Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketing neziskových organizací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketing neziskových organizací"— Transkript prezentace:

1 Marketing neziskových organizací
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.

2 Přesto se musí NNO chovat podnikatelsky a strategicky.
Zamyšlení úvodem Základním předpokladem úspěchu každé NNO je znalost vlastních vizí a cílů. Organizace, která není zřízena státem ani samosprávou. V politickém kontextu se používá zejména pro občanské iniciativy aktivně zasahující do veřejných záležitostí. Zahrnuje i aktivity sloužící k soukromé realizaci skupinových zájmů a nepodnikatelských aktivit. Přesto se musí NNO chovat podnikatelsky a strategicky.

3 Vize je kompas, který vede firmu k budoucnosti.
Vize NNO Vize je kompas, který vede firmu k budoucnosti. Vize je představa budoucnosti. Představte si firmu v dlouhodobém horizontu např. deseti let. Píše se rok 2017: Jak chcete být vnímáni? Jaký podíl chcete získat na trhu? Jaký předpokládáte obrat? Jaký zisk je nutný k financování zdrojů? Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti je nutné k tomuto cíli mít?

4 Cíle NNO STROM SMART Specifický Specifický Termínovaný Měřitelný
Realistický Akceptovatelný Měřitelný Specifický Měřitelný Ambiciózní Realistický Termínovaný

5 Poslání NNO Na rozdíl od vize je poslání zpravidla veřejným materiálem. Poslání obsahuje určité krédo firmy. Slovo pochází z latinského c r e d o tedy věřím. Krédo je soubor hodnot ve které firma věří. Věří že ji dovedou k úspěchu.

6 Hodnoty NNO Organizační strukturou firmy zpravidla prorostou hodnoty čelních představitelů firmy. V jaké hodnoty věří ředitel podniku? Jaké vlastnosti ředitel preferuje? Jak se ředitel chová? Věří ředitel na ostré lokty? Naplňované krédo je jistotou pro zákazníky i pro zaměstnance. Hodnoty firmy se zaměstnanci neustále učí.

7 Marketing - úvodem Systematické vytváření poptávky na trhu.
Chápe se jako sociální a manažerský proces, jehož pomocí získávají lidé to, co potřebují nebo po čem touží, a to na základě produkce komodit a jejich směny za komodity jiné anebo za peníze. Proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobku a služeb s cílem dosáhnout směny, která uspokojí požadavky jednotlivců a organizací.

8 Marketing - úvodem Základy byly původně vyvinuty v podnikatelském prostředí, to se ale zásadně neliší od neziskových organizací. Nejčastěji je spojován s prodejem a reklamou – to jsou však pouze dvě části – obsáhlý nástroj managementu. Identifikuje šance na trhu, obsahuje strategie a volí jednotlivé obchodní alternativy. Zaměřuje se na specifické potřeby trhu a jeho segmentu. Orientuje se na odbyt a tím na zákazníky, resp. klienty.

9 Prvky současného marketingu
Roste význam internetu pro služby a obchod; Roste význam segmentace klientů, přičemž důležitým kritériem segmentace se stávají potřeby a chování klientů; Hlavním nástrojem řízení je klientská databáze; Pozornost je věnovaná hodnotám, které oceňuje klient; Budování značek a „dobrého jména společnost“.

10 Sociální marketing dle Kotlera
Marketing představuje ucelený systém opatření, který vede k řízené nabídce správného produktu: ve správnou dobu, na správné trhy, za správnou cenu. Navrhování, implementace a kontrola programů, jejichž cílem je zvýšit míru přijímání sociálních idejí, problémů nebo praxe v cílové skupině.

11 Sociální marketing Společenské aktivity
Motivované převážně v morální a etické rovině; Cílem je změnit chování, postoje, životní styl, hodnoty či předsudky jednotlivců společnosti; Výchova ke společensky korektním přístupům, prezentace či veřejná diskuse myšlenek.

12 marketing neziskového sektoru
Sociální marketing sociální marketing X marketing neziskového sektoru nekomerční marketing

13 Proč sociální marketing
PROTOŽE: Sociální marketing = nástroj prosazování myšlenek, názorů, postojů, hodnot v chování lidí, poskytování služeb sociálně znevýhodněným jedincům, veřejně prospěšné aktivity. PLNĚNÍ POSLÁNÍ ORGANIZACE / NNO

14 Sociálně marketingová kampaň
Dosažení vnímání klientů / veřejnosti Zorganizování jednorázové akce Změna chování občanů Změna hodnot a postojů zaměstnanců Získání veřejnosti pro myšlenku / ideu Nalezení nových partnerů pro realizaci myšlenky / idey

15 Sociální marketing – pojmosloví
Trh, poptávka, nabídka Přání, potřeby spotřebitele, klienti, uživatelé Směna a transakce Výrobní, prodejní, marketingová koncepce Marketingový mix Publicita, public relations, reklama Goodwill, značka, firemní kultura Komunikace

16 Úspěch na trhu dárců i klientů
schopnost získat prostředky, instituce a lidi kolem organizace oslovit a získat klienty rozumět klientovým přáním i potřebám zajistit pevné místo v regionu budovat image mít důvěru okolí vejít ve známost veřejnosti

17 Marketingové prostředí
MIKROPROSTŘEDÍ - vnitřní Pracovníci Dobrovolníci Příbuzní Členové MIKROPROSTŘEDÍ – vnější Uživatelé, klienti Jednotlivci, právnické osoby Podnikatelé, veřejná správa, veřejnost Donátoři Veřejné mínění Státní správa Podnikatelé Ostatní NNO Média

18 PŘÁNÍ – lze je odhadnout na základě dat
Marketing = hledání porozumění potřebám skupin, znát přání, najít způsob jak najít klienta, aby přišel a vracel se nebo zůstal natrvalo. PŘÁNÍ – lze je odhadnout na základě dat či informací (struktura obyvatel) nebo je zjistit dotazováním. CO lidé chtějí, čeho využijí – pak bude mít organizace úspěch.

19 Cílové skupiny Jací LIDÉ jsou kolem organizace, o koho se jedná,
proč jsou důležití, co pro organizaci znamenají, co je motivuje, co je o nich důležité znát, co jim můžeme nabídnout.

20 Potřeby a přání potřeby jsou vrozené a univerzální x
přání jsou utvářena kulturou a jsou různá Marketing – znalost přání různých skupin - uspokojují: potřeby všech (informační centra, otevřené kluby) potřeby skupiny (poradny pro zadlužené) přání celé společnosti (zdraví mládeže, výchova k rodině) dnes jde o potřeby i různá přání – individuální klient

21 Metody produktové strategie a produktového portfolia
Marketingový mix Metody produktové strategie a produktového portfolia 4P – PRODUCT, PRICE, PLACE, PROMOTION / marketing z pohledu firmy 4C – COSTUMER SOLUTION, COST, CONVENIENCE, COMMUNICATION / marketing z pohledu zákazníka 4S – SCOPE, SITE, SYNERGY, SYSTEM / webový marketingový mix

22 4C Při tvorbě marketingové strategie přemýšlíme z pohledu klienta a až potom o z pohledu firmy. CUSTOMER SOLUTION – řešení potřeb klienta COST - náklady vzniknuté klienta CONVENIENCE / CHANNEL – dostupnost řešení COMMUNICATION – komunikace

23 4S SCOPE / STRATEGIE - strategické činnosti provázané internetovými aktivitami- analýza trhu, stanovení cílů a úloh stránek, vymezení klienta SITE / STRÁNKY - často hlavní způsob komunikace SYNERGY / SYNERGIE – zabezpečení synergie 3 klíčových komponentů: Integrace Front Office, Integrace Back Office, Integrace s externími partnery SYSTEM / SYSTÉMY – správa a provoz webových stránek (hardware, software, síťová infrastruktura, související IT služby – administrace, platební systém, sledování návštěvnosti webu)

24 Komunikace na všech úrovních
Publicita – Public Relations Budování značky, reputace, dobrého jména - „Značka je to, co zůstane, když vám vyhoří firma.“ Udržování vzájemného porozumění a důvěry mezi organizací a veřejností. Garance kvality, profesionalita, využití nových příležitostí.

25 Děkuji za pozornost.

26


Stáhnout ppt "Marketing neziskových organizací"

Podobné prezentace


Reklamy Google