Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Národní institut pro další vzdělávání přímořízená organizace MŠMT celostátní působnost – krajská pracoviště v celé ČR příprava a realizace vzdělávacích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Národní institut pro další vzdělávání přímořízená organizace MŠMT celostátní působnost – krajská pracoviště v celé ČR příprava a realizace vzdělávacích."— Transkript prezentace:

1 1 Národní institut pro další vzdělávání přímořízená organizace MŠMT celostátní působnost – krajská pracoviště v celé ČR příprava a realizace vzdělávacích akcí pro učitele státní garance kvality DVPP příprava a realizace projektů, převážně z ESF Programovací období 2004 – 2006 Brána jazyků Úspěšný ředitel Koordinátor

2 2 Zavádění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) do praxe motto: „Na školní vzdělávací program nejste sami.“

3 3 Základní údaje o národním projektu Finanční prostředky: Operační program Rozvoj lidských zdrojů, Priorita 3, opatření 3.1. Projekt je hrazen ze 75 % z ESF a z 25 % ze státního rozpočtu, finanční částka: ,- Kč Cíl: Zavádění RVP ZV pomocí metodické podpory při tvorbě ŠVP ZV školami Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci ze škol poskytujících úplné základní vzdělání (mimo pražské školy) Doba trvání projektu: Od do Partner projektu: Výzkumný ústav pedagogický v Praze

4 4 Aktivity národního projektu Koordinátor Vzdělávání budoucích školitelů (8 až 10denní) Semináře pro koordinátory tvorby ŠVP v rozsahu 6 dnů (48 hodin) Akce na zakázku pro pedagogický sbor jedné školy v rozsahu 3 dnů (24 hodin) „Pomoc školám“ (odborná pomoc k tvorbě ŠVP ve formě telefonických, písemných a osobních konzultací) Minikonference a workshopy pro koordinátory ŠVP ZV Sborník národního projektu Koordinátor Výzkum realizovaný agenturou STEM

5 5 Výstupy národního projektu Koordinátor 199 Akcí na zakázku, proškoleno 4218 pedagogů 157 Seminářů pro koordinátory tvorby ŠVP ZV, proškoleno 3268 koordinátorů ŠVP ZV 50 Workshopů pro koordinátory, 680 absolventů 6 minikonferencí, 301 absolventů 268 osobních konzultací 3600 ks Sborníků národního projektu Koordinátor 3800 ks RVP ZV a Manuálu pro tvorbu ŠVP ZV V anketě ve Výzkumu odpovědělo 1416 respondentů Monitorovací indikátor: celkem podpořeno 8467 osob, plán 5172

6 6 Mgr. Lucie Holacká Národní institut pro další vzdělávání tel.: , web: Děkuji za pozornost.

7 7 Mgr. Jana Šístková ZŠ Plzeň

8 8 Rozvoj specifických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství za účelem zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ a VOŠ

9 9 Cíl projektu: Rozvoj jazykových a metodických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství Studium bylo hrazeno z prostředků ESF (75 %) a MŠMT (25 %) – Kč Doba realizace projektu – říjen 2005 – únor 2008 Celkem podpořených osob

10 10 1. cílová skupina – kvalifikovaní učitelé bez příslušné způsobilosti k výuce cizího jazyka Výsledky a výstupy: 847 učitelů, 52 skupin celorepublikově 200 hodin výuky

11 11 2.cílová skupina – kvalifikovaní učitelé s příslušnou způsobilostí k výuce cizího jazyka Výsledky a výstupy – 353 učitelů, 21 skupin celorepublikově 2.cílová skupina – kvalifikovaní učitelé s příslušnou způsobilostí k výuce cizího jazyka Výsledky a výstupy – 353 učitelů, 21 skupin celorepublikově 30 hodin výuky

12 12 3. cílová skupina – ostatní odborní a pedagogičtí pracovníci ve školství Výsledky a výstupy – učitelů, 357 skupin celorepublikově 150 hodin výuky

13 13 Počty frekventantů podle jazyků v krajích ČBBRHKJIKVLIOLOSPAPLStČÚnLZLCelkem Angličtina Němčina Francouzština Celkem

14 14 Počet absolventů národního projektu BJ podle cílových skupin a studovaného jazyka Cílová skupina1. CS2. CS3. CSJ JazykAJNJFJ AJNJFJ AJNJFJ Součet CELKEM62412%2585% % SUMA všech abs Celkový počet absolventů podle jazyka Počet absolventůPočet v procentech AJ ,3% NJ5009,3% FJ721,3%

15 15 Výsledky a výstupy Úspěšní absolventi zkoušek celkem: 5356 Osvědčení s doložkou o částečné způsobilosti k výuce cizího jazyka získalo 541 učitelů Více než 1000 škol v ČR komunikuje se zahraničními partnery, účastníci projektu v jejich řadách Ilustrovaná metodická brožura pro výuku ve škole – „Brána jazyků 2005 – 2007“ (5 000 výtisků)

16 16 Mgr. Anna Kameníčková Národní institut pro další vzdělávání tel.: , Web: Děkuji za pozornost.

17 17 Ing. Eva Píšová Gymnázium a SOŠ Pg, Liberec

18 18 Model vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení motto: „Projekt Úspěšný ředitel – cesta k úspěšné škole.“

19 19 Základní údaje o národním projektu Finanční prostředky: Operační program Rozvoj lidských zdrojů, Priorita 3, opatření 3.1. Projekt je hrazen ze 75 % z ESF a z 25 % ze státního rozpočtu, finanční částka: ,- Kč Cíl: Vytvořit model vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení a jeho ověření v praxi. Cílová skupina: Vedoucí pracovníci úplných škol poskytujících základní vzdělávání, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol Doba trvání projektu: Od do

20 20 Aktivity projektu Hodiny výuky Počet podpořených osob 1 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (FS II) Funkční průběžné další vzdělávání (FPDV)

21 FS I I. 1. běh 2. běh XII. FS II IV. V. FPDV IX. VI. Časové rozvržení jednotlivých částí projektu - realizace aktivit

22 22 Výstupy projektu 1Vydání studijních materiálů18 2Výběr a odborná příprava lektorů420 3 Proškolení klientů v rozsahu předepsané časové dotace Vydání sborníků závěrečných prací v rámci ČR 15 5Závěrečný hodnoticí seminář1

23 23 Mgr. Jozef Kubáň Národní institut pro další vzdělávání tel.: , web: Děkuji za pozornost.

24 24 Ing. Zuzana Chvojková ředitelka ZŠ Kladno

25 25 motto: „Neopakujte naše chyby.“

26 26 Nejprve malá anketa Opravdu je forma projektu pro řešení vašeho problému ta nejefektivnější? Máte ve vaší organizaci kapacity na realizaci takového projektu? Nezávisí celý projekt pouze na 1-2 agilních pracovnících? Je s ním ztotožněna většina těch, kteří jej budou realizovat? Víte, jaké máte šance na úspěšné přijetí? Půjde v případě nepřijetí alespoň část projektu zrealizovat jiným způsobem, tj. všechna práce přípravného týmu nebude zbytečná?

27 27 S čím zacházet opatrně… Kaskádový systém školení Vyhoření a únava realizačního týmu Čas!!! „Být ve vleku změn“ Komunikace uvnitř organizace (informovanost celého týmu) Média!!!

28 28 Co určitě doporučujeme … Komunikace je na předním místě! Stanovit jasné kompetence a činnosti členů týmu Nahlížet v průběhu projektu do projektové žádosti Průběžně projekt monitorovat a vyhodnocovat Být vždy připraven na to „nejhorší“ a být o krok dopředu Být svému týmu kdykoliv k dispozici, podporovat je Vnímat potřeby terénu (cílové skupiny) a projekt přizpůsobit Dobré odborné zázemí je nutností projektu Vyplatí se přístupnost k nápadům a připomínkám kolegů, lektorů, účastníků… „Skutečně“ spolupracovat s partnerem projektu Nebát se kontrol!!! Stále myslet na publicitu!!!

29 29 Publicita projektu Ukázky: plakát PF 2008

30 30

31 31 Proč projekt „ANO!“ Řešení toho, co v běžném provozu nejde Aktivizace pracovního týmu Zvyšování image organizace Získání dalších finančních prostředků Rozvoj „vlastních lidí“ i organizace jako celku

32 32 A na závěr … „Teprve na konci díla zpravidla poznáme, čím jsme vlastně měli začít.“ Blaire Pascal

33 33 A co NIDV připravuje pro PO 2007 – 2013 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost? Podpora učitele Respektování individuálních potřeb učitele, podpora učitele tzv. v tváří v tvář, v určité třídě s konkrétními žáky Systém DVPP Vytvoření návrhu systému – standardy vzdělávání, vzdělávací instituce, certifikace lektorů, hodnocení DVPP Personální politika Vytvoření systému vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti personálního řízení a jeho zavedení do praxe a další

34 34 Mgr. Jiří Nekola, ředitel Národní institut pro další vzdělávání tel.: , web: Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "1 Národní institut pro další vzdělávání přímořízená organizace MŠMT celostátní působnost – krajská pracoviště v celé ČR příprava a realizace vzdělávacích."

Podobné prezentace


Reklamy Google