Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reforma veřejných financí skupina VI PRESENTACE téma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reforma veřejných financí skupina VI PRESENTACE téma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 1."— Transkript prezentace:

1 Reforma veřejných financí skupina VI PRESENTACE téma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 1

2 David Rychetský NF | xrycd02@vse.cz Státní rozpočet (SR) Reforma veřejných financí skupina VI PRESENTUJÍCÍ členové Sociální a zdravotní systémy 5hp301 2 Výčet členů týmu a jejich témat: Jiří Štekláč NF | xstej71@vse.cz Úvodní slovo, daňová reforma Tomáš Hýbner NF | xhybt02@vse.cz Reforma zdravotního systému Klára Vančáková NF | xvank14@vse.cz Reforma sociálního systému Martin Šťastný NF | xstam56@vse.cz Důchodová reforma

3 Reforma veřejných financí skupina VI ÚVODNÍ SLOVO reforma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 3 Co rozumíme pojmem reforma veřejných financí?... … změna struktury příjmů a výdajů a změna systémů determinujících příjmy a výdaje ve státním rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtech tak, aby výdaje v těchto rozpočtech dlouhodobě nepřevyšovaly příjmy.

4 Reforma veřejných financí skupina VI ÚVODNÍ SLOVO reforma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 4 Proč je nutné reformu realizovat? neuspokojivý stav veřejných financí (permanentně vysoké záporné saldo SR) neudržitelná schopnost financování některých systémů (sociální, zdravotní, důchodový …)

5 Reforma veřejných financí skupina VI ÚVODNÍ SLOVO reforma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 5 Důvody vysokých deficitů? volební cyklus (fiskální expanze 2006) nepopulárnost snižování výdajů absence institutu bankrotu ve veřejných financích (alespoň dočasně)

6 Reforma veřejných financí skupina VI ÚVODNÍ SLOVO reforma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 6 Důvody neudržitelnosti některých systémů? dlouhodobé změny struktury obyvatelstva (časem začne klesat počet přispěvatelů a růst počet příjemců)

7 Reforma veřejných financí skupina VI STÁTNÍ ROZPOČET téma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 7

8 Reforma veřejných financí skupina VI STÁTNÍ ROZPOČET cíle Sociální a zdravotní systémy 5hp301 8 Cíle reformy rozpočtu snižování rozpočtového deficitu zpomalení nárůstu vládního dluhu snižování mandatorních výdajů

9 Reforma veřejných financí skupina VI STÁTNÍ ROZPOČET důvody Sociální a zdravotní systémy 5hp301 9 Důvody reformy z hlediska rozpočtu stále vyšší zadlužování maastrichtská kritéria

10 Reforma veřejných financí skupina VI STÁTNÍ ROZPOČET důvody Sociální a zdravotní systémy 5hp301 10 Maastrichtská kritéria schodek veřejných financí nesmí přesáhnout 3 % HDP celkový veřejný dluh nesmí překročit 60 % HDP

11 Reforma veřejných financí skupina VI STÁTNÍ ROZPOČET ukazatele Sociální a zdravotní systémy 5hp301 11 Saldo státního rozpočtu (mld. Kč)

12 Reforma veřejných financí skupina VI STÁTNÍ ROZPOČET ukazatele Sociální a zdravotní systémy 5hp301 12 Saldo státního rozpočtu/HDP (% HDP)

13 Reforma veřejných financí skupina VI STÁTNÍ ROZPOČET ukazatele Sociální a zdravotní systémy 5hp301 13 Státní dluh (mld. Kč)

14 Reforma veřejných financí skupina VI STÁTNÍ ROZPOČET ukazatele Sociální a zdravotní systémy 5hp301 14 Státní dluh/HDP (% HPD)

15 Reforma veřejných financí skupina VI STÁTNÍ ROZPOČET cíle Sociální a zdravotní systémy 5hp301 15

16 Reforma veřejných financí skupina VI STÁTNÍ ROZPOČET cíle Sociální a zdravotní systémy 5hp301 16

17 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA téma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 17

18 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA daňová kvóta Sociální a zdravotní systémy 5hp301 18 Daňová kvóta (2008)

19 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA daňová kvóta Sociální a zdravotní systémy 5hp301 19 Vývoj a vládní predikce daňové kvóty (2000-2010)

20 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA změny Sociální a zdravotní systémy 5hp301 20 Reforma přinesla změny těchto daní Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob DPH Majetkové, spotřební, ekologické …

21 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA DPFO Sociální a zdravotní systémy 5hp301 21 Hlavní změny daně z příjmu fyzických osob místo 4 sazeb (12%,19%,25%,32%) zůstala jedna 15% daňová sazba základem daně je superhrubá mzda namísto mzdy hrubé očištěné od sociální a zdravotní daně placené zaměstnancem

22 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA DPFO Sociální a zdravotní systémy 5hp301 22 Hlavní změny daně z příjmu fyzických osob došlo k zastropování sociální a zdravotní daně, v příjmu nad 80.000,- Kč, placené jak zaměstnancem, tak zaměstnavatelem došlo ke změně slev na dani

23 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA reformní úspora DPFO Sociální a zdravotní systémy 5hp301 23 Kolik úšetří FO na daních oproti roku 2007? Hrubý příjem poplatníka Polepšení oproti 2007

24 12.215,- Kč Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA Příklad DPFO Sociální a zdravotní systémy 5hp301 24 Bezdětný poplatník s příjmem 21.000,- Kč/měsíc Sociální a zdravotní pojištění(12,5%) 2.625,- Kč Superhrubá mzda (mzdové náklady – 135 % hrubé mzdy)28.400,- Kč Sleva na dani 2.070,- Kč Záloha na daň (15% ze superhrubé mzdy – sleva) 2.190,- Kč Čistá mzda16.185,- Kč 2.625,- Kč 7.400,- Kč 2.190,- Kč 15 %23 % 43 % 12.215 : 28.400 = 43 % (2.625+2.190) : 21.000 = 23 %

25 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA efektivní daň DPFO Sociální a zdravotní systémy 5hp301 25 Porovnání efektivního zdanění před a po reformě Příjem, při kterém si poplatník polepší o minimum 2007 Příjem, kde začíná strop na sociální a zdravotní daň Hrubý příjem [Kč] Efektivní zdanění

26 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA efektivní daň DPFO Sociální a zdravotní systémy 5hp301 26 Změna v roce 2009 - zmírnění progrese Hrubý příjem [Kč] Efektivní zdanění Sazba snížena na 12,5 %, sleva na poplatníka klesá z 2.070,- Kč na 1.380,- Kč => zmírnění progrese => pohoršení pro nízkopříjmové skupiny …

27 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA DPFO Sociální a zdravotní systémy 5hp301 27 Fiskální vývoj daně z příjmu fyzických osob Inkaso DPFO [mld. Kč] -24 mld. Kč

28 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA DPPO Sociální a zdravotní systémy 5hp301 28 Hlavní změny daně z příjmu právnických osob sazba daně se snižuje z 24 % v roce 2007 na 21 % v roce 2008, 20 % v roce 2009 a 19 % v roce 2010 plánuje se ovšem rozšíření daňového základu

29 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA DPPO Sociální a zdravotní systémy 5hp301 29 Změny sazeb a inkasa Snížení DPPO => -81 mld. Kč Rok200220032004200520062007200820092010 růst HDP1,9%3,6%4,5%6,3%6,8%6,0%5,0%

30 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA DPH Sociální a zdravotní systémy 5hp301 30 Hlavní změny daně z přidané hodnoty snížena 5 % sazba se zvýšila na 9 % (+26 mld.) v rámci ekologické reformy některé ekologické produkty přeřazeny do snížené sazby

31 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA další reformy Sociální a zdravotní systémy 5hp301 31 Další daňové změny zrušení minimálního základu daně zrušení společného zdanění manželů přesun daňové zátěže od přímých daní do spotřeby (ekologické daně, DPH, spotřební …) …

32 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA daňové výjimky Sociální a zdravotní systémy 5hp301 32 Problém daňových výjimek nepřehlednost systémů -> administrativní zátěž jak pro poplatníka tak úřad -> neefektivita daňová distorzita -> chovám se jinak, než bych se choval -> nepřirozenost daňová nerovnost -> jedny skupiny platí daně za druhé -> nespravedlnost

33 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA daňové výjimky Sociální a zdravotní systémy 5hp301 33 … zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů … zi) náhrady (příspěvky) pobytových výloh poskytované orgány Evropské unie zaměstnancům (národním expertům) vyslaným k působení do institucí Evropské unie zl) příspěvky poskytované poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území České republiky, z rozpočtu Evropské unie, § 4, (1) Osvobozeny od daně jsou: zj) renta, náhrady a naturální plnění poskytované bývalému prezidentu republiky podle zvláštního právního předpisu,

34 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA daňové výjimky Sociální a zdravotní systémy 5hp301 34 … zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů … Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny a) příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 40, je částka 500 Kč na jedno včelstvo § 10, (3)

35 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA reforma 2010 Sociální a zdravotní systémy 5hp301 35 Návrh MF ČR na daňovou reformu do roku 2010 sjednocení vyměřovacího základu daně sjednocení místa výběru daní nový, jednodušší, daňový řád odstranění nadbytečných výjimek

36 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA reforma 2010 Sociální a zdravotní systémy 5hp301 36 Návrh MF ČR na daňovou reformu do roku 2010 lepší právní postavení poplatníka zamezit dvojímu zdanění, nezdaňovat kapitál u právnických osob zafixovat systém, umožnit pouze změnu parametrů - fiskálním nástrojem bude sazba

37 Reforma veřejných financí skupina VI REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ téma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 37

38 Reforma veřejných financí skupina VI REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ krize zdravotnictví Sociální a zdravotní systémy 5hp301 38 Krizový vývoj českého zdravotnictví poskytovatelé zdravotní péče zdravotní pojišťovny stát uživatel zdravotní péče - občan

39 Reforma veřejných financí skupina VI REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ krize zdravotnictví Sociální a zdravotní systémy 5hp301 39 Podíl výdajů na zdravotnictví

40 Reforma veřejných financí skupina VI REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ cíle Sociální a zdravotní systémy 5hp301 40 Hlavní cíle reformy volná soutěž odpovědnost institucí posílení role občana

41 Reforma veřejných financí skupina VI REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ stránky reformy Sociální a zdravotní systémy 5hp301 41 Dvě základní stránky reformy institucionální reforma reforma systému financování

42 Reforma veřejných financí skupina VI REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ instituce Sociální a zdravotní systémy 5hp301 42 Institucionální reforma poskytovatelé zdravotní péče zdravotní pojišťovny stát uživatel zdravotní péče - občan

43 Reforma veřejných financí skupina VI REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ reforma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 43 Reforma financování

44 Reforma veřejných financí skupina VI REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ finance Sociální a zdravotní systémy 5hp301 44 Reforma financování zdravotní plány osobní účty regulační poplatky

45 Reforma veřejných financí skupina VI REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ regulace Sociální a zdravotní systémy 5hp301 45 Regulační poplatky – nejdiskutovanější téma smysl názory opozice hodnocení OECD

46 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA téma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 46

47 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA něco z historie Sociální a zdravotní systémy 5hp301 47 Málokdo si uvědomuje … penze jsou závislé na národních aktivech v 90. letech se na dluhy zakládalo ztráta národních aktiv -> závislost na příjmu z daní

48 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA populační problém Sociální a zdravotní systémy 5hp301 48 Důchodový systém nemůže mít dlouhého trvání... populace stárne počet pojištěnců roste

49 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA populační problém Sociální a zdravotní systémy 5hp301 49 Vývoj počtu poplatníků a důchodců nárůst počtu poplatníků pojistného se zvýšil cca o 7 %, starobních důchodců cca o 5 % 4 880 1874 848 2364 788 2894 843 3804 595 7734 583 3734 530 096Počet poplatníků 2 719 1612 683 7842 645 1002 625 6852 590 8442 577 7982 584 018Počet důchodců 2 028 8651 995 3501 961 8701 944 9151 914 2191 907 8301 922 722Počet starobních důchodců 2007200620052004200320022001Rok

50 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA populační problém Sociální a zdravotní systémy 5hp301 50 Poměr důchodců a poplatníků pojistného

51 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA populační problém Sociální a zdravotní systémy 5hp301 51 Vývoj počtu poplatníků a důchodců 4 880 1874 848 2364 788 2894 843 3804 595 7734 583 3734 530 096Počet poplatníků 2 719 1612 683 7842 645 1002 625 6852 590 8442 577 7982 584 018Počet důchodců 2 028 8651 995 3501 961 8701 944 9151 914 2191 907 8301 922 722Počet starobních důchodců 2007200620052004200320022001Rok

52 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA populační problém Sociální a zdravotní systémy 5hp301 52 Poměr důchodců a poplatníků pojistného

53 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA odchod do důchodu Sociální a zdravotní systémy 5hp301 53 Postupné prodlužování věku …

54 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA třípilířový systém Sociální a zdravotní systémy 5hp301 54 Systém založený na třech pilířích … I. pilíř: průběžně financovaný důchodový účet II. pilíř: povinné spoření na penzi III. pilíř: dobrovolné spoření na penzi

55 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA průběh Sociální a zdravotní systémy 5hp301 55 Reforma má jasnou logiku … penzijní systém směřuje do deficitu vláda chce deficit snížit kdo nebude pracovat 35 let má smůlu

56 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA průběh Sociální a zdravotní systémy 5hp301 56 Možná by stálo za úvahu … nabídnout vládou větší flexibilitu výše důchodu odstupňovaná dle počtu odpracovaných let

57 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA průběh Sociální a zdravotní systémy 5hp301 57 Predikce podílu starobních důchodů (55+) na HDP

58 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA téma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 58

59 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA výdaje Sociální a zdravotní systémy 5hp301 59 Mandatorní výdaje …

60 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA konec automatiky Sociální a zdravotní systémy 5hp301 60 Odstranění automatických valorizačních schémat novelizace zákona o živ. a exist. minimu cílem je podpora motivace k práci valorizační schémata zrušena u všech sociálních transférů kromě důchodů

61 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA sociální podpora Sociální a zdravotní systémy 5hp301 61 Státní sociální podpora, sociální péče 700,- Kč15 - 26 let 610,- Kč6 - 15 let 500,- Kč0 - 6 let Výše přídavkuVěk dítěte přídavek na dítě sociální příplatek

62 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA příspěvky Sociální a zdravotní systémy 5hp301 62 Rodičovský příspěvek rychlý, klasický, pomalejší čerpání ve třech výměrách - zvýšené 11.400,- Kč - základní 7.600,- Kč - snížené 3.800,- Kč

63 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA příspěvky Sociální a zdravotní systémy 5hp301 63 Porodné porodné v pevné výši dle pořadí dítěte 1. dítě – 15.000,- Kč 2. a další – 13.000,- Kč příspěvky v pevné výši dle věku (pěstouni) 10.000,- Kč15 - 26 let 9.000,- Kč6 - 15 let 8.000,- Kč0 - 6 let Výše přídavkuVěk dítěte

64 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA příspěvky Sociální a zdravotní systémy 5hp301 64 Příspěvky na … školní pomůcky – zrušeno! pohřebné na zvýšené životní náklady – zrušeno!

65 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA dávky Sociální a zdravotní systémy 5hp301 65 Dávky státní sociální podpory Dávky sociální péče pro zdravotně postižené -435103-433102-430102Pohřebné návrh -860-850-840Příspěvek na školní pomůcky - zrušení 014013012Příspěvek při převzetí dítěte návrh -5351 420-4071 432-4091 438Porodné návrh -8 00326 530-5 67227 299-4 44226 906Rodičovský příspěvek návrh -6713 564-4393 874-4774 211Sociální příplatek návrh -3 3367 090-2 7437 457-2 6527 669Přídavek na dítě návrh úspora (-)nákladyúspora (-)nákladyúspora (-)náklady 201020092008 -3 3367 090-2 7437 457-2 6527 669Přídavek na dítě návrh úspora (-)nákladyúspora (-)nákladyúspora (-)náklady 201020092008

66 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA sociální služby Sociální a zdravotní systémy 5hp301 66 Sociální služby a nezaměstnanost sociální služby – navrhované změny nezaměstnanost – fixní částky na podporu zaměstnávání osob se ZP nezaměstnanost – zpřísnění vyplácení podpor

67 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA vývoj ukazatelů Sociální a zdravotní systémy 5hp301 67 Základní ukazatele nemocenského pojištění

68 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA účinnost Sociální a zdravotní systémy 5hp301 68 Účinnost se přesouvá na další rok … 1.-3. den – nenáleží nemocenská dávka 4.-30. den – 60 % DVZ -též při ošetř.člena rod. 31.-60. den – 66 % 61. - … 72 %

69 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA a reforma kráčí dál … Sociální a zdravotní systémy 5hp301 69 Další etapy reformy věcné plnění sociálních dávek,rodinná politika negativní daň Národní úřad pro zaměstnanost a soc. správu reformy lékařské posudkové kontroly

70 Reforma veřejných financí skupina VI ZDROJE Sociální a zdravotní systémy 5hp301 70 vlastní hlavy www.finance.cz www.csob.cz www.mfcr.cz cds.mfcr.cz www.mpsv.cz www.duchody-duchodci.cz www.statnisprava.cz www.britskelisty.cz www.cepin.cz www.czso.cz

71 Reforma veřejných financí skupina VI LOUČÍME SE Sociální a zdravotní systémy 5hp301 71 DĚKUJEME ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Reforma veřejných financí skupina VI PRESENTACE téma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google