Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název navrhovaného projektu: Aplikace pokročilých statistických metod asimilace modelových předpovědí s pozorováními v terénu ve formě moderního programového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název navrhovaného projektu: Aplikace pokročilých statistických metod asimilace modelových předpovědí s pozorováními v terénu ve formě moderního programového."— Transkript prezentace:

1 Název navrhovaného projektu: Aplikace pokročilých statistických metod asimilace modelových předpovědí s pozorováními v terénu ve formě moderního programového prostředku pro podporu rozhodování za krizových situací Veřejná soutěž MV v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 – 2015 (BV II/2-VS) Hlavní cíl projektu spočívá v zavedení moderního programového systému HARP a jeho asimilačního subsystému ASIM do praxe, určeného na podporu krizového řízení při zvládání následků mimořádných průmyslových nehod a havárií spojených s únikem znečistění do životního prostředí. Pokročilé techniky statistické asimilace modelu a expertního know-how umožní zohlednit dosud Izolovaně stojící informace z měření v terénu ( variabilní v čase, prostoru, typu pozorovaných hodnot, z různých typů aparatur apod.) TDS okruhy, monitorování MS, LS (včetně bezpilotních), vývozní staničky, ….

2 Měření z terénu Deterministické výpočty

3 činnost 1: asimilační subsystém ASIM: metodika pro časnou a pozdější fázi činnost 2: Monitoring v časné fázi- analýza všech typů měření činnost 3: Integrace subsystému ASIM do produktu HARP, online napojení na meteo a radiační měření činnost 4: Rozšířování HARP (nové meteo, nově dávka z mraku, anomalní meteorologické situace činnost 5: Interaktivní prezentační část pravděpodobnostní verze HARP, vývoj presentace ASIM činnost 6: kontinuální zpracování dokumentace dílčích kroků činnost 7: Příprava ASIM a pravděpodobnostní verze HARP k akreditaci podle nařízení pro SW určený k analýzám v oblasti jaderné bezpečnosti činnost 8: Užití HARP/ASIM pro optimalizaci konfigurace monitorovacích sítí činnost 9: Automatizace SW pro vyhodnocování radiační situace v časné fázi činnost 10: Automatizace SW pro vyhodnocování radiační situace v pozdějších fázích nehody činnost 11: testy rekurzívních kroků postupného upřesňování vývoje kontaminace činnost 12: Simulační testy (twin experimenty) ASIM komponent činnost13: Audit projektu, smlouvy s uživateli, kompletní dokumentace projektu činnost 14: Publicita výsledků projektu (min 2 mezinárodní konference, min 2 články v časopisech, semináře)

4 Břemeno projektu : - únavné akreditační procedury s obsáhlou dokumentací, - uvádění HARP do užívání, hledání dalších potenciálních uživatelů produktu - komunikace s poskytovatelem projektu MV, - pomoc s problémy uživatelů, - ….. Třešničky na dortu: - metodický rozvoj asimilačních technik, - prověřování detekčních schopností návrhu monitor. sítí (případná optimalizace návrhu), - rozvoj disperzního modelu (nové meteo, nově dávka z mraku, …),

5 Optimalizační algoritmy monitorovacích sítí: Maximum entropy sampling – založeno na Shannonově koncepci informace, cílem je minimalizovat podmíněnou entropii náhodného pole Algoritmy založené na geostatistických metodách – universal kriging variance, nejlepší lineární nevychýlená predikce, geostatistická míra chyby prostorové predikce SSA – Spatial Simulated Annealing – iterativně provádí malé perturbace předchozího návrhu a náhodným hledáním se snaží řešit problém prostorové optimalizace, náhodné dislokace monitorovacích stanic. V jednoduché podobě je to kombinatorní optimalizační problém (N/n) Spatial coverage - geometrická kriteria založená na prostorové konfiguraci (nikoliv na měřených hodnotách) R: A Language and Envirinment for Statistical Computing – zde : automated statistical interpolation Detekční schopnost: např.: dopad (průměrná cena) nezachycení úniku minimálně na dvou detektorech během 3 hodin. Globální cílová funkce (Hölder – kvadráty všech diskrepancí)


Stáhnout ppt "Název navrhovaného projektu: Aplikace pokročilých statistických metod asimilace modelových předpovědí s pozorováními v terénu ve formě moderního programového."

Podobné prezentace


Reklamy Google