Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anestezie ve spondylochirurgii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anestezie ve spondylochirurgii"— Transkript prezentace:

1 Anestezie ve spondylochirurgii
MUDr. Jan Vítek Klinický seminář

2 Spondylochirurgie úrazy páteře a míchy onemocnění degenerativní
nádorová záněty páteře vrozené deformity

3 Spondylochirurgické oddělení FN v Motole a III. chirurgické kliniky 1
Spondylochirurgické oddělení FN v Motole a III. chirurgické kliniky 1.LF UK operativa v plném spektru diagnóz 2007: 1127 výkonů >25% výkonů v přesčasech

4 Typy výkonů akutní, subakutní, plánované podle diagnózy
podle operačního přístupu C- přední, zadní Th- zadní, z thorakotomie L, LS- přední, zadní S - zadní

5 Typy výkonů dekomprese mechanické selhání implantátu stabilizace
extrakce implantátu DISD korporektomie DNISD (hemi)vertebrektomie PLIF diskektomie reinstrumentace náhrada meziobratlové ploténky reoperace pro FBSS

6 Předoperační vyšetření
podle ASA není specifické pro spondylochirurgii

7 Předanestetické vyšetření
zvýšený důraz na predikci rizika obtížné intubace diagnózy- RA, ankylozující spondylitida aj. předchozí výkony na C- páteři cervikoookcipitální déza!!! krční límec (úraz, plánovaný výkon) včasné zajištění pomůcek pro zajištění dýchacích cest McCoy, videolaryngoskop, fibroskop

8 Premedikace “běžná” premedikace dle věku, komorbidit… benzodiazepiny
prevence DVT (na našem odd. indikuje ošetřující lékař) chronická medikace speciální příprava (DM, CHOPN…)

9 Úvod do anestezie běžný postup (“šitý na míru” pacientovi a výkonu)
NMBA pro intubaci: nedepolarizující relaxancia (rocuronium) výjimkou extrakce implantátů a jiné krátké výkony nezahrnující rizika užití suxamethonia

10 Zajištění dýchacích cest
orotracheální intubace zvýšená pozornost u výkonů na C – páteři zejména u traumat výhodou přítomnost druhého anesteziologa dostupnost pomůcek pro obtížnou intubaci

11 Vedení anestezie zajištění invazí polohování doplňovaná anestezie
péče o udržení tělesného tepla sledování a hrazení krevní ztráty

12 Zajištění invazivních vstupů
periferní žilní vstupy malé výkony - 1 kanyla cca. 18G velké výkony - ideálně 2 kanyly podle možností 18G, 16G, ev. 14G pro náročné výkony s vyšším rizikem významných krevních ztrát a/nebo hemodynamické nestability (nádory, úrazy) zvážit doplnění kvalitních perif. vstupů CŽK a monitorací IBP (a po výkonu umístění pacienta na RES)

13 Polohování pacienta důsledná prevence pozičního traumatu
poloha na břiše podložení hrudníku, beder, kolen a bérců prevence tlaku na bulby n. ulnaris

14 Udržení tělesné teploty
významné ztráty tepla zejména při větších krevních ztrátách „především nechladit“ – podávat ohřáté infuzní roztoky a krevní deriváty ohřev konvekcí - teplý vzduch

15 Krevní ztráty dekomprese, stabilizace korporektomie - cca 1-1,5l
C - páteř do 500ml Th - páteř cca. obdobně L - páteř ml korporektomie - cca 1-1,5l při odběru štěpů z lopaty kosti kyčelní cca. +300ml více krvácí akutní úrazy CAVE tumory, myelom - ztráty v řádu několika litrů a někdy velmi rychle!!! ztráty hradíme dle zásad účelné hemoterapie

16 Pooperační analgezie piritramid (Dipidolor) i.v. kontinuálně (z LD)
u krátkých výkonů i.m. – časná mobilizace metamizol i.v. (Novalgin) paracetamol i.v. (Perfalgan) NSAIDs i.v. (diclofenac - Veral) nebo p.o.

17 Operace C - páteře riziko obtížného zajišťování DC
u úrazů neurologické postižení u plánovaných výkonů typu dekomprese, stabilizace nebo náhrada disku krevní ztráty spíše malé, výkon trvá cca 60 min. peroperačně Solu-Medrol 1g i.v. z indikace operatéra

18 Operace C - páteře CAVE - dislokace ETR až extubace!
Kvalitní fixace nutná! zarouškování pacienta, nepřístupnost Nemožnost peroperační vizuální kontroly stavu pacienta, dodatečného zavedení CŽK apod. trakce HK - malfunkce PŽK, vytažení kanyly

19 Operace krční páteře Přední přístup
hyperextenze krku běžná nebo arm. ETR +protiskusová vložka prevence obstrukce skousnutím při extenzi tahem za dolní čelist hypertenze nereagující na anestetika

20 Operace C - páteře zadní přístup
armovaná ETR + protiskusová vložka prevence obstrukce skousnutím a zalomením stejné obtíže jako u předního přístupu otáčení pacienta do pronační polohy šetrná manipulace následná péče o bezpečnou polohu

21 Operace C - páteře Vertebrektomie krčního obratle
Ve dvou dobách - zadní a přední přístup Zadní přístup Riziko vyšších krevních ztrát Přední přístup - transorální Riziko krevních ztrát Kompletní invazivní zajištění, tracheostomie

22 Operace hrudní páteře zadní přístup bez významných specifik
přední přístup - z thorakotomie zajištění DC podle lokalizace operované oblasti Th8 a výš - biluminální rourka Th8 a níž - klasická ETR délka výkonu podle typu

23 Operace bederní páteře
přední přístup - laparotomie zadní přístup - ve střední čáře dekomprese DISD DNISD PLIF extrakce kovů

24 Extrakce kovů Socon - 20-30 min (kůže-kůže) S4 - 30-50 min
intubace – nedepolarizující relaxans nebo suxamethonium? malé krevní ztráty

25 Úrazy páteře intubace - nedepolarizující NMBA krevní ztráty
šetrné polohování sdružené poranění, polytrauma

26 Nádory páteře primární/sekundární riziko krevních ztrát
komplikující komorbidity anémie koagulopatie jiné

27 Ukončení anestezie CAVE při extubaci vysoké dávky opiátů
operace C – páteře krční límec po výkonu,cervikookcipitální déza – vysoké riziko obtížné (i nemožné!) reintubace u pacienta snadno intubovaného při úvodu

28 Závěrem specifická rizika anestezie ve spondylochirurgii
obtížná intubace polohování - nemožnost přístupu k pacientovi během výkonu vyšší krevní ztráty neurologické postižení neznalost problematiky, nezkušenost

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Anestezie ve spondylochirurgii"

Podobné prezentace


Reklamy Google