Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Jak správně připravit prezentaci projektu, bakalářské nebo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Jak správně připravit prezentaci projektu, bakalářské nebo."— Transkript prezentace:

1 Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Jak správně připravit prezentaci projektu, bakalářské nebo diplomové práce k obhajobě na oboru EST

2 24. září 2007urel@feec.vutbr.cz strana 2 Struktura prezentace  Titulní snímek - název projektu nebo bakalářské, diplomové práce, jméno autora a vedoucího práce  Úvodní snímek - zadání a cíle projektu  Detailní snímky - postup řešení, použité metody, dosažené výsledky, ukázky simulace, měření atd.  Závěrečný snímek - přehled dosažených výsledků  Poděkování - za pozornost a vedoucímu práce

3 24. září 2007urel@feec.vutbr.cz strana 3 Titulní snímek Název projektu, bakalářské nebo diplomové práce Tituly, jméno a příjmení vedoucího práce Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Jméno a příjmení autora VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

4 24. září 2007urel@feec.vutbr.cz strana 4 Úvodní snímek  Stručně v několika bodech uveďte hlavní úkoly a cíle vašeho projektu, bakalářské nebo diplomové práce.  Úkoly zadání a cíle práce uveďte jen heslovitě, používejte srozumitelné a holé jednoduché věty.  Na začátku prezentace musí být hned zřejmé, co bylo cílem vaší práce a jaké jsou očekávané výsledky.  Uveďte jaké hlavní dílo (např. realizovaný program, realizace měřícího přípravku, experimentální měření apod.) mělo být při řešení projektu vytvořeno.

5 24. září 2007urel@feec.vutbr.cz strana 5 Detailní snímky  Stručně, přehledně a výstižně seznamte posluchače se svou vlastní prací a jejím řešením.  Uveďte postup vašeho řešení a použité metody.  Uveďte nejdůležitější dosažené výsledky vaší práce.  Předveďte vytvořené programy, počítačové simulace, praktické realizace, výsledky praktických měření apod.  Pokud nemůžete předvést praktickou ukázku, připravte si alespoň obrázky, fotodokumentaci experimentů atd.  Nezapomeňte zdůraznit, čeho si na své práci nejvíce ceníte a jaký výsledek považujete za nejdůležitější.

6 24. září 2007urel@feec.vutbr.cz strana 6 Závěrečný snímek  Na závěr vaší prezentace stručně a heslovitě uveďte souhrn vámi dosažených výsledků. V ideálním případě by měl odpovídat jednotlivým úkolům zadání.  Pokuste se také kriticky zhodnotit vámi dosažené výsledky (klady a zápory vašeho řešení, návrh možných zlepšení nebo pokračování projektu).  Pokud se vám podařilo dosáhnout výsledků, které jsou nad rámec vašeho zadání, zdůrazněte to.  Pokud se vám nepodařilo dosáhnout některého z výsledků požadovaného v zadání, vysvětlete jednoznačně, proč se tak stalo.

7 24. září 2007urel@feec.vutbr.cz strana 7 Poděkování Děkuji za vaši pozornost ! Děkuji vedoucímu práce … za odbornou pomoc a pedagogické vedení při řešení mého projektu, bakalářské nebo diplomové práce.  Na závěr nezapomeňte stručně a věcně poděkovat posluchačům za pozornost a vedoucímu práce a konzultantům také za pomoc při řešení projektu.

8 24. září 2007urel@feec.vutbr.cz strana 8 Doporučení pro tvorbu snímků 1  Slovní komentář k jednomu snímku (mimo titulního a poděkování) má trvat 1 až 2 minuty. Pro 10 minutovou prezentaci je tedy třeba 5 až 8 snímků – ne více !!!  Každý snímek by měl mít svůj nadpis.  Na jednom snímku by nemělo být více než cca 9 až 11 řádků textu (kromě nadpisu).  Prezentace zásadně není promítáním textových stránek z práce či projektu !  Pokud to není nezbytně nutné, neumisťujte do prezentace hypertextové odkazy na jiné soubory.

9 24. září 2007urel@feec.vutbr.cz strana 9 Doporučení pro tvorbu snímků 2  Používejte hesla a odrážky, krátké a stručné věty - zapomeňte na věty dlouhé a rozvětvené !  V prezentaci užívejte bezpatková písma jako jsou např. Arial, Tahoma, Verdana.  Patková písma např. Times New Roman jsou vhodná spíše pro tisk textu samotného projektu.  Písmo nadpisů by mělo být 32 body a větší.  Písmo běžného textu by mělo být 24 body a větší.  Pamatujte na to, že i pro posluchače v zadních řadách musí být prezentace čitelná !

10 24. září 2007urel@feec.vutbr.cz strana 10 Doporučení pro tvorbu snímků 3  V jednom snímku neužívejte víc než 2 až 3 druhy písma. Nepoužívejte písmo typu kurzíva.  Musíte-li v prezentaci použít speciální symboly (Wingdings, Webdings, Symbol apod.), ověřte si její výslednou podobu předem na počítači, který při prezentaci použijete.  Neužívejte lemování či ozdobné okraje snímků vaší prezentace. Zbytečně si tím zmenšujete plochu snímků pro text či obrázky.  Celou prezentaci a její funkčnost si před použitím důkladně zkontrolujte, zejména pravopis !!!

11 24. září 2007urel@feec.vutbr.cz strana 11 Doporučení pro tvorbu snímků 4  Vysoký kontrast barev prezentace je velmi důležitý.  Použijte světlý text na tmavém pozadí nebo naopak.  Pokud to není nezbytně nutné nepoužívejte animace snímků – animační efekty ruší prezentaci a rozptylují pozornost posluchačů.  Pro přechody snímků zvolte jednotný jednoduchý animační efekt nebo nejlépe žádný (bez přechodu).  Zásadně nepoužívejte náhodné efekty (spirály, přelety, překrytí, šachovnice apod.)  Při prezentaci nepoužívejte žádné zvukové efekty !!!

12 24. září 2007urel@feec.vutbr.cz strana 12 Prezentace obrázků a schémat 1  Používejte bloková schémata. Celková, obvodová a podrobná schémata jsou pro posluchače nepřehledná.  Blokový diagram nebo schéma promítněte celý najednou nebo s použitím přiměřené animace.  Pokud použijete animaci, tak pouze pokud chcete vysvětlit logickou tvorbu schématu zapojení, toky signálů, postup zpracování signálu v grafu apod.  Používejte dostatečně silné a kontrastní propojovací čáry (tloušťka 2,5 bodu a více).  K popisu diagramu a schématu použijte dostatečně velké písmo (velikost 24 body a větší).

13 24. září 2007urel@feec.vutbr.cz strana 13 Prezentace obrázků a schémat 2 Board 3 ASP tdo tms tdi trst tck PSBM Board 1 ASP Board 2 ASP Skupinové schéma řídícího bloku

14 24. září 2007urel@feec.vutbr.cz strana 14 Prezentace dat a grafů 1  K prezentaci dat používejte grafy - ne tabulky s daty !  Prezentujte jen jednoduché a přehledné grafy.  Jednotlivé křivky dat v grafech musí být rozlišeny a popsány např. legendou v grafu, barevně apod.  Nezapomeňte, že každá osa grafu má svůj popis, jednotku a veličinu. Název má také i samotný graf.  V grafech nepoužívejte nebo potlačte do pozadí mřížky a rastry, snažte se o maximální přehlednost.  K popisu grafu včetně jeho os, měřítek a křivek použijte dostatečně velké písmo (24 body a větší).

15 24. září 2007urel@feec.vutbr.cz strana 15 Prezentace dat a grafů 2 0 20 40 60 80 100 1.0E+011.0E+031.0E+051.0E+06 Počet vzorků [-] [%] Chybovost [%]

16 24. září 2007urel@feec.vutbr.cz strana 16 Prezentace funkčních realizací  Během krátké prezentace při obhajobách projektů, bakalářských a diplomových prací nebývá většinou dostatečný čas na praktickou ukázku realizovaného programu, laboratorního přípravku, přístroje apod.  Připravte si tedy raději ukázky ve formě obrázků obrazovek programu, časových průběhů signálů, fotodokumentace z měření apod.  Realizovaný přípravek však přineste k prezentaci alespoň ukázat, naměřené výsledky zařaďte do prezentace nebo v prezentaci ukažte 2 až 3 snímky z fotodokumentace projektu.

17 24. září 2007urel@feec.vutbr.cz strana 17 Závěrečná doporučení  Prezentujte jednoduché, stručné a přehledné snímky.  Používejte dostatečně velká písmena textu a to i v obrázcích, blokových diagramech a grafech.  Používejte vysoce kontrastní barvy prezentace.  Prezentace má pouze doprovázet váš ústní projev, není vhodné a ani možné číst celý zobrazovaný text.  Nechtějte na několika snímcích ukázat posluchačům celou vaši práci o rozsahu stovky stran.  V prezentaci nezabíhejte do detailů, zaměřte svou prezentaci jen na hlavní a důležité věci.

18 24. září 2007urel@feec.vutbr.cz strana 18 Mějte na paměti  Na prezentaci se vždy pečlivě připravte !  Za obsah prezentace a za samotné vystoupení před posluchači jste odpovědní jen vy sami.  S obsahem prezentace by vám však měl poradit vedoucí projektu. Pokud si nejste jisti obsahem prezentace, požádejte jej o radu a odbornou pomoc.  Nízká úroveň prezentace vždy snižuje kvalitu jinak třeba dobře vykonané práce na projektu.  Při samotné prezentaci vystupujte uvolněně, avšak argumentujte přesvědčivě a věcně.


Stáhnout ppt "Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Jak správně připravit prezentaci projektu, bakalářské nebo."

Podobné prezentace


Reklamy Google