Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jaká bude dětská veřejnoprávní televize ČT :D? Petr Dvořák, generální ředitel České televize Jaká bude dětská veřejnoprávní televize ČT :D? Zlín Film Fest,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jaká bude dětská veřejnoprávní televize ČT :D? Petr Dvořák, generální ředitel České televize Jaká bude dětská veřejnoprávní televize ČT :D? Zlín Film Fest,"— Transkript prezentace:

1 Jaká bude dětská veřejnoprávní televize ČT :D? Petr Dvořák, generální ředitel České televize Jaká bude dětská veřejnoprávní televize ČT :D? Zlín Film Fest, Industry Program 29. 5. 2013

2 2 Základní informace  Česká televize spustí k 31. srpnu 2013 dětský kanál s názvem ČT :D.  Dětský kanál bude vysílat mezi 6. a 20. hodinou na stejném okruhu jako kulturní kanál ČT art.  Dětská divácká skupina 4 – 12 let získá poprvé v ČT samostatný vysílací program.  Z dosavadního modelu vysílání pro děti na dvou programech přejde ke koncentrovanému a koncepčnímu řešení na samostatném programu.

3 3 Proč vzniká dětský kanál České televize? 1)Veřejnoprávní úloha České televize k dětskému divákovi (čl. 2 Kodexu ČT) 2)Vzor a inspirace zahraničních dětských veřejnoprávních televizí – KiKA, CBBC, Gulli aj. 3)Tradice dětské tvorby České televize – ČT :D novým impulsem 4)Potřeba a příležitost reagovat na proměny mediální komunikace dětí a mládeže (nová média, proměny očekávání dětí)

4 4 Jaká je veřejnoprávní úloha ČT :D? Kodex ČT ukládá v článku 2 věnovat zvláštní pozornost dětskému divákovi:  Pomáhat dětskému divákovi objevovat a přijímat za vlastní hodnoty slušnosti, vzdělanosti, pracovitosti a úcty k životnímu prostředí.  Dětský program má též přispívat ke kulturní orientaci a popularizaci sportu mezi dětmi a dospívajícími, ukazovat možnosti integrovaného soužití zdravých dětí s dětmi zdravotně postiženými a napomáhat národnostní a etnické toleranci.  Těmto úkolům má ČT dle Kodexu přizpůsobovat skladbu a charakter pořadů určených dětskému publiku s tím, že „nezaujme-li pořad děti, nemůže právě uvedené povinnosti dostát.“

5 5 Jaká je veřejnoprávní úloha ČT :D? Kodex ČT ukládá v článku 2 věnovat zvláštní pozornost dětskému divákovi:  Úlohou ČT je dle Kodexu také zprostředkovat tradici české i světové pohádky, filmy pro děti a mládež, soutěže, vzdělávací a výchovné pořady a vytvářet podmínky pro rozvinutí původní tvorby adresované dětem a mládeži.  Kodex ukládá ČT věnovat se též mediální výchově, konkrétně informování dětí a rodičů o míře času, který odborníci doporučují trávit sledováním televizního vysílání.

6 6 Jaká je veřejnoprávní úloha ČT :D? Kodex ČT ukládá v článku 2 věnovat zvláštní pozornost dětskému divákovi:  Jsou-li v čase bezprostředně před vysíláním pořadů pro děti a mládež nebo po něm zařazeny komerční části programu (čl. 21.1 až 21.8), Česká televize nedopustí uvádění takového obsahu, který by mohl nepříznivě působit na vývoj dětí nebo nezletilé mládeže, případně v dětech cíleně vyvolával pocity méněcennosti, jestliže nezískají propagované zboží či službu.  Česká televize rovněž dbá v těchto časech zvýšené opatrnosti při uvádění programových upoutávek na vlastní pořady, případně nekomerčních upoutávek (čl. 20.1), které by mohly nepříznivě působit na vývoj dětí nebo nezletilé mládeže.

7 7 Role ČT :D ve strategii České televize Dlouhodobé plány rozvoje ČT v období let 2012 – 2017 – cíle v oblasti dětského vysílání:  Připravit a spustit dětský kanál.  Vyvíjet a realizovat nové formy TV pořadů, které zohlední významnou diverzifikaci diváckých skupin.  Vytvořit vysoký kredit dětských pořadů zejména u rodičů.  Posílit tvorbu pro děti a vzdělávání experimentálními pořady umožňujícími využívat všech dětem a mládeži běžně dostupných nových technologií.  Stát se pro děti televizí první volby a neustálou inovací udržet jejich pozornost.

8 8 Role ČT :D ve strategii České televize Dlouhodobé plány rozvoje ČT v období let 2012 – 2017 – cíle o oblasti pořadů a programových formátů:  Hraná tvorba pro děti – vysoká úroveň „production value“, atraktivní vyprávěcí jazyk a vizuální styl.  Vzdělávání dětí a dospělých – využít nové možnosti internetu a interaktivity.  Dětské pořady – revize a osvěžení při zachování tradiční hodnoty české dětské tvorby a využití soudobého, přitažlivého a srozumitelného jazyka.  Animovaná tvorba – podporovat nové a odvážnější vyprávěcí a vizuální postupy při zachování výjimečné tradice české animované tvorby.

9 9 Řešení pro ČT :D Systém tvůrčích producentských skupin (TPS dětské tvorby a další TPS) Jmenování týmu ČT :D Programová koncepce ČT :D – pokračování stávajících úspěšných formátů, vývoj a výroba nových pořadů s výhledem na roky 2014 – 2016 Spolupráce s odborníky (Déčkolegium, odborná diskuze) Programové zásady ČT :D reflektující Kodex ČT, tradici dětské tvorby v ČT a potřeby současné mediální komunikace dětí

10 10 Vize pro ČT :D První volba pro děti i rodiče = naplnění očekávání veřejné služby ČT pro děti Bezpečí, kvalita, předvídatelnost, přiměřenost, kultivovanost Atraktivita, zábava, zábavné vzdělávání Původní česká tvorba, inovativní formáty To nejlepší ze zahraniční tvorby Interaktivita s novými médii

11 11 Děkuji za pozornost a těším se na diskuzi. Petr Dvořák


Stáhnout ppt "Jaká bude dětská veřejnoprávní televize ČT :D? Petr Dvořák, generální ředitel České televize Jaká bude dětská veřejnoprávní televize ČT :D? Zlín Film Fest,"

Podobné prezentace


Reklamy Google