Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VIP – TV VIP – TV Motivation System VIP – Team Victory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VIP – TV VIP – TV Motivation System VIP – Team Victory."— Transkript prezentace:

1 VIP – TV VIP – TV Motivation System VIP – Team Victory

2 Motivation System V- Vertrauen- Důvěra I- Information- Informace P- Prognose- Prognóza - T- Team- Tým V- Victory- Vítězství VIP – Team Victory

3 MOTIVACE - zvýšení aktivity všech členů VÝKONNOST - zlepšení produktivity týmu SPOKOJENOST - korekce vztahů a pocitů VIP – TV VIP – TV Motivation System Přínos pro 3D-tým: Cílový potenciál: RŮST AKTIVITY: o 30% během 3 měsíců

4 ANALÝZA : SKRYTÁ REZERVA VIP – TV VIP – TV Motivation System

5 Když šéf na své ovečky nevidí... 130% 30% VIP – TV VIP – TV Motivation System

6 Dnešní tým pod pečlivou kontrolou... VIP – TV VIP – TV Motivation System 130% 100%

7 Týmová náhrada odcházejícího šéfa... VIP – TV VIP – TV Motivation System 130% 100%

8 3D-TÝM... AKTIVACE SKRYTÉ REZERVY VIP – TV VIP – TV Motivation System 130%

9 3 DIMENZE : ELEMENTÁRNÍ PRÁVA VIP – TV VIP – TV Motivation System

10 EPI - právo na INFORMACI EPO - právo na OPTIMALIZACI EPH - právo na HARMONIZACI VIP – TV VIP – TV Motivation System 3 Dimenze Elementárních Práv:

11 ELEMENTÁRNÍ PRÁVO NA INFORMACI VIP – TV VIP – TV Motivation System

12 PŘEHLED - denní seznam všech novinek NÁHLED - výtah pro rychlou orientaci DETAIL - podrobná plná verze zprávy VIP – TV VIP – TV Motivation System Strukturované INFORMACE pro 3D-tým 3D-VIP myšlení všech členů kolektivu: Plná informovanost je základní podmínkou pro optimalizaci a sdílené rozhodování

13 ELEMENTÁRNÍ PRÁVO NA OPTIMALIZACI VIP – TV VIP – TV Motivation System

14 MYŠLENKA - zlepšovací a systémové návrhy PROGNÓZA - předpoklady, cíle, modely KONTROLA - klíčové parametry, časový vývoj VIP – TV VIP – TV Motivation System Postup 3D-optimalizace: Elementární právo a motivace člena VIP-kolektivu: Přemýšlet a podávat návrhy s prognózami ke zlepšení výkonu, jakosti a spokojenosti

15 ELEMENTÁRNÍ PRÁVO NA HARMONIZACI VIP – TV VIP – TV Motivation System

16 TECHNIKA 10+10 - preference při hlasování SDÍLENÍ HORNÍCH 10 - poděkování a motivace SDÍLENÍ DOLNÍCH 10 - optimalizace a realizace VIP – TV VIP – TV Motivation System SDÍLENÍ DŮVĚRY v 3D-týmu 1. KOLO: volba ANO-NE ve vnitřním segmentu 2. KOLO: volba 2 prsty ve vnějším segmentu 3. KOLO: 1 prst v krajním segmentu 3D-ROZHODOVÁNÍ ve 3 kolech

17 VIP – TV VIP – TV Motivation System SCHÉMA 3D-HLASOVÁNÍ

18 VIP – TV VIP – TV Motivation System DISKRÉTNÍ 3D-HLASOVÁNÍ

19 METODIKA : KLÍČOVÉ PRVKY VIP – TV VIP – TV Motivation System

20 KDO – jméno nebo kód člena 3D-týmu KDY – datum a čas aktivity (od-do) KDE – název nebo kód pracoviště CO – popis nebo kód činnosti JAKOU DOBU – doba v hodinách JAKOU NÁMAHOU – koeficient 1-2-3 VÝKON – BicepsHodiny, HlavoHodiny ANONE – vyjádření členů 3D-týmu VIP-VÝKAZ ČINNOSTI... Výchozí podklad pro SDÍLENÍ HORNÍCH 10

21 DEFINICE PROBLÉMU – vymezení parametrů VÝCHOZÍ SITUACE – popis a současné hodnoty ALTERNATIVY ŘEŠENÍ – přehled možností KLADY A ZÁPORY VARIANT – srovnání řešení GLOBÁLNÍ DŮSLEDKY – planetární perspektiva 3D-ANALÝZA... Výchozí podklad pro 3D-PROGNÓZY

22 KLÍČOVÉ PARAMETRY – kontrolní prvky KONTROLNÍ BODY – 1,2,4,8... dny-týdny-měsíce OČEKÁVANÉ HODNOTY – časový vývoj TOLERANČNÍ INTERVAL – rozsah platnosti GLOBÁLNÍ PRIORITY – důsledky pro Planetu 3D-PROGNÓZA... Výchozí podklad pro 3D-ROZHODOVÁNÍ

23 PRACOVNÍ AKTUALITY – zprávy z okolí VÝKAZ PRÁCE – přehled denní, týdenní, měsíční AKČNÍ PLÁN – záměry další činnosti NÁVRHY – podněty pro optimalizaci PŘIPOMÍNKY – náměty ke zlepšení vztahů KONTROLA – srovnání prognóz s vývojem SJEDNOCENÍ – utužování a stimulace kolektivu VIP-PORADA

24 OCENĚNÍ A VYZDVIŽENÍ PODĚKOVÁNÍ ZA AKTIVITU MOTIVACE K DALŠÍ ČINNOSTI MĚSÍČNĚ NEBO KVARTÁLNĚ SOULAD S VÝKAZEM ČINNOSTI SDÍLENÍ POLOVINY HORNÍCH 10 PODPORA AKTIVITY VOLBA MÍRY DOMINANCE OPTIMALIZACE SPRAVEDLNOSTI SDÍLENÍ HORNÍCH 10

25 PREFERENCE ODBORNOSTI ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE SDÍLENÍ DŮVĚRY 3D-ROZHODOVÁNÍ : HORNÍCH + DOLNÍCH 10 SDÍLENÍ HORNÍCH 10 PO VĚCNÉ DISKUZI INDIVIDUÁLNĚ DLE VLASTNÍ VOLBY SDÍLENÍ DOLNÍCH 10

26 3D-ROZHODOVÁNÍ Tříkolové hlasování s dynamickou vahou 10+10 sdílených prstů Bipolární otázka: ANO-NE s prognózou důsledků Multipolární návrhy: varianty řešení s prognózami Náhodné pořadí při hlasování – losování nebo generátor Vysvětlování individuálních stanovisek – sbližování názorů

27 ROVNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM NÁVRHY PROGNÓZOVANÝCH ŘEŠENÍ SDÍLENÁ ÚČAST NA 3D-ROZHODOVÁNÍ VIP-BOSS: strategické plánování VIP-BOSS: řídící management VÝKONNÝ ŘEDITEL PRO OPTIMALIZACI PERIODICKÁ ÚČAST NA ŘÍZENÍ SDÍLENÍ POZIC DLE SCHOPNOSTÍ

28 FAKTOR OSOBNÍ ZODPOVĚDNOSTI VIP – TV VIP – TV Motivation System

29 OPTIMALIZAČNÍ IDEA PARAMETRY PODMÍNEK ANALÝZY A PROGNÓZY CÍL A RIZIKO REALIZACE Se svou kůží na trh... Personální GARANCE PŘI NESHODĚ S PROGNÓZOU PRÉMIE V PŘÍPADĚ SOULADU +/- finanční blok +/- váha hlasování

30 FAKTOR VYŠŠÍCH ZÁJMŮ VIP – TV VIP – TV Motivation System

31 DOPADY NA VLASTNÍ KOLEKTIV DŮSLEDKY PRO BLÍZKÉ OKOLÍ ZMĚNY NA ÚROVNI VYŠŠÍCH CELKŮ VLIVY NA LIDSTVO A PLANETU LIMITY PRO SLUNEČNÍ SOUSTAVU PROGNÓZA – VYŠŠÍ PERSPEKTIVA Kdo bude vykopávat člověka?

32 KDE A JAK SYSTÉM FUNGUJE MOŽNOSTI DNES A ZÍTRA VIP – TV VIP – TV Motivation System

33 PRAVÁ statická krajní MEZ – hierarchický vojenský systém nebo tradiční firemní management – sdílení důvěry pouze formou vstupu či výstupu do oddílu nebo firmy – všech 10+10 předáno STATICKY ne-dobrovolně veliteli nebo šéfovi EGOISTICKÉ BLOKOVÁNÍ INICIATIVY PODŘÍZENÝCH - nelze dosáhnout toho, aby všichni v kolektivu přemýšleli jako šéf DNES - STATICKY v KRAJNÍCH MEZÍCH LEVÁ statická krajní MEZ – Twin Oaks International Community Virginia a jiné egalitární komuny – sdílení důvěry formou hledání 100% shody nebo rovného hlasování – všech 10+10 ponecháno sobě nebo STATICKY předáno koordinátorovi EGALITÁRNÍ BLOKOVÁNÍ OSOBNÍ INICIATIVY - při ekonomickém myšlení je bržděn růst kvalifikace a touha vyniknout

34 Lido-Časo-Prostorová DYNAMIKA Dynamika LIDSKÉHO FAKTORU - Distribuce 10+10 optimální pro danou skupinu lidí dle jejich charakterů Dynamika ČASOVÉHO FAKTORU - Sdílení 10+10 podle aktuálních podmínek s možností operativní změny Dynamika PROSTOROVÉHO FAKTORU - Váha 10+10 různá v sousedních regionech, prolínání a migrace členů ZÍTRA - DYNAMICKY v CELÉ ŠKÁLE MOŽNOSTÍ OPTIMALIZACE bez BLOKÁD a BARIÉR Elementární právo na INFORMACI - Posílení důvěry, hrdosti a sounáležitosti s kolektivem Elementární právo na OPTIMALIZACI - Včetně návrhů na optimální distribuci společně vyrobeného produktu Elementární právo na HARMONIZACI - Vysvětlování vlastních stanovisek a sbližování postojů při 3D-hlasování

35 PŘEKÁŽKY NA CESTĚ K DYNAMICE VIP – TV VIP – TV Motivation System

36 Už se zkoušelo všechno možné, nic lepšího neexistuje... Kdo a kde to již vyzkoušel, jak se jim vede? Nevím, nechci, neotravujte, nezajímá mě to... Chci se dál v klidu zašívat a nedivočit jak blázen! Neznalost a Nezájem Nejistota a Strach Hrozí mi ztráta postavení, pravomocí a finanční jistoty... A co jejich pracovní schopnosti, tvůrčí inteligence, morální hodnoty? Nedomluvíme se, rozhádáme se a zkrachujeme... Co když to zafunguje a bude se to šířit jako mor?!! Nedůvěra a Pochybnosti Jak bych jim mohl důvěřovat, domluví se jak mě obrat! Kdo bude myslet na rozvoj firmy a na zadní kolečka? Šijou na mě nějakou fintu, jak mě víc vyždímat... Něco na nás zkoušejí a nemyslí to vážně!

37 3D-CESTA: Pevná půda pod nohami VIP – TV VIP – TV Motivation System

38 POČÁTEČNÍ DANÝ STAV – Dno, od něhož se odrazíme – Hladina, pod kterou neklesneme Záchytný PEVNÝ BOD Perspektiva STABILNÍHO VÝVOJE HLEDISKO VYŠŠÍCH ZÁJMŮ – Posuzování dopadů na vyšší celky – Priority rozvoje života na Planetě Zemi Závazná RŮSTOVÁ LINIE PROGNÓZA ŘEŠENÍ – Testování shody dle kontrolních bodů – Při neshodě korekce prognózy či řešení

39 VÍRA V TÝMOVOU SPOLUPRÁCI VIP – TV VIP – TV Motivation System

40 Týmová spolupráce na bázi sdílené důvěry OD STATICKÝCH KRAJNÍCH MEZÍ VÍRA V ČLOVĚKA – Důvěřujeme svému týmu VÍRA VE SMYSLUPLNOST – Realizujeme svou vizi Tvůrčím úsilím k novým horizontům vědomí K NEJLEPŠÍMU VYVÁŽENÉMU ŘEŠENÍ VÍRA V PERSPEKTIVU – Hledíme do budoucnosti Zachování podmínek pro rozvoj života PO DYNAMICKÉ HARMONICKÉ STEZCE


Stáhnout ppt "VIP – TV VIP – TV Motivation System VIP – Team Victory."

Podobné prezentace


Reklamy Google