Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POJIŠTĚNÍ Aby peníze nezahálely FINANČNÍ GRAMOTNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POJIŠTĚNÍ Aby peníze nezahálely FINANČNÍ GRAMOTNOST."— Transkript prezentace:

1 POJIŠTĚNÍ Aby peníze nezahálely FINANČNÍ GRAMOTNOST

2 POJIŠTĚNÍ Pojištění smlouva mezi pojistníkem (pojištěnou osobou) a pojišťovnou pomáhá pojistníkovi snížit dopady konkrétních škodních událostí Pojistník platí pojištění do pojistného fondu, ze kterého pojišťovna vyplatí finanční částku, pokud nastane škodní událost. Výše platby pojistky závisí zpravidla na tom, co všechno je pojištěno (jaké škodní události) a na jakou částku.

3 POJIŠTĚNÍ Pojištění POVINNÁ POJIŠTĚNÍ sociální pojištění zdravotní pojištění povinné ručení DOBROVOLNÁ POJIŠTĚNÍ životní, úrazové, cestovní, havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti, domácnosti,…

4 POJIŠTĚNÍ Sociální pojištění příjem státního rozpočtu 1) pojistné na důchodové zabezpečení 2) příspěvek na politiku zaměstnanosti 3) nemocenské pojištění pro osoby výdělečně činné je povinné

5 POJIŠTĚNÍ Sociální pojištění platí zaměstnanec6,5 % vyměřovacího základu (součet příjmů) vše na důchodové pojištění zaměstnavatel25 % vyměřovacího základu 21,5 % důchodové pojištění 2,3 % nemocenské pojištění 1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti OSVČ29,2 % vyměřovacího základu minimální záloha 1890 Kč měsíčně osoby, které nejsou výdělečně činné, mohou platit dobrovolně (doba pojištění je jedna z podmínek nároku na důchod)

6 POJIŠTĚNÍ Zdravotní pojištění povinné pro každého občana České republiky platí stát děti, studenti, důchodci, ženy na mateřské, nezaměstnaní evidovaní na úřadu práce,... zaměstnanec 4,5 % vyměřovacího základu zaměstnavatel9 % vyměřovacího základu OSVČ13,5 % vyměřovacího základu minimální záloha 1748 Kč měsíčně osoba bez příjmů 1080 Kč měsíčně

7 POJIŠTĚNÍ Zdravotní pojištění každý pojištěný má nárok na bezplatnou základní zdravotní péči financování zdravotní péče realizují zdravotní pojišťovny např.:Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Revírní bratrská pokladna každý občan si může zdravotní pojišťovnu vybrat zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců ne všechna zdravotnická zařízení mají smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami

8 POJIŠTĚNÍ Povinné ručení = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla odpovědnost za škodu (na zdraví nebo na majetku) způsobenou neúmyslně vozidlem např.:oprava auta, které jsme poškodili při havárii špatně zabrzděné auto se samo rozjede a způsobí škodu v rámci EU zaručuje minimální pojistné krytí (Zelená karta) výše roční platby záleží na pojišťovně objemu a výkonu motoru auta stáří vozidla věku majitele auta místě bydliště majitele auta

9 POJIŠTĚNÍ Životní pojištění pojistitel se zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě - doby nezbytného léčení, - za trvalé následky úrazu, - za hospitalizaci následkem úrazu nebo tuto částku zaplatit pojištěnému v případě skončení pojištění nebo tuto částku zaplatit oprávněné osobě v případě úmrtí pojištěného

10 POJIŠTĚNÍ Úrazové pojištění pojistné plnění je vyplaceno v případě, že v důsledku úrazu dojde k - přechodnému tělesnému poškození - trvalému tělesnému poškození - smrti pojištěného úraz = neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly anebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par, záření, jedů, kterým bylo pojištěnému během trvání pojištění způsobeno tělesné poškození anebo smrt

11 POJIŠTĚNÍ Cestovní pojištění hradí léčebné výlohy v případě nemoci nebo úrazu v zahraničí ošetření, hospitalizace, léčení, výlohy na léky, nezbytné převozy, repatriace, převoz tělesných ostatků v případě úmrtí, krádež zavazadel, ztráta zavazadel při letecké dopravě,… možno sjednat navíc: storno zájezdu (smrt v rodině, nemoc,…) pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu,… pojištění se liší podle typu cesty (běžná turistika, práce, aktivní sport) oblasti (Evropa, USA, svět,…) věku pojištěného, délky pobytu,… pojistit se lze na libovolnou dobu (1 den – 1 rok)

12 POJIŠTĚNÍ Cestovní pojištění asistenční služba pomůže v nouzové situaci s vyhledáním a převozem do vhodného zdravotního zařízení, zajistí potřebné léky, zajistí vyslání opatrovníka, poskytne platební garance léčby, v případě okradení zajistí zaslání potřebné finanční částky, pomůže s vyřízením náhradních cestovních dokladů,… funguje 24 hodin denně v českém jazyce

13 POJIŠTĚNÍ Cestovní pojištění pokud náklady na léčbu přesáhnou limit, zbytek hradí pojištěný Evropský zdravotní průkaz nestačí! náklady na léčku v některých zemích mnohonásobně překračují náklady na léčbu v ČR bývá vyžadována spoluúčast pacienta (zdrav. pojišťovny nehradí) může být vyžadována platba v hotovosti není kryta repatriace zpět do vlasti nejsou kryta další rizika (krádež zavazadel, způsobení škody,…)

14 POJIŠTĚNÍ Cestovní pojištění zlomenina nohy Chorvatsko:50 000 Kč zlomenina nohy USA: 450 000 Kč střevní problémy Egypt: až 10 000 Kč infarkt Německo: 570 000 Kč operace slepého střeva Francie: 700 000 Kč mozková mrtvice USA:1 500 000 Kč převoz leteckým speciálem1 500 000 Kč převoz sanitkou Itálie70 000 Kč ošetření zubů Tunis100 000 Kč 1 den hospitalizace Rakousko50 000 Kč ošetření po útoku opice Thajsko60 000 Kč

15 POJIŠTĚNÍ Havarijní pojištění hradí škody na vozidle (zničení, poškození, odcizení) - dopravní nehoda - vandalismus - živelní událost - krádež vozidla nebo jeho části navíc lze sjednat pojištění čelního skla pojištění všech skel ve vozidle pojištění osob ve vozidle pojištění zavazadel úhrada nákladů na zapůjčení náhradního vozidla asistenční služba

16 POJIŠTĚNÍ Pojištění odpovědnosti hradí škody, které pojištěný neúmyslně způsobí někomu jinému - škoda na majetku - škoda na zdraví či životě např.: poškození zboží v obchodě vyplavení sousedního bytu úraz na chodníku před mým domem škoda způsobená zaměstnavateli škoda způsobená dětmi škoda způsobená domácími zvířaty

17 POJIŠTĚNÍ Pojištění domácnosti hradí škody v případě, že je poškozeno vybavení domácnosti požár výbuch úder blesku pád letadla vichřice krupobití sesuv půdy, sněhová lavina tíha sněhu nebo námrazy zemětřesení voda vytékající z vodovodního zařízení krádež vandalismus

18 POJIŠTĚNÍ Pojištění nemovitosti hradí škody v případě poškození obytných budov a staveb na stejném pozemku rodinný dům, bytovka, rekreační chata, byt, garáž včetně dalších staveb na pozemku (plot, bazén, skleník,…) požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, povodeň, zemětřesení, sněhová lavina, sesuv půdy, zřícení skály, pád stromu, voda vytékající z vodovodního zařízení, krádež, vandalismus lze sjednat na rozbití skel, škody nárazem dopravního prostředku pojištění lze sjednat již v době stavby (stavební materiál, dočasné objekty na pozemku stavby,…)

19 POJIŠTĚNÍ Jiná pojištění pojištění právní ochrany (náklady na právníka, soudní výdaje,…) pojištění zásilky při přepravě zemědělské pojištění (plodiny, zvířata,…) pojištění profesní odpovědnosti případy profesního omylu, v jehož důsledku vznikne finanční škoda – architekti, lékaři, účetní, advokáti,… pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce pojištění pohřbu (náklady spojené s posledním rozloučením) pojištění končetin a jiných částí těla ruce – houslisti nohy – fotbalisti, herečky, tanečníci,… hlasivky – zpěváci pojištění uměleckých děl (Mona Lisa – 1962 pojištěna na 100 milionů dolarů) pojištění akcí (olympijské hry,…) pojištění proti špatnému počasí (na dovolené)

20 POJIŠTĚNÍ Zdroj: SKOŘEPA, Michal; SKOŘEPOVÁ, Eva. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia: Manuál pro učitele. Praha: Scientia, 2008. 197 s. Autor: Mgr. Pavel Papežík, vytvořeno v září 2012, určeno pro 9. ročník ZŠ, předmět Finanční gramotnost, vzdělávací oblast Člověk a společnost, vzdělávací obor Výchova k občanství, tematický okruh Stát a hospodářství.


Stáhnout ppt "POJIŠTĚNÍ Aby peníze nezahálely FINANČNÍ GRAMOTNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google