Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizační struktura bank

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizační struktura bank"— Transkript prezentace:

1 Organizační struktura bank
Stanislav Polouček Slezská univerzita Obchodně podnikatelská fakulta Karviná

2 STRUKTURA ORGANIZACE způsob, jakým jsou jednotlivé části organizace spojeny k realizaci vytýčených cílů rozdělení činností na jednotlivé úkoly organizační rozdělení na oddělení a pobočky kolik pracovníků, pracovních skupin struktura každé organizace specifická, platí více než pro jiné instituce pro banky

3 Faktory ovlivňující organizační strukturu bank
velikost banky (velké x malé) nabízené služby a klienti (banka musí služby doručit, nejen nabídnout) legislativní omezení (právní normy) (McFadden-Pepper zákon) znalosti a profesní zaměření pracovníků banky informační technologie

4 Bankovní sektor v USA relativně velký počet malých bank
McFadden-Pepper Act (1927) (Regulation Y) Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act (1994) investiční x obchodní banky Glass-Steagal Act (1933)

5 Typy organizační struktury bank
podle hlavní činnosti, tj. položek bilance, resp. produktů úvěry (loans) investice (investments) hotovost a depozita, provoz, platby (operations)

6

7

8 Dělení provozních činností bank
provoz vlastní banky mzdové oddělení kontrolní oddělení (proof) účetnictví (accounting) provozní činnost pro klienty platební karty (tellers) účetní oddělení (bookkeeping)

9 Dělení úvěrových činností bank
úvěry firemní spotřebitelské hypotéční

10 Organizace bank dle spotřebitelů
drobní (retail) fyzické osoby a drobní podnikatelé velcí (wholesale) firmy, institucionální, malé banky, státní sektor (často samostatně) svěřenečtí (trust)

11

12 Organizační struktura bank založená na geografickém rozmístění
regionální národní mezinárodní geografické rozmístění aktivit bank ovlivněno výrazně legislativou x v poslední době globalizace

13 Bankovní místa pobočka (branch) filiálka (subsidiary)
x afilace (affiliate) expozitura reprezentace (obchodní zastoupení = representative office)

14

15 Pozitiva centralizované organizační struktury banky
operativnější řízení (málo či žádné zprávy, lepší využití managementu a jeho času, přehled, diskuse) centralizované zpracování údajů, méně nákladné expertízy (je jich méně, jsou v centrále) jednoduchá kontrola i kontrola rozhodování, transparentnost jednodušší výchova a výcvik personálu

16 Negativa centralizované organizační struktury banky
pomalejší služby méně služeb v pobočkách a filiálkách (méně služeb v bance obecně) omezený počet lidí může rozhodovat (jsou přetěžování a jejich činnost neefektivní) neosobní služby (nespokojenost zákazníka) menší zájem o místní (regionální) aktivity

17 Pozitiva decentralizované organizační struktury banky
větší rozmanitost poskytovaných služeb, služby efektivní a okamžité osobní služba znalost místních podmínek a zájem o region zájem pracovníků na rozvoji pobočky či filiálky, podporuje aktivitu na nižší a střední úrovni řízení

18 Negativa decentralizované organizační struktury banky
problémy s dosažením jednotnosti problémy s kontrolou, vyšší náklady na kontrolu, třeba specifické nástroje kontroly problémy s výchovou a vzděláním pracovníků pobočky

19 Rozsah centralizace a decentralizace
stupeň centralizace a decentralizace řeší v konkrétních podmínkách každá instituce i v jedné bance oblasti, které více centralizované, zatímco jiné jsou decentralizované investice a investiční bankovnictví je efektivnější, když je více centralizované záleží na velikosti banky, nabízených službách rozvoj informačních technologií může vést k centralizaci, stejně jako k decentralizaci

20 Úrovně pravomocí a odpovědnosti
představenstvo a management (board of directors) x dozorčí rada výbory na úrovni představenstva i managementu představenstvo: zajišťuje kompetentní management zajišťuje odpovídající program a politiku banky sleduje činnost banky (managementu) a provádí (zajišťuje) odpovídající kontrolu dohlíží na to, aby banka plnila cíl stanovený základními dokumenty

21 Odpovědnost členů představenstva
musí respektovat zákony a regulativní opatření nesou odpovědnost v případě opomenutí, v některých zemích i osobní odpovědnost koncepce opatrného (prozíravého) člověka (prudent man) povinnost loajálnosti musí podřídit osobní zájmy zájmům banky musí informovat představenstvo v případě, že mohou mít význam jeho osobní zájmy musí se vyhnout konfliktu zájmů nesmí zneužít informací

22 Bankovní ombudsman úkol posuzovat jakékoliv stížnosti klientů banky, zkoumá, zda byly porušeny etické kodexy má možnost určit náhradu, kterou zaplatí klientovi banka služba poskytována zdarma pokud není klient spokojen, může se obrátit na soud

23 Kodex bankovní etiky v České republice Bankovní asociace, Kodex bankovní etiky (1993) normy ve 4 oblastech: obecné zásady chování bank vztah pracovníka k bance, v níž je zaměstnán vztah pracovníka banky ke klientele vztah bank navzájem

24 Finanční arbitr zřízen zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi
vyvolán nutností vyhovět Direktivě ES č. 97/5/ES, o přeshraničních platbách a nařízení EP a Rady (ES) č. 2560/2001 o přeshraničních platbách v eurech Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech finančních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech převod peněz: v rámci jedné banky za jeden den mezi bankami za dva dny převod do zahraničí v rámci Evropského hospodářského prostoru za nejvýše pět dnů


Stáhnout ppt "Organizační struktura bank"

Podobné prezentace


Reklamy Google