Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychomotorický vývoj a jeho poruchy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychomotorický vývoj a jeho poruchy"— Transkript prezentace:

1 Psychomotorický vývoj a jeho poruchy

2 Principy posuzování PMV
Ff. kulturní, sociální, rodinné, genetická predispozice důležitá anamnéza, fyzikální a vývojové vyšetření (vrozené vady, obvod hlavy, tonus, reflexy) C.E.Hunt,Sudden infant Death Syndrome and Other Causes

3 Hodnocení PMV spontánní chování, pozornost, soustředění, informace rodičů, dosažení vývojových milníků, způsob hry, udržování čistoty, samostatnost

4 Hodnocení motoriky novorozenec- pánev výš, kolena pod břichem, novorozenecké reflexy 1.měs.- otáčení hlavy na stranu, chvíli udrží hlavu v rovině s tělem 3.měs. pase koně, hlava nad úrovní těla 6.měs. jistá kontrola hlavy ve všech polohách, sedí s oporou, na břiše váha na rukách, natažené paže, spontánně zvedá hlavu, z polohy na břiše na záda

5 Hodnocení motorického vývoje
7.měs. z polohy na zádech na břicho, odráží se 9.měs. sedí bez opory, plazí se, válí se, přitahuje se do stoje 10.měs. leze 11.měs. pivotuje, chodí s držením za obě ruce 12.měs. stoj s oporou, chodí za 1 ruku 18.měs. jistá chůze, shýbá se pro předměty, skáče snožmo, hází míč 2 roky běhá, chodí po schodech- nestřídá nohy, kope do míče, dřep

6 Hodnocení motorického vývoje
3 roky střídá nohy při chůzi po schodech s oporou, krátce stojí na 1 noze 4 roky střídá nohy při samostatné chůzi po schodech 5 let stojí na jedné noze min. 5s

7

8

9

10

11

12 Hodnocení sociálního vývoje a jemné motoriky
1.měs. fixuje předměty v zorném poli 4-6 týdnů usmívá se na matku 3.měs. otevírá dlań, hraje si s prsty, otáčí hlavu za zvukem, drží chrastítko, spontánně se usmívá 6.měs. ulnární úchop celou dlaní, podává si kostku z jedné ruky do druhé, radost z pozornosti 9.měs. klešťový úchop, souhra ruka-oko-noha, bojí se cizích lidí

13 Hodnocení sociálního vývoje a jemné motoriky
10.měs. mává, pomáhá při oblékání 12.měs. třese a hází předměty, náklonnost blízké osobě 15.měs. zouvá se, krmí se, pije z hrnku, staví věž ze dvou kostek 18.měs. schovává předměty, přes den suchý, jí lžící, sundavá si rukavice, ponožky, rozepíná zip, otáčí stránky, imituje čáru

14 Hodnocení sociálního vývoje a jemné motoriky
2 roky paralelní hra, v noci suchý, imituje vertikální čáru, věž ze 6 kostek, pozná 5 obrázků, vyjmenuje 3, brání svůj majetek 3 roky hra na role, skupinová hra, imituje křížek, kruh, svléká se a obléká, kromě tkaniček, staví most z kostek, přiřadí barvy, dělí se s ostatními 4 roky postaví bránu, překreslí vláček, spolupracuje 5 let pravidla hry

15 Hodnocení vývoje řeči 1 měs. vzdychání 3.měs. spontánní vokalizace 6.měs. na oslovení odpovídá hláskami 9.měs. řetězce slabik 12.měs. první slova, imituje zvuk řeči 18.měs. používá kolem 5 slov 2 roky 20 slov, rozumí jednoduché výzvě 3 roky věty, podst. jména, číslo, 200 slov 4 roky vypravuje, hovoří s ostatními 5 let 2000 slov, dobrá výslovnost

16 Příčiny poruch PMV myelinizace dozrává do dospívání prenatální- onemocnění matky (viróza, ozáření, abúzus, chronické onemocnění), poruchy placenty, anomálie dělohy, onemocnění plodu- genetické syndromy, metabolické vady, extrémní nezralost, dysplázie perinatální- HIE, adnátní infekce, aspirace mekonia, hypoglykémie, hyperbilirubinémie, porodní poranění

17 Příčiny poruch PMV postnatální- metabolické (hypoglykémie), infekce (purulentní meningitida), úrazy, otravy, zanedbávání- citová deprivace, malnutrice, týrání Vyšetření: A, fyzikální vyš.- mikrocefalie, dysmorfismy, metabolický screening, genetika, EEG, zobrazení CNS

18 Časné symptomy Svalový tonus Stranově rozdílné držení těla a pohyb Změny excitability Změny spontánní motility Perzistující typ držení a pohybu

19 Těžká mentální retardace
Příčiny- chromosomální, genetické syndromy (fragilní X, transkripční faktory), poruchy vývoje CNS, DPM, kongenitální infekce (TORCH), toxické l., familiální, perinatální příčiny, postnatální Prevalence % Manifestace-novor.: dysmorfismy, dysfce 2-4m: interakce s okolím, smysly 6-18m: hrubá motorika 2-3 roky: řeč 3-5 let: chování, jemná motorika >5 let: problémy ve škole

20 Dif.dg. mentální retardace
- Vyrovnaný deficit soc., motor., kognitivních a adaptivních dovedností Poruchy smyslů Poruchy komunikace Těžko kontrolovatelné záchvaty Progresivní neurologické poruchy (neurodegenerativní onemocnění) Autismus (stereotypy, automatismy, perseverace) DMO

21 DMO Chronická porucha motoriky, 2/1000 Prenatální ff., nedonošenci-PVL obtížné sání a polykání v novorozeneckém období a) spastická forma- relativní nehybnost, sevřené pěsti, nedrží hlavu, hyperreflexie, extenční plantární odpověď, myoklonus, nadměrný extenzorový tonus, spasticky sahá po předmětu, chůze na špičkách Spast. hemiparéza, diplegie, tetraparéza

22 DMO b) extrapyramidová forma- kojenci hypotonie, chybí kontrola hlavy, dystonie, mimovolní pohyby Ataktická forma- ovlivněno držení těla a kontrola pohybu

23 Down syndrom Incidence 1/ 95% trisomie, 5% translokace Hypotonie, plochý obličej, epikanty, mentální a růstová retardace, dysplastická pánev, srdeční vady, opičí rýha, široké a krátké ruce, hypoplázie středního článku malíčku, střevní atrézie, gotické patro V tripple testu snížený AFP a estriol a zvýšený hCG

24 Fetální alkoholový syndrom
Prevalence 0,2-1,5/1000 Dysmorfické rysy, růstová retardace, abnormality CNS

25 Řešení poruch PMV Multidisciplinární team rehabilitační a stimulační techniky- Vojtova metoda- aktivační systém reflexní lokomoce komplexní péče o celou rodinu


Stáhnout ppt "Psychomotorický vývoj a jeho poruchy"

Podobné prezentace


Reklamy Google