Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti Cochemského modelu v českém a slovenském právním prostředí Luboš Patera Striedavá starostlivosť o deti, slovensko – česká spoločnosť.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti Cochemského modelu v českém a slovenském právním prostředí Luboš Patera Striedavá starostlivosť o deti, slovensko – česká spoločnosť."— Transkript prezentace:

1 Možnosti Cochemského modelu v českém a slovenském právním prostředí Luboš Patera Striedavá starostlivosť o deti, slovensko – česká spoločnosť

2 Definice zdraví podle WHO: Stav prostý fyzického, psychického a sociálního utrpení Rozvodový systém produkuje vysokou míru psychického i sociálního utrpení jednotlivců, i celých generací

3 Cochemský model = praxí ověřená důvěra v rodiče + výrazná redukce rozvodové patologie (není to prosazování střídavé péče!)

4 Nezbytná je změna paradigmatu celého "rozvodového systému" tedy důvěra v oba rodiče a jejich schopnosti i dobré úmysly

5 Informační aktivity -mezinárodní konference = prostředek k výměně zkušeností - Praha 2010 - Bratislava 2013

6 Informační aktivity -překlad knihy Du bist mein Kind - v českém jazyce 2010 - ve slovenském jazyce 2013

7

8 Informační aktivity -písemné informační materiály pro rodiče i děti a jejich volná distribuce u soudů a na dalších místech Popis jejich situace, upozornění na rizika pro zdravý vývoj jejich dítěte, popis činnosti jednotlivých profesí, které jim mohou pomoci situaci řešit s návodem, jaké konkrétní služby a jakým způsobem prováděné, mají rodiče požadovat, důraz na výhodnost smírného řešení, doporučená literatura – Zdravý rozvod; Rozvodové jedy a pod.

9 Informační aktivity vhodný příklad poskytuje vláda Nového Zélandu a její informační politika

10 Principy činnosti jednotlivých profesí, které by byly v souladu s Cochemským modelem - OSPOD/UPSVaR Rodinné/opatrovnické soudy Soudní znalci Advokacie

11 OSPOD/UPSVaR -informování obou rodičů (případně i dětí) ústně i písemně -působení ke smíru -aktivní zprostředkování pomoci (mediace, rodinná poradna) -aktivní informování soudu o přístupu rodičů

12 Rodinné/opatrovnické soudy -bezodkladné předvolání rodičů k přípravnému jednání (§ 114c o.s.ř. v ČR) -pokus o smír (§ 99 o.s.p./o.s.ř.) -mediace (99 o.s.p. – výzva/99,100,110 o.s.ř. – doporučení nebo nařízení)

13 Soudní znalci -měli by zjišťovat pouze to, zda rodiče jsou výchovně způsobilí, nikoliv zda jeden z nich je „lepší“ -rozbor osobnostních charakteristik rodičů z hlediska jejich prospěšnosti pro dítě

14 Soudní znalci -nejen diagnostika, ale i hledání nejvhodnějšího řešení porozvodové výchovy -výběr znalců pro jednotlivé případy by se měl řídit obecně platným náhodným systémem

15 Advokacie -změna advokátního tarifu – paušální platba za případ -právní úkony nikoliv „ke zničení protivníka“, ale ke smírnému řešení (např. i účast na mediaci a pod.)

16 ÚPSVAR Interná norma č. IN – 014/2012 Vykonávanie funkcie kolízneho opatrovníka a súvisiacich opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny

17 ÚPSVAR Interná norma č. IN – 014/2012: „... najmä napĺňanie potreby istoty a bezpečia vyplývajúce z budovania citových väzieb a interpersonálneho vzťahu dieťaťa k obom rodičom...“

18 ÚPSVAR Interná norma č. IN – 014/2012: „... z hľadiska uspokojovania potrieb dieťaťa je osobitne významná bezpodmienečná starostlivosť a výchova dieťaťa obidvomi rodičmi...“

19 ÚPSVAR Interná norma č. IN – 014/2012: „... orgán SPODaSK vedie rodičov k tomu, aby uvažovali o striedavej osobnej starostlivosti o dieťa ako o prvej možnosti porozvodovej, porozchodovej starostlivosti...“

20 Statistika 2012: u některých slovenských soudů až 30% rozsudků o střídavé péči

21 Slovensko má ty nejlepší předpoklady pro moderní rodinnou politiku i v oblasti porozvodové výchovy

22 Děkuji za pozornost další informace: www.striedavka.sk


Stáhnout ppt "Možnosti Cochemského modelu v českém a slovenském právním prostředí Luboš Patera Striedavá starostlivosť o deti, slovensko – česká spoločnosť."

Podobné prezentace


Reklamy Google