Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace … ☺ co „to“ je a proč vlastně?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace … ☺ co „to“ je a proč vlastně?"— Transkript prezentace:

1 Prezentace … ☺ co „to“ je a proč vlastně?
Prezentace je strukturovaná forma komunikace s nasazením vlastních pomůcek a v rámci přehledného kruhu posluchačů.

2 Prezentace Je strukturovaná forma komunikace
Je výběr relevantních informací Je znázornění informací pomocí metod Je cílené zprostředkování věcných obsahů Je způsob komunikace ve firmě!

3 Prezentace slouží … … kvalitě práce a spokojenosti spolupracovníků!!!
Vyjasnění struktury práce (i vlastní!) Vzájemné informaci a spolupráci Otevřenosti a „konstruktivnímu pracovnímu klimatu“ na pracovišti a tím i … kvalitě práce a spokojenosti spolupracovníků!!!

4 Prezentace není Zastírací manévr … „Show“!!!
Připustíme-li, že jde o dovednost, pak se „to“ (dobře prezentovat) lze naučit!!!

5 Význam prezentace narůstá (proto, že):
1. Výrobky a výkony se svou kvalitou začínají stále více podobat! 2. Podniky a firmy potřebují ke svým rozhodnutí stále více informací! 3. Ti, kteří rozhodují chtějí znát a prověřit, co se skrývá za „leskem“ nabídek a prospektů! 4. Narůstá strach z chybných rozhodnutí a proto bude - schopnost řešit problémy (a) - orientace na zákazníka (b) - a kompetence (c) při výběru nabídky centrálním kriteriem v rozhodování!

6 Jak postupujeme ? Pro (nebo při) prezentaci zjišťujeme
problémy a přání zákazníků (zadavatelů), současně však musíme umět argumentovat v ten správný okamžik – za pomoci svého zevnějšku (1), řeči těla (2) a rétorických (řečnických) dovedností (3).

7 O „člověčině“ v prezentaci …
V popředí prezentace stojí vždy člověk! Optické a vizuální pomůcky mu slouží pouze jako podpora. - V tom, že usnadňují pochopení a srozumitelnost ... Je mnohem těžší výrobek abstraktně popsat než jej - prostě a jednoduše – ukázat ! Obraz řekne víc jak tisíc slov! (Ale pozor – obraz! Nikoli chaotická čmáranice…)

8 Jak prezentovat efektivně …
1. Vypracování konceptu: Cílem prezentace je aktivovat posluchače. Jak ale vyjádřit komplexní a složité souvislosti jednoduše a názorně? 2. Optimalizace médií: Dalším hlediskem je volba a vhodné, tj. „profesionální“ nasazení a obsluha médií v prezentaci. - Nezapomeňte na nácvik před prezentací! 3. Přesvědčivost projevu … 4. Obrana konceptu (schopnost argumentace)

9 Sdělení (verbální a neverbální Ostatní okolnosti
Prvky prezentace Lidé (řečník a posluchači) Sdělení (verbální a neverbální část, pomůcky) Ostatní okolnosti (čas, místo, podmínky, příležitosti …)

10 Plánování prezentace Plánujte včas a hledejte odpovědi na otázky:
Kdo jsou účastníci ? O co se zajímají? Jak dlouho bude prezentace trvat? (Ideál: minut + diskuse 30 – 60 minut…) Čeho chci dosáhnout (cíl)? Co chci ukázat, zdůraznit, zprostředkovat (obsah)? Jak to budu dělat, ukazovat, znázorňovat (průběh)? Čím mohu učinit obsah srozumitelnějším? (média) Jak chci uspořádat okolí? (místnost, uspořádání) Jakým způsobem se efektivně připravím? (Kontrolní seznam … katalog opatření)

11 Příprava prezentace (podklady)
a) Úvaha (stanovit cíl, analyzovat cílovou skupinu) b) Výběr (sbírat materiál,hledat a třídit informace) c) Vypracování konceptu (určit těžiska, stanovit pořadí – priority …) c) Realizace (zvolit média, vizualizovat informace)

12 Prezentace - provedení
1. Úvod – otevření prezentace (oslovení, pozdravení, seznámení ...) 2. Hlavní část (dramaturgie – Aristoteles; rytmus: napětí vs. uvolnění … 3. Závěr – zakončení (jak „dospět k závěru“ …, shrnutí … poděkování za pozornost, pochvala účastníků … )

13 Členění a srozumitelnost …
Vystavte svoji prezentaci efektivně po stránce dramaturgie (kupř. drama dle Aristotela) – připravte si „jízdní řád“ Dejte - na začátek „to snadnější“ a „to těžší“ doprostřed Nebojte se – „při orientaci“ požádat uchazeče o pomoc !

14 … srozumitelnost Dbejte na jednoduchost, srozumitelnost a snadnou pochopitelnost svého vystoupení Média by měla přinášet pouze důležité informace Nepřeceňujte své posluchače když víte, že téma je pro ně neznámé – navazujte na to, co jim je již známé! Používejte pouze výrazy a pojmy, které jsou účastníkům známé Orientujte se na pracovní praxi účastníků.

15 Stavba dramatického díla dle Aristotela (Poetika … tragédie…)
1. Prolog (nastínění děje) 2. Expozice (představní jednotlivých prvků, jejich vztahu, konflikty a prostředí, v němž se pohybují) 3. Kolize (první „střet protikladných sil“, například dobro (+) vs. zlo (-) , problém vs. možnost jeho řešení) 4. Krize (konflikt nastíněný v předchozí části zde vrcholí, ale není dořešen 5. Peripetie („obrat děje naruby“… anagnorisí = kdo je kdo, odhalení „pravé tváře“ …) 6. Katastrofa (obrat v ději je dokonán, konflikt je vyřešen! Vč. tzv. katarze = „očištění, uvolnění…“)

16 Média v prezentaci … (Pozor na… !)
Dbejte na to, aby jste „nestáli v obrazu“ (nestínit!) Nemluvte „do plátna“ ale „do publika“! Neťukejte ukazovátkem „do plátna“! Budete-li mluvit o nějakém slidu/fólii nechávejte je nejdříve „zapůsobit“ na diváky, ustupte na chvíli stranou a teprve potom ji komentujte. Výstižný titulek (název) usnadňuje orientaci, názvy a nadpisy mají „členit“ a „zvýrazňovat“ (jádro)! Tvořte „bloky“ a používejte „barvy“, „šipky“ (vývoj) – ale pozor: všeho s mírou !!!

17 Desatero efektivní prezentace I
Víš, čeho chceš dosáhnout? (Stanov si jasný cíl! Konzultuj cíle a příp. i obsahy ze zadavatelem!) Vytvořil/a si vhodný scénář? (Nepodceňuj přípravu! Zvaž a rozmysli si průběh prezentace!) Víš, kdo ti může pomoci? (Nemusíš dělat vše sám/sama!) Víš, jak působit na posluchače? (Nepodceňuj mimoslovní formy komunikace ani to, jak se budeš projevovat a chovat!) Vyjadřuj se srozumitelně! (Umíš dobře mluvit? Jasně a srozumitelně? Volíš správná slova?) „Vyrovnej“ se s místem a časem! (Jsou místnost a čas vhodné? Zvládneš to podle rozvrhu? Máš dost času na přípravu?)

18 Desatero efektivní prezentace II
Zvýrazni – jednoduše a názorně - důležité informace! (Vybral/a jsi informace citlivě? Bude jejich „podrobnost“ a „odbornost“ vhodná?) Vžij se do svého posluchače! (Umíš navázat kontakt? Víš jak zaujmout? Respektovat skupinu? Vyber vhodné technické prostředky! (Jakou techniku chceš použít? Bude přiměřená a užitečná? A bude dobře fungovat?) Vyhodnoť a pouč se! ( Nezapomínáš na zhodnocení prezentace a zpětnou vazbu? Chceš-li opravdu vědět. Zda byla prezentace skutečně efektivní, zeptej se těch, kteří byli nejméně spokojeni!)

19 Kontakt: Práce a vztahy, Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3. Tel
Kontakt: Práce a vztahy, Sudoměřská 25, Praha Tel nebo , Děkuji za pozornost! Pavel Beňo


Stáhnout ppt "Prezentace … ☺ co „to“ je a proč vlastně?"

Podobné prezentace


Reklamy Google