Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdraví terénního pracovníka versus terénní práce o samotě Mgr. Mgr. Martin Svoboda CTP PK, Laxus o.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdraví terénního pracovníka versus terénní práce o samotě Mgr. Mgr. Martin Svoboda CTP PK, Laxus o.s."— Transkript prezentace:

1 Zdraví terénního pracovníka versus terénní práce o samotě Mgr. Mgr. Martin Svoboda CTP PK, Laxus o.s.

2 Kdo jsem? -v sociálních službách od konce roku 2006 -nejdříve sociální pracovník/vedoucí služby v Domě na půli cesty SKP-CENTRUM o.p.s. -od roku 2008 pracuji v Laxus o.s. -nejprve K-centrum Pardubice -po dvou letech přechod do Centra terénních programů Pardubického kraje -od dubna 2011 doposud vedoucí CTP PK

3 Zachování zdraví terénního pracovníka – osobní rovina -osobnostní a charakterové rysy pracovníka/pracovnice -motivace k výkonu profese -neužívání návykových látek/užívání v míře přiměřené -schopnost reflektovat profesní počínání -dovednost oddělovat profesní a soukromý život -trávení volného času dle libosti a úvahy pracovníka/pracovnice

4 Zachování zdraví terénního pracovníka/pracovnice – úroveň organizace I -dle jakých kritérií je vybírán nový pracovník/pracovnice -propracovaný zaváděcí program -možnost sdílet každodenní realitu v rámci týmu (pravidelné klientské porady) -metodické vedení (intervize) -vnímavost k aktuálnímu stavu a naladění pracovníka/pracovnice (vedoucí programu, ostatní členové týmu) -supervize – týmová i individuální

5 Zachování zdraví terénního pracovníka/pracovnice – úroveň organizace II -systém sebehodnocení pracovníků/pracovnic -individuální vzdělávací plány -finanční motivace – odměny dle výkonu a zásluh -metodicky zpracované postupy jsou dodržovány -poskytnutí základních ochranných pomůcek -definování mimořádných a havarijních situací (jak se v těchto situacích chovat) -standardní je pracovat ve dvojici

6 Redukce zdrojů, práce ve dvojici, práce o samotě… -CTP PK Laxus od roku 2007 -„historicky“ nejpočetnější tým – pětičlenný; od roku 2011 je tým tříčlenný -dříve – až 2 výjezdy/výšlapy do terénu denně (tedy čtyři pracovníci/pracovnice v přímé práci) -nyní nemožné realizovat dva výjezdy/výšlapy za den v „optimální sestavě“ – dvě dvojice -omezování zdrojů, personální kapacity týmu, doby v terénu -někteří z donátorů požadují zachování indikátorů a objemu času v „terénu“ -„přílišnou redukcí“ přijdeme o navázané klienty -nezamýšlený důsledek – přímá práce v terénu o samotě přestává být něčím výjíměčným…

7 O samotě či ve dvojici? -pracovník/pracovnice souhlasí s tím, že bude pracovat v terénu sám/sama -mapovány a zvažovány osobní hranice/limity pracovníka/pracovnice -terény vhodnější pro samostatné působení (dojezdová vzdálenost, obeznámenost s konkrétním „teritoriem“, klíčový pracovník/pracovnice, charakter scény/klientely… ) -pracovník/pracovnice nepůsobí v terénu o samotě více dní po sobě -práce o samotě nejčastěji v Pardubicích

8 Odlišnosti, rozdíly, specifika I -sbaleno „za dva“ -batoh pohodlnější brašny -bez žluté brašny přes rameno ztráta „vnější identity“ -monitorování lokalit a pohybu osob – zdánlivě bez komplikací, avšak víc očí více vidí, dva lidé pohltí více vjemů -oslovování – ve dvojici vhodné oslovovat 3 až 4 osoby, sám 1 až 2 osoby -profesní kontakty v barech/restauracích – dvojice – jeden komunikuje s obsluhou, druhý se zaměřuje na reakce ostatních; pracovník je sám – není možné pozornost rozdělit

9 Odlišnosti, rozdíly, specifika II - pracovník v terénu osamocen = něco, na co nejsou klienti zvyklí -kontakt s klienty/klientkami – nefunguje standardní rozdělení rolí – žlutá brašna, černá brašna – práce o samotě = dva v jednom -naučené mechanismy z práce ve dvojici nefungují či nefungují zcela -potřeba mít na zřeteli více záležitostí, osvojit si jiné postupy a dovednosti -nemožnost vyměnit role (žlutá brašna x černá brašna) v průběhu směny -při kontaktu je obtížné sledovat další podněty z okolí – důsledné promýšlení místa kontaktu

10 Odlišnosti, rozdíly, specifika III - není asistence kolegy/kolegyně (doplnění informací, chybějícího materiálu, položení „vhodné“ otázky, převzetí iniciativy… ) - práce bez opory - práce bez dozoru a dohledu (aspekt moci a manipulace) - chybí zpětná vazba, reflexe kontaktu, vyřčení kritiky, pochvaly - přesun v terénu - jízdní kolo či koloběžka

11 Konkrétní zkušenosti z práce o samotě I Případ 1) -v dopoledních hodinách volá na služební mobil klientka, se kterou je pracovník v delším a pravidelném kontaktu -žádá o výměnu na bytě - obava, že bude spatřena s terénním pracovníkem, probíhající soudní spor o svěření dítěte do péče -výměna proběhne v bytě klientky -zpětně pracovník zjišťuje, že postupoval proti metodickým zásadám programu – výměna na bytě je realizována vždy ve dvojici -„automatická“ reakce pracovníka versus nedomyšlení možných rizik výměny v bytě klientky o samotě

12 Konkrétní zkušenosti z práce o samotě II Případ 2) - v podvečerních hodinách v potemnělém parku monitoruje pracovník dění - pozoruje skupinku cca šesti neznámých osob - o něčem se baví – dle všeho o místech pro nitrožilní aplikaci - pracovník vyhodnocuje situaci jako ohrožující, necítí se bezpečně, mizí nepozorovaně ze scény - lituje, že dle všeho „přišel“ o možné klienty/klientky

13 Konkrétní zkušenosti z práce o samotě III Případ 3) - pracovník se s klientkou telefonicky domluví na výměnu před squatem - kontakt proběhne bez přítomnosti dalších osob - pracovník předává klientce informaci, že pokud bude mít zájem realizovat výměnu u squatu, má se ozvat na služební mobil - pracovník se později od ostatních klientů/klientek dovídá, že klientka tvrdí, že jsou domluveni, že bude každou středu v danou hodinu stát před squatem - pracovník je dotazován, proč tak nečiní, když to slíbil…

14 Konkrétní zkušenosti z práce o samotě IV Případ 4) - žádost o sběr stříkaček v opouštěném objektu (bývalý squat klientů/klientek) - před vstupem do objektu nahlásí přítomnost správcům objektu a rovněž kolegům - jsou tou dobou v terénu v jiném městě - i po ukončení sběru kontaktuje správce objektu a kolegy - postup není popsán v metodice – důvod postupu - obava o bezpečnost při pobytu v prázdném a zdevastovaném objektu

15 Proč jsem se rozhodl pro téma terénní práce s UD o samotě I - sdílení zkušeností - podnět pro debatu - práce v terénu o samotě – dříve častější, nyní méně časté? - jedná se o snížení standardů bezpečnosti pracovníka a potenciální ohrožení jeho zdraví? - krok zpět? - pokud připustíme, že terénní práce s uživateli drog o samotě je možná, budou to po nás donátoři vyžadovat (zdroj úspor)? - změna metodik?

16 Proč jsem se rozhodl pro téma terénní práce s UD o samotě II - „dočasný“ přechod k práci o samotě - možnost zachovat existující síť služeb? - jak dlouho by dočasnost trvala? - jak je tento krok ohrožující pro zdraví a bezpečnost pracovníků/pracovnic? - stanovení limitů pro práci o samotě? - hledisko kvantity (denní kapacita jednoho pracovníka x denní kapacita dvojice pracovníků) - hledisko kvality – kde a jak jej hledat? - klíčová míra schopnosti sebereflexe pracovníka/pracovnice

17 www.laxus.cz Martin Svoboda svoboda@laxus.cz 608 626 303

18 Diskuse?


Stáhnout ppt "Zdraví terénního pracovníka versus terénní práce o samotě Mgr. Mgr. Martin Svoboda CTP PK, Laxus o.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google