Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální úpravy pojistných produktů EGAP JUDr. Miroslav Somol, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální úpravy pojistných produktů EGAP JUDr. Miroslav Somol, CSc."— Transkript prezentace:

1

2 Aktuální úpravy pojistných produktů EGAP JUDr. Miroslav Somol, CSc.

3 3 Reakce EGAP na hospodářskou a finanční krizi Výchozí situace pro změny – finanční a hospodářská krize Složitá situace výrobců a exportérů – obtížné získání provozního financování, exportních úvěrů, odbytové problémy Výraznější pokles exportu od října 2008 V této situaci vzrůstá význam exportního a investičního pojištění se státní podporou Vláda – posílení ČEB a EGAP, aby více podpořily export EGAP má dostatečné kapacity na vyšší objemy pojištění připravil řadu výrazných zlepšení podmínek pojištění

4 4 Výsledky pojištění EGAP za rok 2008 Celkové pojištění28643 mld. Kč „D“16 mld. Kč „F“ 8,8 mld. „I“ 7,2 mld. „Z“ 3,2 Hrubé pojistné905 mil. Kč Pojistná angažovanost99,6 mld. Kč Pojistná kapacita 2008 120 mld. Kč Vyplacená pojistná plnění298 mil. Kč

5 5 Výsledky pojištění EGAP za 1.Q. 2009 Celkové pojištění595,93 mld. Kč „D“ 1,1 mld. Kč „F“ 2,7 mld. „E“ 2,5 mld. „Z“ 0,9 mld. Hrubé pojistné44 mil. Kč

6 6 Přehled realizovaných změn 1. Nový produkt „P“ (prospekce trhu) pro exportéry 2. Změny sazeb při souběhu produktů „I“ a If“ 3. Změny sazeb produktu „V“ 4. Modifikace produktu „E“ 5. Příprava modifikace produktu „F“ – „Fv“ 6. Modifikace produktu „If“ pro developerské projekty 7. Projektové financování

7 7 Nový produkt „P“ (prospekce trhu) pro exportéry – I.  Nový typ „P“ pojištění  Nový typ „P“ pojištění v rámci EGAP – pojištění rizika finanční ztráty  Přímé pojištění potencionálního vývozce (bez použití bankovního úvěru)  Prospekce – průzkum zahraničního trhu a marketingové činnosti související se vstupem na trh (zavedení či zvýšení vývozu)  Pojistná doba – 5 let 2 roky vynakládání prostředků na prospekci 3 roky na úhradu vynaložených nákladů

8 8 Nový produkt „P“ (prospekce trhu) pro exportéry – II. Prospekční záměr – materiál shrnující způsob zavedení, resp. rozšíření vývozu na zahraniční trh;  Rozpočet prospekce – součást záměru, alespoň vyrovnaný;  Pojistná událost – neúspěch prospekce, nesplnění prospekčního záměru, nesplnění očekávaných čistých výnosů (rozdílu mezi..výnosy a náklady vývozu) na krytí nákladů na prospekci;  Pojištěná finanční ztráta – skutečně vynaložené náklady na prospekci dle prospekčního záměru;  Spoluúčast – 20 %  Limit pojistného plnění – výše nákladů uvedená v PS, max. 5 milionů Kč.

9 9 Nový produkt „P“ (prospekce trhu) pro exportéry – III. Náklady na prospekci (v tuzemsku max. 15 %) (povinnost vést oddělenou účetní evidenci) Exportní a marketingové poradenství  Reklama, inzerce, propagační materiály,  Účast na obchodních akcích (bez cestovného a ubytování)  Právní služby v zahraničí  Skladování v zahraničí  Certifikace exportovaného výrobku

10 10 Nový produkt „P“ (prospekce trhu) pro exportéry – IV. Pojistné sazby 3 skupiny podle kategorií zemí dle OECD: 0. - 2. 3. - 4. 5. - 7. ------------------------------------ 1 rok 0,15 %0,30 %0,60 % 5 let 0.75 %1,50 %3,0 %

11 11 Souběh pojištění typu „I“ a „If“  Cíl - podpořit české investice v zahraničí zlevněním pojištění  Pojištění „If“ - sazby na základě sazeb pojištění typu „D“, pojistné se platí jednorázově předem, krytí politického i komerčního rizika;  Pojištění „I“ – pojistné roční, krytí pouze teritoriálních rizik;  Nová sazba „I“ / “If“ bude odrážet obě dosud oddělená rizika, pojistné „I“ se již nebude vybírat, pojistné „I“ a „If“ – 30 : 70  Spoluúčast – sjednocení v případě teritoriálních i komerčních rizik na 2,5%

12 12 Slevy pojistných sazeb produktu „V“ (pojištění výrobního rizika)  Cíl – zvýhodnit pojištění výrobního rizika, zejména v případě současného pojištění obchodního případu produktem „D“ a „V“  Pojistná sazba „V“ při samostatném využití produktu se snižuje o 30%.  Rizika se při souběhu obou pojištění do určité míry překrývají, proto další snížení pojistného v případě souběhu pojištění dle VPP „V“ a VPP „D“.  Pojistná sazba „V“ při souběžném využití využití produktu „D“ na stejný obchodní případ se snižuje o dalších 20 %, tj. na úroveň 50 % současné základní sazby.

13 13 Modifikace produktu „E“ (pojištění potvrzeného akreditivu) CCíl – „zatraktivnit“ produkt pro klienty … SSpoluúčast se snižuje z 20 % na 5 % NNový výpočet pojistného ppojistné již nebude odvozeno od poplatku za potvrzení L/C, nnový výpočet na základě 6 faktorů – rozsah pojištěného rizika (výše L/C), podmínky L/C, zajištění plateb, rizikovost banky a země, výše spoluúčasti.

14 14 Modifikace produktu „If“ (pojištění úvěru na investici) pro developerské projekty – I.  Cíl – přizpůsobit pojištění úvěrů na investice specifickým podmínkám developerských projektů  Nebude povinně požadováno pojištění „I“, úvaha investora dle rizika země;  Minimální podíl vlastních zdrojů ve výši 20 % investičních nákladů, z toho nejméně polovina jako peněžní vklady. Z nepeněžních vkladů může tvořit max. polovinu (tj. 25 % celkové equity) nehmotné aktivum;  Nebude vyžadováno 100% ručení za komerční riziko nesplacení investičního úvěru, toto ručení může být nahrazeno kombinací ručení sníženého až na 30 % z úvěru a dalšího zajištění (zástava akcií zahraniční dceřinné společnosti, zástava ne/movitých věcí, bankovní zárukou;

15 15 Modifikace produktu „If“ pro developerské projekty – II.  Délka investičního úvěru – dle doby provádění stavebních prací resp. tato doba + čas potřebný k prodeji (zatím nelze pod 3 roky, stanoví zákon č. 58/1995 Sb.).  Český investor i dceřiná společnost musí mít jako předmět činnosti zapsánu stavební resp. developerskou činnost, musí být smluvní stranou stavební zakázky.  Řešení rizika dokončených bytů je klíčovým problémem, pokud není nemovitost předem prodána známému subjektu.  Nelze pojistit projekt, kde by veškeré prodeje byly zahájeny až po zahájení čerpání úvěru, nebo až po dostavbě nemovitosti.

16 16 Modifikace produktu „If“ pro developerské projekty – III.  V případě kombinace prodeje předem známým kupujícím a průběžného prodeje, platí několik pravidel, zejména:  sjednání smluv o smlouvě budoucí (závazná a nevypověditelná, 20 % záloha, equita a zálohy musí být před začátkem čerpání úvěru min. 50% hodnoty projektu),  případ prodeje části bytových jednotek až po dostavbě je možný pokud celkový objem dopředu nezajištěných prodejů nepřesáhne objem dopředu složené equity.

17 17 Modifikace produktu „F“ (pojištění předexportního úvěru) – „Fv“  Cíl – umožnit čerpání předexportních úvěrů pro vývoz výsledků vědy a výzkumu, resp. práv k duševnímu vlastnictví  „Fv“ spočívá v podpoře komerční aplikace produktů výzkumu a vývoje v exportu formou úvěrů na dokončení aplikace pro zahraničního zákazníka, na úhradu licenčních poplatků apod.

18 18 Projektové financování - modifikace produktu „D“ (pojištění exportního odběratelského úvěru) – I. CCíl – umožnit exportní úvěrování projektů, u nichž je splácení úvěru založeno pouze na výnosech projektu ZZákladem projektového financování je cash flow projektu poskytující dostatek prostředků jak pro provozní financování, tak i pro splácení úvěru. MModifikace VPP „D“ - výjimky z některých pravidel Konsensu OECD pokud jde o režim splácení exportního úvěru. PProdloužené doby splácení (až 14 let), nerovnoměrné a nepravidelné splátky delší než 6 měsíců při splnění dalších podmínek.

19 19 Projektové financování - modifikace produktu „D“ – II.  Hodnocení reálnosti projektu  podklady/dokumentace – popis projektu, přehled jeho finančních zdrojů, business plán projekt, cash flow EPC kontraktu, finanční výkazy zúčastněných subjektů, technická a finanční feasibility study,  požadované parametry projektu - zejména 20-40% equity, dostatečně silný sponzor/investor, zkušený EPC kontraktor i budoucí provozovatel, dostatečné úvodní zdroje, dostatečně robustní cash flow, zajištění vstupů do výroby a odbytu výroby.

20 20 Zvýšení pojistného krytí I.  „B“95%„Bf“99%  „C“95%„Cf“99%  „D“99%  „E“99%„V“95%  „I“100%  „If“99%

21 21 Zvýšení pojistného krytí II.  Záruky  neoprávněné čerpání100%  oprávněné čerpáníPB 80%, ostatní 99% Platnost opatřenízatím do 31.12.2009 Vyšší krytívyšší pojistné Nové pojistné smlouvypo 24.11.2008

22 22 KONTAKT: JUDr. Miroslav Somol, CSc., náměstek generálního ředitele Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Tel: + 420 222 842 300 Fax: + 420 222 844 130 E-mail : somol@egap.cz www.egap.cz


Stáhnout ppt "Aktuální úpravy pojistných produktů EGAP JUDr. Miroslav Somol, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google