Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vážení rodiče, milí přátelé školy, dovolte mi, abych vám na internetových stránkách školy přiblížil myšlenky, teoretická východiska a principy, jejichž.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vážení rodiče, milí přátelé školy, dovolte mi, abych vám na internetových stránkách školy přiblížil myšlenky, teoretická východiska a principy, jejichž."— Transkript prezentace:

1 Vážení rodiče, milí přátelé školy, dovolte mi, abych vám na internetových stránkách školy přiblížil myšlenky, teoretická východiska a principy, jejichž snoubením v praktickém vyjádření vznikla před devadesáti lety vzdělávací metoda – daltonský laboratorní plán, metoda, kterou uvedla v život školní, vzdělávací paní Helena Parkhurstová. Ačkoli byly snahy o proměnu ve školním prostředí v toku času mnohdy vedeny zcela nezištně, s výrazným akcentem na harmonický rozvoj dítěte, stále trvá snaha dospělých řídit dění ve škole s jistým omezením svobodné volby a výběru pro dítě, zodpovědného dětského jednání, projevu dětské samostatnosti a spolupráce. Jeví se mi jako potřebné nabídnout vám, milí čtenáři, pohled do školního světa, v němž jsou principy uvědomělé svobody, samostatnosti, spolupráce a zodpovědnosti pilíři veškerého dění v rozvoji a proměnách dětské osobnosti v bytost dospělou a zralou. Jelikož jsem nabyl pouze teoretického povědomí o daltonském plánu a navštívil školu využívající tuto vzdělávací metodu, nemohu býti pro vás tím nejlepším průvodcem. Přesto se pokusím provést vás světem, v němž se může brzy cítit dobře i vaše dítě, vaše ratolest společně s vámi, neboť hledání a nalézání dobrých metod pro vaše děti jest prvořadou snahou kantorů v onom toku času… Vše dobré vám přeje Marek Burian

2 Daltonský plán aneb ať žije škola! zodpovědná svoboda, samostatnost, spolupráce

3 Tajemství a samotný zdárný projev moudrých rozhodnutí spočívá v dobrém počátečním úsudku a vhodné konstelaci všeho, co se vztahuje k aktu rozumu, citu, vůle a intuice, jenž se může projevit v moudrém rozhodování a konání ve škole.

4 Pravděpodobně radostné, rázné vykročení pedagogů a žáků do tehdy nově vybudované chuchelské školy stalo se inspirující ozvěnou minulosti. Současná škola, její učitelé a personál, nabízí dětem osvědčené, kvalitní služby. Kam a jak kráčet dále?

5 Vnímat školu stabilně a trvale jako atraktivní místo pro většinu žáků, učitelů či dalších zaměstnanců je snem mnoha zainteresovaných v oblasti školního vzdělávání. Existuje nespočet cest k splnění snu o „škole snů“. Existuje nespočet cest k splnění snu o „škole snů“. Existuje nespočet cest v školním prostředí, na nichž téměř neexistuje riziko. Existuje nespočet cest v školním prostředí, na nichž téměř neexistuje riziko. Existuje nespočet cest, po nichž lze kráčet školním prostředím pouze s jistou dávkou rizika. Existuje nespočet cest, po nichž lze kráčet školním prostředím pouze s jistou dávkou rizika. Existuje naše škola a její cesta životem. Jaká je to cesta? Existuje naše škola a její cesta životem. Jaká je to cesta?

6 Cesty z říše snů ke „škole snů“ Cesta tradiční s hravými prvky je taktéž bezpečná, přenos hotových poznatků z učitelovy mysli se zvolenou hravost í však mnohdy upozaďuje a nerozvíjí dětskou kreativitu a tlumí zvídavost. Cesta tradiční s hravými prvky je taktéž bezpečná, přenos hotových poznatků z učitelovy mysli se zvolenou hravost í však mnohdy upozaďuje a nerozvíjí dětskou kreativitu a tlumí zvídavost. Cesta méně tradiční s pozlátkem novoty je atraktivní pouze pro krátkodobě efektní školní život, v němž však chybí efektivní trvalost. Cesta méně tradiční s pozlátkem novoty je atraktivní pouze pro krátkodobě efektní školní život, v němž však chybí efektivní trvalost. Cesta tradiční a schůdná je bezpečná, opakovaně však vystavena je otázce atraktivnosti pro většinu přítomných, zúčastněných. Cesta tradiční a schůdná je bezpečná, opakovaně však vystavena je otázce atraktivnosti pro většinu přítomných, zúčastněných.

7 Riskantní cesta vedoucí mezi školními lavicemi v našich možnostech a v současné konstelaci Frontálnímu, projektovému, skupinovému, „rodinnému“ vyučování je možno nasadit korunu atraktivnosti v duchu svobody, samostatnosti a spolupráce. Frontálnímu, projektovému, skupinovému, „rodinnému“ vyučování je možno nasadit korunu atraktivnosti v duchu svobody, samostatnosti a spolupráce. Existuje schůdné, obtížné, ve své přitažlivosti trvale udržitelné směřování ke „škole snů“... Existuje schůdné, obtížné, ve své přitažlivosti trvale udržitelné směřování ke „škole snů“...

8 Daltonský plán

9 Děti se učí především tím, čím žijí, v domácím prostředí i ve škole. Uchováváme si 10% z toho, co si přečteme, 20% z toho, co slyšíme, 30% z toho, co vidíme, 50% z toho, co vidíme a slyšíme, 80% z toho, co sami říkáme (o čem diskutujeme), 90% z toho, co sami děláme.

10 Jedna z cest vede z převládající transmisivní výuky k výuce, v níž jsou vědomosti získávány vlastní aktivní činností. „Dalton není žádnou metodou, žádným systémem. Dalton je vlivem, způsobem života.“ Helena Parkhurstová

11 Autorka daltonského plánu, daltonské organizace výuky - americká pedagožka Helena Parkhurstová (1886 - 1973) - své představy o vzdělávání nabídla čtenářům v knize Education on The Dalton Plan vydané v roce 1922. V knize autorka uvedla tři základní principy, z nichž mají vycházet školní činnosti. □ Princip svobody □ Princip samostatnosti □ Princip spolupráce

12 Princip zodpovědné svobody Dítě je ve škole svobodné v možnosti volby činnosti i ve způsobu jejího provedení v tzv. daltonské fázi vyučování. Dítě je ve škole svobodné v možnosti volby činnosti i ve způsobu jejího provedení v tzv. daltonské fázi vyučování. Dítě si nemůže dělat, co chce, nýbrž je vedeno tak, aby účinně a zodpovědně využívalo nabídnuté volnosti. Dítě si nemůže dělat, co chce, nýbrž je vedeno tak, aby účinně a zodpovědně využívalo nabídnuté volnosti. Dítě se s dostatkem svobody při práci učí zároveň zodpovědnosti. Dítě se s dostatkem svobody při práci učí zároveň zodpovědnosti. Dítě je svobodné ve vlastním časovém rozvrhu nabízených činností a ve vlastním zvoleném tempu práce ve škole. Dítě je svobodné ve vlastním časovém rozvrhu nabízených činností a ve vlastním zvoleném tempu práce ve škole.

13 Svoboda s hranicemi V rámci daltonského vyučování představuje vnější svoboda prostředek pro dosažení svobody vnitřní. Vnější svoboda je tedy výchovným prostředkem. Neexistuje neomezená svoboda. Dát dětem svobodu ve smyslu „freedom“ znamená zbavit je tlaku rodičů a učitelů a vložit jej na ně samé. Daltonský plán definuje svobodu jako svobodu volby neoddělitelně spojenou s odpovědností za tuto volbu. Tato odpovědnost často vyvolává strach.

14 Princip samostatnosti Dítě se ve škole nespoléhá pouze na vedení učitele, jeho aktivity jsou v daltonském plánu směřovány k samostatnému konání. Dítě se ve škole nespoléhá pouze na vedení učitele, jeho aktivity jsou v daltonském plánu směřovány k samostatnému konání. Dítě vnímá učitele jako skutečného poradce, koordinátora činnosti. Dítě vnímá učitele jako skutečného poradce, koordinátora činnosti. Dítě se učí spoléhat samo na sebe („odložená pozornost“ - viz kompetence daltonského učitele). Dítě se učí spoléhat samo na sebe („odložená pozornost“ - viz kompetence daltonského učitele). Dítě kráčí k úspěchu v samostatné práci s naprosto jasně stanovenými pravidly. Dítě kráčí k úspěchu v samostatné práci s naprosto jasně stanovenými pravidly.

15 Princip spolupráce Dítě má pracovat nikoli pod vedením učitele, nýbrž se očekává, že bude ve svém vzdělávání spolupracovat s učitelem a s ostatními spolužáky. Dítě má pracovat nikoli pod vedením učitele, nýbrž se očekává, že bude ve svém vzdělávání spolupracovat s učitelem a s ostatními spolužáky. Dítě k naplnění principu spolupráce potřebuje Dítě k naplnění principu spolupráce potřebuje a) zorganizování práce pedagogem, a) zorganizování práce pedagogem, b) stanovení termínů odevzdání práce, b) stanovení termínů odevzdání práce, c) možnost získat všechny potřebné materiály, c) možnost získat všechny potřebné materiály, d) být vybaveno všemi možnými nápovědami, jinou možnou pomocí, vhodným prostředím uzpůsobeným tak, aby mělo možnost „SPOLU-pracovat“ na úkolech se spolužáky, d) být vybaveno všemi možnými nápovědami, jinou možnou pomocí, vhodným prostředím uzpůsobeným tak, aby mělo možnost „SPOLU-pracovat“ na úkolech se spolužáky, e) pocítit jistotu, že je v jeho dětských silách zvolenou práci úspěšně zakončit. e) pocítit jistotu, že je v jeho dětských silách zvolenou práci úspěšně zakončit.

16 Příznivou atmosféru ve škole daltonského typu podporuje nový vztah učitele a žáka v daltonském typu vyučování, v němž učitel získává roli poradce, nový vztah učitele a žáka v daltonském typu vyučování, v němž učitel získává roli poradce, žákova aktivita ve škole, jež je posílena v žákově svobodné volbě vlastního tempa práce, žákova aktivita ve škole, jež je posílena v žákově svobodné volbě vlastního tempa práce, svobodná volba postupu v získávání poznatků či informací, svobodná volba postupu v získávání poznatků či informací, přiměřenost nabízených činností, která umožňuje základní poznatky uchopit a použít s porozuměním všem dětem, přiměřenost nabízených činností, která umožňuje základní poznatky uchopit a použít s porozuměním všem dětem, přítomnost vzájemného pomáhání si s učivem v daltonském vyučování, v době realizace projektů či ve dnech klasického frontálního vyučování. přítomnost vzájemného pomáhání si s učivem v daltonském vyučování, v době realizace projektů či ve dnech klasického frontálního vyučování.

17 P E N S U M - srdce celého experimentu

18 Pojem „pensum“ v daltonském vyučování Pensum ukazuje, které učební obsahy by měl žák za určité období zpracovat, zvládnout nebo se v nich jinak orientovat. Pensum ukazuje, které učební obsahy by měl žák za určité období zpracovat, zvládnout nebo se v nich jinak orientovat. Pensum je důležité, neboť žákovi umožňuje mít přehled o vyučovacím obsahu v jeho postupném ročníku. Pensum je důležité, neboť žákovi umožňuje mít přehled o vyučovacím obsahu v jeho postupném ročníku. Pensum musí zcela jasně ozřejmovat, co je a bude vyžadováno, s jakými obtížemi se může žák při jeho plnění setkat. Pensum musí zcela jasně ozřejmovat, co je a bude vyžadováno, s jakými obtížemi se může žák při jeho plnění setkat. Pensum (vyučovací obsah) by mělo být vyvěšeno pro všechny přítomné na speciálním místě ve škole. Pensum (vyučovací obsah) by mělo být vyvěšeno pro všechny přítomné na speciálním místě ve škole. Pensum může mít řadu podob – pensum učební, pensum procvičovací, pensum samostatného zpracování tématu z určitého předmětu apod. Pensum může mít řadu podob – pensum učební, pensum procvičovací, pensum samostatného zpracování tématu z určitého předmětu apod.

19 Celkový přehled o veškerém vyučovacím obsahu pro žáka Contract Smlouva pro celoroční práci Period Období pro týdenní práci Assignment Úkol pro měsíční práci Unit Jednotka pro denní práci Jednotlivá pensa

20 SMLOUVA ÚKOL OBDOBÍ JEDNOTKA

21 Pracovní list – daltonský úkol Jeho součástí jsou tři základní části: a) povinné úkoly b) volitelné úkoly c) extra úkoly Povinnou část tvoří úkoly, jež jsou kostrou, základem učiva, tedy musí být zvládnuty všemi žáky ve třídě či skupině! Volitelné úkoly již umožňují diferencovat mezi žáky ve třídě či skupině, žák si musí zvolit tolik volitelných úkolů, aby dosáhl ve spojení s vypracovanými povinnými úkoly dostatečný počet bodů pro celkové příznivé hodnocení práce. Důležitá je samozřejmě ona možnost volby a výběru. Extra úkoly jsou již pro žáky jistou nadstavbou, která napomáhá budovat hlubší vhled do problematiky oboru, předmětu ve škole. Mohou mít i jistý uvolňující charakter. Pracovní list – daltonský úkol – bývá obvykle učitelem vypracován pro žáka na tři až pět vyučovacích hodin. Aby žáci dokázali s tímto úkolem zdárně pracovat, je nutné, aby učitel v první vyučovací hodině tohoto daltonského úkolu jasně, srozumitelně vysvětlil žákům jejich činnost na úkolu a ozřejmil jim vše potřebné pro jeho zdárné vypracování. V poslední hodině tohoto úkolu se objasňují nesrovnalosti, omyly vzniklé při práci, opravují se chyby, aby posléze nastal čas pro test – ověření znalostí získaných v daltonském (dlouhodobém) úkolu. Daltonský úkol nenahrazuje výklad. Výkladová část hodiny je důležitým základem pro následnou práci na daltonském úkolu. Může být však jeho součástí, v němž se snoubí samostatnost, spolupráce i frontální prvek vyučování - výklad. Daltonský úkol se realizuje v rámci tzv. daltonského bloku (doba dvou vyučovacích hodin) nebo dlouhodobého daltonského úkolu (3 – 5 vyučovacích hodin) nebo daltonského dne. Způsoby provádění „daltonského úkolu“ jsou stále otevřené, jelikož se nejedná o uzavřený systém, ale systém stálé proměny a připravenosti věci měnit, zdokonalovat, přibližovat dětskému prožívání.

22 Používání barev pro označení jednotlivých dnů sedmidenní pondělí úterý středa čtvrtek pátek

23 Barvy dnů – přehledný prostředek komunikace ve školním týdnu Každý den v týdnu má svou vlastní barvu, která usnadňuje nejmladším dětem ve škole orientaci v týdenním rozložení školních aktivit. Každý den v týdnu má svou vlastní barvu, která usnadňuje nejmladším dětem ve škole orientaci v týdenním rozložení školních aktivit. Barvy dnů jsou neměnné a jejich důsledné používání vede děti k zřetelnějšímu uchopení času tráveného ve škole, později se jejich používání může projevit v žákově schopnosti organizovat si efektivně vlastní aktivity ve školním týdnu, měsíci, roce. Barvy dnů jsou neměnné a jejich důsledné používání vede děti k zřetelnějšímu uchopení času tráveného ve škole, později se jejich používání může projevit v žákově schopnosti organizovat si efektivně vlastní aktivity ve školním týdnu, měsíci, roce.

24 Kartičky denního, týdenního režimu

25 Používání kartiček v denním či týdenním režimu je součástí řízení třídy a umožňuje jednoduchým způsobem děti vtáhnout do organizace dne, v němž mohou prožít pocit spoluzodpovědnosti za proces konaný ve škole, je součástí řízení třídy a umožňuje jednoduchým způsobem děti vtáhnout do organizace dne, v němž mohou prožít pocit spoluzodpovědnosti za proces konaný ve škole, vhodně a účinně rozvíjí samostatnost dítěte a eliminuje nebezpečí jeho možného „tápání“ v oblasti činností ve škole, vhodně a účinně rozvíjí samostatnost dítěte a eliminuje nebezpečí jeho možného „tápání“ v oblasti činností ve škole, umožňuje snadněji a přehledněji plánovat denní či týdenní aktivity, činnosti. umožňuje snadněji a přehledněji plánovat denní či týdenní aktivity, činnosti.

26 Příklady různých modelů tabulí Tabule jednoduchým způsobem zobrazuje splněné úkoly, v nejvyšší vodorovné linii jsou různé aktivity, svisle vlevo jsou jména či fotografie dětí. Tabule jako kontrolní model Úkol je pro děti ukončen tím, že ke svému jménu na tabuli označí ukončenou aktivitu např. špendlíkem, kolíčkem apod. Tabule jako model plánování Špendlíky, kolíčky či magnetky v barvě dne děti před plněním úkolu umístí do průsečíku svého jména jména a volné aktivity. Po splnění úkolu lze vedle stávajícího označení umístit ještě jeden špendlík, kolíček či magnet téže barvy znázorňující ukončení práce na úkolu. Tabule pro volbu zadání Děti umisťují špendlíky, kolíčky či magnetky na tabuli pouze po vypracování tzv. volitelných úkolů.

27

28 Pracovní tabule

29

30 Ukázka tabule splněných úkolů čtyř žáků – děti vypracovávaly šest úkolů z uvedených předmětů. Tabule názorně ukazuje počet splněných či nesplněných úkolů. Předmět Jméno Český jazyk ZeměpisDějepis Mate - matika Iva                          Mirek               Soňa                      Jan                       

31 Kompetence daltonského učitele Jsme schopni se změnit? vůdce procesu x kouč procesu má zodpovědnost x předá zodpovědnost učí všechny kroky x podněcuje vlastní iniciativu stejné téma, stejné tempo x diferenciace dlouhé instrukce x krátké instrukce přímá pomoc x odložená pozornost Odložená pozornost je v samostatné práci dítěte důležitým okamžikem, při němž se musí spolehnout samo na sebe – učitel po určitou dobu není pro dítě tzv. k dispozici, dítě si musí poradit samo nebo může požádat o pomoc spolužáka. Touto „odloženou pozorností“ se posiluje jeho samostatné jednání.

32 Kompetence daltonského učitele Rozdíl mezi vysvětlením vysvětlením Učitel se přesně řídí tím, co je napsané v zadání. Učitel prezentuje své vlastní znalosti. instrukcemi instrukcemi Učitel dělá to, co je pro žáky nezbytné. Učitel podněcuje převzetí iniciativy.

33 Kompetence daltonského učitele Zodpovědnost Učitel poskytuje dětem možnost, aby se samy rozhodly. Učitel sleduje jejich kompetence, neorganizuje soutěž. Je koučem procesu. Spolehnout se sám na sebe Učitel podněcuje studenty, aby sami nalezli řešení problémů. Učitel vytváří takové úlohy, které mohou žáci řešit samostatně. Podněcuje vlastní uvažování. Kooperace Učitel používá kooperativní studijní metody. Učitel vytváří úlohy, které žáky přimějí spolupracovat. Učí žáky, že jim mohou pomoci kvality ostatních žáků. Diferenciace Učitel respektuje a bere v úvahu jakékoliv rozdíly mezi dětmi. Učitel zadává instrukce v několika úrovních. Rozpozná různé učební styly, dle nich vytváří úlohy.

34 Krátký exkurz do škol s daltonským způsobem výuky, s daltonskými prvky ve vyučování

35 Brno - místo znovuzrození daltonských škol v druhé polovině devadesátých let minulého století v České republice Asociace základních daltonských škol – pilotní školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17; Základní škola a Mateřská škola Brno, Základní škola a Mateřská škola Brno, Chalabalova 2; Chalabalova 2; Základní škola a mateřská škola Brno, Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b; Křídlovická 30b; Základní škola Mutěnická Brno, Základní škola Mutěnická Brno, Mutěnická 23. Mutěnická 23.

36

37 Možnosti využití daltonského laboratorního plánu v naší škole… Největší nebezpečí není v tom, že zamíříme příliš vysoko a nedosáhneme. Největší nebezpečí tkví v tom, že zamíříme nízko a dosáhneme. Michelangelo Buonarroti Michelangelo Buonarroti

38 Informační zdroje, použitá literatura, použité prameny Wenke, H. - Röhner, R.: Ať žije škola. Daltonská výuka v praxi. Paido, Brno 2000. Wenke, H. - Röhner, R.: Ať žije škola. Daltonská výuka v praxi. Paido, Brno 2000. Röhner, R. – Wenke, H.: Daltonské vyučování. Stále živá inspirace. Paido, Brno 2003. Röhner, R. – Wenke, H.: Daltonské vyučování. Stále živá inspirace. Paido, Brno 2003. Rýdl, K.: Jak dosáhnout spoluzodpovědnosti žáka. Agentura Strom, Praha 1998. Rýdl, K.: Jak dosáhnout spoluzodpovědnosti žáka. Agentura Strom, Praha 1998. Václavík, V. a kol.: Otevřené vyučování na příkladu vzdělávacího programu pro 3. ročník ZŠ. Agentura Strom, Praha 1997. Václavík, V. a kol.: Otevřené vyučování na příkladu vzdělávacího programu pro 3. ročník ZŠ. Agentura Strom, Praha 1997. www.zshusovabrno.cz/dalton-na-nasi-skole/ www.zshusovabrno.cz/dalton-na-nasi-skole/ www.zshusovabrno.cz/dalton-na-nasi-skole/ www.chalabalova.cz www.chalabalova.cz www.chalabalova.cz http://workaholic.bloguje.cz/ http://workaholic.bloguje.cz/ http://workaholic.bloguje.cz/ www.daltoninternational.org www.daltoninternational.org www.daltoninternational.org Fotografie z holandských i českých daltonských škol, loga ad. Fotografie z holandských i českých daltonských škol, loga ad.


Stáhnout ppt "Vážení rodiče, milí přátelé školy, dovolte mi, abych vám na internetových stránkách školy přiblížil myšlenky, teoretická východiska a principy, jejichž."

Podobné prezentace


Reklamy Google