Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy technik forenzních interview Jan Vučka, CFE státní zástupce Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy technik forenzních interview Jan Vučka, CFE státní zástupce Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5."— Transkript prezentace:

1 Základy technik forenzních interview Jan Vučka, CFE státní zástupce Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5

2 Význam interview jeden druh důkazu neopominutelný důkaz – doplní informace z jiných zdrojů – nahradí informace z jiných zdrojů – objasní postoje osob  podvodné jednání vždy obsahuje lidský prvek

3 Význam interview forenzní audit bývá zpravidla více zaměřený: do hloubky na jednotlivé transakce na jednání osob  často větší role interview

4 Individualita interview interview nutno přizpůsobit: povaze případu vývoji případu osobě vyslýchaného

5 Individualita interview interview nutno přizpůsobit: povaze případu vývoji případu osobě vyslýchaného osobě vyslýchajícího

6 Individualita interview interview nutno přizpůsobit: povaze případu vývoji případu osobě vyslýchaného osobě vyslýchajícího  interview nutno plánovat

7 Plánování interview opatřit co nejvíce informací předem analyzovat případ zodpovědět hlavní otázky:  jaké informace  jaké osoby  v jakém pořadí  jaké otázky

8 Plánování interview častá chyba při plánování interview: nahodilost  provádění úkonů bez plánu nevede k úspěchu

9 Plánování interview případová studie: Poškozená společnost plní ve výrobním areálu tlakové lahve plynem. Při skladování a přesunu se eviduje jen počet lahví. Lahve sčítá a do přepravního formuláře zapisuje závozník. Správnost kontroluje vrátný u brány areálu. Lahve rozvážejí společně závozník a řidič.

10 Plánování interview případová studie: Šéf skladu měl podezření na zpronevěru. Jednoho dne zjistil, že vrátný nechal projet vůz s lahvemi vrácenými od zákazníků do areálu bez kontrolního přepočtu. Společně s šéfem bezpečnosti spočetli lahve u skladu ještě před vyložením a zjistili manko oproti záznamům na formuláři. Případ oznámil na policii šéf bezpečnosti.

11 Plánování interview případová studie: v jakém pořadí vyslechnout jednotlivé osoby? kde získat další informace? jaké kontrolní mechanizmy chybí?

12 Plánování interview pořadí osob: oznamovatel/zástupce klienta nezúčastěné osoby zúčastněné osoby vedlejší pachatelé hlavní pachatel

13 Plánování interview postupovat od méně zapojených osob k více zapojeným je-li nezbytný odlišný postup, pak věnovat interview zvláštní pozornost

14 Příprava interview počet osob: jen jeden vyslýchaný jeden či více vyslýchajících  čím náročnější interview, tím spíše dva a více vyslýchajících

15 Příprava interview důvody pro vyšší počet vyslýchajících: větší autorita větší odbornost lepší orientace v případu snazší změny ve stylu výslechu snížení rizik

16 Příprava interview prostředí: vlastní pracoviště vyslýchajícího pracoviště vyslýchaného či jiné neformální místo

17 Příprava interview důvody pro interview na pracovišti vyslýchaného: neformálnější méně stresující snazší zajištění přítomnosti vyslýchaného možnost přímého pozorování procesů možnost prostudování listin

18 Příprava interview důvody pro interview na pracovišti vyslýchajícího: formálnější, vyšší autorita vyslýchajícího lepší zajištění podmínek pro výslech (klid, záznamové prostředky, diskrétnost) bezpečnější

19 Příprava interview prostředí: klidné bez rušivých prvků soukromí

20 Příprava interview prostředí: klidné bez rušivých prvků soukromí  čím náročnější interview, tím spíše uspořádat na místě pod kontrolou vyslýchajícího

21 Příprava interview styl interview: podle povahy a vývoje případu podle osobnosti vyslýchaného podle osobnosti vyslýchajícího

22 Příprava interview styl interview: podle povahy a vývoje případu podle osobnosti vyslýchaného podle osobnosti vyslýchajícího  základní styl je klidný a relativně mírný  rázný styl interview je méně účinný, než je obecná představa

23 Příprava interview styl interview ovlivňuje: pozice vyslýchaného a vyslýchajícího osobnost vyslýchaného a vyslýchajícího povaha případu zkušenosti vyslýchajícího  změna snadná jen jednosměrně  vyslýchající nesmí ztratit nervy

24 Příprava interview příprava vyslýchajícího: opatřit informace předem ujasnit si hlavní otázky případu odhadnout vyslýchaného a průběh interview připravit listiny či jiné materiály  důkazy neodhalovat dopředu a naráz

25 Příprava interview příprava vyslýchajícího: připravit si přehled otázek  vyplyne z analýzy případu  zpravidla postačí bodově  dle potřeby přizpůsobit  neodhalovat vyslýchanému

26 Příprava interview častá chyba při přípravě interview: nepřipraven přehled otázek  forenzní interview je náročný úkon, vyžaduje věnovat pozornost více činnostem současně  ne vždy lze účinně zopakovat  je nutné zodpovědět všechny otázky

27 Příprava interview příprava vyslýchajícího: připravit prostředky k zaznamenávání těsně před zahájením občerstvit paměť

28 Vlastní interview zahájení interview: navázat kontakt, představit se a podat ruku vysvětlit důvod „pomůžete mi?“  cílem je získat vyslýchaného ke spolupráci

29 Vlastní interview časté chyby při zahájení interview: příliš strohý úvod důvod podán příliš konfrontačně důvod zjevně nepravdivý nebo nápadně neurčitý

30 Vlastní interview postupovat od obecného ke konkrétnímu: posouzení osobnosti, odhad taktiky kalibrace rozpovídání na nevinné téma vyhnout se defenzivě/nespolupráci od počátku zakotvení případu věrohodnost

31 Vlastní interview jedno z vhodných obecných témat: popis vlastní pracovní pozice  každý člověk má utvořen silný názor  většina lidí se nechá přimět k hovoru  pokud se případ týká práce, získají se důležité informace pro pochopení konkrétního děje

32 Vlastní interview postupovat od volného vyprávění k dotazům: zjištění postoje a osobnosti vyslýchaného minimalizace ovlivnění výpovědi získání informací navíc

33 Vlastní interview během výpovědi: průběžně analyzovat výpověď přizpůsobovat průběh interview a skladbu otázek všechny otevřené body vyjasnit

34 Vlastní interview častá chyba během interview: nesledování obsahu výpovědi  během interview je nutné hledat nejasné a sporné body  na každý z nich je nutné reagovat

35 Vlastní interview výpověď závozníka podezřelého ze zpronevěry vracených tlakových lahví: „Řidič vždy zůstává ve voze a já nakládám lahve u zákazníků. Když jsem na jedné zastávce zjistil, že mi dvacet lahví chybí, zavolal jsem telefonem známému na vrátnici, že když potvrdí počet lahví bez kontrolování, dáme mu tisíc korun.“  došlo ke změně? co je nutné zjišťovat dál?

36 Vlastní interview výpověď závozníka podezřelého ze zpronevěry vracených tlakových lahví: „Řidič vždy zůstává ve voze a já nakládám lahve u zákazníků. Když jsem na jedné zastávce zjistil, že mi dvacet lahví chybí, zavolal jsem telefonem známému na vrátnici, že když potvrdí počet lahví bez kontrolování, dáme mu tisíc korun.“  měl být dotaz na roli řidiče

37 Vlastní interview zvláštní pozornost věnovat změnám a čemukoli nezapadajícímu do schématu: změna v úrovni detailů změna v rychlosti vyprávění změna v gramatice a stylu vyprávění vnitřní nekonzistence vnější nekonzistence

38 Vlastní interview z bulvárního tisku: „X. Y. se zachoval jako správný chlap. Když došlo k nehodě, při níž se zranila žena, X. ji svým vozem odvezl k lékařskému ošetření a počkal na jeho výsledek. S ženou je připraven se kdykoli mimosoudně vyrovnat.“  změna z aktivní role na pasivní a zpět podle citlivosti děje – příznak manipulace

39 Vlastní interview zvláštní pozornost věnovat změnám a čemukoli nezapadajícímu do schématu: výroky s výhradou neurčité výroky/odpověď na jinou otázku nápadná rigidita vyprávění plochost děje získávání času na odpověď změna v řeči těla

40 Vlastní interview výpověď podvodného příjemce dávek: „Ano, jezdil jsem v době pracovní neschopnosti na Slovensko na fotbal. Ale v podstatě jsem se jen díval.“  sám mluvčí se od výroku distancuje!

41 Vlastní interview možné známky pravdivé výpovědi: stálost v hlavních bodech, drobné odchylky v nevýznamných bodech detaily, i nesouvisející s hlavním dějem originálnost děje/postav komplikace nepochopení více smyslů

42 Vlastní interview časté chyby při vyhodnocování interview: nevěnování pozornosti příznakům klamání přeceňování rozporů a omylů  některé lháře je v podstatě nemožné odhalit

43 Vlastní interview závěr interview: dotaz na další incidenty shrnutí, ověřovací otázky případné vlastní podněty uzavření interview

44 Vlastní interview nejčastější zdroje chyb: osobní antipatie, nezachování klidu nerozlišování vnímaných faktů, faktů z doslechu, domněnek a hodnocení neujasnění potřebných informací nedůslednost při dotazování nesledování souvislostí s jinými důkazy malý prostor pro vyslýchaného

45 Vlastní interview úplná výpověď účetního podezřelého ze zpronevěry: „Co je mi kladeno za vinu, je pravda. Kde skončily peníze, nevím. Nenapadá mne, co bych ještě k věci mohl dodat.“  naprostá pasivita vyslýchajícího  nekladeny žádné doplňující otázky, ač pachatel výpověď přímo neodmítl

46 Související činnosti zaznamenávání interview zaznamenávání jiného děje

47 Související činnosti zaznamenávání interview zaznamenávání jiného děje  předpokládat spíše vážnější následky  nezatěžovat zbytečnými informacemi, avšak raději zaznamenat zbytečně mnoho než zbytečně málo  vyvarovat se myšlenkových skoků

48 Zaznamenávání interview výpověď svědka výtržnosti: „Nejagresivnější mladík se napřáhl nohou ke kopu a sklo se pak vysypalo.“  vynechán děj mezi napřáhnutím a rozbitím skla

49 Zaznamenávání interview popis podvodu podle usnesení o zahájení trestního stíhání: „Obviněný objednal zboží a dohodl jeho zaplacení bankovním převodem. Při převzetí zboží se prokázal stejnopisem příkazu k úhradě s razítkem banky.“  chybí vznik škody a uvedení v omyl!  klíčové body musí být nejen objasněny, ale také zapsány nebo převedeny do reportů

50 Základy technik forenzních interview Association of Certified Fraud Examiners


Stáhnout ppt "Základy technik forenzních interview Jan Vučka, CFE státní zástupce Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google