Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdraví terénního pracovníka versus terénní práce o samotě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdraví terénního pracovníka versus terénní práce o samotě"— Transkript prezentace:

1 Zdraví terénního pracovníka versus terénní práce o samotě
Stručná historie, sloučení Služby – obecně, pro koho, ne po centrech… Výsledky – celkem za 2010, srovnání s 2009 Legální drogy – hlavní téma? Otázky-odpovědi Mgr. Mgr. Martin Svoboda CTP PK, Laxus o.s.

2 Kdo jsem? v sociálních službách od konce roku 2006
nejdříve sociální pracovník/vedoucí služby v Domě na půli cesty SKP-CENTRUM o.p.s. od roku 2008 pracuji v Laxus o.s. nejprve K-centrum Pardubice po dvou letech přechod do Centra terénních programů Pardubického kraje od dubna 2011 doposud vedoucí CTP PK

3 Zachování zdraví terénního pracovníka – osobní rovina
osobnostní a charakterové rysy pracovníka/pracovnice motivace k výkonu profese neužívání návykových látek/užívání v míře přiměřené schopnost reflektovat profesní počínání dovednost oddělovat profesní a soukromý život trávení volného času dle libosti a úvahy pracovníka/pracovnice

4 Zachování zdraví terénního pracovníka/pracovnice – úroveň organizace I
dle jakých kritérií je vybírán nový pracovník/pracovnice propracovaný zaváděcí program možnost sdílet každodenní realitu v rámci týmu (pravidelné klientské porady) metodické vedení (intervize) vnímavost k aktuálnímu stavu a naladění pracovníka/pracovnice (vedoucí programu, ostatní členové týmu) supervize – týmová i individuální

5 Zachování zdraví terénního pracovníka/pracovnice – úroveň organizace II
systém sebehodnocení pracovníků/pracovnic individuální vzdělávací plány finanční motivace – odměny dle výkonu a zásluh metodicky zpracované postupy jsou dodržovány poskytnutí základních ochranných pomůcek definování mimořádných a havarijních situací (jak se v těchto situacích chovat) standardní je pracovat ve dvojici

6 Redukce zdrojů, práce ve dvojici, práce o samotě…
CTP PK Laxus od roku 2007 „historicky“ nejpočetnější tým – pětičlenný; od roku 2011 je tým tříčlenný dříve – až 2 výjezdy/výšlapy do terénu denně (tedy čtyři pracovníci/pracovnice v přímé práci) nyní nemožné realizovat dva výjezdy/výšlapy za den v „optimální sestavě“ – dvě dvojice omezování zdrojů, personální kapacity týmu, doby v terénu někteří z donátorů požadují zachování indikátorů a objemu času v „terénu“ „přílišnou redukcí“ přijdeme o navázané klienty nezamýšlený důsledek – přímá práce v terénu o samotě přestává být něčím výjíměčným…

7 O samotě či ve dvojici? pracovník/pracovnice souhlasí s tím, že bude pracovat v terénu sám/sama mapovány a zvažovány osobní hranice/limity pracovníka/pracovnice terény vhodnější pro samostatné působení (dojezdová vzdálenost, obeznámenost s konkrétním „teritoriem“, klíčový pracovník/pracovnice, charakter scény/klientely… ) pracovník/pracovnice nepůsobí v terénu o samotě více dní po sobě práce o samotě nejčastěji v Pardubicích

8 Odlišnosti, rozdíly, specifika I
sbaleno „za dva“ batoh pohodlnější brašny bez žluté brašny přes rameno ztráta „vnější identity“ monitorování lokalit a pohybu osob – zdánlivě bez komplikací, avšak víc očí více vidí, dva lidé pohltí více vjemů oslovování – ve dvojici vhodné oslovovat 3 až 4 osoby, sám 1 až 2 osoby profesní kontakty v barech/restauracích – dvojice – jeden komunikuje s obsluhou, druhý se zaměřuje na reakce ostatních; pracovník je sám – není možné pozornost rozdělit

9 Odlišnosti, rozdíly, specifika II
- pracovník v terénu osamocen = něco, na co nejsou klienti zvyklí kontakt s klienty/klientkami – nefunguje standardní rozdělení rolí – žlutá brašna, černá brašna – práce o samotě = dva v jednom naučené mechanismy z práce ve dvojici nefungují či nefungují zcela potřeba mít na zřeteli více záležitostí, osvojit si jiné postupy a dovednosti nemožnost vyměnit role (žlutá brašna x černá brašna) v průběhu směny při kontaktu je obtížné sledovat další podněty z okolí – důsledné promýšlení místa kontaktu

10 Odlišnosti, rozdíly, specifika III
není asistence kolegy/kolegyně (doplnění informací, chybějícího materiálu, položení „vhodné“ otázky, převzetí iniciativy… ) práce bez opory práce bez dozoru a dohledu (aspekt moci a manipulace) chybí zpětná vazba, reflexe kontaktu, vyřčení kritiky, pochvaly přesun v terénu - jízdní kolo či koloběžka

11 Konkrétní zkušenosti z práce o samotě I
Případ 1) v dopoledních hodinách volá na služební mobil klientka, se kterou je pracovník v delším a pravidelném kontaktu žádá o výměnu na bytě - obava, že bude spatřena s terénním pracovníkem, probíhající soudní spor o svěření dítěte do péče výměna proběhne v bytě klientky zpětně pracovník zjišťuje, že postupoval proti metodickým zásadám programu – výměna na bytě je realizována vždy ve dvojici „automatická“ reakce pracovníka versus nedomyšlení možných rizik výměny v bytě klientky o samotě

12 Konkrétní zkušenosti z práce o samotě II
Případ 2) v podvečerních hodinách v potemnělém parku monitoruje pracovník dění pozoruje skupinku cca šesti neznámých osob o něčem se baví – dle všeho o místech pro nitrožilní aplikaci pracovník vyhodnocuje situaci jako ohrožující, necítí se bezpečně, mizí nepozorovaně ze scény lituje, že dle všeho „přišel“ o možné klienty/klientky

13 Konkrétní zkušenosti z práce o samotě III
Případ 3) pracovník se s klientkou telefonicky domluví na výměnu před squatem kontakt proběhne bez přítomnosti dalších osob pracovník předává klientce informaci, že pokud bude mít zájem realizovat výměnu u squatu, má se ozvat na služební mobil pracovník se později od ostatních klientů/klientek dovídá, že klientka tvrdí, že jsou domluveni, že bude každou středu v danou hodinu stát před squatem pracovník je dotazován, proč tak nečiní, když to slíbil…

14 Konkrétní zkušenosti z práce o samotě IV
Případ 4) žádost o sběr stříkaček v opouštěném objektu (bývalý squat klientů/klientek) před vstupem do objektu nahlásí přítomnost správcům objektu a rovněž kolegům - jsou tou dobou v terénu v jiném městě i po ukončení sběru kontaktuje správce objektu a kolegy postup není popsán v metodice – důvod postupu - obava o bezpečnost při pobytu v prázdném a zdevastovaném objektu

15 Proč jsem se rozhodl pro téma terénní práce s UD o samotě I
sdílení zkušeností podnět pro debatu práce v terénu o samotě – dříve častější, nyní méně časté? jedná se o snížení standardů bezpečnosti pracovníka a potenciální ohrožení jeho zdraví? krok zpět? pokud připustíme, že terénní práce s uživateli drog o samotě je možná, budou to po nás donátoři vyžadovat (zdroj úspor)? změna metodik?

16 Proč jsem se rozhodl pro téma terénní práce s UD o samotě II
„dočasný“ přechod k práci o samotě - možnost zachovat existující síť služeb? jak dlouho by dočasnost trvala? jak je tento krok ohrožující pro zdraví a bezpečnost pracovníků/pracovnic? stanovení limitů pro práci o samotě? hledisko kvantity (denní kapacita jednoho pracovníka x denní kapacita dvojice pracovníků) hledisko kvality – kde a jak jej hledat? klíčová míra schopnosti sebereflexe pracovníka/pracovnice

17 Martin Svoboda

18 Diskuse?


Stáhnout ppt "Zdraví terénního pracovníka versus terénní práce o samotě"

Podobné prezentace


Reklamy Google