Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Fyzická geografie NÁZEV DUMu: Čas POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 6 KÓD DUMu: JK_FYZ_GEO_6 DATUM TVORBY: 30.9.2012 ANOTACE (ROČNÍK): Kvinta – DUM seznamuje žáky s časem, způsobem a historií jeho měření, časovým pásmem, používáním letního času atd. METODICKÝ POKYN:

2 Čas  jedna ze základních fyzikálních veličin, jíž se měří vzdálenost mezi událostmi  Měřením času se také zabývají hlavně vědci a technici a v minulosti to byl jeden z hlavních úkolů astronomie  Čas má ovšem zásadní význam i pro běžný lidský život, který je z povahy věci časově omezen („nemám čas“), pro organizaci lidské společnosti (kalendář)

3 Čas  Pravidelně se opakující události a objekty se zjevně pravidelným pohybem dlouho sloužily jako standardy pro jednotky času – mezi takové očividně pravidelné jevy patří pohyb Slunce po obloze, fáze Měsíce a kmit kyvadla  Základní myšlenku vyjádřil Aristotelés definicí, že „čas je napočítaný pohyb ve vztahu k před a po“  Čas se tedy měří počítáním (pravidelných) pohybů, a to tradičně na dvou úrovních: pro delší intervaly počítáním roků, měsíců a dnů v kalendáři, pro kratší intervaly počítáním rychlejších pravidelných jevů na hodinách

4 Zdánlivý denní pohyb Slunce po obloze na 50. stupni severní zeměpisné šířky

5 Čas  Pro kalendářní měření času se nejprve používaly dobře viditelné fáze Měsíce, později i (zdánlivý) roční pohyb Slunce  Už z mladší doby kamenné (neolitu) jsou známy stavby, které sloužily ke stanovení slunovratu a rovnodennosti (např. Stonehenge), o pokročilejších způsobech kalendářního měření patrně svědčí nedávno nalezený disk z Nebry  Také zdánlivý roční pohyb některých hvězd (např. Siria) se užíval ke stanovení správné doby pro polní práce

6 Schéma vzniku fáze Měsíce Jednotlivé fáze Měsíce

7 Stonehenge (1900 př. n. l.)  Gerald Hawking (1928 – 2003), britský astronom zaznamenal celkem 165 jevů, jejichž průběh se dá díky Stonehenge pozorovat  Většina z nich nějakým způsobem souvisela s východy a západy Slunce a Měsíce  Možné vybudování Stonehenge jako prehistorického kalendáře  O tom, k čemu toto Stonehenge vlastně sloužilo, se vedou neustálé spory

8 liton - soustava tří kamenů, kde jsou dva kolmé a jeden vodorovný, přičemž ten vodorovný na nich leží Triliton - soustava tří kamenů, kde jsou dva kolmé a jeden vodorovný, přičemž ten vodorovný na nich leží

9 Disk z Nebry  je velmi dobře zachovaný bronzový kotouč o průměru asi 32 cm se zlatými inkrustacemi Slunce, Měsíce a hvězd, který pochází ze starší doby bronzové, patrně ze 16. století př. n. l.  Byl součástí pokladu, nalezeného roku 1999 poblíž městečka Nebra (Sasko-Anhaltsko)  Je to nejstarší známé zobrazení oblohy a jeden z nejvýznamnějších archeologických nálezů poslední doby  Byl vyroben někde ve Střední Evropě a že patrně sloužil rituálním a reprezentačním účelům

10 Disk z Nebry

11 Čas  Pro určování denní doby a pro měření kratších (infradiánních) intervalů se využíval (zdánlivý) denní pohyb Slunce, měřený délkou stínu, později gnómonem a slunečními hodinami  Vyspělejší kultury užívaly i vodní hodiny (klepsydra) a od středověku přesýpací hodiny s pískem  Ty byly nejpřesnějším prostředkem na odměřování kratších intervalů až do 17. století

12 Sluneční hodiny  jsou zařízení pro určování času, v závislosti na zdánlivém pohybu Slunce  Sluncem ozařovaný předmět vrhá stín a podle aktuální pozice stínu lze určit čas  Určování času je matematicky odvozeno z kombinace dvou základních pohybů Země a Slunce  Z pravidelné rotace Země kolem své osy (čas v rozmezí dne) a z rotace země kolem slunce (rozmezí roku)

13 "dvojité" sluneční hodiny v Novém Městě nad Metují

14 Vodní hodiny  čili klepsydra (řec. „zloděj vody“) byla původně nádoba s malým otvorem ve dně, kudy voda pomalu vytéká  Klepsydra – podobně jako přesýpací hodiny – neměří tedy denní čas, nýbrž odměřuje časový interval Přesýpací hodiny  pro měření času využívají pohyb písku způsobený gravitací  Používaly se již v 11. století  Skládají se ze dvou skleněných baněk umístěných nad sebou a spojených úzkým hrdlem  Písek z horní baňky se postupně přesýpá do spodní baňky

15 Vodní hodinyPřesýpací hodiny

16 Sluneční čas  Lidé se v občanském životě řídí SČ….  …je čas určovaný otáčením Země vzhledem ke Slunci  Pravý sluneční den je doba mezi dvěma po sobě následujícími vrcholeními Slunce na místním poledníku  Jelikož se mění rychlost oběhu Země (v přísluní trvá den déle, než v odsluní) zavádí se tzv. střední sluneční čas (nepravidelný pohyb S byl nahrazen pravidelným pohybem)

17 Střední sluneční čas  je čas měřený podle druhého středního slunce (myšleného bodu na nebeské sféře, který se pohybuje rovnoměrně po světovém rovníku východním směrem)  Jednotkou středního času je střední sluneční den – doba mezi dvěma průchody druhého středního slunce jedním poledníkem  Jeden střední sluneční den na Zemi má přesně 24 hodin

18 Čas  Každý poledník má svůj místní střední sluneční čas – je určen jako úhlová vzdálenost od druhého středního slunce  Tento úhel je převeden na čas (15° = 1 hodina, 15' = 1 minuta, 15" = 1 sekunda)  Protože bylo nutné stanovit čas platný pro celá území, bylo třeba určit, který poledník bude pro které dané území rozhodující  Světový čas (UTC) byl určen jako místní čas nultého poledníku (prochází observatoří v Greenwichi)

19 UTC  UTC je základem systému občanského času, jednotlivá časová pásma jsou definována svými odchylkami od UTC  UTC založen na atomových hodinách, tzn. je na rotaci Země nezávislý  V Česku je používán středoevropský čas (SEČ), který je místním slunečním časem patnáctého poledníku (15° východní délky), který prochází například Jindřichovým Hradcem

20 Časové pásmo  je ta část Země, která používá stejný standardní čas  Původně používali lidé sluneční čas, který má ovšem tu nevýhodu, že se liší od místa k místu  S rozvojem dopravy a komunikace byla tato nevýhoda stále výraznější, takže se postupem času přešlo na pásmový čas, kdy celá oblast Země, zhruba 15 ° kolem daného poledníku, používá stejný čas, který je určen svým posunem od UTC

21 Časové pásmo  Na západní polokouli je čas oproti UTC posunut zpět (např. USA platí časové pásmo UTC-5), na východní polokouli platí čas, který je před UTC (např. v Japonskou je časové pásmo UTC+9)  Ideální časová pásma by se navzájem lišila o celý počet hodin, takže by Zemi rozdělila na přesné pruhy široké 15° to by však znamenalo, že státy, které procházejí hranicí takových teoretických pásem, by musely používat dvě časová pásma, jakkoli by byla jejich rozloha malá  Z praktických důvodů se proto stanovily takové tvary časových pásem, které se přizpůsobují hranicím států či jiných územních celků

22 Některá časová pásma pak používají čas, který se od UTC neliší o celý počet hodin, ale o půlhodiny, či dokonce čtvrthodiny

23 Datová hranice  Prochází přibližně poledníkem 180 stup. zeměpisné délky  Je navržena tak, aby procházela co nejdále od lidské civilizace  Vyhýbá se kontinentům a ostrovům, nejblíže pevné zemi (mimo Antarktidu) prochází mezi Diomédovými ostrovy v Beringově průlivu  Při překročení datové hranice je potřeba upravit datum tak, aby na východ od datové hranice bylo o den méně než na západ od ní

24 Datová hranice – příklad  Např. Pokud jste na východ od datové hranice a víte, že je úterý 16.00 hod., po překročení datové hranice bude rázem středa, ale čas 16.00 hod. zůstává  Datová hranice přináší různé paradoxy  Např. pasažér na dlouhé cestě z Asie do USA přistává na cílovém letišti ve Spojených státech o několik hodin dříve, než odstartoval ze svého domovského letiště

25 Středoevropský čas (SEČ),  anglicky Central European Time (CET), je střední sluneční čas středoevropského poledníku (15 stupňů východně od Greenwiche)  !!!!SEČ = UTC + 1 hod.!!!!  Platí ve většině evropských států  V jarním a letním období je ve většině států Evropy zaváděn středoevropský letní čas (SELČ)  Středoevropský čas je někdy mylně označován výrazem zimní čas jako opak tzv. letního času

26 Časové zóny v Evropě modrá – GMT (UTC) červená – CET (UTC+1) žlutá – EET (UTC+2) zelená – MSK (UTC+3)

27 Letní čas  je označení systémové úpravy měření času, při které se v letních měsících roku nepoužívá čas daný příslušným časovým pásmem, ale používá se čas, který je o určitou hodnotu (obvykle o 1 hodinu) posunut dopředu  Cílem letního času je úspora elektrické energie, která by byla jinak potřeba pro večerní osvětlení  Na přelomu roku 1946 byl v ČSR (1. prosince 1946 – 23. února 1947) zaveden také tzv. zimní čas, kdy byl čas posunut o jednu hodinu dozadu – tento opačný posun je zřejmě světovým unikátem

28 Letní čas - ČR  Na letní čas se v ČR každý rok přechází poslední neděli v březnu, kdy po 01:59:59 SEČ (středoevropského času) následuje 03:00:00 SELČ (středoevropského letního času)  Letní čas končí poslední neděli v říjnu, kdy se po 02:59:59 SELČ hodiny posunou na 02:00:00 SEČ  Letní čas je pochopitelně záležitostí zemí mírného pásma  Ve všech státech Evropy s výjimkou Islandu se letní čas používá  Podle pravidel EU přechod nastává ve všech časových pásmech současně, v 1:00 UTC

29 Použité zdroje a literatura Literatura: Bičík, I. et al. (2001): Příroda a lidé Země. Praha: Nakladatelství ČGS. Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment. Kašparovský, K. (2008): Zeměpis I v kostce. Praha: Fragment. Internetové zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Stonehenge http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_hodiny http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_hodiny http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casov%C3%A9_p%C3%A1smo http://cs.wikipedia.org/wiki/SEL%C4%8C http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edoevropsk%C3%BD_%C4%8Das

30 Použité zdroje a literatura Obrazové materiály: RURYK. wikipedia [online]. [cit. 30.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oscillating_pendulum.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oscillating_pendulum.gif TAU ʻ OLUNGA. wikipedia [online]. [cit. 30.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Equinox-50.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Equinox-50.jpg MOONILLU1. wikipedia [online]. [cit. 30.11.2012 ]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mond_Phasen.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mond_Phasen.jpg MOONILLU1. wikipedia [online]. [cit. 30.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mond_Grafik1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mond_Grafik1.jpg MACTOGRAPHER. wikipedia [online]. [cit. 30.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stonehenge-Green.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stonehenge-Green.jpg DBACHMANN. wikipedia [online]. [cit. 30.11.2012 ]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nebra_Scheibe.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nebra_Scheibe.jpg KARELJ. wikipedia [online]. [cit. 30.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_nad_Metuj%C3%AD_su ndials_2011_3.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_nad_Metuj%C3%AD_su ndials_2011_3.jpg FAREY, JR., John. wikipedia [online]. [cit. 30.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Clepsydra-Diagram-Fancy.jpeg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Clepsydra-Diagram-Fancy.jpeg S SEPP. wikipedia [online]. [cit. 30.11.2012 ]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wooden_hourglass_2.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wooden_hourglass_2.jpg

31 Použité zdroje a literatura DAVE. wikipedia [online]. [cit. 30.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Timezones2008.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Timezones2008.png BILD. wikipedia [online]. [cit. 30.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:International_Date_Line.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:International_Date_Line.png MAIX¿?. wikipedia [online]. [cit. 30.11.2012 ]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Time_zones_of_Europe.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Time_zones_of_Europe.svg


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google