Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Havarijní plány povodí, činnost podniků Povodí při haváriích Ing. Jindřich Hönig, havarijní technik podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Havarijní plány povodí, činnost podniků Povodí při haváriích Ing. Jindřich Hönig, havarijní technik podniku."— Transkript prezentace:

1 Havarijní plány povodí, činnost podniků Povodí při haváriích Ing. Jindřich Hönig, havarijní technik podniku

2 obecná a metodická část (kompetence, organizační schéma, principy, teorie havarijní služby) praktická část (kontakty, dostupný materiál, mechanizace, dopr. prostředky, popis havarijních profilů) rozdělen na podnikový a závodový dostupný v tištěné i elektronické podobě Havarijní plán

3 komunikace a předávání informací úřadům, SRN, odběratelům aj. (VHD) poradenská činnost (odborné informace, místní znalost) zápůjčka materiálu a techniky havarijní zásah nebo spolupráce na zásahu (manipulace na VD) odběr vzorků Činnosti během havárií

4

5 poloautomatická aplikace zajišťující archivaci dat o řešení havárií a předávání informací složkám havarijní služby automaticky dle místa vzniku havárie informuje správnou sestavu zaměstnanců a místně příslušné úřady (SMS, email) Havarijní deník

6 umožňuje statistické zpracování dat o haváriích eviduje: místo, datum, čas, zasažený nebo ohrožený tok, GIS souřadnice, příčinu, projev, druh a množství znečištění, chronologický výpis prací, informovanost zaměstnanců a úřadů, fotodokumentaci, odběr vzorků Havarijní deník

7 Vývoj počtu havárií

8 Druhy znečištění

9 Bílý potok 23.12.2009

10 v 17:55 nahlášeno HZS znečištění toku Bíliny v Rudolicích (oznámil občan) tma znemožnila místní šetření dle zápachu je zřejmé, že se jedná o znečištění ropného charakteru postaveno 5 norných stěn Vznik havárie 23.12.2009

11 Lokace havárie vzdálenost místa vzniku a zjištění je 9,7 km dotoková doba cca 6 hodin

12 identifikován zdroj – výusť dešťové kanalizace Unipetrolu RPA pod výustí hodnota C 10 – C 40 = 600 mg/l, nad výustí pod mezí detekce uniklou látkou je směs pyrolyzních benzínů (Pybi)... naftalen, benzen, ethylbenzen, xylen aj. Průběh havárie 24.12.2009

13 vzhledem k rozsahu havárie POh informovalo Krajský úřad Ústeckého kraje, místní vodoprávní úřady dále po toku, dispečink Povodí Labe, Landratsamt des Landkreises – Pirna Průběh havárie 24.12.2009

14 operativní instalace norných stěn dle potřeby od místa havárie po Ústí nad Labem zaznamenány úhyny ryb v Bílině Průběh havárie 25.12.2009

15 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie – 25.12. mezi 8:10 a 10:10 na Schmilce zvýšené koncentrace dichlormethanu a toluenu vzhledem k dotokové době a charakteru látek je souvislost s havárií nepravděpodobná Průběh havárie 28.12.2009

16 Stanovení plavenin

17 zahájeny sanační práce na Bílém potoce oplach břehů tlakovou oteplenou vodou ukončení prací dne 15.1. Sanační práce – Bílý p. 8.1.2010

18 kontrolované dvoustupňové navýšení průtoku na jezu Jiřetín se současným záchytem uvolněného znečištění (na 1,7 m 3 /s a následně 2,5 m 3 /s) Sanační práce – Bílina 18.1.2010 25.1.2010 akce ukončena

19 Fotodokumentace Zdroj znečištění – výusť dešťové kanalizace Unipetrolu RPA

20 Zbytkové znečištěné uvolňované z břehů Bílého potoka

21 Zachytávání znečištění na Bílém potoce

22 Zachytávání znečištění na Bílině Chezacarb

23 Bílina

24

25 Sanace břehů Bílého potoka

26

27

28

29

30

31 od 21.12. vnitřní havárie (únik Pybi) do vychlazovacích bazénů – odvoz kontaminovaných vod na ČOV Unipetrol událost řešil svépomocí a nezavedl zvláštní opatření mimo areál (kontrola výustí, pochůzky kolem toku atd.) 23.12. neznámá osoba spustila čerpadlo, které začalo kontaminovanou vodu přečerpávat do dešťové kanalizace... ? Unipetrol RPA

32 3 osoby stojí před soudem a hrozí jim zákaz činnosti, peněžitá pokuta nebo půlroční vězení ČIŽP udělalia Unipetrolu RPA pokutu ve výši 1,75 mil. Kč (cca 71.000 €) Unipetrol RPA

33 Návrh opatření detekce ropných látek u kanalizačních výustí rozšíření zásob o jiné druhy sorbentů zřízení stálého havarijního profilu na Bílině (v režii Unipetrolu RPA) zřízení monitorovací stanice na Bílině (v režii Povodí Ohře)

34 Otázky do diskuze důkazní břemeno (bodový vzorek, požár pneumatik, Lužický potok a VD Nechranice, červen 2010) vymáhání nákladů na likvidaci havárií

35 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Havarijní plány povodí, činnost podniků Povodí při haváriích Ing. Jindřich Hönig, havarijní technik podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google