Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rétorika v moderní společnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rétorika v moderní společnosti"— Transkript prezentace:

1 Rétorika v moderní společnosti
Michal Jakubec Štefánikova hvězdárna, Praha

2 Murphyho zákon pro nositele Nobelovy ceny
Motto „Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl.“ Murphyho zákon pro nositele Nobelovy ceny

3 Obsah Co je rétorika? historie principy osobnosti Řečník a prezentace
vyjadřovací prostředky práce s hlasem příprava projevu Tipy a triky z praxe „zlatá“ pravidla řečnická cvičení Praktická cvičení & diskuse

4 Co je rétorika? 1. část

5 Co je rétorika? umění přesvědčování, především prostřednictvím živého projevu kořeny již ve starověkém Řecku a Římě etymologie slova řec. „rhésis“ – řeč řec. „rhétor“ – mistr slova lidský hlas – hlavní komunikační prostředek

6 Historie (1) Gorgiás z Leontin – první rétorská škola (427 BC)
Hippokratés – velký zájem o řečnictví výchozí typologie temperamentu sangvinik (lat. sanguis – krev) cholerik (cholé – žluč) melancholik (melania cholé – černá žluč) flegmatik (flegma – hlen) zkoumal vliv temperamentu na styl a volbu vyjadřovacích prostředky

7 Historie (2) Démosthenés – užitečnost řečnických cvičení
Sókratés – poukaz na etická hlediska řečnických projevů Platón – „psychagoria“ (vodění duší) Cicero – řada spisů o rétorice tři základní cíle řečníka dokázat pravdu získat sympatie pohnout k jednání Quintiliánus první státní učitel rétoriky v Římě

8 Principy rétoriky (1) Tři základní nauky
Natura – uznání předpokladů řečníka daných přírodou Ars et doctrina – řečnická teorie a zákonitosti přípravy projevu Exercitatio – zkušenosti získané neustálým cvičením a praxí! 95% populace je schopno řečnické činnosti s přihlédnutím k individuálním možnostem a nedostatkům – lze na nich pracovat!

9 Principy rétoriky (2) Osobnost řečníka a její působení
Ethos – mravní zásady, věrohodnost řečníka Pathos – citové působení, vzrušení tématem Logos – rozum, moudrost, logické vedení posluchače problémem řečník má zodpovědnost – ovlivňuje přece posluchače!

10 Principy rétoriky (3) Pět prvků klasické rétoriky
Invence – vyhledávání podkladů, zkoumání problému Organizace – budování logické struktury projevu Styl – volba způsobu přednesu Zapamatování – řečník není čtenář! Přednes – předání výsledků posluchačům pravidla stále platná i v současných podmínkách

11 Rétorika v Čechách Jan Hus – zjednodušení pravopisu Jan Amos Komenský
4 zásady mistrovské řeči Hojnost Světlost Líbeznost Mocnost rozpor mezi pozitivním a negativním laděním projevu Josef Jungmann, Karel Čapek, a další

12 Rétorské osobnosti (1) Winston Churchill (1874 – 1965)
úspěšný politický diplomat, řečník a spisovatel

13 Rétorské osobnosti (2) Adolf Hitler (1889 – 1945)
zneuznaný umělec, svou pozornost zaměřil na získání moci a manipulaci s lidmi demagogické a emocionálně vystupňované projevy analýza a optimalizace projevu na základě zpětné vazby (časování, gesta, mimika)

14 Rétorské osobnosti (3) Miloš Zeman (1944)
politik výrazné osobnosti, přednesu a afinity k Becherovce kritický příspěvek „Prognostika a přestavba“, publikovaný v srpnu 1989 v TM

15 Co je rétorika? Konec 1. části

16 Obsah Co je rétorika? historie principy osobnosti Řečník a prezentace
vyjadřovací prostředky práce s hlasem příprava projevu Tipy a triky z praxe „zlatá“ pravidla řečnická cvičení Praktická cvičení & diskuse

17 Řečník a prezentace 2. část

18 Jak vnímáme?

19 Porozumění a zapamatování
11% hlasem 20% hlasem a textem 60% hlasem, textem a vizuálními prostředky obrázky video znalosti nabyté výkladem upevní praktická zkušenost – cvičení!

20 Vyjadřovací prostředky
Hlas řečníka Řeč těla Podklady (multimedia)

21 Hlas řečníka je vedoucím prvkem projevu
uvádí posluchače do problematiky, podněcuje úvahy na dané téma klíčové charakteristiky hlasového projevu výslovnost dynamika (rychlost, časování) intenzita modulace nejčastěji užíváme jazyk spisovný v jeho hovorové podobě

22 Hlasové nedostatky negativně ovlivňují řečníkovo sebevědomí a vnímání publika funkční poruchy fonastenie – hlasová neuróza sevřené hrdlo, hlasová únava koktavost, breptavost přechodné poruchy dlouhotrvající výkon, nadměrná intenzita nedostatky v řečovém projevu huhňání, šišlání, náběhy, monotonie ve většině případů lze potlačit či odstranit cvičením

23 Řeč těla postoj gesta mimika
vyjadřuje vztah řečníka k tématu a publiku gesta zdůrazňují pasáže projevu podtrhují shodu, resp. rozpor uváděných faktů mimika vyjadřují emocionální náboj přenos nálady na publikum dramatizace projevu

24 Nedostatky řeči těla ležérní postoj projev bez gest monotonní projev
nezájem až pohrdání řečníka tématem či publikem např. ruce v kapsách... fuj! projev bez gest ztrácí se výrazové členění projevu, informace zanikají v proudu slov monotonní projev ztrácí se hranice vět, větných a tematických celků tzv. „uspávač hadů“

25 Podklady poskytují publiku nosné informace
usnadňují orientaci řečníka v projevu různé formy dle volby řečníka a možností prostředí poznámky na černé či bílé tabuli tzv. flipchart (listy papíru na stojanu) fólie pro zpětný projektor počítačové „slajdy“ jejich kvalita určuje rozhodující měrou pochopení předneseného tématu ovšem jedině ve spojení s odpovídajícím přednesem

26 Image prezentujícího oblečení a úprava úroveň projevu připravenost
umění slova osobní kvality

27 Hlavní otázky k přednesu
CO chci posluchačům sdělit? KOMU to budu říkat? KDE budu prezentovat? JAKÁ technologie bude k dispozici?

28 Co brát v úvahu k přípravě
prostředí – místo a čas přednesu typ prezentace a technické prostředky míra interaktivity volba oděvu řečníka publikum a jeho očekávání forma projevu (beseda, přednáška...) délka projevu množství a hloubka informací

29 Příprava projevu struktura projevu postup příprav
úvod – sdělení, co chci říci stať – vlastní obsah závěr – shrnutí toho, co jsem řekl(a) postup příprav název prezentace osnova a délka prezentace shromáždění podkladů příprava podkladů (slajdy, fólie, ...) odzkoušení prezentace

30 Řečník a prezentace Konec 2. části

31 Obsah Co je rétorika? historie principy osobnosti Řečník a prezentace
vyjadřovací prostředky práce s hlasem příprava projevu Tipy a triky z praxe „zlatá“ pravidla řečnická cvičení Praktická cvičení & diskuse

32 Tipy a triky z praxe 3. část

33 Jak na trému snažte se získat a udržet si zdravé sebevědomí
„VY jste byli pozváni, protože něco umíte a posluchači se to chtějí dozvědět!“ bezprostředně pomáhá nakročit si dopředu a v duchu si říci: „Tady stojím a říkám!“ – a začít dýchejte pomalu a zhluboka, mluvte pomalu, ale dostatečně silně tento přístup vás uklidní chvění hlasu se potlačí při dalších projevech tréma ustoupí

34 Jak na přípravu nejdůležitější je úvod a závěr
začněte vždy něčím, co posluchači znají otázka jako nedílná součást vystoupení používejte adresných formulací - „Toto je právě pro Vás“ nezapomínejte na humor

35 Před zahájením přednesu
buďte dostatečně odpočinutí vyzkoušejte svou prezentaci nanečisto, např. před kamarádem či kolegou snažte se dorazit na místo s odpovídajícím předstihem je-li to možné, nechte se představit pořadatelem – pouze jméno a téma; obsah prezentace představíte vy vyzkoušejte si předem, za je vaše vybavení funkční – technika ráda selhává

36 Při přednesu udržujte oční kontakt se všemi posluchači
mluvte vždy jen směrem k publiku gestikulujte s mírou, ale dostatečně opakování nějakého faktu dává oddechový čas – dopřejte jej publiku! otázky do pléna potlačují pasivitu publika forma vyvolávání nebo hlasování pracujte s výškou hlasu i jeho intenzitou, ale nekřičte zlepší udržení pozornosti posluchače

37 Práce s publikem očekávejte námitky a otázku
připravte si odpovědi na předpokládané otázky nepřerušujte projev svého partnera ověřujte, že vám bylo porozuměno při diskusi oceňte partnera – dejte mu v něčem za pravdu pokud neznáte odpověď, přiznejte to, ale nabídněte řešení

38 V závěru přednesu ponechte si časovou rezervu na diskusi
poděkujte posluchačům za jejich zájem, účast, resp. pozornost poskytněte na sebe kontakt pro případ zájmu posluchačů o další komunikaci s vámi

39 Tipy a triky z praxe Konec 3. části

40 Obsah Co je rétorika? historie principy osobnosti Řečník a prezentace
vyjadřovací prostředky práce s hlasem příprava projevu Tipy a triky z praxe „zlatá“ pravidla řečnická cvičení Praktická cvičení & diskuse

41 Praktická cvičení & diskuse
4. část

42 Obsah Co je rétorika? historie principy osobnosti Řečník a prezentace
vyjadřovací prostředky práce s hlasem příprava projevu Tipy a triky z praxe „zlatá“ pravidla řečnická cvičení Praktická cvičení & diskuse

43 Zdroje J. Kohout: Rétorika – Umění mluvit a jednat s lidmi
T. Wieke: Rétorika v praxi Web: retorika.navajo.cz

44 Závěr Dotazy?


Stáhnout ppt "Rétorika v moderní společnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google