Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rezidenční potenciál Prahy 1 REM 6/ 2006INCOMA Research Tomáš Drtina. POPTÁVKA PO BYDLENÍ V PRAZE aneb „Pohled na potenciální klientelu v sedmi pádech“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rezidenční potenciál Prahy 1 REM 6/ 2006INCOMA Research Tomáš Drtina. POPTÁVKA PO BYDLENÍ V PRAZE aneb „Pohled na potenciální klientelu v sedmi pádech“"— Transkript prezentace:

1 Rezidenční potenciál Prahy 1 REM 6/ 2006INCOMA Research Tomáš Drtina. POPTÁVKA PO BYDLENÍ V PRAZE aneb „Pohled na potenciální klientelu v sedmi pádech“ Tomáš Drtina, INCOMA Research 23.5.2006

2 Rezidenční potenciál Prahy 2 REM 6/ 2006INCOMA Research Tomáš Drtina 4. Co hledají? 1. Kdo se chce stěhovat? 3. Čemu budou věnovat pozornost při výběru? 2. Z čeho do čeho? 5. ptáme se “Kam byste nejraději?“ 6. O jakých projektech slyšeli? 7. S jakou cenou počítají? 7 PÁDŮ

3 Rezidenční potenciál Prahy 3 REM 6/ 2006INCOMA Research Tomáš Drtina NEJPRVE SI ALE POLOŽME OTÁZKU: Kolik % domácností Prahy a okolí chystá (či uvažuje o) stěhování nejpozději v horizontu 2 let? a)3,2% b)4.4% c)6,0%

4 Rezidenční potenciál Prahy 4 REM 6/ 2006INCOMA Research Tomáš Drtina A HNED POTÉ JEŠTĚ JEDNU: Kolik % z těchto 4,4% se přitom chystá na nákup nového bytu ? a)22% b)32% c)42% d)52% Stěhování Rod. dům Byt 61% Nájem Koupě 49% Starý Nový 22% 1 % pražských domácností se v příštích dvou letech hodlá přestěhovat do nového bytu. podle zkušeností část z nich nakonec zvolí starý (levnější ale větší) ale dobrá zpráva: podíl zájemců o nový byt roste, navíc jsou zde „investoři“ a „přistěhovalci“

5 Rezidenční potenciál Prahy 5 REM 6/ 2006INCOMA Research Tomáš Drtina VÝZKUM „PRAGUE RESIDENTIAL POTENTIAL 2006“ SITUACE NA TRHU Rezidenční trh se v poslední době vyznačuje nebývalou dynamikou, a to jak na straně nabídky, tak i poptávky. Rozhodující objemy výstavby se přitom soustřeďují do pražské aglomerace, kde je v současnosti na trhu více než 100 bytových projektů Rychlá expanze vede k postupnému vyrovnávání nabídky nových bytů s poptávkou po nich, a pro společnosti nabízející nové bydlení se stává nezbytností analyzovat potřeby své cílové skupiny a obsloužit ji lépe než konkurence. CÍLE VÝZKUMU Kdo jsou zájemci o stěhování, jakým formám bydlení dávají přednost, co si od svých příštích bytů a domů slibují, jaké jsou jejich preference a finanční limity – na tyto otázky a mnohé další odpovídá studie PRAGUE RESIDENTIAL POTENTIAL /POTENCIÁL PRAŽSKÉHO REZIDENČNÍHO TRHU 2006 Tento reprezentativní spotřebitelský průzkum, realizovaný společností INCOMA Research a mapující existující poptávku po bytech v Praze a okolí jak z kvantitativního tak i z kvalitativního hlediska, navazuje na podobné šetření z počátku roku 2004.

6 Rezidenční potenciál Prahy 6 REM 6/ 2006INCOMA Research Tomáš Drtina VÝZKUM „PRAGUE RESIDENTIAL POTENTIAL 2006“ METODIKA Úkolem bylo zjistit názory cílové skupiny osob, kteří lidé jsou již pevně rozhodnuti se přestěhovat (či stěhování v příštích dvou letech plánují) nebo se v uplynulém roce přestěhovali. Tito respondenti byli podrobně dotazováni na své preference a představy ohledně budoucího (resp. nového) bydlení. Sběr dat se uskutečnil v lednu 2006 metodologií CATI (Computer Aided Telephone Interviews) v Praze a okolních okresech Praha-východ a Praha-západ. Aby byla zajištěna co nejvyšší validita výsledků, byly kompletní rozhovory realizovány pouze se zástupci cílové skupiny. Vzhledem ke skutečnosti, že zastoupení cílové skupiny (tj. osob, které se právě přestěhovaly nebo plánují stěhování v příštích dvou letech) v celkové populaci je poměrně nízké, bylo k dosažení požadovaného množství 500 kompletních rozhovorů nutné kontaktovat celkem 17 183 náhodně vybraných domácností. Dalších 191 rozhovorů bylo provedeno s respondenty, kteří uvažují o nákupu bytu či domu pouze jako o formě investice.

7 Rezidenční potenciál Prahy 7 REM 6/ 2006INCOMA Research Tomáš Drtina 1. KDO SE CHCE STĚHOVAT? (podle věku) Téměř 3/5 zájemců o stěhování jsou ve věku do 44 let, dominuje věková skupina 30-44 let. V případě zájemců o dům je podíl této věkové skupiny nadpoloviční (52%). Bezdětné domácnosti dávají častěji přednost bytu, rodiny s dětmi se více zajímají o RD. Nejvíce jsou mezi zájemci o bydlení zastoupeni lidé pracující na střední a vyšší manažerské úrovni a samostatní odborníci. Zatímco v roce 2004 byly příjmy zájemců o rodinné domy vyšší než příjmy zájemců o byty, v současnosti mezi těmi to skupinami nejsou významné rozdíly. Struktura lidí, kteří se chtějí v příštích dvou letech přestěhovat (podle pracovní pozice hlavy domácnosti)

8 Rezidenční potenciál Prahy 8 REM 6/ 2006INCOMA Research Tomáš Drtina Struktura lidí, kteří se chtějí v příštích dvou letech přestěhovat (podle současného typu bydlení) 2. DO ČEHO a Z ČEHO? Do jakého bydlení se lidé chtějí stěhovat jsme si řekli. Odkud? Kde bydlí v současné době? Důvodem ke stěhování nejčastěji potřeba většího bydlení pro rozšiřující se rodinu (29%), dále zmenšení domácnosti (19%), zvýšení standardu bydlení 18%, byt do osobního vlastnictví (12%), levnější bydlení(11%).

9 Rezidenční potenciál Prahy 9 REM 6/ 2006INCOMA Research Tomáš Drtina 3. ČEMU BUDOU VĚNOVAT POZORNOST PŘI VÝBĚRU? Důležitost faktorů ovlivňujících výběr místa bydliště Nejdůležitějšími faktory, které ovlivňují výběr budoucího místa bydliště, jsou cena, vhodná dispozice a velikost bytu a blízkost zeleně.

10 Rezidenční potenciál Prahy 10 REM 6/ 2006INCOMA Research Tomáš Drtina 4. CO HLEDAJÍ? (byty) Báze: lidé, kteří se chtějí v příštích dvou letech přestěhovat do bytu Preferovaný počet místností (podle věku) Preferovaná podlahová plocha - porovnání 2004 / 2006 Roste průměrná poptávaná velikost bytu. Rostou nároky na vybavení bytu (balkón 27%, komora 50% aj.) i na společné prostory (zahrada 27%, dětské hřiště 25%, aj.)

11 Rezidenční potenciál Prahy 11 REM 6/ 2006INCOMA Research Tomáš Drtina 4. CO HLEDAJÍ? (rodinné domy) Preferovaná velikost pozemku - porovnání 2004/2006 Báze: lidé, kteří se chtějí v příštích dvou letech přestěhovat do rodinného domu U respondentů do 44 let je zájem především o koupi či výstavbu nového domu, u vyšších věkových kategorií o starší domy. Oproti r. 2004 se mírně snížila požadovaná obytná plocha, počet místností i velikost pozemku, zvýšily se ovšem nároky na vybavení domu. Výzkum zaznamenal posun ve prospěch dodávky domu na klíč - populární je výstavba na klíč zejména dle individuálního projektu (41% respondentů) či katalogový dům (19%).

12 Rezidenční potenciál Prahy 12 REM 6/ 2006INCOMA Research Tomáš Drtina 5. voláme: „KAM BYSTE NEJRADĚJI?“ Preferovaná lokalita U vysokého podílu zájemců o byt se projevuje tendence ke stěhování do lokalit blízkých současnému bydlišti. U zájemců o stěhování do domu jsou preferovány lokality za hranicí Prahy, zejména východním směrem Báze: lidé, kteří se chtějí v příštích dvou letech přestěhovat do bytu či domu

13 Rezidenční potenciál Prahy 13 REM 6/ 2006INCOMA Research Tomáš Drtina 6. O JAKÝCH PROJEKTECH SLYŠELI? Přehled o nabídce (znalost projektů i firem které je nabízejí) je obecně velmi slabý. Nejznámějším poskytovatelem služeb je Central Group s celkově 18% znalostí, následuje Skanska a Finep (12% a 11%). Na žádnou společnost si nevzpomnělo 63% dotázaných. Z bytových projektů si respondenti pamatují nejlépe projekty Nová Harfa a Sluneční vršek (5% a 4%), ostatní již jen velmi málo. Tři čtvrtiny dotázaných nedokázaly jmenovat žádný projekt, případně měly jen představu o lokalitě výstavby atd. Nejvyužívanějším zdrojem informací o novém bydlení je dlouhodobě internet, jehož využívání se od roku 2004 dále zvýšilo a nyní dosahuje 64% respondentů. Další média se umístila až s velkým odstupem: 15% lidí čte články v odborných časopisech, po 10% dotázaných se řídí letáky a reklamami v odborných časopisech a osobním doporučením.

14 Rezidenční potenciál Prahy 14 REM 6/ 2006INCOMA Research Tomáš Drtina 7. S JAKOU CENOU POČÍTAJÍ? (byty) Očekávaná cena za 1m 2 bytu v roce 2004 a r. 2006 Báze: lidé, kteří si chtějí v příštích dvou letech koupit byt Medián letos lehce přesahuje 25 tis. Kč/m2, u nových bytů 28,500 Kč/m2, což představuje zvýšení téměř o pětinu Do částky 2 mil. Kč by se chtělo pohybovat celkově 58% oslovených. Více než 3 mil. Kč je ochotno utratit za bydlení 15% respondentů. Cenových očekávaní výrazně bližší realitě trhu než před 2 lety, přesto stále ještě rozdíl - většina lidí donucena ke kompromisu (ve stáří, lokalitě, ceně, vybavení, ploše...)

15 Rezidenční potenciál Prahy 15 REM 6/ 2006INCOMA Research Tomáš Drtina 7. S JAKOU CENOU POČÍTAJÍ? (rodinné domy) Báze: lidé, kteří chtějí v příštích dvou letech koupit rodinný dům * cena jsou bez pozemku Cenová očekávání při nákupu domu* - porovnání 2004/2006 Cenová očekávání respondentů se ve srovnání s rokem 2004 významně zvýšila. Přesunula se zejména do rozmezí 2–3 mil. Kč, následuje interval 3–5 mil. Kč. Těžiště očekávání ohledně ceny pozemku zůstává v intervalu 0,5-1 mil. Kč

16 Rezidenční potenciál Prahy 16 REM 6/ 2006INCOMA Research Tomáš Drtina PRO ÚSPĚCH NA VYSOCE KONKURENČNÍM TRHU... Znalost trhu a zákaznických očekávání je užitečná, ale sama o sobě nestačí. Je třeba ji využít k optimalizaci rozhodnutí v každé z následujících oblastí: VÝBĚR LOKALITY VHODNÝ KONCEPT ÚČINNÝ MARKETING

17 Rezidenční potenciál Prahy 17 REM 6/ 2006INCOMA Research Tomáš Drtina 23.5.2006. Děkuji za pozornost ! Tomáš Drtina, INCOMA Research www.incoma.czwww.incoma.cz; drtina@incoma.cz 23.5.2006


Stáhnout ppt "Rezidenční potenciál Prahy 1 REM 6/ 2006INCOMA Research Tomáš Drtina. POPTÁVKA PO BYDLENÍ V PRAZE aneb „Pohled na potenciální klientelu v sedmi pádech“"

Podobné prezentace


Reklamy Google