Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativa harmonizace rodinného a profesního života v evropských zemích Zasedání pracovní skupiny 4 “Harmonizace profesního a rodinného života“ 22.-23.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativa harmonizace rodinného a profesního života v evropských zemích Zasedání pracovní skupiny 4 “Harmonizace profesního a rodinného života“ 22.-23."— Transkript prezentace:

1 Legislativa harmonizace rodinného a profesního života v evropských zemích
Zasedání pracovní skupiny 4 “Harmonizace profesního a rodinného života“ únor 2010 Vilnius

2 OBSAH Právní úprava týkající se ochrany těhotných zaměstnankyň a rodičů na trhu práce; Právní úprava týkající se mateřské a rodičovské dovolené; Právní úprava týkající se úpravy pracovní doby těhotných zaměstnankyň a rodičů; Právní úprava týkající se osamělých rodičů pečujících o děti; Závěry; Harmonizace rodinného a profesního života v Evropské chartě pro rovnost žen a mužů v místním životě.

3 ZEMĚ, VE KTERÝCH BYL PROVÁDĚN PRŮZKUM
Francie; Německo; Slovensko; Litva; Rumunsko.

4 ČÁST 1. Ochrana těhotných zaměstnankyň a rodičů na trhu práce

5 OCHRANA PŘED PROPUŠTĚNÍM ZE ZAMĚSTNANÍ
FRANCIE NĚMECKO SLOVENSKO LITVA RUMUNSKO * Těhotným zaměstnankyním nelze dát výpověď během těhotenství, mateřské dovolené a následujících 4 týdnů. * Těhotným ženám, které jsou v jakémkoliv pracovním poměru, nelze dát výpověď, včetně v době do 4 měsíců po narození dítěte (“Mutterschutz”). * Zaměstnankyním nelze dát výpověď během těhotenství, mateřské či rodičovské dovolené. * Těhotným zaměstnankyním nelze dát výpověď během těhotenství, mateřské dovolené a následujících 4 týdnů. * Rodičům pečujícím o děti do 3 let věku nelze dát výpověď, pokud nedošlo k selhání na straně zaměstnance. Rodičům pečujícím o děti do 14 let věku nelze dát výpověď, pokud zaměstnanec v zásadě neporušuje zájmy zaměstnavatele. V tomto případě musí obdržet výpověď 4 měsíce před propuštěním. * Ochrana mateřství na pracovišti.

6 ULEHČENÍ PRACOVNÍCH PODMÍNEK
FRANCIE NĚMECKO SLOVENSKO LITVA RUMUNSKO *Ženy od třetího měsíce těhotenství až do narození dítěte mají právo na zkrácený pracovní den o 1 hodinu nebo kratší pracovní dobu o 10%. *Další případné úpravy záleží na zaměstnavateli. *Pracoviště musí být zkontrolováno pode požadavků těhotné ženy. * Těhotná žena nebo matka pečující o dítě do 9 měsíců věku a pracující v noci požádá o zařazení na denní práci. * Koná-li těhotná žena nebo matka pečující o dítě do 9 měsíců věku práci, která je těmto ženám zakázána nebo která ohrožuje její těhotenství nebo mateřské funkce, je zaměstnavatel povinen převést ženu na jinou práci. * Těhotné nebo kojící ženy, ženy pečující o děti do 1 roku věku mohou pracovat přesčas, v noci, ve dnech pracovního klidu nebo o svátcích nebo mohou být vysílány na pracovní cesty pouze s jejich souhlasem. * Tyto ženy nesmí být zaměstnány v podmínkách, které škodí jejich zdraví nebo zdraví dítěte. -

7 ČÁST 2. Mateřská a rodičovská dovolená

8 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ FRANCIE NĚMECKO SLOVENSKO LITVA RUMUNSKO
* 16 týdnů u prvního nebo druhého dítěte: 6 týdnů před narozením a 10 týdnů po narození. * 26 týdnů u třetího dítěte, 34 týdnů u dvojčat, 46 týdnů v případě trojčat nebo narození více dětí. * Ze zdravotních důvodů může být dovolená prodloužena o 6 týdnů: o 2 týdny před narozením dítěte a o 4 týdny po narození. * 14 týdnů: 6 týdnů před narozením a 8 týdnů po narození dítěte. *28 týdnů: 8 nebo 6 týdnů před narozením dítěte (záleží na rozhodnutí matky). * 37 týdnů v případě matky samoživitelky nebo u dvojčat či narození více dětí. * 18 týdnů: 10 týdnů před narozením dítěte a 8 týdnů po narození. * Ze zdravotních důvodů může být dovolená prodloužena o 2 týdny po narození dítěte. -

9 RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ FRANCIE NĚMECKO SLOVENSKO LITVA RUMUNSKO -
* Rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte může nastoupit buď matka nebo otec, pokud pracoval po dobu nejméně 1 roku. * Rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte může nastoupit buď matka nebo otec nebo oba rodiče. * 12 měsíců rodičovské dovolené lze odložit na období mezi 3 až 8 lety věku dítěte. * Rodičovská dovolená je čerpána do 3 let věku dítěte, v případě negativního zdravotního stavu dítěte – až do 6 let věku. * Rodičovskou dovolenou může nastoupit buď matka nebo otec. * Rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte může nastoupit buď matka nebo otec nebo prarodič, další příbuzný nebo pěstoun. * Dovolená může být rozdělena do několika částí a čerpána střídavě různými způsobilými osobami. -

10 OTCOVSKÁ DOVOLENÁ FRANCIE NĚMECKO SLOVENSKO LITVA RUMUNSKO
* Do 4 měsíců po narození dítěte lze čerpat 14 dnů nebo 18 dnů v případě mnohočetného porodu. - * Hned po narození dítěte lze čerpat 1 měsíc.

11 RODIČOSKÝ PŘÍSPĚVEK FRANCIE NĚMECKO SLOVENSKO LITVA RUMUNSKO
* Příspěvek vyplácený státem činí zhruba 100% původního čistého platu. *Pokud matka nebo otec v průběhu posledních 4 let pracoval 2 roky, lze vyplatit v průběhu 6 měsíců u prvního dítěte a v průběhu 3 let u druhého a dalších dětí dodatkový příspěvek na aktivitu dle vlastní volby. * Příspěvek je vyplácen z Fondu rodinných příspěvků. * Příspěvek vyplácený státem (Kancelář pro podporu) do 1roku věku dítěte činí 67% původního čistého platu. *Měsíční výplata činí minimálně 300 € a maximálně 1800 €. * Příspěvek vyplácený státem během mateřské dovolené činí 80% původního čistého platu. * Příspěvek vyplácený státem během rodičovské dovolené činí 164,22 € měsíčně. *Příspěvek vyplácený státem do 1roku věku dítěte činí 100% původního čistého platu a 85% do dvou let věku dítěte. * Od července % do 1 roku věku dítěte a 75% do dvou let věku dítěte. * Měsíční výplata nesmí přesáhnout €. * Rodičovský příspěvek je vyplácen až do 2 let věku dítěte. * Dodatkový rodičovský příspěvek je rovněž možný.

12 ČÁST 3. Úprava pracovní doby

13 PRÁCE NA ČÁSTEČNÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK
FRANCIE NĚMECKO SLOVENSKO LITVA RUMUNSKO *Rodiče (státní zaměstnanci) pečující o děti do 3 let věku mají právo na částečný pracovní úvazek. Této právní úpravy může využít buď matka nebo otec. * V soukromém sektoru úpravu pracovní doby stanovuje společnost. * Během rodičovské dovolené může pracovník vykonávat práce až 30 hodin týdně. *V organizacích, které zaměstnávají více než 15 zaměstnanců, má právo na částečný pracovní úvazek zaměstnanec, který zde pracoval po dobu více než 6 měsíců. * Zaměstnavatel musí s částečným pracovním úvazkem souhlasit, pokud nemůže prokázat, že tomu nedovolují provozní důvody. - *Těhotné, kojící ženy, ženy pečující o děti do 1 roku věku a rodiče pečující o děti do 3 let věku mají právo na částečný pracovní úvazek. *Rodiče pečující o 2 děti do 12 let věku mají právo na 1 den volna v měsíci navíc nebo právo pracovat o 2 hodiny týdně méně. * Rodiče pečující o 3 děti a více do 12 let věku mají právo na 2 dny volna v měsíci navíc nebo právo pracovat o 4 hodiny týdně méně.

14 ULEHČENÍ PRACOVNÍCH PODMÍNEK
FRANCIE NĚMECKO SLOVENSKO LITVA RUMUNSKO *V případě nemoci dítěte má státní zaměstnanec právo čerpat volno na ošetření nemocného dítěte. * Volno může být poskytnuto i v případě stávky učitelů ve škole, pokud rodiče nemají jinou možnost, jak se o dítě postarat. *V případě nemoci dítěte do 15 let věku mají rodiče právo čerpat 3 dny volna v roce. Volno platí zaměstnavatel. *Celkem lze na dítě čerpat až 10 dnů volna, které pak proplácí zdravotní pojišťovna. * Rodiče pečující o děti do 15 let věku mají právo odmítnout práci přesčas a polední přestávka může činit až 90 minut. * V případě nemoci dítěte do 18 let věku mají rodiče právo čerpat volno na ošetření nemocného dítěte, přičemž až do 10 dnů je jim vypláceno 55% současného platu. * V případě nemoci dítěte do 14 let věku mají rodiče právo čerpat volno, přičemž až 14 dnů je placeno státem. Výplata činí 85% současného čistého platu. *Kojící ženy mají kromě pravidelné polední přestávky právo na další nejméně půlhodinové přestávky ke kojení, a to každé 3 hodiny. * Rodiče pečující o děti do 3 let věku mohou vykonávat práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního klidu nebo o svátcích pouze se svým souhlasem. -

15 ČÁST 4. Osamělí rodiče

16 ULEHČENÍ PRACOVNÍCH PODMÍNEK
FRANCIE NĚMECKO SLOVENSKO LITVA RUMUNSKO - * Osamělí rodiče nemusí dávat souhlas ke změně své pracovní doby. * Ročně mohou čerpat dvojnásobek volna v případě nemoci dětí (do 20 dnů na dítě, ne však více než 50 dnů celkem). * Zaměstnavatel nemůže propustit osamělého rodiče pečujícího o dítě do 3 let věku ze zaměstnání. * Osamělý rodič pečující o děti do 14 let věku má právo na částečný pracovní úvazek a může si přednostně zvolit pracovní směnu. *Ročně mají právo na 35denní dovolenou a práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního klidu nebo o svátcích mohou vykonávat pouze se svým souhlasem. * Osamělý rodič pečující o děti do 16 let věku má v případě snižování počtu zaměstnanců z ekonomických, technologických či strukturálních důvodů přednostní právo zůstat zaměstnán

17 ZÁVĚRY Ve všech zemích, kde byl prováděn průzkum, jsou těhotné ženy a rodiče pečující o malé děti chráněni před propuštěním ze zaměstnání. Jejich pracovní podmínky se mají zlepšovat a rovněž ulehčovat. Těhotné ženy mají právo nastoupit mateřskou dovolenou, jejíž doba trvání se v jednotlivých zemích liší. Ve většině zemí mají rodiče možnost nastoupit rodičovskou dovolenou do třetího roku věku dítěte. Část této dovolené je placena státem. Během rodičovské dovolené a následně mají rodiče pečující o děti právo pracovat na částečný pracovní úvazek a právo na další úpravu pracovní doby. V případě onemocnění dítěte mohou rodiče čerpat volno na ošetření nemocného dítěte. Rozdílné právní úpravy, které stanovují ulehčení pracovních a materiálních podmínek, existují v případě osamělých rodičů pečujících o děti.

18 Podle Článku 11 v Části III:
HARMONIAZCE RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA V EVROPSKÉ CHARTĚ PRO ROVNOST MŮŽŮ A ŽEN V MÍSTNÍM ŽIVOTĚ V současné době Chartu podepsalo 926 měst a místních úřadů z 27 evropských zemí. Podle Článku 11 v Části III: Zaměstnavatel uznává právo na slučování profesního, sociálního a soukromého života a zavazuje se přijmout všechna přiměřená opatření s cílem podpořit slučování profesního, sociálního a soukromého života tím, že: zavede politiky, které umožní zaměstnancům případné úpravy pracovní doby a opatření k péči o rodinné příslušníky (děti, starší osoby apod.); bude podporovat muže, aby využili svůj nárok čerpat volno k péči o rodinné příslušníky.

19 DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST!


Stáhnout ppt "Legislativa harmonizace rodinného a profesního života v evropských zemích Zasedání pracovní skupiny 4 “Harmonizace profesního a rodinného života“ 22.-23."

Podobné prezentace


Reklamy Google