Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jsou situace, kdy by měli zdravotníci žádat pacienty, aby žádali o soudní rozhodnutí? Radek Policar.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jsou situace, kdy by měli zdravotníci žádat pacienty, aby žádali o soudní rozhodnutí? Radek Policar."— Transkript prezentace:

1 Jsou situace, kdy by měli zdravotníci žádat pacienty, aby žádali o soudní rozhodnutí? Radek Policar

2 V čem by zdravotníkům mohla soudní rozhodnutí pomoci?

3 17.7.2012© Radek Policar3 Co je právo? = souhrn obecně závazných právních předpisů, vydaných orgány veřejné moci a orgány veřejné moci také vynutitelných Toto tradiční pojetí práva vycházelo z představy suverénního státu, nad kterým není jiná moc.

4 17.7.2012© Radek Policar4 Právní předpisy ústavní zákony zákony nařízení vlády vyhlášky správních úřadů obecně závazné předpisy krajů a obcí

5 17.7.2012© Radek Policar5 Dnešní stav polycentrismus vs. pyramidální struktura právního řádu

6 17.7.2012© Radek Policar6 Soudobá ohniska práva obecně závazné právní předpisy, jež vydávají orgány veřejné moci v ČR soudcovské právo mezinárodní smlouvy a další prameny mezinárodního práva, vč. rozhodnutí mezinárodních soudů právo EU, vč. rozhodnutí soudů EU

7 17.7.2012© Radek Policar7 Nalézání práva Právo ≠ právní texty (právní předpisy) Interpretační metody + metodologie jejich používání

8 17.7.2012© Radek Policar8 Nalézání práva jazykový výklad systematický výklad historický výklad teleologický výklad

9 17.7.2012© Radek Policar9 Model tří oblastí významu pojmu Neurčitá část pojmu Jádro pojmu Oblast mimo rozsah pojmu

10 17.7.2012© Radek Policar10 Teleologický výklad Jhering: „Účel je tvůrce veškerého práva, neexistuje žádná právní věta, která by za svůj původ nevděčila nějakému účelu, tj. nějakému praktickému motivu.“

11 17.7.2012© Radek Policar11 Teleologický výklad Argumentace účelem interpretovaného ustanovení je založena na tom, že je-li interpretované ustanovení nejasné a je-li současně znám účel, kterého má být tímto ustanovením dosaženo, je třeba z několika jazykově možných výkladových výsledků vybrat právě ten, který je nejlépe uzpůsoben k naplnění tohoto účelu.

12 Gustav Radbruch „Vůle zákonodárce není metodou výkladu, nýbrž cílem výkladu a výsledkem výkladu, výrazem pro apriorní nezbytnost systémově- nerozporného výkladu celého právního řádu. Je proto možné konstatovat jako vůli zákonodárce to, co nikdy jako vědomá vůle autora zákona nebylo přítomno. Interpret může rozumět zákonu lépe, než mu rozuměl jeho tvůrce, zákon může být moudřejší než jeho autor - on právě musí být moudřejší než jeho autor.“ 17.7.2012© Radek Policar12

13 Další pravidla Ústavně konformní výklad (Schumannova věta) Eurokonformní výklad 17.7.2012© Radek Policar13

14 17.7.2012© Radek Policar14 Mezery v zákoně Zákaz „denegatio iustitiae“ Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

15 17.7.2012© Radek Policar15 Mezery v zákoně = protiplánová neúplnost zákona Pro daný problém chybí z jazykového hlediska aplikovatelný předpis, který by však musel existovat, kdyby byl zákonodárce důsledný vzhledem k plánu zákonodárství, vzhledem k tomu, co právní řád ve své celistvosti vyžaduje.

16 Mezery v zákoně pravá otevřená mezery v zákoně teleologická (nepravá) mezera v zákoně analogie legis, analogie iuris teleologická redukce 17.7.2012© Radek Policar16

17 A teď zpět do reality! 17.7.2012© Radek Policar17

18 A pomůže to opravdu, když nemáme precedenční systém?

19 Soudní rozhodování Adresáti práva mají v zásadě legitimní očekávání, že jejich v podstatných rysech skutkově shodný případ bude rozhodnut stejně, jako případy, které již byly dříve příslušnými orgány řešeny. 17.7.2012© Radek Policar19

20 Soudní rozhodování Změna ustálené judikatury je přípustná, je-li založena na nových argumentech společenského vývoje či vývoje samotného právního řádu. 17.7.2012© Radek Policar20

21 Soudní rozhodování Složitější je případ změny ustálené judikatury, kdy ke změně dochází z důvodu, který existoval již v době konstituování předchozí judikatury, která má být zvrácena, neboť Vysoký soud dospěl k závěru, že dosavadní judikatura není správná. 17.7.2012© Radek Policar21

22 Soudní rozhodování Každá změna ustálené judikatury vyžaduje i dostatečně legitimní důvod, který je třeba v rozhodnutí ozřejmit. Změna ustálené judikatury klade zvýšené nároky na odůvodnění nového rozhodnutí. Není-li změna takto odůvodněna, nelze ji považovat za konformní s požadavkem materiálního právního státu. 17.7.2012© Radek Policar22

23 A pomůže žaloba jednoho pacienta?

24 Chvála banalit 17.7.2012© Radek Policar24

25 Jsou situace, kdy by měli zdravotníci žádat pacienty, aby žádali o soudní rozhodnutí? 17.7.2012© Radek Policar25

26 17.7.2012© Radek Policar26 Mgr. Radek Policar Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno policar@mou.cz Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Jsou situace, kdy by měli zdravotníci žádat pacienty, aby žádali o soudní rozhodnutí? Radek Policar."

Podobné prezentace


Reklamy Google