Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ REPUBLIKA · S LOVENSKÁ REPUBLIKA · R USKO · R UMUNSKO D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ REPUBLIKA · S LOVENSKÁ REPUBLIKA · R USKO · R UMUNSKO D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ."— Transkript prezentace:

1 D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ REPUBLIKA · S LOVENSKÁ REPUBLIKA · R USKO · R UMUNSKO D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ REPUBLIKA · S LOVENSKÁ REPUBLIKA · R USKO · R UMUNSKO Š VARCSYSTÉM - VYHNĚTE SE AŽ MILIONOVÝM POKUTÁM „P RVNÍ REAKCE TRHU PRÁCE “ V ÁCLAV K ADEŘÁBEK, M ANAGING P ARTNER DRILL B.S., SPOL. S R. O. Strana 1 tel.: +420 723 417 777 e-mail: info@drill.cz, www.drill.cz DRILL B.S., spol. s r.o. Národní 1011/7, 110 00 Praha 1

2 D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ REPUBLIKA · S LOVENSKÁ REPUBLIKA · R USKO · R UMUNSKO O BSAH 1.V NÍMÁNÍ SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A REAKCE NA NI :  R EAKCE ZAMĚSTNAVATELŮ.  R EAKCE ZAMĚSTNANCŮ /OSVČ. 2.O BORY A POZICE ( OBCHODNÍ VS. PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAH ). 3.V YUŽÍVÁNÍ JINÉHO NEŽ PRACOVNĚ PRÁVNÍHO VZTAHU V ZAHRANIČÍ. tel.: +420 723 417 777 e-mail: info@drill.cz, www.drill.cz Strana 2 DRILL B.S., spol. s r.o. Národní 1011/7, 110 00 Praha 1

3 D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ REPUBLIKA · S LOVENSKÁ REPUBLIKA · R USKO · R UMUNSKO 1.V NÍMÁNÍ SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A REAKCE NA NI  Z AMĚSTNAVATELÉ : −N EJISTOTA. −S TRACH UZAVŘÍT OBCHODNĚ PRÁVNÍ VZTAH S OSVČ. −D ALŠÍ REGULACE. −Z VÝŠENÍ RIGIDITY TRHU PRÁCE. −Z VÝŠENÍ TRANSAKČNÍCH NÁKLADŮ. −D ALŠÍ PROSTOR PRO KORUPCI A UDAVAČSTVÍ. −V ÝZNAMNĚ ZVÝŠENÝ ZÁJEM O PODNIKÁNÍ ( A PLACENÍ DANÍ ) V ZAHRANIČÍ. tel.: +420 723 417 777 e-mail: info@drill.cz, www.drill.cz Strana 3 DRILL B.S., spol. s r.o. Národní 1011/7, 110 00 Praha 1

4 D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ REPUBLIKA · S LOVENSKÁ REPUBLIKA · R USKO · R UMUNSKO 1.V NÍMÁNÍ SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A REAKCE NA NI, POKR.  Z AMĚSTNAVATELÉ ( OBORY S POTŘEBOU VYSOKÉ KVALIFIKACE ): −H LAVNÍ PROBLÉM K ŘEŠENÍ : UDRŽET SI KLÍČOVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI VYSOCE KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKŮ ( NAPŘ. T ELCO /IT/F INANCE /P RÁVO /A DVISORY ) BEZ JAKÉHOKOLIV NÁSTROJE JE DONUTIT STÁT SE ZAMĚSTNANCI. −Z VÝŠENÝ ZÁJEM O OUTSOURCING NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ ZE ZAHRANIČÍ („O FFSHORING “, „N EARSHORING “). −Z ALOŽENÍ POBOČKY V ZAHRANIČÍ, VYUŽITÍ JINÉ POBOČKY MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI, APOD. −U MÍSTĚNÍ SAMOTNÝCH OSVČ DO ZAHRANIČÍ. −Z MĚNA FORMULACÍ A USTANOVENÍ VE SMLOUVÁCH S OSVČ. tel.: +420 723 417 777 e-mail: info@drill.cz, www.drill.cz Strana 4 DRILL B.S., spol. s r.o. Národní 1011/7, 110 00 Praha 1

5 D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ REPUBLIKA · S LOVENSKÁ REPUBLIKA · R USKO · R UMUNSKO 1.V NÍMÁNÍ SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A REAKCE NA NI, POKR.  Z AMĚSTNAVATELÉ ( OBORY S POTŘEBOU VYSOKÉ KVALIFIKACE ): −U KONČOVÁNÍ SMLUV S OSVČ A NÁHRADA JINOU FORMOU VZTAHU – NAPŘ. S. R. O. „ BÝVALÉ OSVČ“. −S POJENÍ VÍCE OSVČ DO S. R. O. −S OUBĚH ZAMĚSTNANECKÉHO VZTAHU A OSVČ. −U ZAVŘENÍ PRACOVNĚ - PRÁVNÍHO POMĚRU S BÝVALOU OSVČ ČI VYUŽITÍ AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ, APOD. ( POKUD DOTYČNÝ SOUHLASÍ ). −Ř EŠENÍ DETERMINUJE PŘEDEVŠÍM : OBOR, MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI, REGION, VELIKOST, STABILITA SPOLEČNOSTI. tel.: +420 723 417 777 e-mail: info@drill.cz, www.drill.cz Strana 5 DRILL B.S., spol. s r.o. Národní 1011/7, 110 00 Praha 1

6 D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ REPUBLIKA · S LOVENSKÁ REPUBLIKA · R USKO · R UMUNSKO 1.V NÍMÁNÍ SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A REAKCE NA NI, POKR. „P ŘED ČASEM JSME TO UDĚLALI RADIKÁLNĚ, NEBOŤ JSME SE UŽ NECHTĚLI PÁRAT S TÍM TUPÝM, HLOUPÝM A NESMYSLNÝM STÁTEM, S JEHO NESMYSLNÝM Z ÁKONÍKEM PRÁCE, STUPIDNÍMI PŘEDPISY A NAŘÍZENÍMI. Z ALOŽILI JSME FIRMU V UK S ORG. SLOŽKOU V ČR ( NUTNÁ JEN KVŮLI DALŠÍM STUPIDNÍM PŘEDPISŮM V ČR), VŠICHNI " ZAMĚSTNANCI " Z ČR I DALŠÍCH ZEMÍ PRO NÁS PRACUJÍ NA ŽL BUĎ PŘÍMO V L ONDÝNĚ NEBO VZDÁLENĚ V ČR, VŠICHNI DOSTÁVAJÍ VÝPLATU DLE DOHODNUTÉ VÝŠE A VYKONANÉ PRÁCE NA SVÉ KONTO V CIZINĚ. K AŽDÝ " ZAMĚSTNANEC " SI PENÍZE VYBÍRÁ BANKOVNÍ KARTOU KDEKOLIV NA SVĚTĚ, KAŽDÝ SI ZDAŇUJE SVŮJ PŘÍJEM A KAŽDÝ SI SÁM A DOBROVOLNĚ PLATÍ SP/ZP VE SVÉ ZEMI.“ P ŘÍSPĚVEK INT. D ISKUSE 19.1. 2012 tel.: +420 723 417 777 e-mail: info@drill.cz, www.drill.cz Strana 6 DRILL B.S., spol. s r.o. Národní 1011/7, 110 00 Praha 1

7 D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ REPUBLIKA · S LOVENSKÁ REPUBLIKA · R USKO · R UMUNSKO 1.V NÍMÁNÍ SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A REAKCE NA NI, POKR.  Z AMĚSTNAVATELÉ ( OBORY S POTŘEBOU NIŽŠÍ KVALIFIKACE ): −U ZAVŘENÍ PRACOVNĚ - PRÁVNÍHO POMĚRU S BÝVALOU OSVČ ( POKUD DOTYČNÝ SOUHLASÍ ). −U KONČOVÁNÍ SMLUV S OSVČ – S NÁHRADOU FORMOU AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ, ČI KRÁTKODOBÝCH DOHOD. −U KONČOVÁNÍ SMLUV S OSVČ – BEZ NÁHRADY. −U KONČOVÁNÍ SMLUV S OSVČ A NÁHRADA JINOU FORMOU VZTAHU – NAPŘ. S. R. O. „ BÝVALÉ OSVČ“. −Ř EŠENÍ DETERMINUJE PŘEDEVŠÍM : OBOR, MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI, REGION, VELIKOST, STABILITA SPOLEČNOSTI. tel.: +420 723 417 777 e-mail: info@drill.cz, www.drill.cz Strana 7 DRILL B.S., spol. s r.o. Národní 1011/7, 110 00 Praha 1

8 D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ REPUBLIKA · S LOVENSKÁ REPUBLIKA · R USKO · R UMUNSKO 1.V NÍMÁNÍ SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A REAKCE NA NI, POKR.  Z AMĚSTNANCI /OSVČ: 1. SKUPINA („ CHTĚJÍ “) −N EJISTOTA. −P OCIT VNUCENÍ „ SOCIÁLNÍCH JISTOT “, O KTERÉ NESTOJÍ. −P OCIT OMEZENÍ FLEXIBILITY. −Z VÝŠENÍ ZÁJMU O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ČINNOSTI DO ZAHRANIČÍ ( A TO JAK ZAME TAK OSVČ) (20%).  Z AMĚSTNANCI /OSVČ: 2. SKUPINA („ JSOU NUCENI “) −P OCIT USPOKOJENÍ A JISTOTY. −„T O JSME TO TĚM PODVODNÍKŮM KONEČNĚ NANDALI “. tel.: +420 723 417 777 e-mail: info@drill.cz, www.drill.cz Strana 8 DRILL B.S., spol. s r.o. Národní 1011/7, 110 00 Praha 1

9 D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ REPUBLIKA · S LOVENSKÁ REPUBLIKA · R USKO · R UMUNSKO 1.V NÍMÁNÍ SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A REAKCE NA NI, POKR. „T AKY DĚLÁM JAKO OSVČ - Z DONUCENÍ. P O 20 TI LETECH ZAMĚSTNÁNÍ MĚ PROPUSTILI. P RACÁK MI DEDAL NIC, HNED MĚ VYŘADILI. /1993/. O DVOLÁNÍ - MARNÉ. S OCIÁLKA NIKDY NIC - MÁŠ " NEMOVITOST " - TAK JI PRODEJ ! A NEOTRAVUJ ! M ARODIT ? A Ž BUDE HOTOVO. D OVOLENÁ ? T AK 3 DNY. S TRATÍŠ ZÁKAZNÍKY. P OJIŠTĚNÍ MUSÍM PLATIT JESTLI VYDĚLÁM NEBO NE. S TÁT SE NEPTÁ. P RÁCI SI MUSÍŠ SEHNAT SÁM. OSVČ JE V JEDNÉ OSOBĚ ŘEDITEL - KONSTRUKTÉR - TECHNOLOG - ZÁSOBOVAČ - DĚLNÍK - DOPRAVCE - OBCHODNÍK - EKONOM. Ú DRŽBÁŘ A UKLIZEČKA. S OUČASNĚ A ZA JEDNY PENÍZE. J ESTLI DĚLÁM PRO P ETRA NEBO P AVLA S CHWARZE JE MI ÚPLNĚ JEDNO A STÁTU BY TO MĚLO BÝT TUPLEM JEDNO. P ŘÍSPĚVEK INT. D ISKUSE 9.3. 2012, ZKRÁCENO tel.: +420 723 417 777 e-mail: info@drill.cz, www.drill.cz Strana 9 DRILL B.S., spol. s r.o. Národní 1011/7, 110 00 Praha 1

10 D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ REPUBLIKA · S LOVENSKÁ REPUBLIKA · R USKO · R UMUNSKO 2. O BORY A POZICE ( OBCHODNÍ VS. PRACOVNĚ - PRÁVNÍHO VZTAH )  O BLAST 1: −S TAVEBNICTVÍ. −M ALOOBCHOD. −R ESTAURAČNÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. −D ALŠÍ SLUŽBY OBECNĚ ( NAPŘ. KOSMETIKA, ZDRAVOTNICTVÍ ).  O BLAST 2: −O BCHODNÍ ZÁSTUPCI A ZPROSTŘEDKOVATELÉ. −P OSKYTOVATELÉ FINANČNÍHO A POJIŠŤOVACÍHO PORADENSTVÍ. −P RODEJCI REALIT. −F RANČÍZANTI OBECNĚ. tel.: +420 723 417 777 e-mail: info@drill.cz, www.drill.cz Strana 10 DRILL B.S., spol. s r.o. Národní 1011/7, 110 00 Praha 1

11 D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ REPUBLIKA · S LOVENSKÁ REPUBLIKA · R USKO · R UMUNSKO 2. O BORY A POZICE ( OBCHODNÍ VS. PRACOVNĚ - PRÁVNÍHO VZTAH ), POKR.  O BLAST 3: −IT A T ELCO ODBORNÍCI. −P ROJEKTOVÍ MANAŽEŘI. −V ÝVOJÁŘI. −B USINESS ANALYTICI. −S TRATEGIČTÍ A BUSINESS KONZULTANTI. −P RÁVNÍCI. −G RAFICI. −D ESIGNEŘI. −P ŘEKLADATELÉ. tel.: +420 723 417 777 e-mail: info@drill.cz, www.drill.cz Strana 11 DRILL B.S., spol. s r.o. Národní 1011/7, 110 00 Praha 1

12 D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ REPUBLIKA · S LOVENSKÁ REPUBLIKA · R USKO · R UMUNSKO 3. V YUŽÍVÁNÍ JINÉHO NEŽ PRACOVNĚ PRÁVNÍHO VZTAHU V ZAHRANIČÍ  S TŘEDNÍ E VROPA (ČR, SK, PL, HU, AUS, GE): ŠVARCSYSTÉM ZAKÁZÁN A POKUTOVÁN, ALE VYUŽÍVÁN VE VYBRANÝCH OBORECH. −V SR MÉNĚ NEŽ V ČR. −V ELKÝ TLAK ZE STRANY ZAMĚSTNAVATELŮ NA OSVČ V NÍZKÝCH POZICÍCH ( SVÁŘEČI, ŠIČKY, OPERÁTOŘI VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ ). −M EDIALIZACE A STRACH ZE STRANY ZAMĚSTNANCŮ. −Z TRÁTA SOCIÁLNÍCH JISTOT. −IT SPECIALISTÉ, PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI. −B USINESS KONZULTANTI. −R ESTAURAČNÍ, UBYTOVACÍ A DALŠÍ SLUŽBY. tel.: +420 723 417 777 e-mail: info@drill.cz, www.drill.cz Strana 12 DRILL B.S., spol. s r.o. Národní 1011/7, 110 00 Praha 1

13 D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ REPUBLIKA · S LOVENSKÁ REPUBLIKA · R USKO · R UMUNSKO 3. V YUŽÍVÁNÍ JINÉHO NEŽ PRACOVNĚ PRÁVNÍHO VZTAHU V ZAHRANIČÍ  GE ( VELMI STRIKTNÍ A PODROBNÉ PODMÍNKY ): −N EZÁVISLÁ PRACOVNÍ DOBA. −N EZÁVISLÉ ROZHODOVÁNÍ. −P ODNIKATELSKÉ RIZIKO. −M ÉNĚ NEŽ 5/6 PŘÍJMŮ Z JEDNÉ ČINNOSTI. −P ROJEKTOVÝ MANAŽEŘI. −V ÝVOJÁŘI. −K ONZULTANTI. tel.: +420 723 417 777 e-mail: info@drill.cz, www.drill.cz Strana 13 DRILL B.S., spol. s r.o. Národní 1011/7, 110 00 Praha 1 U PROJEKTŮ V ROZSAHU DO 1,5 ROKU NEBYL ZAZNAMENÁN PROBLÉM.

14 D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ REPUBLIKA · S LOVENSKÁ REPUBLIKA · R USKO · R UMUNSKO 3. V YUŽÍVÁNÍ JINÉHO NEŽ PRACOVNĚ PRÁVNÍHO VZTAHU V ZAHRANIČÍ  UK ( POMĚRNĚ VÁGNÍ DEFINICE ): −„ WWW. FREELANCE UK. COM “. −„ WWW. HMRC. GOV. UK / WORKING / INTRO / EMPSTATUS “. −Š VARCSYSTÉM POSTIHOVÁN, ALE F REELANCE STATUS PODPOROVÁN. −P ROJEKTOVÝ MANAŽEŘI ( CCA 80% PM FREELANCE ) −V ÝVOJÁŘI. −K ONZULTANTI. −G RAFICI. −D ESIGNEŘI. tel.: +420 723 417 777 e-mail: info@drill.cz, www.drill.cz Strana 14 DRILL B.S., spol. s r.o. Národní 1011/7, 110 00 Praha 1


Stáhnout ppt "D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ REPUBLIKA · S LOVENSKÁ REPUBLIKA · R USKO · R UMUNSKO D RŽITEL CERTIFIKÁTŮ ISO 9001 A ISO 14001 Č ESKÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google