Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysílání pracovníků do SRN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysílání pracovníků do SRN"— Transkript prezentace:

1 Vysílání pracovníků do SRN
Podnikání v Německu Vysílání pracovníků do SRN Liberec,

2 Základní informace o síti EEN
Evropská síť, jejímž hlavním cílem je podpora rozvoje malého a středního podnikání Iniciativa Evropské komise Představuje komplexní sítě integrovaných služeb pro MSP Podpora podnikání a inovačních přístupů Vytváření podmínek pro spolupráci podnikatelské sféry a institucí výzkumu a vývoje Předávání zpětných informací od podnikatelů Evropské komisi k vytváření politik pro podporu MSP Cca 600 kontaktních míst působících na místní úrovni ve více než 40 zemích V ČR se nachází celkem 11 kontaktních míst sdružených do jednoho konsorcia.

3 Kontaktní místo při ARR
ARR je hostitelskou organizací sítě Enterprise Europe Network, poskytuje služby pro MSP z Libereckého a Královéhradeckého kraje Informační servis (podnikání v EU) Registrace v databázi pro vyhledávání obchodních kontaktů a pomoc při navazování obchodní spolupráce Asistence při navazování přeshraniční spolupráce firem Odběr aktuálních nabídek a poptávek uveřejněných v databázi a síti včetně aktuálních informací o výzvách a akcích sítě, zasíláno elektronicky 2x měsíčně (registrace na Poskytování zpětné vazby Evropské komisi od podnikatelů Zpracování/poskytování publikací a jiných informačních materiálů Organizace seminářů Vyhledání vhodných dotačních zdrojů pro projektové záměry Poradenství pro přípravu podnikatelských záměrů do evropských fondů

4 PODNIKÁNÍ V NĚMECKU

5 PODNIKÁNÍ V NĚMECKU Svoboda podnikání = právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost na území členského státu za stejných podmínek jako mají domácí podnikatelé. Podnikatelé a OSVČ se mohou v SRN usadit, pokud splňují platné předpoklady k podnikání dle národního práva, vč. požadavků na kvalifikaci a předpisy EU k pobytu. Dva způsoby poskytování služeb Dočasný rámec bez nutnosti usazení - služby v zahraničí jsou poskytovány z ČR, kdy OSVČ nebo vysílaní pracovníci vyjíždějí do zahraničí poskytovat danou službu. Podmínka – krátkodobá činnost. Usazení - trvalá činnost v jiné zemi, tj. vytvoření podniku v dané zemi či založení pobočky. Vyžaduje registraci.

6 ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU V NĚMECKU
Rozdílný přístup: Region (spolková země), kde se chce český podnikatel usadit Charakter živnosti - některé živnosti vyžadují povolení (např. koncesovaná živnost, či prokázat fyzické prostory pro podnikání)

7 ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU V NĚMECKU
Koncesované živnosti Povolení vyžaduje také zahájení činností řemeslného podniku. Vymezení činnosti konzultovat s živnostenským úřadem, IHK, HWK. Obecně se jedná o činnosti řemeslné, hostinskou činnost, služby v oblasti ubytování, cestovní kanceláře, doprava, služby v oblasti dohledu. Svobodná povolání Podle definice nevykonává žádnou živnost. Není povinnost ohlášení, pouze sdělení finančnímu úřadu zahájení výkonu samostatné činnosti. Jedná se tradičně o: vědeckou, uměleckou, vyučovací, léčitelskou, právně poradenskou činnost a podobný výkon služeb vyžadující vyšší vzdělání.

8 ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU V NĚMECKU
Ohlášení živnosti Povinnost ohlášení platí pro každý podnik bez ohledu na právní formu. Přihlášení u příslušného úřadu v místě sídla podniku. Časový okamžik: pronájem prostor k podnikání, vstoupení na trh, zaměstnání pracovníků. Formality při založení živnosti Živnostenskému úřadu Formulář žádosti o zápis do živnostenského rejstříku Doklad identity (občanský průkaz nebo cestovní pas) Doklad o povolení k pobytu příp. výpis z OR u jednatele nebo prokuristy nebo plná moc k jednání u třetích osob příp. povolení (řemeslnická koncese, makléřské povolení apod.)

9 ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU V NĚMECKU
Doklady při zřízení samostatné organizační složky podniku / provozovny (2x kopie vč. překlad) výpis z OR mateřské společnosti společenská smlouva mateřské společnosti plná moc k jednání mateřské firmy doklad o sídle firmy příp. povolení (řemeslnická koncese, makléřské povolení apod.) příp. prokázání existence provozovny

10 ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU V NĚMECKU
Živnostenský úřad následně informuje další instituce: Finanční úřad IHK/HWK Úřad na ochranu před imisemi Úřad státního dozoru nad živnostenským podnikáním Cechovní úřad Agentura práce Profesní sdružení zaměstnanců Všeobecné místní pojišťovně

11 ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU V NĚMECKU
Registrace a povolení k pobytu Platí pouze při pobytu v SRN delším než 3 měsíce. Povolení je udělováno příslušným cizineckým úřadem. Podmínky pro povolení (bydliště v Německu): zaměstnanci usazení jako OSVČ poskytovatelé služeb oprávnění k setrvání v místě pobytu (zaměstnanci nebo OSVČ, kteří mohou po ukončení své činnosti smí v Německu setrvat) nepracující, pokud mají dostatečné zdravotní pojištění a prostředky k zajištění své existence (např. rodinní příslušníci) Pobyt do 3 měsíců - bez jakýchkoli formalit a povolení (stačí pouze platný průkaz)

12 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V SRN
Německý název Nejbližší český ekvivalent Poznámky, popis Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Společnost s ručením omezeným Minimální základní kapitál je EUR. Min. počet zakladatelů: 1 Minimální vklad společníka je 100 EUR, ručení omezeno výší základního kapitálu, povinně se zapisuje do obchodního rejstříku. Před zápisem do obchodního rejstříku společnost s r. o. (GmbH) jako právnická osoba ještě neexistuje. Teprve v okamžiku notářského ověření společenské smlouvy vzniká „společnost s r.o. v založení“ (GmbH i. G. německy GmbH in Gründung). Od této chvíle je možno ohlásit živnost s označením GmbH i. G. (tzv. předspolečnost). Teprve zápisem do obchodního rejstříku a existencí výpisu z OR zaniká dodatek i.G. a společníci ručí jen do výše svých vkladů. Tuto změnu je nutno v ohlášení živnosti oznámit. Aktiengesellschaft (AG) Akciová společnost Minimální základní kapitál je EUR. Min. počet zakladatelů: 1. Ručení omezené, povinně se zapisuje do obchodního rejstříku. Min. 5 % z ročního zisku musí být ročně vkládáno do zákonného rezervního fondu a to do chvíle, kdy jeho hodnota dosáhne 10 % základního kapitálu. Kleinunternehmer (Kleingewerbetriebender) Malý živnostenský podnik Tuto formu podniku je možné použít v případě, kdy je obrat podniku v roce založení maximálně EUR a v následujících letech ročně max EUR. Není požadován minimální kapitál, ručení je neomezené, nezapisuje se do obchodního rejstříku.

13 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V SRN – II.
Německý název Nejbližší český ekvivalent Poznámky, popis Einzelunternehmen Podnikatel (OSVČ) Není požadován minimální kapitál, neomezené ručení, povinně se zapisuje do obchodního rejstříku. Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) Není ekvivalent Sdružení charakteru podle občanského práva (Bürgerlichen Gesetzblatt), minimálně dva společníci, kteří mají společný vlastní kapitál nebo podnikatelský záměr, není požadován minimální kapitál, neomezené ručení, nezapisuje se do obchodního rejstříku. Tato právní forma je často používána nejen malými podniky, ale i většími v případě např. joint ventures apod. Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Complementär Kommanditgesellschaft (GmbH Co. KG) Není požadován minimální kapitál, ručení je omezené, povinně se zapisuje do obchodního rejstříku. Spojení s.r.o. s komanditní společností vhodné pro podnikatele, kteří chtějí formu komanditní společnosti, ale neomezené ručení je pro ně příliš riskantní. Offene Handelsgesellschaft (OHG) Veřejná obchodní společnost Obdoba české v. o. s. Kommanditgesellschaft (KG) Komanditní Obdoba české k. s.

14 PŘÍKLAD: založení společnosti s ručením omezeným Celková délka procesu: 16 dní Náklady na založení: cca 250 € Krok Činnost Náklady Trvání Místo vyřízení 1. Schválení jména společnosti na místní průmyslové a obchodní komoře (www.ihk.de ) zdarma 1 den IHK (Industrie und Handskammer) 2. Notářské ověření zakládací smlouvy a stanov společnosti (výše poplatků se odvíjí od hodnoty základního kapitálu) 84 € (podle výše základního kapitálu) Notář 3. Otevření bankovního účtu a vklad společného kapitálu společnosti, min. ¼ kapitálu musí být splacena předem Libovolná banka 4. Podání žádosti o registraci do OR (Handelsregister) a její úschova u místního soudu a oznámení o založení společnosti v místním tisku. ½ odvedených poplatků při kroku – 150 € místní soud + 50 € oznámení 10 dní Handelsregister (obchodní rejstřík)

15 Následující kroky probíhají současně
Činnost Náklady Trvání Místo vyřízení 5. Ohlášení místnímu ŽÚ (Gewerbeamt), některé druhy podnikání musí žádat o povolení živnosti (viz předchozí slide). ŽÚ vydá ŽL (Gewerbeschein) a informuje o ohlášení živnosti další instituce (viz předchozí slide) 31 € 3 dny Gewerbeamt (Živnostenský úřad) 6. Registrace u profesní komory – řemesla vyjmenovaná v zákoně o řemeslech (Handwerkskammer) zdarma 1 den Handwerkskammer 7. Ohlášení na místním úřadu práce (Arbeitsamt) – přidělení tzv. podnikového čísla Arbeitsamt 8. Registrace ke zdravotnímu a sociálnímu zabezpečení zaměstnanců u místní nemocenské pokladny AOK (Allemeine Ortskrankenkasse) 9. Registrace k platbě daní (do jednoho měsíce od zahájení činnosti) Steuerbehörde

16 VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO NĚMECKA

17 Vysílání pracovníků do SRN
Pracovník (zaměstnanec), který na pokyn zaměstnavatele vykonává práci na území jiného státu (realizaci smluvní zakázky mezi vysílajícím podnikem a odběratelem zakázky z jiného státu, aj.). Přechodné období: od 1. května 2011 platí v 25 z 27 členských států EU neomezený volný pohyb pracovníků v EU.

18 Vysílání pracovníků do SRN
Základní pravidlo: Firma může vyslat pouze svého zaměstnance a pouze v oborech, v nichž působí v zemi původu. Pracovníky lze vyslat: 1. při přeshraničním poskytování služeb 2. v rámci skupiny podniků 3. pracovními agenturami Poslední dvě jmenované možnosti se řídí specifickými pravidly.

19 Vysílání pracovníků do SRN - legislativa
Vedle primárního práva EU je problematika upravena směrnicí 96/71/ES o vysílání pracovníků. Na vysílané zaměstnance se vztahuje právo platné v místě, v němž obvykle vykonávající svou práci – v případě klasického vyslání platí právo země původu (vysílajícího státu).

20 Vysílání pracovníků do SRN - legislativa
Nezávisle na tomto právu je však nutné dodržovat následující parametry: Maximální délka pracovní doby a minimální délka odpočinku. Minimální délka dovolené za kalendářní rok. Minimální mzdy včetně sazeb za přesčasy. Podmínky poskytování pracovníků, zejména prostřednictvím podniků pro dočasnou práci. Ochrana zdraví, bezpečnosti a hygieny při práci. Ochranná opatření týkající se pracovních podmínek těhotných, žen krátce po porodu a mladistvých. Rovného zacházení pro muže a ženy a ostatní ustanovení o nediskriminaci. (Výjimka pro případ první instalace nebo montáže v max. délce 8 dnů – na body b) a c).

21 Co je třeba učinit před vysláním, jaké doklady jsou potřeba
Potvrzení formuláře A 1 (případně E 101) vydané ČSSZ – 30 dnů Formulář dokazuje, že vyslaný pracovník platní sociální a zdravotní pojištění v ČR. Zaměstnanec je v systému pojištění ČR min. 1 měsíc, platí 2 roky. Evropský průkaz zdravotního pojištění: právo na nutné zdravotní ošetření za stejných podmínek. Ohlásit kvalifikaci, pokud zakázka v zemi vyslání patří mezi regulované profese (dokládá se kvalifikace vysílajícího podniku) Dále se doporučují doklady: kopie pracovní smlouvy (forma a délka trvání) doklad potvrzující výši mzdy kopie smlouvy nebo objednávky, na jejímž základě došlo k vyslání

22 Co je třeba učinit na místě
Pobyty delší než 3 měsíce – povolení občana EU k přechodnému pobytu Kumulované vyslání, které v součtu překročí 183 dní za referenční období – zaměstnavatel se registruje u místně příslušného daňového úřadu (platba daně ze závislé činnosti) Hlídat podmínky pro daně z příjmu a DPH Pobyty nad 2 roky – žádat o výjimku z platby sociálního pojištění v zemi vyslání Minimální mzda V Německu neexistuje zákonná minimální mzda platná na celém území SRN. Minimální mzdy jsou upraveny kolektivními smlouvami (zaměstnavatel, odborové svazy).

23 Daň z příjmu Smlouvy o zabránění dvojímu zdanění: daně jsou odvedeny pouze v jedné ze zemí. Obecně zaměstnanec bude platit daň z příjmu v domovské zemi pokud: doba působení je kratší než 183 dnů ve 12 po sobě jdoucích měsících (či kalendářním roce) mzda nejde na vrub stálé provozovně v Německu vysílající firma nemá sídlo v Německu Pravidlo určení: vznik stálé provozovny v Německu, tj. povinnosti registrovat se a platit daň z příjmu firmy, stanovení daňové rezidentury (místo, kde poplatník daní veškeré své příjmy).

24 Odvody za zaměstnance V Německu odvádí zaměstnavatel za zaměstnance tyto příspěvky: Zdravotní pojištění (Krankenversicherung) Pojištění pro případ nezaměstnanosti (Arbeitslosenversicherung) Penzijní pojištění (Rentenversicherung) Pojištění pro případ ošetřovatelské péče (Pflegeversicherung) V celkovém úhrnu se odvody zaměstnavatele pohybují okolo 50 % ze mzdy zaměstnance.

25 Seznam užitečných odkazů
Průmyslová a obchodní komora (Industrie- und Handelskammer – IHK) Web: Řemeslnické komory (Handwerkskammer) Handelsregister (Obchodní rejstřík) Všeobecná nemocenská pokladna (Allgemeine Ortskrankenkasse – AOK) Kontakt na místní nemocenské pokladny: Česko-německá obchodní a průmyslová komora Agentur für Arbeit (Agentury práce)

26 Děkuji za pozornost Kontakt: Dagmar Veselovská Enterprise Europe Network ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Třída 1.máje 97/ Liberec III Telefon:


Stáhnout ppt "Vysílání pracovníků do SRN"

Podobné prezentace


Reklamy Google