Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systémy Modelování dynamiky objektového modelu. Koncepce modelu v programu MS Visio.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systémy Modelování dynamiky objektového modelu. Koncepce modelu v programu MS Visio."— Transkript prezentace:

1 Informační systémy Modelování dynamiky objektového modelu. Koncepce modelu v programu MS Visio.

2 Obsah cvičení Sestavení diagramu případů užití. Tvorba dynamických diagramů. Diagramy stavů. Sekvenční diagramy stavů. Tvorba entitních diagramů. Realizace diagramů pro systém „Evidence projektů“ v MS Visio.

3 Diagram případů užití

4 Specifikace případů užití Případ užití: Zakládat projekt ID: 1 Stručný popis: Systém vloží do stávajícího seznamu projektu nový projekt. Hlavní aktéři: Správce projektu. Vedlejší aktéři: Řešitel projektu. Administrátor. Vstupní podmínky: Bylo vyhlášeno výběrové řízení? Hlavní scénář: 1.Případ užití začíná po zjištění přijetí nového projektu. 2.Správce projektu vloží základní informace o projektu od řešitele projektu. 3.DOKUD nejsou zadány všechny povinné informace: 3.1 Systém žádá Správce projektu o vložení povinných informací. … Výstupní podmínky: Zobrazí se přehledná tabulka s informacemi o nově zadaném projektu. Alternativní scénáře: Systém požaduje vložení všech povinných položek. Název případu užití Jedinečný identifikátor Stručný popis Aktéři případu užití Stav systému před spuštěním případu užití Skutečné kroky případu užití Stav systému po ukončení případu užití Alternativní scénáře

5 Specifikace případů užití … Hlavní scénář: 1.Případ užití začíná po zjištění přijetí nového projektu. 2.Správce projektu vloží základní informace o projektu od řešitele projektu. 3.DOKUD nejsou zadány všechny povinné informace: 3.1 Systém žádá Správce projektu o vložení povinných informací. 3.2 Systém ověří vložení všech povinných informací. 4.PRO každého spolupracovníka projektu: 4.1 Správce projektu vyhledá spolupracovníka. 4.2 Správce projektu přiřadí spolupracovníka k projektu. 5.KDYŽ projekt má smlouvu: 5.1 Správce projektu vloží soubor s kopií smlouvy. 6.POKUD je poskytovatel nalezen v seznamu: 6.1 Správce projektu přiřadí poskytovatele. 7.NEBO: 7.1 Správce projektu požaduje zavedení nového poskytovatele administrátorem. 8.Systém eviduje nový projekt. Výstupní podmínky: Zobrazí se přehledná tabulka s informacemi o nově zadaném projektu. Alternativní scénáře: Systém požaduje vložení všech povinných položek. WHILE FOR KDYŽ KDYŽ.. NEBO

6 Dynamické diagramy - vyjadřují chování a postupnou iteraci konkrétních modelovaných situací. Dynamické diagramy:  stavové diagramy (Activity Diagrams).  sekvenční diagramy (Interaction Diagrams).

7 Stavový diagram Vytvořte stavový diagram pro případ užití Zakládat projekt. Navrhněte stavový diagram pro případ užití Sledovat čerpání projektu. Realizujte případ užití Přiřazení pracovně- právního vztahu.

8 Sekvenční diagram Vytvořte sekvenční diagram pro případ užití Zakládat projekt. Sestavte sekvenční diagram pro případ užití Přiřadit poskytovatele.

9 Shrnutí Kompozice případů užití. Specifikace případů užití.  Sestavit podrobný popis všech případů užití. Sestavení dynamických diagramů:  Stavový diagram. případně  Sekvenční diagram. Realizace diagramů v programu MS Visio.


Stáhnout ppt "Informační systémy Modelování dynamiky objektového modelu. Koncepce modelu v programu MS Visio."

Podobné prezentace


Reklamy Google