Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy technik forenzních interview Jan Vučka, CFE státní zástupce Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy technik forenzních interview Jan Vučka, CFE státní zástupce Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5."— Transkript prezentace:

1 Základy technik forenzních interview Jan Vučka, CFE státní zástupce Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5

2 Význam interview jeden druh důkazu neopominutelný důkaz – doplní informace z jiných zdrojů – nahradí informace z jiných zdrojů – objasní postoje osob  podvodné jednání vždy obsahuje lidský prvek

3 Význam interview forenzní audit bývá zpravidla více zaměřený: do hloubky na jednotlivé transakce na jednání osob  často větší role interview

4 Individualita interview interview nutno přizpůsobit: povaze případu vývoji případu osobě vyslýchaného

5 Individualita interview interview nutno přizpůsobit: povaze případu vývoji případu osobě vyslýchaného osobě vyslýchajícího

6 Individualita interview interview nutno přizpůsobit: povaze případu vývoji případu osobě vyslýchaného osobě vyslýchajícího  interview nutno plánovat

7 Plánování interview opatřit co nejvíce informací předem analyzovat případ zodpovědět hlavní otázky:  jaké informace  jaké osoby  v jakém pořadí  jaké otázky

8 Plánování interview častá chyba při plánování interview: nahodilost  provádění úkonů bez plánu nevede k úspěchu

9 Plánování interview případová studie: Poškozená společnost plní ve výrobním areálu tlakové lahve plynem. Při skladování a přesunu se eviduje jen počet lahví. Lahve sčítá a do přepravního formuláře zapisuje závozník. Správnost kontroluje vrátný u brány areálu. Lahve rozvážejí společně závozník a řidič.

10 Plánování interview případová studie: Šéf skladu měl podezření na zpronevěru. Jednoho dne zjistil, že vrátný nechal projet vůz s lahvemi vrácenými od zákazníků do areálu bez kontrolního přepočtu. Společně s šéfem bezpečnosti spočetli lahve u skladu ještě před vyložením a zjistili manko oproti záznamům na formuláři. Případ oznámil na policii šéf bezpečnosti.

11 Plánování interview případová studie: v jakém pořadí vyslechnout jednotlivé osoby? kde získat další informace? jaké kontrolní mechanizmy chybí?

12 Plánování interview pořadí osob: oznamovatel/zástupce klienta nezúčastěné osoby zúčastněné osoby vedlejší pachatelé hlavní pachatel

13 Plánování interview postupovat od méně zapojených osob k více zapojeným je-li nezbytný odlišný postup, pak věnovat interview zvláštní pozornost

14 Příprava interview počet osob: jen jeden vyslýchaný jeden či více vyslýchajících  čím náročnější interview, tím spíše dva a více vyslýchajících

15 Příprava interview důvody pro vyšší počet vyslýchajících: větší autorita větší odbornost lepší orientace v případu snazší změny ve stylu výslechu snížení rizik

16 Příprava interview prostředí: vlastní pracoviště vyslýchajícího pracoviště vyslýchaného či jiné neformální místo

17 Příprava interview důvody pro interview na pracovišti vyslýchaného: neformálnější méně stresující snazší zajištění přítomnosti vyslýchaného možnost přímého pozorování procesů možnost prostudování listin

18 Příprava interview důvody pro interview na pracovišti vyslýchajícího: formálnější, vyšší autorita vyslýchajícího lepší zajištění podmínek pro výslech (klid, záznamové prostředky, diskrétnost) bezpečnější

19 Příprava interview prostředí: klidné bez rušivých prvků soukromí

20 Příprava interview prostředí: klidné bez rušivých prvků soukromí  čím náročnější interview, tím spíše uspořádat na místě pod kontrolou vyslýchajícího

21 Příprava interview styl interview: podle povahy a vývoje případu podle osobnosti vyslýchaného podle osobnosti vyslýchajícího

22 Příprava interview styl interview: podle povahy a vývoje případu podle osobnosti vyslýchaného podle osobnosti vyslýchajícího  základní styl je klidný a relativně mírný  rázný styl interview je méně účinný, než je obecná představa

23 Příprava interview styl interview ovlivňuje: pozice vyslýchaného a vyslýchajícího osobnost vyslýchaného a vyslýchajícího povaha případu zkušenosti vyslýchajícího  změna snadná jen jednosměrně  vyslýchající nesmí ztratit nervy

24 Příprava interview příprava vyslýchajícího: opatřit informace předem ujasnit si hlavní otázky případu odhadnout vyslýchaného a průběh interview připravit listiny či jiné materiály  důkazy neodhalovat dopředu a naráz

25 Příprava interview příprava vyslýchajícího: připravit si přehled otázek  vyplyne z analýzy případu  zpravidla postačí bodově  dle potřeby přizpůsobit  neodhalovat vyslýchanému

26 Příprava interview častá chyba při přípravě interview: nepřipraven přehled otázek  forenzní interview je náročný úkon, vyžaduje věnovat pozornost více činnostem současně  ne vždy lze účinně zopakovat  je nutné zodpovědět všechny otázky

27 Příprava interview příprava vyslýchajícího: připravit prostředky k zaznamenávání těsně před zahájením občerstvit paměť

28 Vlastní interview zahájení interview: navázat kontakt, představit se a podat ruku vysvětlit důvod „pomůžete mi?“  cílem je získat vyslýchaného ke spolupráci

29 Vlastní interview časté chyby při zahájení interview: příliš strohý úvod důvod podán příliš konfrontačně důvod zjevně nepravdivý nebo nápadně neurčitý

30 Vlastní interview postupovat od obecného ke konkrétnímu: posouzení osobnosti, odhad taktiky kalibrace rozpovídání na nevinné téma vyhnout se defenzivě/nespolupráci od počátku zakotvení případu věrohodnost

31 Vlastní interview jedno z vhodných obecných témat: popis vlastní pracovní pozice  každý člověk má utvořen silný názor  většina lidí se nechá přimět k hovoru  pokud se případ týká práce, získají se důležité informace pro pochopení konkrétního děje

32 Vlastní interview postupovat od volného vyprávění k dotazům: zjištění postoje a osobnosti vyslýchaného minimalizace ovlivnění výpovědi získání informací navíc

33 Vlastní interview během výpovědi: průběžně analyzovat výpověď přizpůsobovat průběh interview a skladbu otázek všechny otevřené body vyjasnit

34 Vlastní interview častá chyba během interview: nesledování obsahu výpovědi  během interview je nutné hledat nejasné a sporné body  na každý z nich je nutné reagovat

35 Vlastní interview výpověď závozníka podezřelého ze zpronevěry vracených tlakových lahví: „Řidič vždy zůstává ve voze a já nakládám lahve u zákazníků. Když jsem na jedné zastávce zjistil, že mi dvacet lahví chybí, zavolal jsem telefonem známému na vrátnici, že když potvrdí počet lahví bez kontrolování, dáme mu tisíc korun.“  došlo ke změně? co je nutné zjišťovat dál?

36 Vlastní interview výpověď závozníka podezřelého ze zpronevěry vracených tlakových lahví: „Řidič vždy zůstává ve voze a já nakládám lahve u zákazníků. Když jsem na jedné zastávce zjistil, že mi dvacet lahví chybí, zavolal jsem telefonem známému na vrátnici, že když potvrdí počet lahví bez kontrolování, dáme mu tisíc korun.“  měl být dotaz na roli řidiče

37 Vlastní interview zvláštní pozornost věnovat změnám a čemukoli nezapadajícímu do schématu: změna v úrovni detailů změna v rychlosti vyprávění změna v gramatice a stylu vyprávění vnitřní nekonzistence vnější nekonzistence

38 Vlastní interview z bulvárního tisku: „X. Y. se zachoval jako správný chlap. Když došlo k nehodě, při níž se zranila žena, X. ji svým vozem odvezl k lékařskému ošetření a počkal na jeho výsledek. S ženou je připraven se kdykoli mimosoudně vyrovnat.“  změna z aktivní role na pasivní a zpět podle citlivosti děje – příznak manipulace

39 Vlastní interview zvláštní pozornost věnovat změnám a čemukoli nezapadajícímu do schématu: výroky s výhradou neurčité výroky/odpověď na jinou otázku nápadná rigidita vyprávění plochost děje získávání času na odpověď změna v řeči těla

40 Vlastní interview výpověď podvodného příjemce dávek: „Ano, jezdil jsem v době pracovní neschopnosti na Slovensko na fotbal. Ale v podstatě jsem se jen díval.“  sám mluvčí se od výroku distancuje!

41 Vlastní interview možné známky pravdivé výpovědi: stálost v hlavních bodech, drobné odchylky v nevýznamných bodech detaily, i nesouvisející s hlavním dějem originálnost děje/postav komplikace nepochopení více smyslů

42 Vlastní interview časté chyby při vyhodnocování interview: nevěnování pozornosti příznakům klamání přeceňování rozporů a omylů  některé lháře je v podstatě nemožné odhalit

43 Vlastní interview závěr interview: dotaz na další incidenty shrnutí, ověřovací otázky případné vlastní podněty uzavření interview

44 Vlastní interview nejčastější zdroje chyb: osobní antipatie, nezachování klidu nerozlišování vnímaných faktů, faktů z doslechu, domněnek a hodnocení neujasnění potřebných informací nedůslednost při dotazování nesledování souvislostí s jinými důkazy malý prostor pro vyslýchaného

45 Vlastní interview úplná výpověď účetního podezřelého ze zpronevěry: „Co je mi kladeno za vinu, je pravda. Kde skončily peníze, nevím. Nenapadá mne, co bych ještě k věci mohl dodat.“  naprostá pasivita vyslýchajícího  nekladeny žádné doplňující otázky, ač pachatel výpověď přímo neodmítl

46 Související činnosti zaznamenávání interview zaznamenávání jiného děje

47 Související činnosti zaznamenávání interview zaznamenávání jiného děje  předpokládat spíše vážnější následky  nezatěžovat zbytečnými informacemi, avšak raději zaznamenat zbytečně mnoho než zbytečně málo  vyvarovat se myšlenkových skoků

48 Zaznamenávání interview výpověď svědka výtržnosti: „Nejagresivnější mladík se napřáhl nohou ke kopu a sklo se pak vysypalo.“  vynechán děj mezi napřáhnutím a rozbitím skla

49 Zaznamenávání interview popis podvodu podle usnesení o zahájení trestního stíhání: „Obviněný objednal zboží a dohodl jeho zaplacení bankovním převodem. Při převzetí zboží se prokázal stejnopisem příkazu k úhradě s razítkem banky.“  chybí vznik škody a uvedení v omyl!  klíčové body musí být nejen objasněny, ale také zapsány nebo převedeny do reportů

50 Základy technik forenzních interview Association of Certified Fraud Examiners http://www.acfe.com/


Stáhnout ppt "Základy technik forenzních interview Jan Vučka, CFE státní zástupce Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google