Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Racionalizace řídící práce Time Management Alena Tichá Soňa Priknerová Jana Roubová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Racionalizace řídící práce Time Management Alena Tichá Soňa Priknerová Jana Roubová."— Transkript prezentace:

1 Racionalizace řídící práce Time Management Alena Tichá Soňa Priknerová Jana Roubová

2 Time management postupy, doporučení a nástroje pro plánování času obvykle za účelem zvýšení efektivnosti využití pracovního i osobního času

3 Kritéria efektivnosti Účelnost – vztah mezi potřebou prostředí a podmínkami Hospodárnost – minimalizace vynaloženého času a nákladů při maximálních výsledcích

4 Faktory ovlivňující efektivnost Subjektivní faktory dispozice řídícího subjektu zdravotní stav kvalifikační úroveň,motivace styl řídící práce Objektivní faktory charakter transformačních procesů charakter řídících procesů charakter vnitřního a vnějšího prostředí

5 Limitující faktory managera Posuzování a měření je obtížné možnost vyjádření pomocí výkonových křivek 6 etap pracovní křivky rozpracování optimální stav úplná kompenzace nedostatečná kompenzace konečný sestup progresivní pokles výkonu

6 Etapy pracovní křivky

7 Limitující faktory managera Únava pokles schopnosti organizmu vykonávat požadovanou činnost 3 druhy únavy: fyzická (dělníci) duševní (manažeři) emocionální (umělci)

8 Limitující faktory managera Rytmus zákonité opakování organizovaného celku vyznačujícího se určitými časovými a prostorovými parametry Monotonie pocit jednotvárnosti dostavující se při jednoduchých opakujících se činnostech Racionalizační opatření odstranění monotonie

9 Ostatní limitující faktory Pracovní doba délku je třeba stanovit tak, aby pracující mohl po práci plně obnovit své tělesné a duševní síly Spánek prospívá jeho pravidelnost a délka (7-8 h) Životospráva, výživa, aktivní odpočinek

10 Faktory prostředí Osvětlení Barevná úprava prostředí Hluk Mikroklimatické podmínky

11 Osvětlení Je důležité při interakci člověk stroj Přírodní je závislé na roční době Je třeba především zajistit viditelnost Nejzávažnějším problémem osvětlení je oslnění Správným osvětlením se předchází únavě očí

12 Barevná úprava prostředí Je důležitá pro pracovní pohodu Usnadňuje a zrychluje orientaci Teplé barvy (žlutá, červená) podporují vegetativní systém organismu Studené barvy (modrá, zelená) snižují činnost vegetativního systému organismu

13 Hluk Jeho působení ze značné části ovlivněno psychickými a emocionálními faktory Závisí na hladině akustického tlaku, kmitočtovém složení, délce a pravidelnosti působení Způsobuje zvýšenou dráždivost, nadměrnou citlivost, roztržitost a únavu

14 Mikroklimatické podmínky Efektivní teplota teplota vlhkost vzduchu rychlost proudění vzduchu teplota okolních předmětů

15 Principy řešení 4 generace vývoje časového plánování

16 První generace Řeší co máme dělat Je založena na určení si prací co máme dělat Snižuje stres napsáním problému na papír

17 Druhá generace Řeší co a kde máme udělat Pomocí časové řady rozhodujeme co a kdy udělat Intuitivně využíváno u většiny z nás - diáře

18 Třetí generace Řeší co, kdy a jak Řeší problém rozsáhlejších projektů Zavádí pojem cílů, priorit, delegování a týmové práce Logická a tím i velmi pochopitelná Nepřehledná člověk se lehko stává zajatcem operativního řízení

19 Čtvrtá generace Popírá předchozí generace Vychází z „člověk není stroj“ pravidlo: spokojenost člověka je podmínkou jeho dlouhodobé efektivity a lepších výkonů zaměření nejen na výsledky, ale souběžný zájem o motivaci, pocity a růst člověka

20 Manažer a čas Každá činnost se uskutečňuje v čase Faktor času po jevové stránce umožňuje kvantifikaci jevů. Napomáhá v kvantitativním hodnocení jevů Na čase je výsledek řídící činnosti úměrně závislý s tím, jak s ním dovede manažer disponovat

21 Analýza spotřeby času má přímé a nepřímé metody Přímé vlastní snímky pracovního dne Úspěch je závislý na na zájmu pracovníka Nepřímé pozorování druhou osobou Nedostatek snaha o zkreslení údajů Cílem: získání podkladů pro efektivní využití prac. doby stanovení norem z hlediska času pro výkon činností

22 Metody racionalizace spotřeby času 1) Analýza rozsahu vedení zahrnuje řídící kapacitu a řídící činnost Má 3 kategorie: všeobecné vedení, vlastní vedení pořízených, osobní řídící činnosti kritérium výkonnosti pracovníka je čas zástupcem Fuller

23 Jednotky rozsahu vedení

24 1) Analýza rozsahu vedení Úroveň podřízených je možno ji vyjádřit formou nároků na čas vedoucího pracovníka Rozlišujeme podřízené Nízké úrovně Střední úrovně Vysoké úrovně Při hodnocení je nutné rozlišovat určitá pravidla

25 2) Metody racionalizace řídící práce Dělíme do dvou základních skupin Ovlivňují stupně efektivnosti vlastní práce A) Organizace vlastní řídící práce Vycházení ze zásad duševní práce, respekt limitujících faktorů Patří sem: Stanovení priorit Analýza časového fondu Pracovní plán

26 B) Racionalizace řídící práce z hlediska informačního toku Proces řízení je procesem přijímání, předávání a zpracování Využívá zásad : technika duševní práce využití informačních materiálů sestavení písemných projev organizace administrativních procesů K získání informací se využívá různých zdrojů

27 Děkujeme za pozornost Čerpáno z: Teorie řízení; prof. Ing. Jan HRON, DrSc., dr.h.c. Strategické řízení, Ing. Thaddeus Mallya,Dr.,MBA. internet http://cs.wikipedia.org

28


Stáhnout ppt "Racionalizace řídící práce Time Management Alena Tichá Soňa Priknerová Jana Roubová."

Podobné prezentace


Reklamy Google