Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Kompetence vzdělávacích institucí Kompetence lektora ve vzdělávání dospělých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Kompetence vzdělávacích institucí Kompetence lektora ve vzdělávání dospělých."— Transkript prezentace:

1 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Kompetence vzdělávacích institucí Kompetence lektora ve vzdělávání dospělých

2 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc.

3 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. HIERARCHIE KOMPETENCÍ FIRMY Zákazník Procesuální kompetence Nabídková kompetence Základní kompetence

4 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. SIEMENS s.r.o. Základní kompetence Nabídková kompetence Procesuální kompetence Černá skříňka (zákazník) Reakce zákazníka (kupní chování) ano/ ne Vstupy Výstupy

5 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. KOMPETENCE VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Základní Sociální (Zamofing) Marketingové Nabídkové Technologické spolehlivost, otevřenost, jistota, humánní rozměr spojené nádoby (okolí) úspěch abs. = úspěch instituce produkt, sortiment výukové technologie, technické zab. výuky

6 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. ŘÍDÍCÍ KONCEPT VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Ekonomika služeb Marketingové souvislosti Pracovníci poskytující služby Produkt (služba) Uživatelé služeb Vize

7 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. PROCESUÁLNÍ KOMPETENCE FIRMY A ZÁKAZNÍK

8 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. PROCESUÁLNÍ KOMPETENCE VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE PORADENSTVÍ DOPROVODNÉ SLUŽBY ŘEŠENÍ VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB STUDIJNÍ PROGRAMY VZDĚLÁNÍ (KURZ) PRODUKT

9 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. ČTYŘI SLOŽKY MARKETINGOVÉHO MIXU VE VZDĚLÁVÁNÍ (podle Kotlera – upraveno) Marketingový mix (komplex) Postavení firmy na trhu PRODUCT Programy Kvalita Možnosti Služby PRICE Slevy Stipendia Platební období Kreditní termíny Cílový trh PROMOTION Reklama Osobní styky Publicita Záruky PLACE Kanály sdělení Lokality Stanoviště Atmosféra

10 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Tvorba produktu Standardizace a certifikace ImageAkreditace Vzdělávací produkt Celková činnost vzdělávací firmy Působení lektora Kvalita v dalším vzdělávání

11 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. TVORBA VZDĚLÁVACÍCH PRODUKTŮ Vzdělávací koncept (program) Určení cílové skupiny Zpracování vzdělávacího projektu Marketingový test produktu Diagnostika účastníků výuky OsobnostníProfesníDidaktická

12 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. TVORBA CÍLOVÝCH SKUPIN VE VZDĚLÁVÁNÍ

13 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. KRITÉRIA PRO SWOT ANALÝZU VZDĚLÁVACÍCH FIREM, VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ, PRODUKTŮ 1.Forma 2.Účastníci a skupinová dynamika 3.Lektoři a jejich vzájemná spolupráce 4.Obsahová struktura 5.Didaktická struktura a výuková strategie 6.Řízení, organizace a administrativa 7.Financování (cena) 8.Evropská dimenze

14 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc.

15 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. ROGER ZAMOFING (1991) Vernetztes Denken spojité myšlení vzdělávací instituce Odpovědnost za svůj rozvoj a postavení na trhu. Odpovědnost za rozvoj země, města, regionu.

16 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Největší překážkou vzdělávacích programů nebývají vedoucí pracovníci jako jejich účastníci, ale pedagogické sbory, učitelé, kteří zjišťují, že učit zkušené a úspěšné manažery je velice odlišné a mnohem obtížnější než učit dvacetiletou mládež. Petr Friedrich Drucker

17 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Urklin (2001) St. Pětersburg, výzkum působení lektorů dospělých (první dojem) ZJIŠTĚNÉ FAKTORY: Charizma38% Rétorické umění35% Přístup k účastníkům17% Projevená erudice 9% Ostatní (pověst, doporučení) 1% DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ: 65% účastníků spojuje první dojem s úspěšností lektora 40% účastníků nemění první dojem ani po určité době

18 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. PYRAMIDA LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ

19 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. AKČNÍ PLÁN Hodnota školení závisí výhradně na věcech, které udělám, až školení skončí = zlepšený pracovní výkon. Použít získané poznatky v praxi znamená dělat věci jinak, než jsem je dělal/a doposud. Účel akčního plánu: Most mezi teorií a požadavky Vaší práce. Překonat odpor kolegů. Předvídat možné obtíže. Poskytnout záznamy o postupu. Seznam činností, které vyžadují nejvíce času a pozornosti. Pojmenovat změny v práci.

20 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. KOMPETENCE LEKTORA (závěry workshopu 19. 4. 2006) Sebeprezentace Odbornost + zájem o problematiku Umění předávat znalosti Znalost aplikace didaktických metod Umění zpětné vazby Rétorické dovednosti První dojem Komunikační (manipulační) schopnosti

21 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. KOMPETENČNÍ PROFIL LEKTORA VEŘEJNÉ SPRÁVY I Schopnost zaujmout Schopnost sdělit informace Sebevzdělávání Schopnost improvizace Ovládání didaktické techniky Reakce na podněty Schopnost týmové práce Empatie Humor Organizační schopnosti Sdělit informace Čelit konfliktní situaci Zvolit vhodné metody Schopnost formulovat Dramatičnost projevu Argumentace příklady Umění udržet kontakt s lidmi

22 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. KOMPETENČNÍ PROFIL LEKTORA VEŘEJNÉ SPRÁVY II Vzdělanost – přehled v oboru Charisma Časové řízení Vytvořit prostor pro diskusi Trpělivost Rétorické dovednosti Zodpovědnost Odhadnout mentalitu účastníků

23 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. CO OBVYKLE MUSÍ KOMPETENTNÍ LEKTOR OVLÁDAT? 1.Vyznat se v problematice „byznysu“ účastníků. 2.Umět identifikovat vzdělávací potřeby a požadavky účastníků. 3.Zpracovat vzdělávací projekt. 4.Zvládnout práci se skupinou účastníků (jednotlivci). 5.Monitorovat a reflektovat výukovou situaci. 6.Ovládat nástroje měření efektivity vzdělávání.

24 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. 3P DOBRÉHO LEKTORA P – Preparation = Příprava P – Prezentation = Prezentace P – Participation = Participace (zúčastnění)

25 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. PRAVIDLA PRO VYSTUPOVÁNÍ LEKTORA 1.Pravdivost sdělení (možnost kontroly informací) 2.Nezávislost 3.Zodpovědnost (kvalita informací) 4.Dosažitelnost (zaujetí společenskými a kulturními problémy)

26 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. CO LIDÉ OČEKÁVAJÍ OD LEKTORA I Srozumitelnost Umění komunikace (zaujetí publika) Navázat a udržovat kontakt Vzbudit zájem Přizpůsobení se účastníkům (tempo výkladu) Věcný přístup Kultivovaný projev Musí rozumět tomu, co mluví Vstřícnost Naslouchání Znalosti, odbornost Profesionální přístup Názorné příklady a situace Příklady ze života Pokora Úsměv a charizma Vzbudit a udržovat pozornost Zapojení účastníků do výuky

27 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. CO LIDÉ OČEKÁVAJÍ OD LEKTORA II Lidský přístup Empatie Lidská poctivost Uvolnění atmosféry Humor Příjemný vzhled Vizualizace Seznámení s programem Dochvilnost Osobnost

28 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. „NATĚŠENÝ“ LEKTOR 1.Těší se na účastníky, rád se s nimi vidí. 2.Chce ukázat ze sebe to nejlepší. 3.První věty by měly účastníky překvapit. 4.Jde sám za sebe! 5.Počítá s tím, že úspěch a neúspěch patří k lektorskému „řemeslu“. 6.Je z něj vidět „zapálení“ pro věc, komunikuje s cílem. 7.Orientuje se v čase a prostoru.

29 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. „VYHOŘELÝ“ LEKTOR I 1.Nezajímá se o účastníky (ani o dámy) 2.Je lhostejný k naplnění cílů (setrvačně realizuje výukový proces) 3.Nepřipravuje se na výuku (jede na rutinu) 4.Nestuduje nové věci, ani obsahové, ani metodické 5.Nechuť do práce, letargie, nezájem, celková nespokojenost

30 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. „VYHOŘELÝ“ LEKTOR II 6. Co nejpozdější začátek, co nejdříve konec (velké přestávky) 7. Cítí se vyčerpaný, nevyužitý, chybí mu myšlenky a nápady 8. Divoké pracovní sny 9. Na vše … !

31 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. PLÁN SEBEVZDĚLÁVÁNÍ LEKTORA Cíl: zdokonalit své vystoupení po obsahové a zejména metodické stránce Možné přístupy (studijní úkoly) 1.Studium odborných publikací, textů a časopiseckých článků z vyučovaného oboru. 2.Účast na výuce jiných lektorů z oboru. 3.Studium problematiky psychologie učení dospělých. 4.Studium didaktiky dospělých. 5.Standardizace lektorského vystoupení. 6.Zpracování případových studií inscenačních metod postup: konzultace s metodiky zkušební přehrávky definitivní verze

32 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. PŘÍPRAVA VYUČOVÁNÍ 1.Cíle výuky 2.Analýza účastníků 3.Obsah výuky 4.Výběr vyučovacích metod 5.Výběr učebních pomůcek 6.Prostředí pro výuku 7.Zpětná vazba

33 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. PŘÍPRAVA NA VÝUKU Znalost didaktických metod Scénář průběhu výuky Technické vybavení Široké znalosti z oboru Orientace na praxi Riziko (nepředpokládané události)

34 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. DIDAKTICKÁ ANALÝZA

35 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. ZÁKLADNÍ PÍSEMNÉ MATERIÁLY PRO VÝUKU 1.Sylaby, teze 2.Manuál 3.Vstupní orientační sondy 4.Zadání aktivizujících metod 5.Pracovní sešity, listy 6.Skripta 7.Odborná příručka, monografie

36 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. SYLABUS = stručný výtah, přehled TEZE = stručné, často heslovité vyjádření hlavních myšlenek a tvrzení OBA PÍSEMNÉ MATERIÁLY MAJÍ VELMI ÚZKÝ VZTAH NA KONKRÉTNÍ KURZ A NA OSOBNOST LEKTORA.

37 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. MANUÁL = příručka, výtah Ve výuce dospělých se vyskytuje jako ucelený návod lektora. a)Jak obsluhovat technické zařízení. b)Jak provádět určité specifické profesní činnosti př. správní činnosti, prodejní jednání.

38 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. VSTUPNÍ ORIENTAČNÍ SONDY 40% otázek z předpokládaných znalostí 40% k vykládané látce 20% k postojům k učební látce a jejímu praktickému uplatnění

39 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. ZADÁNÍ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ, INSCENAČNÍCH METOD A MANAŽERSKÝCH HER Jasné, stručné, identifikující problém Otázky, metodické pokyny k řešení ! EXISTUJÍ JIŽ HOTOVÁ ZADÁNÍ (TZV. HEACHWARE)

40 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. TEACHWARE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ ZNAKY: 1.Univerzálnost 2.Přístupnost? 3.Možnost samostatného studia 4.Komunikační prostředí 5.Flexibilita? 6.Přenosnost? 7.Adaptabilita?

41 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. PRACOVNÍ SEŠITY, LISTY CÍL: Dát účastníkovi základní poznatky z výuky a současně mu udělat prostor pro aktivní poznámky. Slepé mapy. Powerpointové prezentace s místem na poznámky.

42 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. SKRIPTA Souvislý studijní text zabývající se obsahem výuky. Měla by obsahovat vše podstatné k tématu. Malá návaznost na konkrétní vzdělávací akci.

43 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. ODBORNÁ PŘÍRUČKA / MONOGRAFIE Odborná příručka Písemné dílo věnující se určité odborné oblasti Monografie Vědecké dílo věnované jedné otázce (osobnosti)

44 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. HOSPITACE Hospitací rozumíme formu získávání informací o práci, metodách, organizaci a pracovních výsledcích jednotlivých lektorů z hlediska potřeb vzdělávacího procesu (z hlediska růstu zkušeností hospitujícího).

45 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. DON FULLER Hospitace je forma kontroly přípravy, průběhu a výsledků didaktického procesu. Stanovení cílů hospitace Oznámení a projednání hospitace Provedení hospitace Projednání a kontrola výsledků hospitace

46 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. DRUHY HOSPITACÍ a)monotematické (poly…) b)jednorázové (systematické) c)individuální (kolektivní) d)informativní (analytické)

47 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. PŘEDMĚT HOSPITACE 1.Určení významných činitelů dané výukové situace. 2.Poznání vztahů mezi činiteli a podmínkami výuky. 3.Porozumění (interpretace) poznaného, vyhodnocení a vytvoření verifikovatelných závěrů.

48 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. METODY (TECHNIKY) HOSPITACÍ 1.Více či méně připravené pozorování. 2.Návazný pohovor s lektorem. 3.Pohovor s manažerem vzdělávání (objednatelem).

49 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ ZÍSKANÝCH HOSPITACEMI a)statistické metody b)srovnávací metody c)typologické metody (ideální „tvar“ jevů)

50 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. PROSTŘEDKY HOSPITACE 1.Zápis (zpráva, audit) 2.Videozáznam + další možnost obrazového a zvukového záznamu

51 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. FUNKCE HOSPITACE 1.Získat potřebné informace o činnosti lektora. 2.Poznání výukových situací v rámci vzdělávací instituce. 3.Položit základ ke zkvalitnění didaktického procesu.

52 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. KRITÉRIA VÝUKOVÉ INTERAKCE 1.Jak lektor reaguje na podněty účastníků? 2.Je celá skupina v jeho zorném poli? 3.Viditelné aspekty vztahu lektora a účastníků (rozum, odstup, přátelskost, …) 4.Využívá lektor své zkušenosti (know-how)? 5.Jak lektor reaguje na kritiku ze strany účastníků? 6.Jak lektor motivuje účastníky k dalšímu poznání?

53 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. KRITÉRIA HOSPITACE LEKTORŮ ČD TELEMATIKA 1.Vystupování a komunikace. 2.Jasnost a zřetelnost sdělovaných poznatků. 3.Jak byly použity didaktické postupy. 4.Práce s časem. 5.Shrnování a rekapitulace učební látky. 6.Jak lektor ověřuje pochopení učební látky.

54 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. MOŽNÁ KRITÉRIA PRO HOSPITACI LEKTORŮ 1.Novost látky. 2.Způsob podání. 3.Záznam na tabuli (flip-chart). 4.Jiné podoby vizualizace. 5.Vyvolání aktivity účastníků. 6.Stanovení (naplnění) cílů výukové jednotky. …

55 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. METODY ZÍSKÁVÁNÍ POZNATKŮ PŘI HOSPITACÍCH PŘÍMÉ pozorováníexperimentální NEPŘÍMÉ interviewdotazníkyanalýza dokumentace (projekty, záv. práce apod.)

56 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. ANALÝZA VÝUKOVÉ JEDNOTKY 1.Procesuální – cíle, obsah, forma, metody, podmínky 2.Pole didaktické interakce, lektor – účastník, jejich součinnost 3.Analýza lektorovy činnosti, osobnost (charisma), styl vyučování, komunikace 4.Cílová analýza, oznámené, dosažené cíle

57 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. KRITÉRIA CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ 1.Projevují solidaritu s lektorem a mezi sebou? 2.Projevují mínění, hodnocení, připomínky? 3.Požadují další vysvětlení a informace? atd. …

58 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. OBECNÉ ZÁSADY EFEKTIVNÍ PREZENTACE 1.Dosažení kultivovaného přednesu. 2.Schopnost dodržení stanoveného času prezentace. 3.Zajištění pocitu dohody posluchačů. 4.Schopnost pozměnění a doplnění prezentace ke splnění různých potřeb posluchačů. 5.Redukce technických problémů při vlastní prezentaci.

59 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. PLÁNOVÁNÍ PREZENTACE Určení hlavního cíle / záměru prezentace. Proč právě tuto určitou prezentaci? Co by měli být účastníci schopni udělat nebo pochopit po dokončení prezentace? Jak by měli účastníci prezentace reagovat na konci prezentace? Závěry vyplývající z prezentace.

60 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. ANALÝZA PUBLIKA Co je potřeba zjistit o publiku: 1.Určete počet účastníků. 2.Ověřte si, jaké zastávají funkce a úkoly. 3.Zjistěte míru pozornosti, popř. použijte techniky na zvýšení pozornosti. 4.Zjistěte, co jsou cíle a priority publika. 5.Prostudujte si požadovaná témata, abyste daných cílů dosáhli. 6.Zjistěte jak detailně je třeba téma probírat. 7.Vyberte hlavní prezentační metodu. 8.Zvolte ráz / strukturu prezentace.

61 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. ANALÝZA PUBLIKA Jak získat informace o publiku: 1.Mluvte s účastníky před prezentací. 2.Rozešlete dotazník nebo přípravné pracovní materiály. 3.Promluvte si se spolupracovníky nebo managementem. 4.Proveďte průzkum trhu. 5.Proveďte porovnání s podobnou skupinou. 6.Představte se jednotlivým účastníkům, když vcházejí do místnosti. 7.Během prezentace pokládejte otázky, abyste podnítili zpětnou vazbu. 8.Promluvte si s účastníky po prezentaci a ověřte si, zda se váš záměr sdělení zdařil.

62 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. PŘÍPRAVA PREZENTACE 1.Prostředky k udržení pozornosti publika. 2.Úvod prezentace. 3.Hlavní část prezentace. 4.Závěr prezentace.

63 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. PROSTŘEDKY K UDRŽENÍ POZORNOSTI PUBLIKA Účastníky prezentace musíte zaujmout okamžitě. Řekněte jim, co uslyší nebo budou dělat. Vysvětlete, jaký budou mít z vaší prezentace užitek. Vkládejte různé zajímavosti do různých částí prezentace, abyste po celou dobu udrželi zájem účastníků.

64 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. TYPY PROSTŘEDKŮ K UDRŽENÍ POZORNOSTI Otázky Příběhy Faktická tvrzení Ilustrační příklady Statistické údaje Citáty Vtipy

65 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. JAK PŘIPRAVIT ÚVOD PREZENTACE I Krok 1 – Stručně nastiňte, co bude obsahem prezentace. Krok 2 – Zdůrazněte, co budou uchazeči znát/schopni udělat na konci prezentace. Zdůrazněte, v čem jim prezentované znalosti a dovednosti budou k užitku. Krok 3 – Vzbuďte důvěryhodnost, popište své zkušenosti, zdroje informací, váš náhled na danou problematiku.

66 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. JAK PŘIPRAVIT ÚVOD PREZENTACE II Krok 4 – Stručně se publiku představte, popište svou práci, zkušenosti a jiné podstatné informace, popř. také poskytněte informace o hostujícím přednášejícím. Vmalých skupinách se mohou představit všichni účastníci navzájem. Krok 5 – Popište organizační stránku prezentace, např. jaké materiály budou rozdávány a celkové časové rozvržení prezentace.

67 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. JAK PŘIPRAVIT HLAVNÍ ČÁST PREZENTACE I Krok 1 – Zaměřte se na tři nejvýznamnější body, hlavní část může obsahovat podtémata. Krok 2 – Nepřetěžujte účastníky informacemi, které by mohly publikum zmást nebo rozptýlit jeho pozornost. Zahrňte pouze informace, které podpoří klíčové body prezentace.

68 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. JAK PŘIPRAVIT HLAVNÍ ČÁST PREZENTACE II Krok 3 – Poskytněte účastníkům jasné, aktuální a objektivní informace, které přesvědčí účastníky o nové myšlence nebo provádění činnosti. Krok 4 – Upozorněte účastníky na přechod od jednoho tématu k druhému. Tak pomůžete účastníkům sledovat různé body prezentace a předejdete nepochopení a ztrátě pozornosti.

69 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. JAK PŘIPRAVIT ZÁVĚR PREZENTACE Rezervujte si čas na přednes závěru prezentace! Krok 1 – Znovu definujte cíle prezentace, čímž též podpoříte svá hlavní tvrzení. Krok 2 – Shrňte klíčové body prezentace. Zahrňte poznámky účastníků, které podporují vaše hlavní témata. Krok 3 – Zakončete akčním plánem, tzn. Souborem činností, které účastníci provádějí, aby si lépe zapamatovali klíčové body prezentace.

70 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. DOPORUČENÍ PRO LEKTORY Zpracovat jako předsunutou podporu kurzu krátký studijní text určený k orientaci budoucích účastníků kurzu. Text by měl obsahovat: 1.Průvodce kurzem 2.Vstupní cviční test znalostí 3.Vzorová cvičení 4.Klíčové pojmy atd. …

71 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. STAVEBNÍ KAMENY STUDIJNÍHO TEXTU KamenyJak mají vypadat? Podrobná osnova kurzuHlavní body, časové dotace, komentář lektora, cíle kurzu Vstupní testZáleží na specifikaci problematiky. Spíše orientační a motivační. Hlavní pojmyJejich vysvětlení, vzájemné vztahy, pojmová mapa Vzorová cvičeníIlustrovaná řešení studovaných problémů Zadání písemných úkolůJejich význam a pojetí závisí na specifikaci kurzů Cvičení, testyPlní funkci přípravy ke kurzu, včetně kontrolních odpovědí Doporučení lektora ke kurzu?

72 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. UČEBNÍ DENÍK (PRO ÚČASTNÍKY) Před výukou Jaké jsou představy spojené s kurzem? Obavy? V průběhu výuky Jaké jsou Vaše pocity při školení? Co se zajímavého přihodilo? Po výuce Jaké jsou rozdíly ve vykonávání příslušných činností, které byly předmětem kurzu nyní (ve srovnání před kurzem).

73 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. DOTAZNÍK K ÚČINKŮM KURZU Před kurzem Sebehodnocení budoucího účastníka co se týká vědomostí, dovedností, schopností vykonávat určité činnosti tvořící náplň kurzu. Po kurzu Totožný dotazník (následuje porovnání výsledků). Osobní konzultace? Výsledek? Na co kurz měl či neměl ve svém důsledku účinky.

74 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. VÝHODY A NEVÝHODY METOD VýhodyNevýhody Učební deníkSnadné provedení, neovlivnění druhou osobou Slabá motivace, velmi subjektivní Dotazník k účinkům kurzu Snadné zadání, upřímné odpovědi Možná nízká míra odpovědí, jde o důvěrné informace


Stáhnout ppt "Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Kompetence vzdělávacích institucí Kompetence lektora ve vzdělávání dospělých."

Podobné prezentace


Reklamy Google