Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví se zaměřením na příspěvkové organizace seminář problematika zdravotnictví v EU Zlín 22.10.2008 Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví se zaměřením na příspěvkové organizace seminář problematika zdravotnictví v EU Zlín 22.10.2008 Ing."— Transkript prezentace:

1 Strategie Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví se zaměřením na příspěvkové organizace seminář problematika zdravotnictví v EU Zlín Ing. Vladimír Zejdl vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajský úřad Zlínského kraje

2 Východiska Globální úhel pohledu: Zdravotní péče na prahu 21. století – velmi účinná, ale také stále dražší – nutnost změny v rámci zdrojů Lokální úhel pohledu Současný stav českého zdravotnictví v kontextu s rozvojem zdravotnictví ve Zlínském kraji – souběžně připravované záměry se musí potkat s koncepčními kroky ve zdravotnických zařízení Zlínského kraje

3 Strategie Hledání nástrojů pro efektivní řízení s cílem zajistit občanovi dostupnou a kvalitní péči v rozsahu disponibilních zdrojů Cesta – optimalizace procesů směrem ke koncentraci a diverzifikaci zdravotní péče tak, aby byla poskytována s maximální výtěžností dostupných zdrojů a trvalé kvalitě Důraz na provázanost jednotlivých oborů a vazbu s ambulantní péčí při zachování její „suverenity“

4 Cíl nastavení systému poskytování přednemocniční neodkladné péče v podmínkách krajského uspořádání ZZS ZK - vytvoření nástrojů pro sledování a vyhodnocení případných dopadů nového zákona o ZZS na provoz ZZS ZK - modely fungování LSPP, včetně možných rizik a ekonomických zákonných úprav a s důrazem na regionální specifika ZK

5 Struktura příspěvkových organizací ZK v segmentu zdravotnictví
1) Dětské centrum Zlín 2) Kojenecký ústav a dětský domov Valašské Meziříčí 3) Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje

6 Struktura p.o. ZK v segmentu zdravotnictví
Dětské centrum Zlín p.o. Předmět činnosti: poskytování komplexní zdravotní, výchovné a sociální péče dětem a jejich rodinám. - součástí Dětského centra je stacionář, kde je poskytována péče dětem s adaptačními problémy, nerovnoměrným vývojem, kombinovaným postižením, které vyžadují individuální přístup nebo komplexní odbornou péči. Kapacita zařízení je 38 lůžek. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok ,32 osob, Organizace hospodaří s rozpočtem ve výši cca 13.8 mil Kč

7 Struktura p.o. ZK v segmentu zdravotnictví
Kojenecký ústav a dětský domov Valašské Meziříčí p.o. Předmět činnosti: - komplexní ústavní péče zejména pak preventivní, diagnostickou, léčebnou, rehabilitační, výchovnou, sociální a psychologickou dětem osiřelým nebo zdravotně či sociálně ohroženým (od novorozenců zpravidla do tří let věku). - Zařízení nabízí přechodné pobyty pro děti žijící v neúplné rodině, rodiny pečující o těžce postižené dítě mohou využívat respitní (úlevovou) péči, pokoj pro matku s dítětem je určen nastávajícím matkám, které požádaly o utajení své osoby, matkám kojícím, učící se pečovat o dítě a také rodičům, žádajících o umožnění pobytu k zácviku péče o svěřené dítě. O děti pečuje pod vedením hlavní sestry a staniční sestry 13 zdravotních sester a 2 ošetřovatelky. V týmu zdravotníků dále pracuje fyzioterapeut, nutriční terapeut, psycholog, logoped a zdravotně-sociální pracovnice. Základní lékařskou péči zajišťuje pediatr. Částka na zajištění poskytování služeb a provozu organizace představuje 11,75 mil. Kč

8 Struktura p.o. ZK v segmentu zdravotnictví
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje p.o. Předmět činnosti: Poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče ve Zlínském kraji v souladu se zákony o zdravotní péči a předpisy vydanými k jejich provedení, zejm. s vyhláškou MZČR č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů a platnou právní úpravou v oblasti krizového řízení a integrovaného záchranného systému. Poskytování asistenčního zdravotnického zabezpečení sportovních, společenských a jiných masových akcí. ZZS ZK za účelem zajištění těchto služeb ve Zlínském kraji zaměstnává cca 320 zaměstnanců a hospodaří s rozpočtem kolem 235 mil. Kč, kde část nákladů je smluvně pokryta z veřejného zdravotního pojištění a zbývající část je hrazena z rozpočtu Zlínského kraje.

9 Investice do zdravotnictví ve Zlínském kraji
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje p.o. (1/2) - 08/ dokončení rekonstrukce prostor nového krajského operačního střediska v areálu KNTB a.s. v celkových nákladech 92 mil. Kč, součástí je vybavení moderními technologiemi za dalších 20,7 mil. Kč probíhá veřejná soutěž na dodavatele stavby nových výjezdových stanovišť v Uherském Brodě (odhad nákladů: 17,5 mil. Kč) a Valašském Meziříčí (odhad nákladů: 23,4 mil. Kč). dále probíhá příprava projektové dokumentace nového výjezdového stanoviště v Bystřici pod Hostýnem a v Uherském Hradišti s plánovaným termínem realizace v letech 2008 – 2010.

10 Investice do zdravotnictví ve Zlínském kraji
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje p.o. (2/2) 2010 – 2012 rozvoj sítě výjezdových  stanovišť např. v Otrokovicích, Rožnově pod Radhoštěm, Vsetíně, a další dle studie plošného pokrytí. modernizace a rozvoj provozu ZZS ZK v roce 2008: investiční nákupy sanitních vozidel RLP (14,3 mil. Kč) a defibrilátorů (1,77 mil. Kč)

11 Investice do zdravotnictví ve Zlínském kraji
46,8 % sanitních vozidel je stará 6 a více let, je provozováno jedno vozidlo ve stáří 15 let. Optimálně je z ekonomického a technického hlediska přípustné pro sanitní vozidlo RLP maximální stáří 6 let. V současné době se připravuje pořízení 7 ks nových sanitních vozidel typu RLP.

12 Stávající stav plošného pokrytí ZZS ve Zlínském kraji
- Zdravotnická operační střediska ve Zlínském kraji - Síť výjezdových stanovišť ZZS - Síť středisek LSPP

13 Rozmístění výjezdových stanovišť ZZS ZK ve Zlínském kraji

14 Filozofie V centru pozornosti úsilí o změny v systému musí být klient – pacient („baťovský přístup“) Maximální využití potenciálu nemocnic: - lidských zdrojů (4500 zaměstnanců) - kapitálu (více než 0,5 mld Kč) - kvalifikovaného managementu Preferovat jednotnou krajskou strategii ve financování zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami

15 Vize Trvale rozvíjet spolupráci s Univerzitou T. Bati v oblasti ústavní péče a v rámci postupu v segmentu přednemocniční neodkladné péče ve vazbě na integrovaný záchranný systém (IZS) a podpořit rozvoj oborů ošetřovatelství, záchranář, krizový management. Zajištění nových a posílení stávajících zdrojů financování poskytované zdravotní péče ve Zlínském kraji: a) limity VZP ČR b) strukturální fondy EU c) státní dotace d) dary a jiné

16 Vize Pozornost přednemocniční neodkladné péči (zdravotnická záchranná služba) s důrazem na provázání s urgentní medicínou v nemocnicích Koncentrace specializované a superspecializované péče do center Dostatečné zaměření na problematiku následné péče s ohledem na demografický vývoj – optimalizace kapacit v součinnosti s možnostmi kraje v oblasti sociálních služeb

17 Děkuji za pozornost. Ing. Vladimír Zejdl
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajský úřad Zlínského kraje


Stáhnout ppt "Strategie Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví se zaměřením na příspěvkové organizace seminář problematika zdravotnictví v EU Zlín 22.10.2008 Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google