Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reforma veřejných financí v ČR ZS 2008/2009 PRESENTACE téma 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reforma veřejných financí v ČR ZS 2008/2009 PRESENTACE téma 1"— Transkript prezentace:

1 Reforma veřejných financí v ČR ZS 2008/2009 PRESENTACE téma 1
skupina VI Reforma veřejných financí v ČR ZS 2008/2009 Sociální a zdravotní systémy 5hp301 1

2 Svátek má: Tereza Výčet členů týmu a jejich témat: PRESENTUJÍCÍ
členové Reforma veřejných financí skupina VI Výčet členů týmu a jejich témat: Jiří Štekláč NF | David Rychetský NF | Úvodní slovo, daňová reforma Státní rozpočet (SR) Tomáš Hýbner NF | Martin Šťastný NF | Reforma zdravotního systému Důchodová reforma Klára Vančáková NF | Reforma sociálního systému Sociální a zdravotní systémy 5hp301 2

3 Co rozumíme pojmem reforma veřejných financí?...
ÚVODNÍ SLOVO reforma Reforma veřejných financí skupina VI Co rozumíme pojmem reforma veřejných financí?... … změna struktury příjmů a výdajů a změna systémů determinujících příjmy a výdaje ve státním rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtech tak, aby výdaje v těchto rozpočtech dlouhodobě nepřevyšovaly příjmy. Sociální a zdravotní systémy 5hp301 3

4 Proč je nutné reformu realizovat?
ÚVODNÍ SLOVO reforma Reforma veřejných financí skupina VI Proč je nutné reformu realizovat? • neuspokojivý stav veřejných financí (permanentně vysoké záporné saldo SR) • neudržitelná schopnost financování některých systémů (sociální, zdravotní, důchodový …) Sociální a zdravotní systémy 5hp301 4

5 Důvody vysokých deficitů?
ÚVODNÍ SLOVO reforma Reforma veřejných financí skupina VI Důvody vysokých deficitů? • volební cyklus (fiskální expanze 2006) • nepopulárnost snižování výdajů • absence institutu bankrotu ve veřejných financích (alespoň dočasně) Sociální a zdravotní systémy 5hp301 5

6 Důvody neudržitelnosti některých systémů?
ÚVODNÍ SLOVO reforma Reforma veřejných financí skupina VI Důvody neudržitelnosti některých systémů? • dlouhodobé změny struktury obyvatelstva (časem začne klesat počet přispěvatelů a růst počet příjemců) Sociální a zdravotní systémy 5hp301 6

7 Státní rozpočet STÁTNÍ ROZPOČET téma 7 Sociální a zdravotní systémy
Reforma veřejných financí skupina VI Státní rozpočet Sociální a zdravotní systémy 5hp301 7

8 • snižování rozpočtového deficitu
STÁTNÍ ROZPOČET cíle Reforma veřejných financí skupina VI Cíle reformy rozpočtu • snižování rozpočtového deficitu • zpomalení nárůstu vládního dluhu • snižování mandatorních výdajů Sociální a zdravotní systémy 5hp301 8

9 Důvody reformy z hlediska rozpočtu
STÁTNÍ ROZPOČET důvody Reforma veřejných financí skupina VI Důvody reformy z hlediska rozpočtu • stále vyšší zadlužování • maastrichtská kritéria Sociální a zdravotní systémy 5hp301 9

10 Maastrichtská kritéria
STÁTNÍ ROZPOČET důvody Reforma veřejných financí skupina VI Maastrichtská kritéria • schodek veřejných financí nesmí přesáhnout 3 % HDP • celkový veřejný dluh nesmí překročit 60 % HDP Sociální a zdravotní systémy 5hp301 10

11 Saldo státního rozpočtu (mld. Kč)
STÁTNÍ ROZPOČET ukazatele Reforma veřejných financí skupina VI Saldo státního rozpočtu (mld. Kč) Sociální a zdravotní systémy 5hp301 11

12 Saldo státního rozpočtu/HDP (% HDP)
STÁTNÍ ROZPOČET ukazatele Reforma veřejných financí skupina VI Saldo státního rozpočtu/HDP (% HDP) Sociální a zdravotní systémy 5hp301 12

13 Státní dluh (mld. Kč) ukazatele STÁTNÍ ROZPOČET 13
Reforma veřejných financí skupina VI Státní dluh (mld. Kč) Sociální a zdravotní systémy 5hp301 13

14 Státní dluh/HDP (% HPD)
STÁTNÍ ROZPOČET ukazatele Reforma veřejných financí skupina VI Státní dluh/HDP (% HPD) Sociální a zdravotní systémy 5hp301 14

15 cíle STÁTNÍ ROZPOČET 15 Sociální a zdravotní systémy 5hp301
Reforma veřejných financí skupina VI Sociální a zdravotní systémy 5hp301 15

16 cíle STÁTNÍ ROZPOČET 16 Sociální a zdravotní systémy 5hp301
Reforma veřejných financí skupina VI Sociální a zdravotní systémy 5hp301 16

17 Daňová reforma DAŇOVÁ REFORMA téma 17 Sociální a zdravotní systémy
Reforma veřejných financí skupina VI Daňová reforma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 17

18 Daňová kvóta (2008) DAŇOVÁ REFORMA daňová kvóta 18
Reforma veřejných financí skupina VI Daňová kvóta (2008) Sociální a zdravotní systémy 5hp301 18

19 Vývoj a vládní predikce daňové kvóty (2000-2010)
DAŇOVÁ REFORMA daňová kvóta Reforma veřejných financí skupina VI Vývoj a vládní predikce daňové kvóty ( ) Sociální a zdravotní systémy 5hp301 19

20 Reforma přinesla změny těchto daní
DAŇOVÁ REFORMA změny Reforma veřejných financí skupina VI Reforma přinesla změny těchto daní • Daň z příjmu fyzických osob • Daň z příjmu právnických osob • DPH • Majetkové, spotřební, ekologické … Sociální a zdravotní systémy 5hp301 20

21 Hlavní změny daně z příjmu fyzických osob
DAŇOVÁ REFORMA DPFO Reforma veřejných financí skupina VI Hlavní změny daně z příjmu fyzických osob • místo 4 sazeb (12%,19%,25%,32%) zůstala jedna 15% daňová sazba • základem daně je superhrubá mzda namísto mzdy hrubé očištěné od sociální a zdravotní daně placené zaměstnancem Sociální a zdravotní systémy 5hp301 21

22 Hlavní změny daně z příjmu fyzických osob
DAŇOVÁ REFORMA DPFO Reforma veřejných financí skupina VI Hlavní změny daně z příjmu fyzických osob • došlo k zastropování sociální a zdravotní daně, v příjmu nad ,- Kč, placené jak zaměstnancem, tak zaměstnavatelem • došlo ke změně slev na dani Sociální a zdravotní systémy 5hp301 22

23 Kolik úšetří FO na daních oproti roku 2007?
DAŇOVÁ REFORMA reformní úspora DPFO Reforma veřejných financí skupina VI Kolik úšetří FO na daních oproti roku 2007? Polepšení oproti 2007 Hrubý příjem poplatníka Sociální a zdravotní systémy 5hp301 23

24 43 % 15 % 23 % Bezdětný poplatník s příjmem 21.000,- Kč/měsíc
DAŇOVÁ REFORMA Příklad DPFO Reforma veřejných financí skupina VI Bezdětný poplatník s příjmem ,- Kč/měsíc Sociální a zdravotní pojištění (12,5%) ,- Kč 2.625,- Kč Superhrubá mzda (mzdové náklady – 135 % hrubé mzdy) ,- Kč 7.400,- Kč Sleva na dani ,- Kč Záloha na daň (15% ze superhrubé mzdy – sleva) ,- Kč 2.190,- Kč Čistá mzda ,- Kč 12.215,- Kč ( ) : = 23 % : = 43 % 15 % 23 % 43 % Sociální a zdravotní systémy 5hp301 24

25 Porovnání efektivního zdanění před a po reformě
DAŇOVÁ REFORMA efektivní daň DPFO Reforma veřejných financí skupina VI Porovnání efektivního zdanění před a po reformě Efektivní zdanění Příjem, při kterém si poplatník polepší o minimum 2007 Příjem, kde začíná strop na sociální a zdravotní daň Hrubý příjem [Kč] Sociální a zdravotní systémy 5hp301 25

26 Změna v roce 2009 - zmírnění progrese
DAŇOVÁ REFORMA efektivní daň DPFO Reforma veřejných financí skupina VI Změna v roce zmírnění progrese Efektivní zdanění Sazba snížena na 12,5 %, sleva na poplatníka klesá z 2.070,- Kč na 1.380,- Kč => zmírnění progrese => pohoršení pro nízkopříjmové skupiny … Hrubý příjem [Kč] Sociální a zdravotní systémy 5hp301 26

27 Fiskální vývoj daně z příjmu fyzických osob
DAŇOVÁ REFORMA DPFO Reforma veřejných financí skupina VI Fiskální vývoj daně z příjmu fyzických osob Inkaso DPFO [mld. Kč] -24 mld. Kč Sociální a zdravotní systémy 5hp301 27

28 Hlavní změny daně z příjmu právnických osob
DAŇOVÁ REFORMA DPPO Reforma veřejných financí skupina VI Hlavní změny daně z příjmu právnických osob • sazba daně se snižuje z 24 % v roce 2007 na 21 % v roce 2008, 20 % v roce 2009 a 19 % v roce 2010 • plánuje se ovšem rozšíření daňového základu Sociální a zdravotní systémy 5hp301 28

29 Změny sazeb a inkasa DAŇOVÁ REFORMA DPPO
Reforma veřejných financí skupina VI Změny sazeb a inkasa Snížení DPPO => -81 mld. Kč Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 růst HDP 1,9% 3,6% 4,5% 6,3% 6,8% 6,0% 5,0% Sociální a zdravotní systémy 5hp301 29

30 Hlavní změny daně z přidané hodnoty
DAŇOVÁ REFORMA DPH Reforma veřejných financí skupina VI Hlavní změny daně z přidané hodnoty • snížena 5 % sazba se zvýšila na 9 % (+26 mld.) • v rámci ekologické reformy některé ekologické produkty přeřazeny do snížené sazby Sociální a zdravotní systémy 5hp301 30

31 • zrušení minimálního základu daně
DAŇOVÁ REFORMA další reformy Reforma veřejných financí skupina VI Další daňové změny • zrušení minimálního základu daně • zrušení společného zdanění manželů • přesun daňové zátěže od přímých daní do spotřeby (ekologické daně, DPH, spotřební …) • … Sociální a zdravotní systémy 5hp301 31

32 Problém daňových výjimek
DAŇOVÁ REFORMA daňové výjimky Reforma veřejných financí skupina VI Problém daňových výjimek • nepřehlednost systémů -> administrativní zátěž jak pro poplatníka tak úřad -> neefektivita • daňová distorzita -> chovám se jinak, než bych se choval -> nepřirozenost • daňová nerovnost -> jedny skupiny platí daně za druhé -> nespravedlnost Sociální a zdravotní systémy 5hp301 32

33 … zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů …
DAŇOVÁ REFORMA daňové výjimky Reforma veřejných financí skupina VI … zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů … § 4, (1) Osvobozeny od daně jsou: zi) náhrady (příspěvky) pobytových výloh poskytované orgány Evropské unie zaměstnancům (národním expertům) vyslaným k působení do institucí Evropské unie zl) příspěvky poskytované poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území České republiky, z rozpočtu Evropské unie, zj) renta, náhrady a naturální plnění poskytované bývalému prezidentu republiky podle zvláštního právního předpisu, Sociální a zdravotní systémy 5hp301 33

34 … zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů … § 10, (3)
DAŇOVÁ REFORMA daňové výjimky Reforma veřejných financí skupina VI … zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů … § 10, (3) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny a) příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 40, je částka 500 Kč na jedno včelstvo Sociální a zdravotní systémy 5hp301 34

35 Návrh MF ČR na daňovou reformu do roku 2010
DAŇOVÁ REFORMA reforma 2010 Reforma veřejných financí skupina VI Návrh MF ČR na daňovou reformu do roku 2010 • sjednocení vyměřovacího základu daně • sjednocení místa výběru daní • nový, jednodušší, daňový řád • odstranění nadbytečných výjimek Sociální a zdravotní systémy 5hp301 35

36 Návrh MF ČR na daňovou reformu do roku 2010
DAŇOVÁ REFORMA reforma 2010 Reforma veřejných financí skupina VI Návrh MF ČR na daňovou reformu do roku 2010 • lepší právní postavení poplatníka • zamezit dvojímu zdanění, nezdaňovat kapitál u právnických osob • zafixovat systém, umožnit pouze změnu parametrů - fiskálním nástrojem bude sazba Sociální a zdravotní systémy 5hp301 36

37 Reforma zdravotnictví REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ téma 37
Reforma veřejných financí skupina VI Reforma zdravotnictví Sociální a zdravotní systémy 5hp301 37

38 Krizový vývoj českého zdravotnictví
REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ krize zdravotnictví Reforma veřejných financí skupina VI Krizový vývoj českého zdravotnictví • poskytovatelé zdravotní péče • zdravotní pojišťovny • stát • uživatel zdravotní péče - občan Sociální a zdravotní systémy 5hp301 38

39 Podíl výdajů na zdravotnictví
REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ krize zdravotnictví Reforma veřejných financí skupina VI Podíl výdajů na zdravotnictví Sociální a zdravotní systémy 5hp301 39

40 • odpovědnost institucí
REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ cíle Reforma veřejných financí skupina VI Hlavní cíle reformy • volná soutěž • odpovědnost institucí • posílení role občana Sociální a zdravotní systémy 5hp301 40

41 Dvě základní stránky reformy
REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ stránky reformy Reforma veřejných financí skupina VI Dvě základní stránky reformy • institucionální reforma • reforma systému financování Sociální a zdravotní systémy 5hp301 41

42 Institucionální reforma
REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ instituce Reforma veřejných financí skupina VI Institucionální reforma • poskytovatelé zdravotní péče • zdravotní pojišťovny • stát • uživatel zdravotní péče - občan Sociální a zdravotní systémy 5hp301 42

43 Reforma financování reforma REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ 43
Reforma veřejných financí skupina VI Reforma financování Sociální a zdravotní systémy 5hp301 43

44 Reforma financování • zdravotní plány • osobní účty
REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ finance Reforma veřejných financí skupina VI Reforma financování • zdravotní plány • osobní účty • regulační poplatky Sociální a zdravotní systémy 5hp301 44

45 Regulační poplatky – nejdiskutovanější téma
REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ regulace Reforma veřejných financí skupina VI Regulační poplatky – nejdiskutovanější téma • smysl • názory opozice • hodnocení OECD Sociální a zdravotní systémy 5hp301 45

46 Důchodová reforma DŮCHODOVÁ REFORMA téma 46
Reforma veřejných financí skupina VI Důchodová reforma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 46

47 • penze jsou závislé na národních aktivech
DŮCHODOVÁ REFORMA něco z historie Reforma veřejných financí skupina VI Málokdo si uvědomuje … • penze jsou závislé na národních aktivech • v 90. letech se na dluhy zakládalo • ztráta národních aktiv -> závislost na příjmu z daní Sociální a zdravotní systémy 5hp301 47

48 Důchodový systém nemůže mít dlouhého trvání...
DŮCHODOVÁ REFORMA populační problém Reforma veřejných financí skupina VI Důchodový systém nemůže mít dlouhého trvání... • populace stárne • počet pojištěnců roste Sociální a zdravotní systémy 5hp301 48

49 Vývoj počtu poplatníků a důchodců
DŮCHODOVÁ REFORMA populační problém Reforma veřejných financí skupina VI Vývoj počtu poplatníků a důchodců Počet poplatníků Počet důchodců Počet starobních důchodců 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Rok • nárůst počtu poplatníků pojistného se zvýšil cca o 7 %, starobních důchodců cca o 5 % Sociální a zdravotní systémy 5hp301 49

50 Poměr důchodců a poplatníků pojistného
DŮCHODOVÁ REFORMA populační problém Reforma veřejných financí skupina VI Poměr důchodců a poplatníků pojistného Sociální a zdravotní systémy 5hp301 50

51 Vývoj počtu poplatníků a důchodců
DŮCHODOVÁ REFORMA populační problém Reforma veřejných financí skupina VI Vývoj počtu poplatníků a důchodců Počet poplatníků Počet důchodců Počet starobních důchodců 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Rok Sociální a zdravotní systémy 5hp301 51

52 Poměr důchodců a poplatníků pojistného
DŮCHODOVÁ REFORMA populační problém Reforma veřejných financí skupina VI Poměr důchodců a poplatníků pojistného Sociální a zdravotní systémy 5hp301 52

53 Postupné prodlužování věku …
DŮCHODOVÁ REFORMA odchod do důchodu Reforma veřejných financí skupina VI Postupné prodlužování věku … Sociální a zdravotní systémy 5hp301 53

54 Systém založený na třech pilířích …
DŮCHODOVÁ REFORMA třípilířový systém Reforma veřejných financí skupina VI Systém založený na třech pilířích … • I. pilíř: průběžně financovaný důchodový účet • II. pilíř: povinné spoření na penzi • III. pilíř: dobrovolné spoření na penzi Sociální a zdravotní systémy 5hp301 54

55 Reforma má jasnou logiku …
DŮCHODOVÁ REFORMA průběh Reforma veřejných financí skupina VI Reforma má jasnou logiku … • penzijní systém směřuje do deficitu • vláda chce deficit snížit • kdo nebude pracovat 35 let má smůlu Sociální a zdravotní systémy 5hp301 55

56 Možná by stálo za úvahu …
DŮCHODOVÁ REFORMA průběh Reforma veřejných financí skupina VI Možná by stálo za úvahu … • nabídnout vládou větší flexibilitu • výše důchodu odstupňovaná dle počtu odpracovaných let Sociální a zdravotní systémy 5hp301 56

57 Predikce podílu starobních důchodů (55+) na HDP
DŮCHODOVÁ REFORMA průběh Reforma veřejných financí skupina VI Predikce podílu starobních důchodů (55+) na HDP Sociální a zdravotní systémy 5hp301 57

58 Sociální reforma SOCIÁLNÍ REFORMA téma 58 Sociální a zdravotní systémy
Reforma veřejných financí skupina VI Sociální reforma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 58

59 Mandatorní výdaje … SOCIÁLNÍ REFORMA výdaje 59
Reforma veřejných financí skupina VI Mandatorní výdaje … Sociální a zdravotní systémy 5hp301 59

60 Odstranění automatických valorizačních schémat
SOCIÁLNÍ REFORMA konec automatiky Reforma veřejných financí skupina VI Odstranění automatických valorizačních schémat • novelizace zákona o živ. a exist. minimu • cílem je podpora motivace k práci • valorizační schémata zrušena u všech sociálních transférů kromě důchodů Sociální a zdravotní systémy 5hp301 60

61 Státní sociální podpora, sociální péče
SOCIÁLNÍ REFORMA sociální podpora Reforma veřejných financí skupina VI Státní sociální podpora, sociální péče 700,- Kč let 610,- Kč let 500,- Kč 0 - 6 let Výše přídavku Věk dítěte • přídavek na dítě • sociální příplatek Sociální a zdravotní systémy 5hp301 61

62 • rychlý, klasický, pomalejší
SOCIÁLNÍ REFORMA příspěvky Reforma veřejných financí skupina VI Rodičovský příspěvek • rychlý, klasický, pomalejší • čerpání ve třech výměrách - zvýšené ,- Kč - základní 7.600,- Kč - snížené 3.800,- Kč Sociální a zdravotní systémy 5hp301 62

63 • porodné v pevné výši dle pořadí dítěte 1. dítě – 15.000,- Kč
SOCIÁLNÍ REFORMA příspěvky Reforma veřejných financí skupina VI Porodné • porodné v pevné výši dle pořadí dítěte 1. dítě – ,- Kč 2. a další – ,- Kč • příspěvky v pevné výši dle věku (pěstouni) 10.000,- Kč let 9.000,- Kč let 8.000,- Kč 0 - 6 let Výše přídavku Věk dítěte Sociální a zdravotní systémy 5hp301 63

64 • školní pomůcky – zrušeno!
SOCIÁLNÍ REFORMA příspěvky Reforma veřejných financí skupina VI Příspěvky na … • školní pomůcky – zrušeno! • pohřebné • na zvýšené životní náklady – zrušeno! Sociální a zdravotní systémy 5hp301 64

65 Dávky státní sociální podpory
SOCIÁLNÍ REFORMA dávky Reforma veřejných financí skupina VI Dávky státní sociální podpory -435 103 -433 102 -430 Pohřebné návrh -86 -85 -84 Příspěvek na školní pomůcky - zrušení 14 13 12 Příspěvek při převzetí dítěte návrh -535 1 420 -407 1 432 -409 1 438 Porodné návrh -8 003 26 530 -5 672 27 299 -4 442 26 906 Rodičovský příspěvek návrh -671 3 564 -439 3 874 -477 4 211 Sociální příplatek návrh -3 336 7 090 -2 743 7 457 -2 652 7 669 Přídavek na dítě návrh úspora (-) náklady 2010 2009 2008 Dávky sociální péče pro zdravotně postižené -3 336 7 090 -2 743 7 457 -2 652 7 669 Přídavek na dítě návrh úspora (-) náklady 2010 2009 2008 Sociální a zdravotní systémy 5hp301 65

66 Sociální služby a nezaměstnanost
SOCIÁLNÍ REFORMA sociální služby Reforma veřejných financí skupina VI Sociální služby a nezaměstnanost • sociální služby – navrhované změny • nezaměstnanost – fixní částky na podporu zaměstnávání osob se ZP • nezaměstnanost – zpřísnění vyplácení podpor Sociální a zdravotní systémy 5hp301 66

67 Základní ukazatele nemocenského pojištění
SOCIÁLNÍ REFORMA vývoj ukazatelů Reforma veřejných financí skupina VI Základní ukazatele nemocenského pojištění Sociální a zdravotní systémy 5hp301 67

68 Účinnost se přesouvá na další rok …
SOCIÁLNÍ REFORMA účinnost Reforma veřejných financí skupina VI Účinnost se přesouvá na další rok … • den – nenáleží nemocenská dávka • den – 60 % DVZ -též při ošetř.člena rod. • den – 66 % • … 72 % Sociální a zdravotní systémy 5hp301 68

69 • věcné plnění sociálních dávek,rodinná politika
SOCIÁLNÍ REFORMA a reforma kráčí dál … Reforma veřejných financí skupina VI Další etapy reformy • věcné plnění sociálních dávek,rodinná politika • negativní daň • Národní úřad pro zaměstnanost a soc. správu • reformy lékařské posudkové kontroly Sociální a zdravotní systémy 5hp301 69

70 ZDROJE • vlastní hlavy • www.finance.cz • www.csob.cz • www.mfcr.cz
Reforma veřejných financí skupina VI • vlastní hlavy • cds.mfcr.cz Sociální a zdravotní systémy 5hp301 70

71 LOUČÍME SE DĚKUJEME ZA POZORNOST! 71 Sociální a zdravotní systémy
Reforma veřejných financí skupina VI DĚKUJEME ZA POZORNOST! Sociální a zdravotní systémy 5hp301 71


Stáhnout ppt "Reforma veřejných financí v ČR ZS 2008/2009 PRESENTACE téma 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google