Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Péče v oblasti dětské a dorostové psychiatrie Průvodce dětskou a dorostovou psychiatrií KONFERENCE „OHROŽENÉ DÍTĚ II“ Praha 12.5.2010 MUDr. Iva Hodková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Péče v oblasti dětské a dorostové psychiatrie Průvodce dětskou a dorostovou psychiatrií KONFERENCE „OHROŽENÉ DÍTĚ II“ Praha 12.5.2010 MUDr. Iva Hodková."— Transkript prezentace:

1 Péče v oblasti dětské a dorostové psychiatrie Průvodce dětskou a dorostovou psychiatrií KONFERENCE „OHROŽENÉ DÍTĚ II“ Praha 12.5.2010 MUDr. Iva Hodková MUDr. Iva Hodková Dětská psychiatrická léčebna Opařany

2 Dětská a dorostová psychiatrie a ohrožené dítě Ohrožené dítě Ohrožené dítě široká definiceširoká definice Ohrožené dítě = dětská psychiatrie? Ohrožené dítě = dětská psychiatrie? Ohrožené dítě bez dětské psychiatriie Ohrožené dítě bez dětské psychiatriiePrimární nedostane se včasnedostane se včas nedostane se vůbecnedostane se vůbec dostane se pozdědostane se pozdě primární, sekundární, terciální prevenceprimární, sekundární, terciální prevence Nejoptimálnější multioborová spolupráce, s dif.dg., vyloučení aktuální duševní poruchy, choroby, riziková data- dispenzarizace, zjištění duševní poruchy či symptomů- zařazení do péče Nejoptimálnější multioborová spolupráce, s dif.dg., vyloučení aktuální duševní poruchy, choroby, riziková data- dispenzarizace, zjištění duševní poruchy či symptomů- zařazení do péče

3 Dětská a dorostová psychiatrie 1) Dětská a dorostová psychiatrie je medicínský obor. Jako klinická lékařská disciplína se zabývá péčí o duševní zdraví dětí a mládeže. Dětská a dorostová psychiatrie je medicínský obor. Jako klinická lékařská disciplína se zabývá péčí o duševní zdraví dětí a mládeže. Komplexní pedopsychiatrická péče je poskytována dětem a adolescentům do 18 let Komplexní pedopsychiatrická péče je poskytována dětem a adolescentům do 18 let trpícím duševní poruchoutrpícím duševní poruchou nebo těm, kteří se ocitli v akutní krizové životní situacinebo těm, kteří se ocitli v akutní krizové životní situaci a nebo se nacházejí v dlouhodobě nepříznivé životní situaci (konfliktní rodinné prostředí- rozvod rodičů,nezájem, alkoholismus, drogy,duševní porucha, způsoby komunikace, zvládání stresu, psychické, fyzické týrání, zanedbávání, málo citu, lásky, životní styl, socioekonomické podmínky pro život v rodině, rodičovské dovednosti)a nebo se nacházejí v dlouhodobě nepříznivé životní situaci (konfliktní rodinné prostředí- rozvod rodičů,nezájem, alkoholismus, drogy,duševní porucha, způsoby komunikace, zvládání stresu, psychické, fyzické týrání, zanedbávání, málo citu, lásky, životní styl, socioekonomické podmínky pro život v rodině, rodičovské dovednosti)

4 Dětská a dorostová psychiatrie 2 ) Úkolem je diagnostika, klasifikace, léčení, rehabilitace, reedukace a prevence duševních poruch. Úkolem je diagnostika, klasifikace, léčení, rehabilitace, reedukace a prevence duševních poruch. Dále činnost konsiliární, konzultativní, posudková a forensní. Dále činnost konsiliární, konzultativní, posudková a forensní. Symptomatika duševních poruch dětské psychiatrie vychází ze symptomatiky duševních poruch dospělých, ale má svá výrazná specifika dle vývojového období – vázaná na věk dětství a adolescenci. Symptomatika duševních poruch dětské psychiatrie vychází ze symptomatiky duševních poruch dospělých, ale má svá výrazná specifika dle vývojového období – vázaná na věk dětství a adolescenci.

5 Dětská a dorostová psychiatrie 3) Diagnostika se řídí podle MKN 10 se zvláštním zřetelem na časný začátek onemocnění a vývojové aspekty Diagnostika se řídí podle MKN 10 se zvláštním zřetelem na časný začátek onemocnění a vývojové aspekty Léčba se řídí postupy : Léčba se řídí postupy : biologickými, psychoterapeutickými, socioterapeutickými a rehabilitačnímibiologickými, psychoterapeutickými, socioterapeutickými a rehabilitačními moderní psychofarmaka- harmonizace funkce CNS- poruchy myšlení, vnímání, protektivní účinek na CNSmoderní psychofarmaka- harmonizace funkce CNS- poruchy myšlení, vnímání, protektivní účinek na CNS změny léčebných přístupů s novými léky př. ADHD – dříve potlačení hyperaktivity, dnes vliv na kognitivní funkce- zlepšení exekutivních funkcí řízení pozornosti, řízení organizace aktivní činnosti, zlepšení využití pracovní pamětizměny léčebných přístupů s novými léky př. ADHD – dříve potlačení hyperaktivity, dnes vliv na kognitivní funkce- zlepšení exekutivních funkcí řízení pozornosti, řízení organizace aktivní činnosti, zlepšení využití pracovní paměti

6 Co, kde, komu, jak? Pedopsychiatrie poskytuje specializovanou zdravotní péči v ambulancích a v lůžkové péči v ambulancích a v lůžkové péči dětem od narození, ale nejčastěji od 2-3 let věku až do adolescence dětem od narození, ale nejčastěji od 2-3 let věku až do adolescence základem je vyšetření s cílem stanovení diagnózy a návrh léčby základem je vyšetření s cílem stanovení diagnózy a návrh léčby dispenzarizace dispenzarizace ev. onemocnění vyloučit ev. onemocnění vyloučit

7 Statistická data Z dětské populace potřebuje přibližně v ČR 10 % pedopsychiatrickou péči Z dětské populace potřebuje přibližně v ČR 10 % pedopsychiatrickou péči Péče je zajištěna 1 pedopsychiatrem na 100 000 obyvatel, výhledově na 50 000 obyvatel/ větší dostupnost, menší spádovost, menší preference lůžkové péče Péče je zajištěna 1 pedopsychiatrem na 100 000 obyvatel, výhledově na 50 000 obyvatel/ větší dostupnost, menší spádovost, menší preference lůžkové péče 6 lůžky na 100 000 obyvatel 6 lůžky na 100 000 obyvatel

8 Projevy duševní poruchy bagatelizované- odsun odborné péče Často přehlédnuté a nebo bagatelizované Často přehlédnuté a nebo bagatelizované ze strany laické veřejnosti, ale i odborné: vždyť jenom zlobí, je nevychovaný, je to spratek, rodiče nebyli jiní apod.vždyť jenom zlobí, je nevychovaný, je to spratek, rodiče nebyli jiní apod. je to citlivkaje to citlivka je to špatná rodina – násilí v rodině/ dítě svědek násilí, dlouhodobého stresu aj.je to špatná rodina – násilí v rodině/ dítě svědek násilí, dlouhodobého stresu aj. co s tím jde dělat, stejně nicco s tím jde dělat, stejně nic 50-70 % zachycených pacientů by bylo možné léčit velmi účinně a kvalifikovaně50-70 % zachycených pacientů by bylo možné léčit velmi účinně a kvalifikovaně

9 Ambulantní péče- orientační data DPA – kolem 140 odborníků s různou dostupností vázáno na nižší pracovní úvazek DPA – kolem 140 odborníků s různou dostupností vázáno na nižší pracovní úvazek DPA v péči kolem 200 RČ, čekací doby v průměru 6- 8 týdnů DPA v péči kolem 200 RČ, čekací doby v průměru 6- 8 týdnů akutní stavy– ihned / psychóza akutní exacerbace, suicidální jednání, akutní stressová reakce akutní stavy– ihned / psychóza akutní exacerbace, suicidální jednání, akutní stressová reakce při nedostupnosti DPA u akutního stavu hospitalizace na pedopsychiatrickém lůžku- dg., th. a předání do ambulantní péče k dalšímu kontinuálnímu sledování při nedostupnosti DPA u akutního stavu hospitalizace na pedopsychiatrickém lůžku- dg., th. a předání do ambulantní péče k dalšímu kontinuálnímu sledování

10 Dětská a dorostová psychiatrie lůžková péče akutní péče – 5 zařízení akutní péče – 5 zařízení DPK Motol Praha, DEO PK Plzeň, DEO PK Brno, DEO Thomayerova fakultní nemocnice Praha, DEO Liberec následná péče následná péče 3 samostatné DPL3 samostatné DPL Opařany, Louny, V. Bíteš Opařany, Louny, V. Bíteš 6 DEO v PL6 DEO v PL Bohnice Praha, Dobřany, Havl. Brod, Kroměříž, Šternberk, Opava Bohnice Praha, Dobřany, Havl. Brod, Kroměříž, Šternberk, Opava

11 Hospitalizace Lůžková péče akutní Lůžková péče akutní průměrná doba hospitalizace 30 - 50 dnůprůměrná doba hospitalizace 30 - 50 dnů Lůžková péče následná doléčovací Lůžková péče následná doléčovací od 40 -80 dnů průměrná doba hospitalizace. Široké rozmezí - zahrnuje i akutní péči, roli sehrává spádovost a závažnost stavuod 40 -80 dnů průměrná doba hospitalizace. Široké rozmezí - zahrnuje i akutní péči, roli sehrává spádovost a závažnost stavu podle kapacity lůžkového fondu a profilu přijme na lůžko ve stovkách dětí 200...600....900podle kapacity lůžkového fondu a profilu přijme na lůžko ve stovkách dětí 200...600....900

12 Původ psychiatrické poruchy Základ neurobiologický- jak vývoj CNS, neuronů Genetika – přenos ne přímo poruchy, ale vulnerability, zranitelnosti – náchylnost k určitému onemocnění Výchova a vliv prostředí

13 Výchova X psychiatrická porucha? V psychiatrii jde o mnohovrstevnost, neexistuje jedna podstatná podmínka a jí odpovídající psychiatrická choroba s výjimkou posttraumatické stresové poruchy V psychiatrii jde o mnohovrstevnost, neexistuje jedna podstatná podmínka a jí odpovídající psychiatrická choroba s výjimkou posttraumatické stresové poruchy Nelze nikdy jednoznačně předjímat, že pedant bude mít neurotika s tikovou porchou, úzkostná matka úzkostné dítě Nelze nikdy jednoznačně předjímat, že pedant bude mít neurotika s tikovou porchou, úzkostná matka úzkostné dítě Tvrdý výchovný styl spustí poruchu chování, u jiných naopak zformuje spořádaného a dobrého jednice, stejně tak střídání výchovných vlivů v rodině- rozvod, partner Tvrdý výchovný styl spustí poruchu chování, u jiných naopak zformuje spořádaného a dobrého jednice, stejně tak střídání výchovných vlivů v rodině- rozvod, partner

14 Co se mění a co ohrožuje? Zvýšil se tlak společnosti na výkon- časnější socializace dítěte Zvýšil se tlak společnosti na výkon- časnější socializace dítěte Vychovatelé zaznamenávají daleko více ztrát v osobním životě – rozvody,rozchody, ztráta zaměstnání, stěhování Vychovatelé zaznamenávají daleko více ztrát v osobním životě – rozvody,rozchody, ztráta zaměstnání, stěhování hektický způsob života rodičů hektický způsob života rodičů ztráty blízkých i vzdálenějších členů rodiny- výrazný rizikový faktor dětské deprese, úzkostné poruchy aj. ztráty blízkých i vzdálenějších členů rodiny- výrazný rizikový faktor dětské deprese, úzkostné poruchy aj.

15 Orientační zastoupení jednotlivých dg. Orientační zastoupení jednotlivých dg. ADHD a hyperkinetická porucha chování vč.komorbidit úzkosti, deprese, spec.poruchy učení 7-15 % školních dětí ADHD a hyperkinetická porucha chování vč.komorbidit úzkosti, deprese, spec.poruchy učení 7-15 % školních dětí časté jsou deprese, úzkostné poruchy, u malých dětí separační úzkostné poruchy, tikové poruchy přechodné a chronické u starších dětí různé školní a specifické fobie deprese- dříve nediagnostikována časté jsou deprese, úzkostné poruchy, u malých dětí separační úzkostné poruchy, tikové poruchy přechodné a chronické u starších dětí různé školní a specifické fobie deprese- dříve nediagnostikována poruchy chování a emocí poruchy chování a emocí disharmonický vývoj osobnosti disharmonický vývoj osobnosti poruchy sociálních vztahů se vznikem v dětství a adolescenci – porucha – dezinhibovaná příchylnost v dětství poruchy sociálních vztahů se vznikem v dětství a adolescenci – porucha – dezinhibovaná příchylnost v dětství psychotická onemocnění schizofrenie psychotická onemocnění schizofrenie bipolární afektivní poruchy bipolární afektivní poruchy PPP PPP pervazivní vývojové poruchy 15-25 případů na 10 000 dětí pervazivní vývojové poruchy 15-25 případů na 10 000 dětí MR MR Abusus návykových látek Abusus návykových látek

16 Specifické okruhy dětské psychiatrie Týrané, zanedbávané a sexuálně zneužívané dítě role pedopsychiatrie preventivní primární- vytipování osob a rizikových faktorů, edukační programy pro děti a rodiny, znalecké posuzování, terapeutické ovlivnění a sociální zásahyrole pedopsychiatrie preventivní primární- vytipování osob a rizikových faktorů, edukační programy pro děti a rodiny, znalecké posuzování, terapeutické ovlivnění a sociální zásahy

17 Jak za dětským psychiatrem? bez doporučení bez doporučení na doporučení na doporučení praktického lékaře pro děti a dorostpraktického lékaře pro děti a dorost jiných odborníků / neurolog, klinický psychologjiných odborníků / neurolog, klinický psycholog dalších institucí /škola, doporučení laické – zkušenost dalších institucí /škola, doporučení laické – zkušenost

18 Proč ne k pedopsychiatrovi ? Ohrožení? Je nemocné nebo nevychované ? Je nemocné nebo nevychované ? Nemáme dítě blázna Nemáme dítě blázna Nemáte dítě blázna, je jenom neklidné, zlobí Nemáte dítě blázna, je jenom neklidné, zlobí To by ještě chybělo ho dát do blázince To by ještě chybělo ho dát do blázince Zhoršíme stav odloučením od rodiny / pediatři Zhoršíme stav odloučením od rodiny / pediatři Manipulace s rodinou, okolím Manipulace s rodinou, okolím Neprofesionalita, neznalost etiologie nemoci podle posledních poznatků vědy Neprofesionalita, neznalost etiologie nemoci podle posledních poznatků vědy Předsudky Předsudky Společensky přijatelnější, a proto preferovanější je pediatr, neurolog, PPP, klinický psycholog, SPC, SVC, OSPOD Společensky přijatelnější, a proto preferovanější je pediatr, neurolog, PPP, klinický psycholog, SPC, SVC, OSPOD Alternativní přístupy-kineziologie, homeopatika, astrologie, masáže, byliny, diety Alternativní přístupy-kineziologie, homeopatika, astrologie, masáže, byliny, diety

19 Včasnost jako prevence Dítě se dostává opožděně do specializované péče Dítě se dostává opožděně do specializované péče S rozvinutou duševní poruchou, a to i několik let a velmi často s dalšími neléčenými komorbiditami - dg.S rozvinutou duševní poruchou, a to i několik let a velmi často s dalšími neléčenými komorbiditami - dg. Př. ADHD s poruchami chování, úzkostí, depresemi, OCD, MŠ až po selhávání ve škole v sociálních vztazíchPř. ADHD s poruchami chování, úzkostí, depresemi, OCD, MŠ až po selhávání ve škole v sociálních vztazích Depresivní či úzkostný pacient až po pokusu o suicidium či jinou formu destrukceDepresivní či úzkostný pacient až po pokusu o suicidium či jinou formu destrukce Nerozpoznaná manio-depresivní psychózaNerozpoznaná manio-depresivní psychóza Akutní reakce na stres, postraumatická porucha, porucha osobnostiAkutní reakce na stres, postraumatická porucha, porucha osobnosti Somatizační poruchy- opakované vyšetřování organického podkladu obtížíSomatizační poruchy- opakované vyšetřování organického podkladu obtíží

20 Možnosti a hranice pedopsychiatrie Limitovaně můžeme ovlivnit Limitovaně můžeme ovlivnit Nepříznivě se rozvíjející poruchu osobnostiNepříznivě se rozvíjející poruchu osobnosti Delikventní chování, asociální projevy, kriminální činnostDelikventní chování, asociální projevy, kriminální činnost Nemotivovanost k léčbě, únikyNemotivovanost k léčbě, úniky Neschopnost léčbu přijmout – děti deprivované, opuštěné, bez výhledu do vlastní budoucnosti / ÚVNeschopnost léčbu přijmout – děti deprivované, opuštěné, bez výhledu do vlastní budoucnosti / ÚV Těžké MR s psychiatrickými symptomyTěžké MR s psychiatrickými symptomy Těžké formy pervazivních vývojových poruch s psychiatrickou symptomatikouTěžké formy pervazivních vývojových poruch s psychiatrickou symptomatikou Nespolupracující rodinu či zákonné zástupceNespolupracující rodinu či zákonné zástupce Systém péče a přístupu k handicapovaným dětem v institucích a společnostiSystém péče a přístupu k handicapovaným dětem v institucích a společnosti

21 Souhrn 1) Moderní pedopsychiatrie dnes nabízí Komplexní vyšetření vč. laboratorníchKomplexní vyšetření vč. laboratorních a zobrazovacích metod a zobrazovacích metod Moderní psychofarmakaModerní psychofarmaka Psychoterapeutické přístupyPsychoterapeutické přístupy Co nejkratší dobu hospitalizace dle klinického stavuCo nejkratší dobu hospitalizace dle klinického stavu Kontinuální sledování v ambulantní péčiKontinuální sledování v ambulantní péči Postupně moderní a důstojné prostředí lůžkových zařízení / státní organizace, MZ, fondy EHM,NFM, sponzoři-projektyPostupně moderní a důstojné prostředí lůžkových zařízení / státní organizace, MZ, fondy EHM,NFM, sponzoři-projekty

22 Souhrn 2) Pedopsychiatrická péče je dostupnější, než je všeobecně proklamováno Pedopsychiatrická péče je dostupnější, než je všeobecně proklamováno nedostupnost, dlouhé čekací doby, odloučení dítěte od rodiny atd., posměchnedostupnost, dlouhé čekací doby, odloučení dítěte od rodiny atd., posměch Využití je menší pro zástupné faktory Využití je menší pro zástupné faktory stigmatizace, nevědomost, nevzdělanost, odklady, mnoho neodborných či nekompletních intervencí k dítěti a rodiněstigmatizace, nevědomost, nevzdělanost, odklady, mnoho neodborných či nekompletních intervencí k dítěti a rodině Neprovázanost do multidisciplinárních týmů, meziresortní problematiky Neprovázanost do multidisciplinárních týmů, meziresortní problematiky Vliv mnoha institucí na dítě a každý tomu „ rozumí“ a vstupuje neadekvátně do kompetencí příslušných medicínskému oboru – diagnostika atd. Vliv mnoha institucí na dítě a každý tomu „ rozumí“ a vstupuje neadekvátně do kompetencí příslušných medicínskému oboru – diagnostika atd.

23 Cíle 1) Zlepšení podmínek pro výkon praxe- ohodnocení výkonů ze ZP, následně rozšíření úvazků- větší regionální a častější dostupnost ambulantní péče Zlepšení podmínek pro výkon praxe- ohodnocení výkonů ze ZP, následně rozšíření úvazků- větší regionální a častější dostupnost ambulantní péče Zlepšení podmínek pro lůžkovou péči, restrukturalizovat lůžkový fond Zlepšení podmínek pro lůžkovou péči, restrukturalizovat lůžkový fond Provázanost odborností a institucí, pečující o dítě- neopomíjet pedopsychiatrii, nazaměňovat s psychiatrií pro dospělé, pediatrií, neurologií, psychologií, školstvím Provázanost odborností a institucí, pečující o dítě- neopomíjet pedopsychiatrii, nazaměňovat s psychiatrií pro dospělé, pediatrií, neurologií, psychologií, školstvím

24 Cíle 2) Edukovat veřejnost, zejména rodiče, školy, PPP, organizace o včasnosti, dostupnosti, možnostech, profitech, komfortu pro dítě, rodinu, společnost Edukovat veřejnost, zejména rodiče, školy, PPP, nestátní organizace o včasnosti, dostupnosti, možnostech, profitech, komfortu pro dítě, rodinu, společnost Působit na širokou veřejnost akcemi celospolečenského významu- Den duševního zdraví dětí a mládeže v ČR / Květinový den, Bílá pastelka, melanom, kolorektální karcinom, rakovina prsu... Působit na širokou veřejnost akcemi celospolečenského významu- Den duševního zdraví dětí a mládeže v ČR / Květinový den, Bílá pastelka, melanom, kolorektální karcinom, rakovina prsu...

25 Dostupnost ambulantní péče údaje se upřesňují bílá – 0, světle žlutá – necelý 1 ( např. jen 1 den v týdnu ), sytě žlutá – 1, cihlová 2 – 3, červená 4 a více

26

27 Celková pedopsychiatrická lůžková kapacita v ČR: 653 lůžek na 10 381 130 obyvatel 22% 78% Celková pedopsychiatrická lůžková kapacita v ČR: 653 lůžek na 10 381 130 obyvatel Celková pedopsychiatrická lůžková kapacita v ČR: 653 lůžek na 10 381 130 obyvatel akutní + následná 74 % 26 % Lůžková kapacita pedopsychiatrie v ČR 2009 celkem 613 lůžek 137 0 100 200 300 400 500 600 700 počet akutní péče následná péče 476

28 Celková pedopsychiatrická lůžková kapacita v ČR: 653 lůžek na 10 381 130 obyvatel 89% 11%

29 Celková pedopsychiatrická lůžková kapacita v ČR: 653 lůžek na 10 381 130 obyvatel 21% 58%

30 Celková pedopsychiatrická lůžková kapacita v ČR: 653 lůžek na 10 381 130 obyvatel 58% 42%

31 Graf ÚV – pedopsychiatrická hospitalizace

32 prim.MUDr. Iva Hodková iva.hodkova@dploparany.cz www.dploparany.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Péče v oblasti dětské a dorostové psychiatrie Průvodce dětskou a dorostovou psychiatrií KONFERENCE „OHROŽENÉ DÍTĚ II“ Praha 12.5.2010 MUDr. Iva Hodková."

Podobné prezentace


Reklamy Google