking a další sporty přitahuje stále větší počet zájemců o outdoorové aktivity. V případě potřeby první pomoci, záchranné nebo pátrací akce je STZS nejbližším a tedy nejrychlejším poskytovatelem této služby. Včasnost zásahu může být rozhodujícím faktorem pro zachování zdraví a záchranu lidského života. K bodu 2. Poskytovat první pomoc a zajišťovat transport raněných Prvním úkolem je zachránit život zraněnému, zabránit zhoršení jeho stavu, pokud možno jeho stav zlepšit a stabilizovat. Současně zajistit bezpečí zraněného. Následnou technickou pomocí po event. vyproštění zraněného zajistit jeho transport k přednemocniční nebo nemocniční pomoci. K bodu 3. Vytvářet podmínky pro bezpečný pohyb ve svém regionu Podílet se na úpravě skalnatého terénu i na běžných turistických cestách tak, aby byly bezpečné, značení bylo viditelné a průběžně udržované.

13 K bodu 4. Zajišťovat provoz záchranné a ohlašovací služby Milovy Zřídit v budově statku dispečink s nepřetržitým provozem. Ten na tísňovou výzvu může okamžitě zprostředkovat výjezd služby první pomoci. K bodu 5. Provádět instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení Ve spolupráci se Svazem českých turistů se podílet na opravách a údržbě značících systémů. Kooperovat postup z hlediska použitých technologií i termínů prováděných prací. K bodu 6. Vydávat materiály pro prevenci a bezpečnost V budově statku zřídit Infocentrum, které bude poskytovat rady a informace ke sportování v dané lokalitě. Kromě map a písemných průvodců bude též možno zakoupit vybavení potřebné pro danou disciplínu, např. helmy, lékárničky, součásti turistické výstroje a další sportovní potřeby. K bodu 7. Provádět informační činnost pro veřejnost k zajištění bezpečnosti v regionu Nabízet účast na přednáškách, poradenskou službu pro výběr výstroje a sportovního náčiní. Tuto osvětovou činnost poskytovat též školám a dalším institucím. Tam zejména věnovat pozornost vzdělávání v oblasti krizového řízení, postupů v mimořádných situacích a první pomoci.

14 K bodu 8. Spolupracovat s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí i s jinými orgány a organizacemi Zajistit pravidelný kontakt a spolupráci s Policií ČR, s hasiči, Svazem českých turistů, Českomoravským sdružením pro ochranu přírody a dalšími institucemi s cílem vzájemnou kooperací přispět k ochraně přírodního a krajinného prostředí včetně kulturních a historických hodnot. Dále pak podpořit rozvoj turistiky a dalších sportů. K bodu 9. Provádět preventivní hlídkovou činnost na skalách, běžeckých a sjezdových tratích Kromě nepřetržité služby na dispečinku bude prostřednictvím brigádníků zajištěna preventivní hlídková činnost na skalách. Dále pak cyklistickými dvojicemi sledována a vyhodnocována situace na cyklotrasách a cyklostezkách z hlediska jejich momentálního technického stavu, frekvence provozu a nutnosti posílení pohotovosti ve službě první pomoci. K bodu 10. Zajistit pohotovostní službu na stanici STZS REGRUP Tato regionálně provozovaná služba přispěje k zlepšení časových parametrů při zásahu první pomoci návštěvníkům dané lokality. Z tohoto výjezdového stanoviště budou výjezdové skupiny odjíždět na místo určení k přednemocniční první pomoci. Tato služba bude poskytována na plošné výměře 706 km 2. K bodu 11. Připravovat a školit své členy, studenty zdravotnických škol a žáky základních škol v oblasti krizového řízení a záchrany Školám všech stupňů nabízet outodoorové programy s cílem zaujmout jejich žáky a studenty soutěživou a zábavnou formou činnosti směrované k první pomoci, k řešení krizových situací způsobených přírodními živly nebo lidským jednáním. Současně také hrou na záchranáře mohou být motivováni pro budoucí povolání v některé ze složek záchranné služby..

15 K bodu 12. Spolupracovat s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí Ke zvyšování kvality našich služeb využívat možnost výměny zkušeností s Horskou službou České republiky. Spolu s ní se podílet na projektech prevence v terénu pro rodiny s dětmi jak české, tak zahraniční. Tím přispět k bezpečnosti návštěvníků v letních i zimních měsících. Prostřednictvím cyklohlídek vést návštěvníky k dodržování Desatera rad pro bezpečný pohyb na kole v horském prostředí. Využít navázaného kontaktu s horskou službou ve Francii k výměně stážistů a tím i k vzájemnému obohacování erudice.

16

17 Prostory:  Služebna plus sociální zařízení  Ložnice pro službu s vybavením  Přístřešky pro techniku  Sklad na materiál Technika:  Vozidlo pro transport  Čtyřkolka Yamaha  Přívěs s nosítky (kola,lyžiny)  Motocykl enduro  Spojovací technika MTZ:  Uniformy a příslušenství  Transportní a vakuové vybavení  Lékařský materiál  Horolezecký materiál  Materiál pro vodní záchranu  Materiál pro přežití  Horská kola  Lyže skialp (sněžnice)  Reklamní a informativní značení  Příslušná dokumentace Personál:  Dva stálí zaměstnanci(krátký a dlouhý týden)  Administrativní pracovnice  20 dobrovolných záchranářů (DZZ)(dva na týden)


Stáhnout ppt "ZŘIZOVATEL Soukromé terénní záchranné služby REGRUP Žďárské vrchy."

Podobné prezentace


Reklamy Google