Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reforma veřejných financí skupina VI PRESENTACE téma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reforma veřejných financí skupina VI PRESENTACE téma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 1."— Transkript prezentace:

1 Reforma veřejných financí skupina VI PRESENTACE téma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 1

2 David Rychetský NF | Státní rozpočet (SR) Reforma veřejných financí skupina VI PRESENTUJÍCÍ členové Sociální a zdravotní systémy 5hp301 2 Výčet členů týmu a jejich témat: Jiří Štekláč NF | Úvodní slovo, daňová reforma Tomáš Hýbner NF | Reforma zdravotního systému Klára Vančáková NF | Reforma sociálního systému Martin Šťastný NF | Důchodová reforma

3 Reforma veřejných financí skupina VI ÚVODNÍ SLOVO reforma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 3 Co rozumíme pojmem reforma veřejných financí?... … změna struktury příjmů a výdajů a změna systémů determinujících příjmy a výdaje ve státním rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtech tak, aby výdaje v těchto rozpočtech dlouhodobě nepřevyšovaly příjmy.

4 Reforma veřejných financí skupina VI ÚVODNÍ SLOVO reforma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 4 Proč je nutné reformu realizovat? neuspokojivý stav veřejných financí (permanentně vysoké záporné saldo SR) neudržitelná schopnost financování některých systémů (sociální, zdravotní, důchodový …)

5 Reforma veřejných financí skupina VI ÚVODNÍ SLOVO reforma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 5 Důvody vysokých deficitů? volební cyklus (fiskální expanze 2006) nepopulárnost snižování výdajů absence institutu bankrotu ve veřejných financích (alespoň dočasně)

6 Reforma veřejných financí skupina VI ÚVODNÍ SLOVO reforma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 6 Důvody neudržitelnosti některých systémů? dlouhodobé změny struktury obyvatelstva (časem začne klesat počet přispěvatelů a růst počet příjemců)

7 Reforma veřejných financí skupina VI STÁTNÍ ROZPOČET téma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 7

8 Reforma veřejných financí skupina VI STÁTNÍ ROZPOČET cíle Sociální a zdravotní systémy 5hp301 8 Cíle reformy rozpočtu snižování rozpočtového deficitu zpomalení nárůstu vládního dluhu snižování mandatorních výdajů

9 Reforma veřejných financí skupina VI STÁTNÍ ROZPOČET důvody Sociální a zdravotní systémy 5hp301 9 Důvody reformy z hlediska rozpočtu stále vyšší zadlužování maastrichtská kritéria

10 Reforma veřejných financí skupina VI STÁTNÍ ROZPOČET důvody Sociální a zdravotní systémy 5hp Maastrichtská kritéria schodek veřejných financí nesmí přesáhnout 3 % HDP celkový veřejný dluh nesmí překročit 60 % HDP

11 Reforma veřejných financí skupina VI STÁTNÍ ROZPOČET ukazatele Sociální a zdravotní systémy 5hp Saldo státního rozpočtu (mld. Kč)

12 Reforma veřejných financí skupina VI STÁTNÍ ROZPOČET ukazatele Sociální a zdravotní systémy 5hp Saldo státního rozpočtu/HDP (% HDP)

13 Reforma veřejných financí skupina VI STÁTNÍ ROZPOČET ukazatele Sociální a zdravotní systémy 5hp Státní dluh (mld. Kč)

14 Reforma veřejných financí skupina VI STÁTNÍ ROZPOČET ukazatele Sociální a zdravotní systémy 5hp Státní dluh/HDP (% HPD)

15 Reforma veřejných financí skupina VI STÁTNÍ ROZPOČET cíle Sociální a zdravotní systémy 5hp301 15

16 Reforma veřejných financí skupina VI STÁTNÍ ROZPOČET cíle Sociální a zdravotní systémy 5hp301 16

17 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA téma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 17

18 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA daňová kvóta Sociální a zdravotní systémy 5hp Daňová kvóta (2008)

19 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA daňová kvóta Sociální a zdravotní systémy 5hp Vývoj a vládní predikce daňové kvóty ( )

20 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA změny Sociální a zdravotní systémy 5hp Reforma přinesla změny těchto daní Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob DPH Majetkové, spotřební, ekologické …

21 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA DPFO Sociální a zdravotní systémy 5hp Hlavní změny daně z příjmu fyzických osob místo 4 sazeb (12%,19%,25%,32%) zůstala jedna 15% daňová sazba základem daně je superhrubá mzda namísto mzdy hrubé očištěné od sociální a zdravotní daně placené zaměstnancem

22 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA DPFO Sociální a zdravotní systémy 5hp Hlavní změny daně z příjmu fyzických osob došlo k zastropování sociální a zdravotní daně, v příjmu nad ,- Kč, placené jak zaměstnancem, tak zaměstnavatelem došlo ke změně slev na dani

23 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA reformní úspora DPFO Sociální a zdravotní systémy 5hp Kolik úšetří FO na daních oproti roku 2007? Hrubý příjem poplatníka Polepšení oproti 2007

24 12.215,- Kč Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA Příklad DPFO Sociální a zdravotní systémy 5hp Bezdětný poplatník s příjmem ,- Kč/měsíc Sociální a zdravotní pojištění(12,5%) 2.625,- Kč Superhrubá mzda (mzdové náklady – 135 % hrubé mzdy)28.400,- Kč Sleva na dani 2.070,- Kč Záloha na daň (15% ze superhrubé mzdy – sleva) 2.190,- Kč Čistá mzda16.185,- Kč 2.625,- Kč 7.400,- Kč 2.190,- Kč 15 %23 % 43 % : = 43 % ( ) : = 23 %

25 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA efektivní daň DPFO Sociální a zdravotní systémy 5hp Porovnání efektivního zdanění před a po reformě Příjem, při kterém si poplatník polepší o minimum 2007 Příjem, kde začíná strop na sociální a zdravotní daň Hrubý příjem [Kč] Efektivní zdanění

26 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA efektivní daň DPFO Sociální a zdravotní systémy 5hp Změna v roce zmírnění progrese Hrubý příjem [Kč] Efektivní zdanění Sazba snížena na 12,5 %, sleva na poplatníka klesá z 2.070,- Kč na 1.380,- Kč => zmírnění progrese => pohoršení pro nízkopříjmové skupiny …

27 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA DPFO Sociální a zdravotní systémy 5hp Fiskální vývoj daně z příjmu fyzických osob Inkaso DPFO [mld. Kč] -24 mld. Kč

28 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA DPPO Sociální a zdravotní systémy 5hp Hlavní změny daně z příjmu právnických osob sazba daně se snižuje z 24 % v roce 2007 na 21 % v roce 2008, 20 % v roce 2009 a 19 % v roce 2010 plánuje se ovšem rozšíření daňového základu

29 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA DPPO Sociální a zdravotní systémy 5hp Změny sazeb a inkasa Snížení DPPO => -81 mld. Kč Rok růst HDP1,9%3,6%4,5%6,3%6,8%6,0%5,0%

30 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA DPH Sociální a zdravotní systémy 5hp Hlavní změny daně z přidané hodnoty snížena 5 % sazba se zvýšila na 9 % (+26 mld.) v rámci ekologické reformy některé ekologické produkty přeřazeny do snížené sazby

31 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA další reformy Sociální a zdravotní systémy 5hp Další daňové změny zrušení minimálního základu daně zrušení společného zdanění manželů přesun daňové zátěže od přímých daní do spotřeby (ekologické daně, DPH, spotřební …) …

32 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA daňové výjimky Sociální a zdravotní systémy 5hp Problém daňových výjimek nepřehlednost systémů -> administrativní zátěž jak pro poplatníka tak úřad -> neefektivita daňová distorzita -> chovám se jinak, než bych se choval -> nepřirozenost daňová nerovnost -> jedny skupiny platí daně za druhé -> nespravedlnost

33 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA daňové výjimky Sociální a zdravotní systémy 5hp … zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů … zi) náhrady (příspěvky) pobytových výloh poskytované orgány Evropské unie zaměstnancům (národním expertům) vyslaným k působení do institucí Evropské unie zl) příspěvky poskytované poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území České republiky, z rozpočtu Evropské unie, § 4, (1) Osvobozeny od daně jsou: zj) renta, náhrady a naturální plnění poskytované bývalému prezidentu republiky podle zvláštního právního předpisu,

34 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA daňové výjimky Sociální a zdravotní systémy 5hp … zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů … Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny a) příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 40, je částka 500 Kč na jedno včelstvo § 10, (3)

35 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA reforma 2010 Sociální a zdravotní systémy 5hp Návrh MF ČR na daňovou reformu do roku 2010 sjednocení vyměřovacího základu daně sjednocení místa výběru daní nový, jednodušší, daňový řád odstranění nadbytečných výjimek

36 Reforma veřejných financí skupina VI DAŇOVÁ REFORMA reforma 2010 Sociální a zdravotní systémy 5hp Návrh MF ČR na daňovou reformu do roku 2010 lepší právní postavení poplatníka zamezit dvojímu zdanění, nezdaňovat kapitál u právnických osob zafixovat systém, umožnit pouze změnu parametrů - fiskálním nástrojem bude sazba

37 Reforma veřejných financí skupina VI REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ téma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 37

38 Reforma veřejných financí skupina VI REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ krize zdravotnictví Sociální a zdravotní systémy 5hp Krizový vývoj českého zdravotnictví poskytovatelé zdravotní péče zdravotní pojišťovny stát uživatel zdravotní péče - občan

39 Reforma veřejných financí skupina VI REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ krize zdravotnictví Sociální a zdravotní systémy 5hp Podíl výdajů na zdravotnictví

40 Reforma veřejných financí skupina VI REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ cíle Sociální a zdravotní systémy 5hp Hlavní cíle reformy volná soutěž odpovědnost institucí posílení role občana

41 Reforma veřejných financí skupina VI REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ stránky reformy Sociální a zdravotní systémy 5hp Dvě základní stránky reformy institucionální reforma reforma systému financování

42 Reforma veřejných financí skupina VI REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ instituce Sociální a zdravotní systémy 5hp Institucionální reforma poskytovatelé zdravotní péče zdravotní pojišťovny stát uživatel zdravotní péče - občan

43 Reforma veřejných financí skupina VI REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ reforma Sociální a zdravotní systémy 5hp Reforma financování

44 Reforma veřejných financí skupina VI REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ finance Sociální a zdravotní systémy 5hp Reforma financování zdravotní plány osobní účty regulační poplatky

45 Reforma veřejných financí skupina VI REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ regulace Sociální a zdravotní systémy 5hp Regulační poplatky – nejdiskutovanější téma smysl názory opozice hodnocení OECD

46 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA téma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 46

47 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA něco z historie Sociální a zdravotní systémy 5hp Málokdo si uvědomuje … penze jsou závislé na národních aktivech v 90. letech se na dluhy zakládalo ztráta národních aktiv -> závislost na příjmu z daní

48 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA populační problém Sociální a zdravotní systémy 5hp Důchodový systém nemůže mít dlouhého trvání... populace stárne počet pojištěnců roste

49 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA populační problém Sociální a zdravotní systémy 5hp Vývoj počtu poplatníků a důchodců nárůst počtu poplatníků pojistného se zvýšil cca o 7 %, starobních důchodců cca o 5 % Počet poplatníků Počet důchodců Počet starobních důchodců Rok

50 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA populační problém Sociální a zdravotní systémy 5hp Poměr důchodců a poplatníků pojistného

51 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA populační problém Sociální a zdravotní systémy 5hp Vývoj počtu poplatníků a důchodců Počet poplatníků Počet důchodců Počet starobních důchodců Rok

52 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA populační problém Sociální a zdravotní systémy 5hp Poměr důchodců a poplatníků pojistného

53 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA odchod do důchodu Sociální a zdravotní systémy 5hp Postupné prodlužování věku …

54 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA třípilířový systém Sociální a zdravotní systémy 5hp Systém založený na třech pilířích … I. pilíř: průběžně financovaný důchodový účet II. pilíř: povinné spoření na penzi III. pilíř: dobrovolné spoření na penzi

55 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA průběh Sociální a zdravotní systémy 5hp Reforma má jasnou logiku … penzijní systém směřuje do deficitu vláda chce deficit snížit kdo nebude pracovat 35 let má smůlu

56 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA průběh Sociální a zdravotní systémy 5hp Možná by stálo za úvahu … nabídnout vládou větší flexibilitu výše důchodu odstupňovaná dle počtu odpracovaných let

57 Reforma veřejných financí skupina VI DŮCHODOVÁ REFORMA průběh Sociální a zdravotní systémy 5hp Predikce podílu starobních důchodů (55+) na HDP

58 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA téma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 58

59 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA výdaje Sociální a zdravotní systémy 5hp Mandatorní výdaje …

60 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA konec automatiky Sociální a zdravotní systémy 5hp Odstranění automatických valorizačních schémat novelizace zákona o živ. a exist. minimu cílem je podpora motivace k práci valorizační schémata zrušena u všech sociálních transférů kromě důchodů

61 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA sociální podpora Sociální a zdravotní systémy 5hp Státní sociální podpora, sociální péče 700,- Kč let 610,- Kč let 500,- Kč0 - 6 let Výše přídavkuVěk dítěte přídavek na dítě sociální příplatek

62 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA příspěvky Sociální a zdravotní systémy 5hp Rodičovský příspěvek rychlý, klasický, pomalejší čerpání ve třech výměrách - zvýšené ,- Kč - základní 7.600,- Kč - snížené 3.800,- Kč

63 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA příspěvky Sociální a zdravotní systémy 5hp Porodné porodné v pevné výši dle pořadí dítěte 1. dítě – ,- Kč 2. a další – ,- Kč příspěvky v pevné výši dle věku (pěstouni) ,- Kč let 9.000,- Kč let 8.000,- Kč0 - 6 let Výše přídavkuVěk dítěte

64 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA příspěvky Sociální a zdravotní systémy 5hp Příspěvky na … školní pomůcky – zrušeno! pohřebné na zvýšené životní náklady – zrušeno!

65 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA dávky Sociální a zdravotní systémy 5hp Dávky státní sociální podpory Dávky sociální péče pro zdravotně postižené Pohřebné návrh Příspěvek na školní pomůcky - zrušení Příspěvek při převzetí dítěte návrh Porodné návrh Rodičovský příspěvek návrh Sociální příplatek návrh Přídavek na dítě návrh úspora (-)nákladyúspora (-)nákladyúspora (-)náklady Přídavek na dítě návrh úspora (-)nákladyúspora (-)nákladyúspora (-)náklady

66 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA sociální služby Sociální a zdravotní systémy 5hp Sociální služby a nezaměstnanost sociální služby – navrhované změny nezaměstnanost – fixní částky na podporu zaměstnávání osob se ZP nezaměstnanost – zpřísnění vyplácení podpor

67 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA vývoj ukazatelů Sociální a zdravotní systémy 5hp Základní ukazatele nemocenského pojištění

68 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA účinnost Sociální a zdravotní systémy 5hp Účinnost se přesouvá na další rok … den – nenáleží nemocenská dávka den – 60 % DVZ -též při ošetř.člena rod den – 66 % … 72 %

69 Reforma veřejných financí skupina VI SOCIÁLNÍ REFORMA a reforma kráčí dál … Sociální a zdravotní systémy 5hp Další etapy reformy věcné plnění sociálních dávek,rodinná politika negativní daň Národní úřad pro zaměstnanost a soc. správu reformy lékařské posudkové kontroly

70 Reforma veřejných financí skupina VI ZDROJE Sociální a zdravotní systémy 5hp vlastní hlavy cds.mfcr.cz

71 Reforma veřejných financí skupina VI LOUČÍME SE Sociální a zdravotní systémy 5hp DĚKUJEME ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Reforma veřejných financí skupina VI PRESENTACE téma Sociální a zdravotní systémy 5hp301 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google