Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Motorová lokomotiva ř ady T478.3. Základní technické údaje Provozní ur č ení: univerzální lokomotiva pro tra ť ovou službu Uspo ř ádání náprav: Bo´

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Motorová lokomotiva ř ady T478.3. Základní technické údaje Provozní ur č ení: univerzální lokomotiva pro tra ť ovou službu Uspo ř ádání náprav: Bo´"— Transkript prezentace:

1 Motorová lokomotiva ř ady T478.3

2

3 Základní technické údaje Provozní ur č ení: univerzální lokomotiva pro tra ť ovou službu Uspo ř ádání náprav: Bo´ Bo´ Max.povolená rychlost: 100 km/h P ř enos výkonu: elektrický stejnosm ě rný Spalovací motor: K12 V230DR Výkon: 1325 kW Hmotnost: 75t Vlakové topení: parní(generátor PG500) Brzdy: vzduchotlaková pro vlak, vzduchotlaková pro lokomotivu, ru č ní pro lokomotivu.

4 Výroba

5

6 Uspo ř ádání stroje Lokomotiva je skříňová se dvěma kabinami na obou koncích.V obou kabinách jsou umístěna shodná stanoviště strojvedoucích.Lokomotiva je skříňová se dvěma kabinami na obou koncích.V obou kabinách jsou umístěna shodná stanoviště strojvedoucích. Za přední kabinou je elektrický rozváděč.Za přední kabinou je elektrický rozváděč. Mezi kabinami je strojovna.V ní je spalovací motor spojený s trakčním generátorem,v zadní části strojovny je chladicí blok.Mezi kabinami je strojovna.V ní je spalovací motor spojený s trakčním generátorem,v zadní části strojovny je chladicí blok. Na obou čelech je narážecí a spřahovací zařízení.Na obou čelech je narážecí a spřahovací zařízení. Rám je posazen na dvou dvounápravových podvozcích v každém z nich jsou dva trakční elektromotory.Rám je posazen na dvou dvounápravových podvozcích v každém z nich jsou dva trakční elektromotory. Mezi podvozky je naftová nádrž a hlavní vzduchojemyMezi podvozky je naftová nádrž a hlavní vzduchojemy

7 Nát ě ry horní č ást sk ř ín ě byla tmav ě zelená, spodní č ást sk ř ín ě šedá. Rám lokomotivy a za ř ízení pod ním (v č etn ě pojezdu) byly tmav ě šedé. Nárazníky a tažné ústrojí byly č erné, pluhy byly svisle č erno-bíle pruhované. Rámy oken a sv ě tlomet ů byly olemovány bíle, vnit ř ní plochy rám ů byly č erné. Sériové lokomotivy pak m ě ly rám a pojezd šedomodrý a od č ísla 128 (a 089, 090, 118, 119) m ě ly sk ř í ň v č etn ě st ř echy viš ň ov ě č ervenou. Orámování oken a sv ě tlomet ů z ů stalo bílé. Od lokomotivy T 478.3256 byl hlavní rám šedý.

8 Úpravy Lokomotivy T478.3 v pr ů b ě hu n ě kolika let obdr ž ely n ě kolik úprav zde jsou nejd ů le ž it ě jší: V roce 1988 obdr ž ely nové ozna č ení 753 V roce 1991 byla asi polovina lokomotiv rekonstruována na elektrické vytáp ě ní vlaku (parní generátor PG500 nahrazen elektrickým generátorem)a p ř ezna č ení na lokomotivy 750

9 Rekonstrukce na nové ř ady V roce 1996 byla jedna lokomotiva pokusn ě vybavena jiným motorem.V roce 2001 byly v ČMKS zahájeny obdobné rekonstrukce na ř adu 752.5 pro Italii a 752.6 pro OKDD. V roce 2002 rekonsktrukce s motorem Caterpillar. Dodávány jako D753 pro Itálii, 753.7 pro Unipetrol doprava, OKDD, Viamont a 755 pro ČD (dnes ČD Cargo)

10 Rušení lokomotiv S velice masivním rušením lokomotiv se za č alo na podzim roku 1999 pro nadbyte č nost tak bylo zrušeno více jak polovina lokomotiv.V sou č asné dob ě je v provozu zhruba 10 lokomotiv v p ů vodním stavu a 30 ř ady 750. Dv ě lokomotivy byly prodány.

11 Vozidla pro muzejní ú č ely Pro muzejní ú č ely bylo vyhrazeno 6 stroj ů Prototyp T478.3001 byl opraven a nalakován do p ů vodních barev. T478.3101 bez dílenské opravy vzhledov ě v p ů vodním stavu. 750.042 a 750.346 dosud v normálním provozu 753.127 zakonzervována v Č eské T ř ebové je provozní 753.016 odprodána NTM.

12 P ř ezdívky Po dobu zhruba 40. Let si lokomotivy vyslou ž ily n ě kolik p ř ezdívek:brejlovec,brejloun(podle,,brejlí´´kolem oken) Trojka, nulka (podle ozna č ení 750,753,) Lokomotivy mají i svá,,p ř ímá´´jména jak si je pojmenovaly lok. č ety. (Renátka,Beátka,Krasomila)

13 Takto vypadá prototyp lokomotivy753 001

14 Zástupce řady 754 zde 754 079 v žst. Val.Meziříčí


Stáhnout ppt "Motorová lokomotiva ř ady T478.3. Základní technické údaje Provozní ur č ení: univerzální lokomotiva pro tra ť ovou službu Uspo ř ádání náprav: Bo´"

Podobné prezentace


Reklamy Google