Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OD LONDON RULES K PRAGUE RULES Hana Mitkovová David Plch.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OD LONDON RULES K PRAGUE RULES Hana Mitkovová David Plch."— Transkript prezentace:

1 OD LONDON RULES K PRAGUE RULES Hana Mitkovová David Plch

2 „London Rules“ nebo „London Approach“? 1

3 Principy London Rules 2 1. Nezávazná ujednání v případě finančních potíží společnosti2. Věřitelé postupují společně s cílem společnost „zachránit“ 3. Síla je ve flexibilitě a spravedlivém přístupu ke všem skupinám věřitelů 4. Bank of England působí jako nezávislý koordinátor a prostředník při mezi- věřitelských neshodách 5. Po určitý čas žádný z věřitelů nebude vymáhat své pohledávky ani jinak zlepšovat svou pozici vůči ostatním věřitelům 6. Věřitelé se obeznámí o veškerých problémech společnosti a společnost podpoří v případě rozumné šance na záchranu

4 Principy London Rules (pokračování) 3 7. Nezávislý audit finanční situace společnosti je nutný8. Věřitelé se rozhodují informovaně a po pečlivém uvážení9. Dodatečná likvidita může být poskytnuta mnoha způsoby 10. Věřiteli je ustaven koordinátor, který vede a organizuje vyjednávací proces 11. Věřiteli je ponechán vlastní podnikatelský úsudek, ale zváží dopady na ostatní subjekty

5 První fáze vývoje London Rules – 70. léta 20. století …vznikají jako reakce na hospodářskou recesi v UK v polovině 70. let účelem je: ▫ minimalizovat ztráty věřitelů ▫ zamezit zbytečné likvidaci společností ▫ koordinovat věřitele ▫ zamezit zvýhodnění vybraných věřitelů Bank of England: ▫ aktivně se podílí na projednávání ▫ koordinuje a svolává věřitele ▫ bez oficiální pravomoci, „na základě důvěry trhu“ 4

6 Druhá fáze vývoje London Rules – 90. léta 20. století …reakce na hospodářskou recesi v UK na počátku 90. let příčinou je: ▫ hospodářský růst 80. let a liberalizace finančního trhu ▫ zvýšená míra objemu úvěrů někdy nekredibilním společnostem ▫ banky prvně více zajišťují také střednědobě financování Bank of England ustupuje do pozadí ▫ aktivně se již nepodílí ▫ podpůrně působí k dosažení shody mezi věřiteli ▫ zprostředkuje kontakt se zahraničím ▫ odmítá oficiální vydání London Rules ▫ publikace pouze na webu Britské Bankovní Asociace 5

7 Současnost Modifikace přístupu z důvodu: ▫ globalizace ▫ trhu s pohledávkami a měnícími se strukturami věřitelů ▫ rozdílných zájmů mezi skupinami věřitelů INSOL Principy ▫ dokončeny v roce 2000 ▫ principy, které by měly fungovat nezávisle na rozdílnosti jurisdikcí 6

8 Cesta k Prague Rules Konec 90. let: ▫ první případy mimosoudní restrukturalizace za použití „London Rules“ 2008 – současnost: ▫ restrukturalizace syndikovaných a klubových úvěrů ▫ restrukturalizace dlužníků s více skupinami věřitelů 7

9 Prague rules České Bankovní Asociace Standard ČBA č. 28: Principy společné záchrany podniku v problémech Reakce bank na nový Insolvenční zákon a rostoucí počet podniků s finančními problémy 8

10 Hlavní cíle a zásady Cílem je společné řešení finančních obtíží klientů/dlužníků (právnických osob) předcházením nutnosti formálního insolvenčního řízení a nelikvidačním způsobem. Jde o nezávazná pravidla zakládající doporučené postupy prověřené mezinárodní i tuzemskou praxí Principy jsou otevřené všem věřitelům, kteří se chtějí podílet na společném postupu včetně nefinančních institucí. Principy jsou v souladu s platnou zákonnou úpravou soutěžního práva, bankovního tajemství, obchodního tajemství a ochrany osobních údajů. Nejedná se o izolovanou iniciativu českého trhu, ale o soubor doporučení obdobných těm, které jsou respektované na rozvinutých zahraničních trzích Základním a nezbytným předpokladem úspěšného řešení finančních obtíží dlužníka je jeho aktivní součinnost, a to jak z hlediska poskytování a sdílení informací, tak z hlediska implementace dohodnutých opatření. Prague Rules 9

11 Stručné shrnutí zásad Účast věřitelů je dobrovolná a minimum je zpravidla alespoň 75 % pohledávek všech věřitelů Závazek zúčastněných věřitelů neprovádět žádné separátní kroky směřující k vymáhání svých pohledávek Koordinace postupu zúčastněných věřitelů vůči dlužníkovi Zúčastněným věřitelům bude zachováno dané výchozí (vzájemné) postavení k datu zahájení restrukturalizace Všichni zúčastněný věřitelé budou mít stejný přístup ke všem informacím potřebným k řešení finanční situace dlužníka Dlužník nebude provádět žádné úkony, které by mohly nepříznivě ovlivnit budoucí uspokojení zúčastněných věřitelů Dlužník poskytne zúčastněným věřitelům a/nebo jejich odborným poradcům přiměřený a včasný přístup k veškerým relevantním informacím týkajícím se jeho finanční situace Prague Rules 10

12 Dotazy 11

13 Děkujeme za pozornost 12 Hana MitkovováDavid Plch Head of Assets Valuation and Recovery, Risk Management Komerční banka Partner White & Case hana_mitkovova@kb.czdplch@whitecase.com


Stáhnout ppt "OD LONDON RULES K PRAGUE RULES Hana Mitkovová David Plch."

Podobné prezentace


Reklamy Google