Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Cestička k úspěchu“ město Šumperk Partnerství Comenius Regio město Prievidza 2009 - 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Cestička k úspěchu“ město Šumperk Partnerství Comenius Regio město Prievidza 2009 - 2011."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Cestička k úspěchu“ město Šumperk Partnerství Comenius Regio město Prievidza 2009 - 2011

2 Cíle projektu Nastavit systematickou podporu a péči o mimořádně rozumově nadané děti v MŠ, která spočívá:  v rozšiřování, prohlubování a zkvalitňování vzdělávání učitelek MŠ v dané oblasti prostřednictvím seminářů, workshopů, interaktivních dílen, pracovních setkání apod.  vytvoření společné metodiky pro učitelky MŠ včetně námětů pro obohacující činnosti a pracovních listů Realizace skupinové integrace mimořádně rozumově nadaných dětí do běžné třídy MŠ v obou partnerských městech od září 2011. Cíle projektu jsou v souladu se státní vzdělávací politikou obou zúčastněných zemí a s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje v České republice.

3 Hlavní výstupy projektu Informační letáky pro rodiče. Publikace „Metodika práce s nadanými dětmi“. Zkvalitnění a rozšíření diagnostiky mimořádně rozumově nadaných dětí včetně poradenské a konzultační činnosti. Vytvoření poradenského a konzultačního centra v MŠ Veselá školka pro učitelky MŠ pracující s mimořádně rozumově nadanými dětmi a pro rodiče těchto dětí. Zahájení systematické a cílené péče o mimořádně nadané děti v rámci předškolního vzdělávání v MŠ prostřednictvím skupinové integrace do běžné třídy.

4 Využití výstupů projektu Zlepšení a rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti předškolního vzdělávání. Zkvalitnění a rozšíření identifikace a diagnostiky mimořádně rozumově nadaných dětí. Pořádání seminářů a interaktivních dílen pro učitelky MŠ, přednášky pro rodiče. Poradenská, metodická a konzultační činnost pro učitele a rodiče těchto dětí v okrese Šumperk Nabídka vzdělávacích aktivit učitelům I. stupně ZŠ, kteří budou pracovat s mimořádně nadanými žáky.

5 Realizační týmy projektu Projekt „Cestička k úspěchu“ byl zpracován ve spolupráci s partnerským městem Prievidza ve Slovenské republice. Projekt „Cestička k úspěchu“ byl zpracován ve spolupráci s partnerským městem Prievidza ve Slovenské republice. V obou partnerských regionech jsou zastoupeny v projektu stejné subjekty: V obou partnerských regionech jsou zastoupeny v projektu stejné subjekty: zřizovatel zřizovatel mateřská škola mateřská škola pedagogicko psychologická poradna pedagogicko psychologická poradna

6 Tři důležité roviny projektu Entuziasmus všech zúčastněných partnerů, kterým si získají pro realizaci i ostatní pedagogy. Významný věk dětí pro jejich rozvoj. Zasazení projektu do souvisejících aktivit (např. „Mensa pro školky“ v rámci projektu NTC, do kterého jsou zapojeny učitelky z Prahy, Brna, Prostějova a Šumperka).

7 Proč je důležitý předškolní věk dětí? Světové výzkumy poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75% všech neuronových synapsí do věku 7 let, a z toho 50% vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument je dostatečně průkazný, aby byla věnována významná pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání paměti.

8 Charakteristické rysy a projevy nadaných dětí Ranné čtenářství Bohatá slovní zásoba Dobré vyjadřovací schopnosti Výborná paměť Velká zvídavost Rozsáhlé znalosti Schopnost řešit problémy Vysoká (sebe)kritičnost Nekonformnost Zvýšený smysl pro morálku a fair play Upřednostňování společnosti starších před vrstevníky apod.

9 Nejprve trošku teorie Celkem 4 semináře v Šumperku s nečekaným zájmem pedagogů.

10 Následovaly dvoudenní interaktivní dílny

11 Studijní pobyt učitelek MŠ a učitelek I. stupně ZŠ v ZŠ a MŠ CENADA v Bratislavě.

12 Dva semináře a interaktivní dílna se uskutečnily také v Prievidzi, kde byly prezentovány i jednotlivé kazuistiky.

13 Jak dlouho půjdeme po cestičce k úspěchu? Jdeme po ní celý život, ale v projektu jdeme po ní společně druhý rok a toto jsou naše zkušenosti:

14 Důležitost propagace a medializace projektu. Dostat do povědomí nejen odborné, ale i rodičovské veřejnosti téma projektu. Nezahlcovat pedagogy přílišnou teorií, ale poskytnout návrhy inspirativních metod a námětů pro obohacující práci s mimořádně rozumově nadanými dětmi. Příklady dobré praxe a zejména zkušenost rodičů je nejlepší propagace projektu. Zapojení rodičů do „běžného života mateřské školy“ tak, aby se cítili jako její součást. Výborná spolupráce s NAEP Praha.

15 První diagnostikované děti Díky vstupním seminářům a zájmu rodičů o danou problematiku byla iniciativa k diagnostice nejen na straně učitelek mateřských škol, ale i samotných rodičů. Byl použit testový soubor SON-R, který identifikoval mimořádné rozumové nadání, které bylo skryto v problémech sociálních vztahů s vrstevníky a odmítáním sociálních aktivit. Diagnostikováno je zatím 8 mimořádně rozumově nadaných dětí.

16 Co doporučit rodičům ? Umožnit dítěti zabývat se tím, co ho zajímá. Poskytnout dítěti dostatek času nejen na jeho zájmy, ale i na jeho hry a snění. Být připraveni na to, že vzhledem k rozvinutému smyslu pro spravedlnost se mohou děti dostávat do konfliktů. Připravit se na to, že ne vždy se podaří uspokojit nároky dítěte na přesnost a obsáhlost Vašeho výkladu. Být dítěti oporou a posilovat u něho hrdost nejen na vlastní jedinečnost, ale i toleranci k jiným dětem.

17 Co doporučit pedagogům? Učitelka by měla vědět, co už děti znají, dát najevo, že to ví. Zjistit zájmy dětí a poskytnout jim volnost. Akceptovat rychlejší postup v činnostech, než u jejich vrstevníků. Podporovat u dětí využívání technik vlastního objevování. Vyhnout se dominantním výukovým metodám. Důvěřovat jejich schopnostem učit se netradičními způsoby. Umožnit dětem činnosti stimulující jejich další rozvoj.

18 Závěrečné shrnutí zkušeností z realizace projektu Výběr tématu by měl odpovídat nejen současnému trendu ve vzdělávání, ale zejména potřebám regionu. Velmi důležité je podrobné zpracování rozpočtu uznatelných nákladů. Aktivní vyhledávání souvisejících aktivit (konference, semináře, workshopy apod.). Nebát se dílčích změn v odborných postupech na základě získaných zkušeností. Důležitost komunikace, vzájemné důvěry a participace všech zúčastněných partnerů na realizaci projektu.

19 Děkuji za pozornost. Zajímavé odkazy: www.mensa.cz www.centrumnadani.cz www.talent-nadani.cz www.nadanedeti.cz


Stáhnout ppt "Projekt „Cestička k úspěchu“ město Šumperk Partnerství Comenius Regio město Prievidza 2009 - 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google